ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk Ż ż
 żaba  -  жаба
żaden  -   жаден, ниякій
żagiel  -   вітроімач *
żagiew  -  пл'амениця ?  
żaglowiec  -  вітропл'ав *
żaglowy  -  вітропл'авний *
żak  -  arch. студент
żakiet  -  жакєт
żal  -  жаль
żalić się  -  жалити ся
żaluzja  -  жалюзия
żałoba  -  жал'оба
żałobny  -  жал'обний, жал'ібний
żałosny  -  жал'існий
żałować  -  жал'увати
żandarm  -  шандар
żar  -  жар, горяч 
żarliwość  -  запаленист
żarliwy  -  горячий, 
żarłoczność  -  ненажерливіст 
żarłoczny  -  ненажерливий
żarłok  -  ненажера, обжера
żarna  -  жорна
żarówka  -  жаривка
żart  -  жарт
żartobliwy  -  жартобливий
żartować  -  жартувати
żartowniś  -  жартовник
żarzyć się  -  жарити ся ?
żąć  -  жати
żądać  -  жадати
żądanie  -  жаданя
żądło  -  жал'о
żądny  -  жадний
żądza  -  жажда
że  -  же
żebrać  -  жебрати
żebrak  -  жебрак
żebro  -  ребро
żeby  -  жебы
żeglarski  -  вітропл'авний *
żeglarstwo  -  вітропл'авництво *
żeglarz  -  вітропл'авач *
żeglować  -  вітропл'авати *
żegluga  -  пл'авництво ?
żegnać  -  жегнати
żelatyna  -  желятина
żelazisty  -  желізистий
żelaziwo  -  желізивя
żelazko  -  прас
żelazny  -  желізний
żelazo  -  желізо
żelazobeton, żelbeton  -  желізобетон, 
  -  жельбетон, жельбет
żeliwo  -  ляне желізо, желізина, желізиво * ?
żeniaczka  -  женячка
żenić  -  женити
żenować się  -  внимати ся, (в)стыдати ся
żeński  -  жиночий
żer  -  жер
żerdź  -  жерд
żeton  -  жетон
żgać  -  дзьоґати
żłobek  -  жол'обок
żłobić  -  жол'обити
żłopać  -  пити ґвал'товні, або негарді, 
        або тіж велькыма хлиптисками
żłób  -  жол'об, жовіб
żmija  -  гад, гадиця
żniwiarka  -  жнивярка
żniwiarz  -  жнивяр
żniwo  -  жниво
żołądek  -  жол'удок
żołądkowy  -  жол'удковий
żołądź  -  жол'уд
żołd  -  вояцка запл'ата
żołdak  -  вояк наємний (негарді)
żołnierski  -  вояцкій
żołnierz  -  вояк
żona  -  жена
żonaty  -  женатий
żółcić  -  жовтити
żółciowy  -  жовчовий
żółć  -  жовч
żółknąć  -  жовкнути
żółtaczka  -  жовтячка
żółtawy  -  жовтявий
żółtko  -  жовтко
żółtodziób  -  невправник, * зеленик * ?
żółty  -  жовтий
żółw  -  черепаха
żółwi  -  черепашний
żrący  -  жручий
żreć  -  жерти
żubr  -  жубер  -   -  
żuchwa  -  нижня пащека
żuć  -  жувати
żuk  -  хрущ
żupa  -  сольня, * ? скл'ад соли
żur  -   кєселиця ?
żuraw  -  журавель
żurnal  -  журналь
żużel  -  шляка, спідвей
żwawy  -  жвавий
żwir  -  шутер  -  
życie  -  жытя
życiorys  -  жытьопис
życiowy  -  жытьовий
życzenie  -  бл'аговіня  -  * ???
życzliwość  -  (бл'аго)приятливіст  -  * ?
życzliwy  -  (бл'аго)приятливий * ?
życzyć  -  бл'аговити  -  * ???
żyć  -  жыти
Żyd  -  Жыд
żydowski  -  жыдивскій
Żydówka  -  Жыдивка
żyjątko  -  жывенятко  -  *
żylak  -  корч
żylasty  -  жылятий 
żyletka  -  голячка  -  *
żyła  -  жыл'а
żyrafa  -  жырафа
żyrandol  -  сьвітл'одержник  -  * ?
żyrant  -  заручник, жырант 
żyro  -  жыро
żyrować  -  жырувати
żyto  -  жыто
żywcem  -  жывцьом
żywica  -  жывиця
żywiciel  -  жывитель
żywiczny  -  жывичний
żywić  -  жывити
żywienie  -  жыв(л)іня
żywioł  -  сил'а натуры, стихія ??
żywiołowy  -  нестримуваний, * ? стихійний ??
żywność  -  пожыва  -  * ?
żywnościowy  -  пожывовий  -  * ?
żywo  -  дост скоро,  -  ?
żywopłot  -  жывий пл'іт 
żywot  -  жывот
żywotność  -  жывочист  -  * ?
żywotny  -  жывочий, * ?  -  жытьовий, 
  -  ожыв(л)ений  -  
żywy  -  жывий
żyzność  -  родячист
żyzny  -  родячий  -  


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .