ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
т Тта  -  ale, ależ „та дежбы” ale gdzież tam
  „та як” ależ oczywiście
табака  -  tabaka
таблиця  -  tablica
тади  -  tędy
таємне  -  tajemne
таємні  -  tajemnie
таємниця  -  tajemnica
таєне  -  tajone, zatajane
таіти  -  taić, zatajać, ukrywać coś sekretnego
  nie przyznawać się do czegoś
тайком, похыхму  -  cichcem, po kryjomu
тайна  -  tajemnica
тайна  -  scs sakrament
тайне  -  tajne
тайні  -  tajnie
так  -  tak
такє  -  takie
такой  -  równocześnie
тал'ант  -  talent
тал'антливи/й  -  utalentowany
там  -  tam
тамади  -  tamtędy
тамале  -  од тамале stamtąd (rzadko używane)
тамаль  -  од тамаль stamtąd
тамто  -  tamto
тамтот  -  tamten
танец  -  taniec
танір, терелик  -  talerz
тан(ь)цувати  -  tańczyć
таркасте, тарчасте  -  pstrokate, krase (np. o maści krowy)
тарляґа  -  stara bryczka, albo np. chudy byk żart.
тарнавка  -  malutka śliwka podobna do owocu tarniny
Тарош  -  imię psa o maści czarno-białej albo czerwono-białej
Тарчыв  -  imię byka o maści czarno-białej, lub czerwono-białej
Тарчуля  -  imię krowy o maści j.w.
Таца  -  imię żeńskie
Татар  -  Tatar
татарскє  -  tatarskie
татар/ка, гречка  -  gryka
тачкы  -  taczki
таяти  -  tajać
твар  -  twarz
тварина  -  stworzenie, pot. zwierzę
тварця  -  twarzyczka
тверде  -  twarde
тверджыня  -  twierdzenie
твердыня  -  twierdza
твердніня  -  twardnienie
тверднути  -  twardnąć
тві/й  -  twój
твір  -  twór
твоіти ся  -  słabo się palić, też palić w żołądku (w przenośni mieć pragnienie)
творец  -  twórca
творити  -  tworzyć
творчист  -  twórczość
т(л')умак  -  tłumok
тебе  -  ciebie
тебет, тибет  -  cienkie płótno z wełny tybetańskiej
тебетивка, тебетівка  -  chustka z płótna tybetowego
тебетове  -  wykonane z tybetu
тебі  -  scs tobie
тезко  -  imiennik
Текля  -  imię żeńskie
телєґрам  -  telegram
телембач  -  prymitywny „dzwonek” wykonany 
  z blachy, ponieważ prawdziwe dzwonki były drogie 
телеп  -  człowiek mówiący byle co
телепка  -  puste gadanie, lub kobieta mówiąca
  byle co
телепкати  -  mówic byle co
телефон, телєфон  -  telefon
телефонувати, телєфонувати  -  telefonować
теліга  -  część drewnianego wozu (zespół osi przedniej lub tylnej (?)
телити ся  -  cielić się
телиця  -  jałówka
теличка  -  cieliczka, cielę płci żeńskiej
телятина  -  cielęcina
теля/тко  - ciel/ę,  /ątko
теляче  -  cielęce
телячы зубы  -  zęby mleczne
теметив, теметів  -  cmentarz
темне  -  ciemne
темніти  -  ciemnieć
темниця  -  ciemnica, loch, więzienie
темно  -  ciemno
темриє  -  ściemnia się, zmierzcha się
  запотемрил'о ся ściemniło się
темрява  -  ciemność, późny zmierzch
тендериця  -  kukurydza
тендеричане  -  kukurydziane
тендеричанка  -  „słoma” z kukurydzy
тепер, тераз  -  teraz
теперка  -  rodzaj odzieży
теперкы  -  teraz
тепл'е  -  ciepłe
теплісє  -  cieplutkie
тепліти  -  ocieplać się, lub stawać się cieplejsze
тепл'о  -  ciepło
тепл'ота  -  ciepłota, ciepło
тер  -  coś w rodzaju smoły, do smarowania gontów, żeby nie gniły
тераз, тепер  -  teraz
терелик, тарелик  -  talerz
терен  -  tarnina, ostatnio też „teren” z polskiego
терет  -  
тернавкы, тарнавкы  -  małe śliwki, podobne do owoców tarniny
тернина  -  cierniste krzewy, głównie jeżyny
теркы  -  tarki, owoce tarniny
те(р)лефенкы  -  głupotki, drobiazgi
терлиця  -  cierlica do lnu
терл'о  -  tarka, przybór kuchenny
тернавкы  -  śliwki podobne do owoców tarniny, lub szczepione na tarninie
термін  -  termin, też sprawa w sądzie
терпіня  -  cierpienie
терпіти  -  cierpieć
терпкє  -  cierpkie
терпко  -  cierpko
терп(е)ливіст  -  cierpliwość
терп(е)ливо  -  cierpliwie
терпячи/й  -  cierpiący
терпячи/й  -  cierpliwy
Терстяна  -  nazwa wsi
терти  -  trzeć na tarce
тертя  -  tarcie
тертяне  -  „тертяны палята” placki 
  ziemniaczane słowo oznacza tu „z tartych” 
  ziemniaków
терх > терхоба
терхоба  -  coś wielkiego, ogromnego
тесати  -  ciosać
тестамент, дистамент  -  (pol.) testament
тета  -  ciotka
тетине  -  należące do ciotki, ciotczyne
течы  -  ciec
тівко, тилько  -  tyle
тівко  -  ciałko
тівна, тю(в)на  -   cielna 
тівне  -  cielesne
тіж  -  też
тілесне  -  cielesne
тіл'о  -  ciało
тімениці, димениці  -  ciemieniucha, tłusty 
  łupież na głowie niemowlęcia
тімя  -  ciemię
тімяньове, тіменьове  -  ciemieniowe
тін (але тени)  -  cień
тінисте  -  cieniste
тішыти ся  -  cieszyć się
тилі  -  „тилі сьвіты” tyli świat, tak daleko
тилько  -  tyle
тильо  -  tylo
Тимко  -  imię męskie
тиняти  -  dzieć. tańczyć
тис  -  cis
тисина  -  cisowe drewno
тисове  -  cisowe
тисяч  -  tysiąc
тисячне  -  tysięczne
тисьо  -  tyciutko, malutko
тисьо свава  -  b. mało, malutko
тифус  -  tyfus
Тиханя  -  nazwa wsi
тихє  -  ciche
тихіцькє  -  cichutkie
тихіцько  -  cichutko
тихо  -  cicho
тицько  -  tyciutko, malutko
тицьо  -  tyciutko, malutko
тиша  -  cisza
ты  -  ty
тыжден  -  tydzień
тыжнівка  -  tygodniówka
тыжнівка  -  siódmy dzień po śmierci
тыжньове  -  tygodniowe
тыкати  -  tykać
Тылич, Телич  -  Tylicz
тым  -  tym
тып  -  typ
Тырава  -  nazwa wsi
тырати ся  -  poniewierać się
тырвати  -  trwać
тыркати  -  trajkotać, pleść byle co
тыркнути  -  trącić
тырмосити  -  tarmosić, trząść, szarpać
тырстина, очерет  -  trzcina, sitowie
тырпати  -  szarpać
тырчати  -  terkotać
тычыти ся  -  dotyczyć
ткати  -  tkać
ткацтво  -  tkactwo
ткач/ка  -  tkacz/ka
ткнути  -  tknąć
тліти ся  -  tlić się
тлити ся  -  tlić się
тл'ок  -  ogór
т(л')умачыня  -  tłumaczenie
тмосиви/й  -  ciemno siwy, szary
тобі  -  tobie
това, жомба  -  głęboka wyrwa na drodze, wypełniona wodą
товар  -  towar
товариство  -  towarzystwo
товариш  -  towarzysz
товаришыти  -  towarzyszyć
товарове  -  towarowe
товгай  -  lump
товды  -  wtedy, wówczas
товдышні/й  -  ówczesny, lub równoczesny 
 z czymś innym „товдышня Польща” ówczesna 
 Polska „твоя дівка товдышня як моя” twoja 
 córka jest rówieśniczką mojej
товпа  -  tłum, dużo ludzi, ciżba
товчы  -  tłuc
товчок  -  tłuczek, lub tępy człowiek
товчы ся  -  tłuc się
того  -  tego
тогоричне, тогорічне  -  tegoroczne, z tego roku
тол'ока  -  ogór
тол'очыти  -  tratować
Томко  -  imię męskie
тонісє  -  cieniutkie
тонісінькє  -  cieniusieńkie
тонькє  -  cienkie
топір  -  topór
топірец  -  toporek
топити  -  topić w wodzie
топити  -  topić, roztapiać np. tłuszcz
тополя  -  topola
топориско  -  trzonek topora
торба  -  torba
торбинка  -  torebka, torebeczka
торбочка  -  torebka, torebeczka
торг  -  targ
торганец  -  lump, lub część kosiarki
торгати  -  targać, rwać
торгівка  -  rodzaj płótna
торговиця  - plac targowy
торгувати  -  targować
торжество  -  scs święto
торжественно  -  podniośle, świątecznie
торичне, торічне  тогоричне, -  tegoroczne
торокы  -  troki, sznurki, frędzle
торочыти  -  ciągnąć nitkę z dzianiny, pruć.
  Często znaczy – uparcie i niepotrzebnie 
  kontynuować jakiś wątek rozmowy, sprzeczki, 
  kłótni itp
торт  -  tort
тот, тота, тото  -  ten, ta, to
тото  -  to
тохмати  -  tłamsić
точыл'о  -  kamień okrągły do ostrzenia czegoś
точыти  -  toczyć na tokarce
точыти  -  ostrzyć na ręcznie obracanym kamieniu
точыти  -  toczyć drewno przez korniki
тра, треба  -  trza, trzeba. W języku 
  łemkowskim forma skrócona jest równoprawna i
  nie jest – jak w polskim postrzegana jako gwara, 
  lub prowincjonalizm charakterystyczny dla 
  plebsu
трава  -  trawa
травка  -  trawka (jedna – źdźbło)
травити  -  trawić
травник  -  trawnik
травниця  -  płachta na trawę
травя(с)те  -  trawiaste
траґар  -  belka stropowa
традиция  -  tradycja
трапеза  -  kłopot, utrapienie, męka z czymś
трапениця  -  zmartwienie, kłopot, utrapienie
трапити ся  -  martwić się, kłopotać, męczyć się
траринкы  -  żelazne obręcze, łączące elementy drewnianego wozu
тратити  -  gubić
тратити  -  tracić
тратити ся  -  gubić się np. w lesie
трафіня  -  trafienie
трафити  -  trafić
трафне  -  trafne
трафунок  -  przypadek, wydarzenie
трах  -  trach, odgłos uderzenia
трач  -  piła w tartaku, lub tartak
треба  -  trzeba
требич  -  rodzaj koniczyny
трембухате  -  z wielkim brzuchem
трембухач  -  j. w.
трепати  -  trzepać
трепати ся  -  trząść się
трепітка  -  mała osika
трепота  -  osika
третє  -  trzecie
третина  -  trzecia część, jedna trzecia
трефне  -  trefne (obrzydliwe do jedzenia)
трехне  -  obrzydliwe do jedzenia, dotykania itp.
  prawdop. z żydowskiego „trefne”
трехнити ся  -  brzydzić się
трея, треба  -  trzeba
трім, тром  -  pień (zwykle grubego) drzewa od 
  korzeni po drobniejsze konary
тріснути, триснути  -  pęknąć, lub uderzyć
три  -  trzy
тривати  -  trwać
тридньове  -  trzydniowe
тридцет  -  trzydzieści
триє  -  scs trzej, trzech
трийка, трійка  -  trójka
трийчак, трійчак  -  widły z trzema zębami
трикутне  -  trójkątne
трикутник  -  trójkąt
тримати  -  trzymać
тринадцет  -  trzynaście
триска, тріска  -  trzaska, szczapa
трискати, тріскати  -  trzaskać, pękać
трискати, тріскати  -  trzaskać np. z bata 
трискучи/й мороз, тріскучи/й ~  -  mróz
  trzaskający t.j. taki, że drzewa w lesie (w sadzie) 
  pękają z trzaskiem
трисніня  -  pęknięcie
триснути  -  trzasnąć, pęknąć
триста  -  trzysta
трищаня, тріщаня, трищуля  -  kobieta 
  z wytrzeszczonymi (na stałe) oczami
трищати, тріщати  -  trzeszczeć
трищати/й, тріщати/й  -  ktoś z wytrzeszczem oczu
трищаче  -  trzeszczące
трищуля, трищаня  - kobieta z wytrzeszczem 
тровити, травити  -  trawić
троє  -  troje
троіти ся  -  troić się
тром, трім  -  pień drzewa od korzeni po cieńsze konary
тротуар  -  chodnik
Трофан  -  imę męskie
троякє  -  trojakie
труба  -  trąba
трубка  -  trąbka
трубка  -  rurka
труд  -  trud
трудити ся  -  trudzić się
трудно  -  trudno
трудности  -  trudności
труна  -  trumna
трунок  -  trunek
труп  -  trup
трускавкы  -  truskawki
трутка  -  trucizna, trutka
трущыти  -  kruszyć, trzeć w rękach np. kłos
  zboża do wydobycia ziarna, strąk grochu, fasoli 
  itp
трясіня  -  trzęsienie
тряска, трясучка  -  trzęsiączka, febra
трясти  -  trząść
трясучка  -  trzęsiączka, febra
ту  -  tu, tutaj
туга  -  tęsknota
тугі/й  -  tęgi, mocny
тукше  -  tęższe
тулити (ся)  -  tulić (się)
туляти ся  -  tułać się
тумак  -  tępy człowiek
тумчыти  -  tłamsić
тунель  -  tunel
тунє  -  tanie
туняня  -  tanienie
туняти  -  tanieć
туньо  -  tanio
тупе  -  tępe (ostrze)
тупе  -  tępe (dziecko)
туп(л)іня  -  tępienie
тупити  -  tępić
тупота  -  tępota
турак  -  grosz, pieniądz
турбация  -  kłopot
туркавка  -  turkawka
турні  -  turnie
Турция  - Turcja
Турок  -  Turek
турецкє  -  tureckie
турчати  -  turkać, lub mówić głośno i natrętnie
Турчынка  -  Turczynka
тус, ту-с, ту єс  -  tu jesteś
тусте  -  tłuste
тустіти  -  stawać się tłustszym
тухнути  -  tęchnąc
тущ  -  tłuszcz
тущ  -  b. tłuste
тхір  -  tchórz
тя, тебе  -  cię, ciebie
тягар  -  b. ciężkie, ciężar
тягарец  -  ciężarek
тягати, тягнути  -  ciągnąć
тягачы  -  
тягоба  -  b. ciężkie
тяжыти  -  ciążyć
тяжко  -  ciężko
тяма  -  pamięć
тямити  -  pamiętać
тямка  -  pamięć
тяти  -  ciąć
тятя  -  cięcie
тьма  -  ćma, ciemność
	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .