ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk D d
 


dach  -  дах
dachówka  -  дахівка, ґонт (дахівка деревяна)
dać  -  дати
daktyl  -  дактыль
daktyloskopia  -  дактыльоскопія
dal  -  далечына, даль
dalece  -  далеко
dalej  -  дальше
daleki  -  далекій
daleko  -  далеко
dalekobieżny  -  делекоізний
dalekonośny  -  далекобійний
dalekowidz  -  далекозорник
dalekowzroczność  -  далекозорист
dalekowzroczny  -  далекозорий
dalszy  -  дальший
daltonizm  -  дальтонізм
dama  -  дама,  велика пані
damasceński  -  дамаскій
damski  -  дамскій, жиночий
dane  -  даны,  інформациі
danie  -  ідло,  страва,  даня (од даваня)
danina  -  данина
danser  -  танцер, дансер
dansing  -  дансінґ
dantejski  -  дантейскій
dany  -  даний
dar  -  дар
darcie  -  дертя
daremnie  -  даремні, даремно
daremny  -  даремний
darmo  -  дармо
darmozjad  -  дармоід
darnina  -  дерня
darować  -  дарувати
darowizna  -  дарови(з)на
darwinizm  -  дарвінізм
darzyć (się)  -  вести (ся)  ~ zaufaniem  -  вірити
daszek  -  дашок
data  -  дата
datować  -  датувати
datownik  -  датовник
dawać  -  давати
dawca  -  давец *  ?
dawka  -  доза
dawkować  -  дозувати
dawniej  -  давніжше,  давнійше
dawno  -  давно
dawny  -  давний
dąb  -  дуб
dąć  -  дути
dąsać się  -  бочыти ся
dąsy  -  бочыня
dążenie  -  пертя (до чогоси), хід до ... 
dążność  -  пертя, хід до чогоси
dążyć  -  перти (до чогоси), іти до
        -  чогоси, або в якісу сторону
dbać  -  дбати
dbałość  -  дбал'іст
dbały  -  дбачий
debata  -  дебата,  обрады
debatować  -  дебатувати,  радити
debet  -  дебет, мінус на конті
debit  -  дебіт,   ліміт выдавничий
debiut  -  дебют, початок
debiutant  -  дебютант, зачынаючий
debiutować  -  дебютувати, зачынати
decentralizacja  -  децентралізация
decentralizować  -  децентралізувати
dech  -  дых
decydować  -  рішати ?
decydujący  -  рішучий  ?
decyzja  -  рішыня  ?
dedykacja  -  присьвачыня
dedykować  -  присьвачати
defekt  -  дефект, ґанч
defensywa  -  оборона
deficyt  -  дефіцит, брак
defilada  -  парада
defilować  -  парадувати
definicja  -  дефінфция 
definiować  -  дефініювати
definitywny  -  кінчаючий *
deformować  -  деформувати
defraudacja  -  ошуканство,  шахрайство,
           -  привлащыня  -  (пінязи або інчых 
           -  вартости під свойом опіком)
defraudant  -  привл'асник, *  шахрай
degeneracja  -  выроджыня 
           -  выроджуваня,  цофаня в розвитю
degenerować się  -  выроджати ся,  
             -  цофати в розвитю 
degradacja  -  деґрадация,  обнижыня
degradować  -  деґрадувати,  обнижати 
deka  -  дека
dekada  -  декада
dekadencja  -  упадок,  декаденция
dekagram  -  декаґрам
dekatyzować  -  декатызация
deklamacja  -  деклямация
deklamator  -  декляматор
deklamować  -  деклямувати
deklaracja  -  деклярация
deklarować  -  деклярувати
deklinacja  -  одміна
deklinować  -  одміняти
dekompletować  -  розбивати  комплет,
            -  декомплєтувати
dekoracja  -  прикрашаня, прибераня, декорация
dekoracyjny  -  прикрашаючий, декорацийний
dekorator  -  декоратор
dekorować  -  прикрашати,  приберати, декорувати
dekret  -  декрет
dekretować  -  декретувати
delegacja  -  делеґация,  подорож службова
delegat  -  делеґат
delegować  -  делеґувати
delektować się  -  натішати ся, *
          -  насолоджати ся
delfin  -  дельфін
delicje  -  деликатесы
delikatesy  -  деликатесы
delikatność  -  деликатнист
delikatny  -  деликатний
delikwent  -  виновник
demagog  -  демаґоґ
demagogia  -  демаґоґія
demarkacyjny  -  демаркацийний
demaskować  -  зрывати маску, демаскувати
demobilizacja  -  демобілізация
demobilizować  -  демобілізувати
demokracja  -  демокрация
demokrata  -  демократа
demokratyczny  -  демократычний
demokratyzować  -  демократызувати
demolować  -  нищыти, л'амати, розваляти
demon  -  демон
demoniczny  -  демонічний
demonstracja  -  демонстрация
demonstracyjny  -  демонстрацийний
demonstrować  -  демонструвати
demontować  -  розберати,  демонтувати
demoralizacja  -  деморалізация
demoralizować  -  деморалізувати
denat  -  забитий, самозабивец 
denaturat  -  денатурат
denerwować (się)  -  зл'остити ся
denko  -  денко, денце
dentysta  -  стоматольоґ,  дентиста, зубний дохтор
dentystyczny  -  зубний,  деитистычний
denuncjacja  -  донос
denuncjant  -  доноситель
denuncjować  -  доносити
departament  -  департамент 
depesza  -  телеґрам, депеша
depeszować  -  телеґрафувати
deponować  -  депонувати
deportacja  -  одосл'аня (дакого)  до його краю
deportować  -  одосл'ати (дакого), депортувати
depozyt  -  депозит
deprawacja  -  псутя моральне,  знеправяня
deprawować  -  знеправяти, псути моральні
deprecjacja  -  змаліня,  обнижыня вартости
deprecjonować  -  обнижати вартист
depresja  -  депресия
deprymować  -  пригнобяти, пригнітати, знеохочати
deptać  -  доптати
deptak  -  прохідник * 
deputacja  -  депутация, просьба
deputat  -  приділ'  (дачого в натури)
derka  -  дерка
dermatolog  -  дерматольоґ
dermatologia  -  дерматольоґія
desant  -  десант
desantowy  -  десантовий
deseń  -  взир
deser  -  десер(т)
deska  -  дошка
desperat  -  розпачник, * шалений з (безнадійной) розпачы, безнадієц,
           страченец
desperować  -  шаліти з розпачы ?
despota  -  деспота
despotyczny  -  деспотычний
despotyzm  -  деспотызм
destrukcja  -  деструкция,  нищыня
destrukcyjny  -  деструкцийний,  нищачий
destylacja  -  дестиляция,  прегін
destylować  -  дестилювати,  преганяти
desygnować  -  назначати,  вызначати
desygnat  -  предмет
deszcz  -  дощ 
deszczówka  -  дощова вода
deszczułka  -  дощечка
detal  -  деталь, дрибниця
detalicznie  -  поєдинчо,  по єдному
detaliczny  -  поєдинчий
detektyw  -  детектыв
detektywistyczny  -  детектывний
determinować  -  детермінувати
detonacja  -  выбух
detonować  -  высаджати
detronizacja  -  знятя (зошмариня) з престол'а  /трону
detronizować  -  знимати з престол'а
dewaluacja  -  знижыня вартости,  девалюация
dewaluować  -  обнижати вартист
dewiza  -  девіз(а)
dewocja  -  набожнист (поверхна)
dewotka  -  набожна  -  жена (з верха) 
dezercja  -  дезерция
dezerter  -  дезертер,  втікач з войска
dezerterować  -  дезертерувати
dezorganizacja  -  дезорґанізация
dezorganizować  -  дезорґанізувати
dezorientacja  -  дезорєнтация, втрата орєнтациі
dezorientować  -  дезорєнтувати, впроваджати в бл'уд
dezynfekcja  -  дезинфекция  
dezynfekować  -  дезинфекувати
dębczak  -  дубик
dębieć  -  стопіти, г(л')упіти
dębina  -  дубина
dętka  -   надувка *
dęty  -  дутий
diabelski  -  дяблій
diabeł  -  дябол'
diabełek  -  дяблик
diagnostyka  -  дъяґностыка
diagnoza  -  дъяґноза
diagram  -  дъяґрам
dialekt  -  дъялєкт
dialektyczny  -  дъялєктний
dialektyk  -  дъялєкт
dialektyka  -  дъялєктыка
dialog  -  дъяльоґ
diament  -  диямант,  ал'маз
diametralny  -  дъяметральний
diatermia  -  дъятермія
diecezja  -  епархія
diecezjalny  -  епархіяльний
dieta  -  дъєта
dietetyczny  -  дъєтетычний
dla  -  для, ґля
dlaczego  -  чого
dlatego  -  за то
dławić  -  давити
dławik  -  давик *
dłoń  -  дол'он
dłubać  -  добати
dług  -  довг
długi  -  довгій
długodystansowiec  -  довголітач *
długo  -  довго
długofalowy  -  довговолновий, далекопляновий, перспектывний
długoletni  -  дужеричний, ? довгоричний 
długonogi  -  довгоногій
długopis  -  кулькопис *
długość  -  довгіст 
długoterminowy  -  довгочасовий *
długotrwały  -  довгій, довгобытий * ?
długowieczność  -  довговічнист
długowieczny  -  довговічний
dłuto  -  дол'ото
dłużnik  -  довжник
dłużny  -  довжний
dłużyc się  -  довжыти ся
dmuchać  -  дути
dnieć  -  свитати,  дніти
dniówka  -  днивка, * денний заробок
dno  -  дно
do  -  до
doba  -  доба
dobiegać  -  долітувати 
dobierać  -  доберати
dobijać  -  добивати
dobitka  -  добитка
dobitny  -  з притиском
doborowy  -  выбераний
dobosz  -  бубнич *
dobór  -  добераня
dobrać  -  добрати
dobranoc  -  добранич
dobrnąć  -  довлечы, дотягнути
dobro  -  добро
dobrobyt  -  достаток,  добробыт
dobroczynność  -  благотворнист
dobroczynny  -  благотворний, добродійний
dobroczyńca  -  благотворец
dobroć  -  доброта
dobroduszność  -  добродушнист
dobroduszny  -  добродушний
dobrodziej  -  доброді(я)тель
dobrodziejstwo  -  благо(дійнист)
dobrotliwy  -  добротливий
dobrowolnie  -  добровільні
dobrowolny  -  добровільний
dobry  -  добрий
dobrze  -  добри
dobudować  -  добудувати
dobudówka  -  прибудивка
dobyć  -  дистати,  выйняти
dobytek  -  добыток
dobywać  -  диставати,  выдоставати
doceniać  -  доціняти
docent  -  доцент
dochodowy  -  хосенний ?
dochodzenie  -  шлідзтво
dochodzić  -  дыходити
dochować  -  доховати
dochód  -  дохід
dociągać  -  дотігати
dociekać  -  глядати, дыходити правды 
dociekanie  -  гляданя,  дыходжыня правды
dociekliwy  -  дохідливий,  * ? 
docierać  -  дыходити,  дочухувати
docinać  -  доризувати
docinek  -  дошкырка * ?
doczekać  -  дочекати
doczepiać  -  дочыпяти,  причыпяти
doczesny  -  земний
dodać  -  додати
dodatek  -  додаток
dodatkowo  -  додатково
dodatkowy  -  додатковий
dodatni  -  додатній
dodawać  -  додавати
dodawanie  -  додаваня
dogadać się  -  доґадати ся
dogadzać  -  догаджати
doglądać  -  дозерати,  давати позир, доглядати,  пильнувати
dogmat  -  доґма(т)
dogmatyczny  -  доґматычний
dogmatyka  -  доґматыка
dogmatyzm  -  доґматызм
dogodnie  -  догідні  
dogodność  -  догіднист,  догода
dogodny  -  догідний
dogodzić  -  догодити,  задоволити
dogonić  -  дигонити
dogorywać  -  допаляти,   гаснути гмерати,  вмерати
dogrzewać  -  догривати
doić  -  доіти
dojadać  -  доідати
dojazd  -  доізд
dojechać  -  доіхати
dojeść  -  доісти
dojeżdżać  -  доіжджати
dojeżdżający  -  доіжджаючий
dojmujący  -  допекливий  -  *
dojnа  -  дийна
dojrzałość  -  доросл'іст,  пристал'іст
dojrzały  -  пристал'ий (nie odnosi się do ludzi),   дороснений,  доросл'ий
dojrzeć  -  пристати,  дороснути
dojrzewać  -  приставати,  дорастати
dojście  -  дохід
dojść  -  дыйти
dok  -  док
dokarmiać  -  докормяти,  підкормяти
dokazać  -  доказати
dokazywać  -  доказувати
dokąd  -  де
doker  -  докер
dokładać  -  докл'адати
dokładnie  -  докл'адні
dokładność  -  докл'аднист
dokładny  -  докл'адний
dokoła  -  вкол'
dokonać  -  доконати
dokonanie  -  доконаня
dokonany  -  доконаний
dokończenie  -  докінчыня
dokończyć  -  докінчыти
dokształcać  -  довчувати *
doktor  -  дохтор
doktorat  -  докторат
doktorski  -  дохторскій
doktoryzować się  -  докторизувати ся
doktryna  -  доктрина
dokuczać  -  докучати
dokuczliwy  -  докучливий
dokument  -  документ
dokumentalny  -  документальний
dokumentować  -  документувати
dola  -  доля 
dolatywać  -  долітувати
dolegać  -  долігати
dolegliwość  -  долегливіст
dolewać  -  доливати
doliczyć  -  дорахувати
dolina  -  долина
dolny  -  нижній
dołączyć  -  дол'учыти
dołek  -  ямка
dołożyć  -  дол'ожыти
dom  -  дим, дім, хыжа
domagać się  -  домагати ся
domator  -  домосід(ник)
domek  -  домик,  домок
domena  -  сфера
domiar  -  додатковий податок na ~ на додаток,  додатково
domierzyć  -  доміряти
domieszać  -  домішати
domieszka  -  домішка
dominium  -  домініюм
domino  -  доміно
dominować  -  преважати, вершыти, панувати 
dominujący  -  преважаючий, верхуючий, пануючий
domniemany  -  дорозумілий, * додумний, *
domokrążca  -  домоходич  -  *
domorosły  -  доморослий
domostwo  -  обыстя
domownik  -  домовник
domowy  -  домовий
domysł  -  додум(а) * 
domyślać się  -  додумувати ся  -  
domyślny  -  додумний,   домысний
doniczka  -  квітничка  -  *
doniesienie  -  донос,  донесіня
donieść  -  донести  -  
doniosłość  -  важнист,  значучист
doniosły  -  важний,  значучий  -  
donosiciel  -  доноситель
donosić  -  доносити
donośność  -  гол'оснист
donośny  -  гол'осний
dookoła  -  вкол'о
dopadać  -  долітувати  -  до дакого\
  -  дачого
dopalać  -  допаляти,  допалювати
dopasować  -  допасувати
dopasowanie  -  допасуваня
dopełniacz  -  родовий
dopełnić  -  допол'нити
dopełniający  -  допол'няючий
dopełnienie  -  допол'ніня
dopędzić  -  дигонити
dopiąć  -  доп/н/яти
dopiero  -  допіро
dopilnować  -  допильнувати
dopingować  -  підштыркувати,  * підохочувати
dopisać  -  дописати
dopisek  -  дописок
dopłacać  -  допл'ачати
dopłata  -  допл'ата
dopłynąć  -  допл'ынути
dopływ  -  допл'ыв
dopływać  -  допл'ывати
dopomagać  -  допомагати
dopominać  -  допоминати
dopóki  -  покля
doprawdy  -  доправды
doprowadzać  -  допроваджати
dopuszczać  -  допущати
dopuszczalny  -  допущальний
dopuszczenie  -  допущыня
dopytywać się  -  довідувати ся
dorabiać (się)  -  дораб/л/яти (ся)
doradca  -  дорадник
doradczy  -  дорадчий
doradzać  -  дораджати
dorastać  -  дорастати
doraźnie  -  тымчасово,  без стіганя, єдноразово,  хвильово 
doraźny  -  єдноразовий,  хвильовий, тымчасовий
doręczać  -  доручати
doręczenie  -  доручыня
dorobek  -  доробок
dorobkiewicz  -  збогачник,  * сьвіжобогатий *
doroczny  -  каждоричний
dorodny  -  дородний,   крас і велькій
dorosły  -  доросл'ий
dorożka  -  фіякєр
dorożkarz  -  фіякєрник  -  *
dorównywać  -  зривнувати ся
dorsz  -  треска,  дорш
dorywczo  -  часово,  нереґулярні
dorywczy  -  часовий,  нереґулярний
dorzecze  -  басен
dorzucać  -  домітувати,  дошмаряти
dosadny  -  міцний,  грубий (в словах)
dosiadać  -  сідати
dosięgać  -  диставати
doskonale  -  барз добри  -  
doskonalić  -  поліпшати  -  (до ідеал'у)
doskonałość  -  ідеал',  досконаліст
doskonały  -  ідеальний,  досконал'ий
dosłowny  -  досл'овний
dosłużyć się  -  досл'ужыти ся
dosłyszalny  -  дочувальний
dosłyszeć  -  дочути
dostać  -  дистати
dostarczać  -  достарчати
dostateczny  -  (вы)старчаючий
dostatek  -  достаток
dostatni  -  достатній
dostawa  -  достава
dostawca  -  доставец
dostawiać  -  доставяти
dostąpić  -  доступити,  вдостоіти ся
dostęp  -  доступ,  приступ
dostępny  -  доступний
dostojeństwo  -  достоінство
dostojnik  -  достойник
dostojny  -  достойний
dostosować  -  пристосувати
dostosowanie  -  пристосуваня
dostroić  -  достроіти
dostrzec  -  дизрити,  взрити, спостеречы
dostrzegalny  -  даючий ся видіти*
dostrzeganie  -  достериганя *
dosyć  -  дост,  czasem доста
dosypać  -  досыпати
do syta  -  до сыта
doszczętnie  -  ціл'ком,  ціл'ковито
dosztukować  -  надставити
doścignąć  -  дигонити
dość  -  дост  -  
dośrodkowy  -  досерединний,   
  -  доцентровий * ?
doświadczać  -  практыкувати, (по)терпіти од 
  -  дачого, мати до чыніня з дачым
doświadczalny  -  практычний,  
  -  експериментальний
doświadczenie  -  практыка
doświadczony  -  выпрактыкуваний
doświadczyć  -  спрактыкувати
dotacja  -  державна або урядова допл'ата,
  -  дотация
dotąd  -  дотля  -  
dotkliwy  -  докучливий
dotknąć  -  дитхнути,  диткнути
dotknięcie  -  дитхніня
dotrwać  -  дочекати 
dotrzeć  -  дыйти
dotrzymywać  -  дотримувати
dotychczas  -  дотыхчас
dotychczasowy  -  дотыхчасовий
dotyczyć  -  тычыти,   дотычыти
dotyk  -  дотык
dotykać  -  дотыкати
dotykalny  -  дотыкальний
douczać  -  довчувати
dowcip  -  віц,  жарт ?
dowcipkować  -  жартувати, оповідати віцы ?
dowcipniś  -  жартовник,  жартувач * ?
dowcipny  -  жартовний, быстро жартуючий
dowiadywać się  -  довідувати сч
do widzenia  -  будте здравы, буд здорив,
   w odpowiedzi  -  ходте здрави, ход здорив -
        lub останте з Богом -  w odp. ідте з Богом
dowiedzieć się  -  довідати ся
dowierzać  -  довіряти
dowieść  -  довести
dowlec  -  довлечы
dowodowy  -  доводовий,  доказний
dowodzenie  -  доказуваня
dowodzić  -  доказувати
dowolnie  -  буд як
dowolność  -  будъякіст * ?
dowolny  -  буд якій
dowozić  -  довозити
dowód  -  доказ,  довід,  сьвідоцтво
dowódca  -  водич,  командор,  начальник, старшына,  полковод
dowództwo  -  командуваня
dowóz  -  довіз
doza  -  доза
dozbroić  -  дозброіти
dozbrojenie  -  дозброіня
dozgonny  -  досмертний
doznać  -  одчути,  зазнати
dozorca  -  сторож,  надзорник *
dozorować  -  надзерати
dozować  -  дозувати
dozór  -  надзир
dozwalać  -  позваляти,  дозваляти
dożycie  -  дожытя 
dożyć  -  дожыти
dożynki  -  дожынкы
dożywiać  -  докормяти
dożywienie  -  докорміня
dożywocie  -  дожывотя
dożywotni  -  дожывотній
dół  -  яма
drab  -  драб
drabina  -  драбина
dragon  -  драґон
dramat  -  драма
dramaturg  -  драматурґ
dramaturgia  -  драматурґія
dramatyczny  -  драматычний
dramatyzować  -  драматызувати
drań  -  негідник,  подлец
drapacz  -  драпач
drapać  -  драпати
draperia  -  драперий,  фальбанчаста завіса
drapichrust  -  невысідник, * вол'очар *
drapieżnik  -  драпіжник
drapieżność  -  драпіжнист
drapieżny  -  драпіжний
drapować  -  фал'дувати,  морщыти,  спинати в фал'дисты прикрасы
drasnąć  -  легко зранити, задрапнути
drastyczny  -  міцнодіючий,  острий, ризыковний
dratwa  -  дратва
drażetka  -  дражетка
drażliwość  -  дражливіст ?
drażliwy  -  дражливий
drażnić  -  дражнити
drąg  -  друк
drążek  -  дручок
drążyć  -  добати
drelich  -  дрелих
dren  -  дрен
drenaż  -  дренаж
drenować  -  дренувати
dreptać  -  дрыпсити 
dreszcz  -  стрясніня (стрясл'о мном)
dreszczyk  -  мал'е срясніня
drewniak  -  деревянец
drewniany  -  деревяний
drewnieć  -  деревяніти
drewno  -  дровно
drezyna  -  дрезина
dręczyć  -  мучыти
drętwieć  -  терпнути
drętwy  -  стерпнений
drgać  -  дырґати
drganie  -  дырґаня
drgawka  -  тряска, * конвульсиі
drobiazg  -  дрибниця 
drobiazgowość  -  дрибничковіст
drobiazgowy  -  дрибничковий
drobić  -  дробити 
drobina  -  частина
drobnica  -  дрибниця
drobnostka  -  дрибниця
drobnostkowy  -  дрибничний
drobnoustrój  -  мікроорґанізм
drobny  -  дрибний
droczyć się  -  тартасувати ся
droga  -  дорога
drogeria  -  дроґерия
drogo  -  дорого
drogocenny  -  дорогоцінний
drogowskaz  -  дороговказ
drogowy  -  дороговий
dromader  -  дромадер,  верблюд з єдном  -  горбином
drozd  -  дрозд
drożdże  -  дрижджы
drożeć  -  дорожати
drożyć się  -  дорого цінити
drożyzna  -  дорожызна ?
drożyźniany  -  дорожызняний ?
drób  -  домовы птахы
dróżka  -  дорижка 
dróżnik  -  дорижник
druczek  -  блянкєт,  формуляр
drugi  -  другій
drugorzędny  -  другорядний,   менче важний
druh  -  друг
druhna  -  дружка
druk  -  друкуване
drukarz  -  друкарня
drukarski  -   друкарскій
drukarz  -  друкар
drukować  -  друкувати
drut  -  дрит дрот
drutować  -  дритувати,  дротувати
druzgotać  -  розбивати (на дрибне 
  -  куся)
drużba  -  дружба
drużyna  -  дружына
drużynowy  -  дружыновий
drwa  -  дырва
drwal  -  лісоруб,   рубач ліса
drwić  -  сьміяти ся з дакого
drwiny  -  сьміхы,  вышкыркы
dryblas  -  негардо высокій хлопчыско
dryfować  -  дрыф(т)увати
dryg  -  спосибнист, смыкал'ка
dryl  -  муштра,  дисципліна
drylować  -  вынимати кісткы (з овочив)
drynda  -  дрында
drzazga  -  щамба,  триска
drzeć  -  дерти 
drzemać  -  дримати
drzemka  -  дримка
drzewce  -  деревце
drzewko  -  деревко
drzewny  -  деревовий
drzewo  -  дерево
drzeworyt  -  ґравюра
drzwi  -  двери 
drzwiczki  -  дверчыкы
drżeć  -  трясти ся
drżenie  -  трясіня
dubeltówka  -  стрыльба  -  (з двома люфами)
dublet  -  дублет
dublować  -  подваяти,  дублювати
duch  -  дух 
duchowieństwo  -  духовенство
duchowny  -  духовний,  сьващенник
duchowy  -  духовий
dudek  -  гупок, дудок
dudnić  -  дуднити дудніти
dudy  -  дуды
dukat  -  дукат
duma  -  гордист
dumka  -  думка
dumny  -  гордий
duńczyk  -  Данец
duński  -  данскій
duplikat  -  дубликат,  копія
dur  -  тифус
dureń  -  дурень
durny  -  дурний
durszlak  -  ціджак,  друшляк 
durzyć się  -  оциґанювати ся, любувати дакого
dusiciel  -  дуситель
dusić  -  дусити
dusza  -  душа
duszkiem  -  єдным дыхом, без п(е)рервы
dusznica  -  асма
duszność  -  духота,  брак повітря
duszny  -  душний
duszpasterski  -  (душ)пастырскій
duszpasterstwo  -  (душ)пастырство
duszpasterz  -  (душ)пастыр
dużo  -  моц,  дуже
duży  -  велькій
dwa  -  два
dwadzieścia  -  двадцет
dwakroć  -  двараз
dwieście  -  двіста
dwoić  -  двоіти
dwoistość  -  двоістина * ?
dwoisty  -  двоістий
dwojaczki  -  двоячкы
dwanaście  -  дванадцет
dwoje  -  двоє 
dworak  -  дворян
dworek  -  дворец
dworować  -  насьміхувати ся
dworski  -  придворний,  церемоніяльний сьвітовий,   вґ дворской етикєты
dworzanin  -  дворян(ин)
dworzec  -  стация
dwója  -  двійка
dwójnasób  -  подвійні
dwór  -  двір 
dwudniowy  -  дводньовий
dwudziestka  -  двадцетка
dwudziesty  -  двадцетий
dwugłoska  -  двогол'оска
dwugodzinny  -  двогодинний
dwujęzyczny  -  двоязычний
dwukropek  -  двокропка
dwukrotnie  -  два раз
dwukrotny  -  дворазовий
dwuletni  -  дворичний 
dwulicowość  -  дволицьовіст
dwulicowy  -  дволицьовий
dwumasztowiec  -  двомаштовец
dwumasztowy  -  двомаштовий
dwumian  -  двочлен
dwumiesięcznik  -  двомісячник
dwumiesięczny  -  двомісячний
dwunastka  -  дванадцетка
dwunastnica  -  дванадцетниця ?
dwunasty  -  дванадцетий
dwunożny  -  двоножний
dwuosobowy  -  двоособовий
dwupiętrowy  -  двоштоковий, двоплянтровий
dwupłatowiec  -  двокрыльник,  *  двоплян *
dwuręczny  -  обіручний
dwurzędowy  -  дворядовий
dwustronny  -  двосторонний
dwutlenek  -  діоксид
dwutomowy  -  двоатомовий
dwutorowy  -  двоколєйний ?
dwutygodnik  -  двотыжник
dwutygodniowy  -  двотыжньовий
dwuwiersz  -  двоверс
dwuzgłoskowy  -  двогол'осковий
dwuznacznik  -  двозначник
dwuznaczność  -  двозначнист
dwuznaczny  -  двозначний
dwużeństwo  -  двоженство,  біґамія
dychawica  -  асма,  дыхавиця
dychawiczny  -  дыхавичний
dydaktyczny  -  дидактычний
dydaktyka  -  дидактыка, наука о вчыню
dyfteryt  -  шкарлятина,  дифтерит
dyfuzja  -  дифузия, самоістне мішаня ся
dyg  -  (легкій) прикл'он *
dygnitarz  -  высокій урядник
dygotać  -  трясти ся
dygresja  -  диґресия,  вставка (на інчу тему)
dykcja  -  дикция, вымова 
dykta  -  дикта
dyktando  -  диктуваня
dyktator  -  диктатор
dyktatorski  -  диктаторскій
dyktatura  -  диктатура
dykteryjka  -  весел'е оповіданко, анеґдота
dyktować  -  диктувати
dylemat  -  дилема(т)
dyletancki  -  дилетанцкій
dyletant  -  дилетант
dyliżans  -  диліжанс
dym  -  дым 
dymić  -  дымити
dymisja  -  одставка,  димісия
dymisjonować  -  одставяти, знимати зо становиска
dymny  -  дымний 
dynamiczny  -  динамічний
dynamika  -  динаміка
dynamit  -  динаміт
dynia  -  дыня 
dyplom  -  дипльом
dyplomacja  -  дипльомация
dyplomata  -  дипльомат(а)
dyrekcja  -  дирекция
dyrektor  -  директор
dyrygent  -  дириґент
dyscyplina  -  дисципліна
dysk  -  диск
dyskrecja  -  дискреция ?
dyskretny  -  дискретний
dyskryminacja  -  дискримінация
dyskusja  -  дискусия
dyskwalifikować  -  дискваліфікация
dyspozycja  -  розпоряджыня
dysproporcja  -  диспропорция
dysputa  -  диспут(а),  наукова дискусия
dysputować  -  диспутувати
dysputować  -  диспутувати
dystans  -  дистанс, розступ
dystansować  -  передити,   лишати зо заду, одсувати ся од дакого/дачого
dystrybucja  -  розділ',  розпроваджаня, дистрибуция
dystyngowany  -  огл'аджений, поміркуваний, дистинґуваний
dystynkcja  -  ознака степеня (нпр в войску) огл'адженист,  поміркуванист
dysydent  -  дисидент, одщыпенец
dyszeć  -  дыхати тяжко
dyszel  -  дышель
dyszkant  -  дишкант
dywan  -  кілим
dywersja  -  диверсия
dywidenda  -  дивіденда
dywizja  -  дивізия
dywizjon  -  дивіз(и)йон
dyzenteria  -  дизентерия
dyżur  -  дижур
dyżurny  -  дижурний
dzban  -  (д)збан
dzbanek  -  (д)збанок
dziać się  -  діяти ся
dziad  -  дзяд 
dziadek  -  дідо
dziadowski  -  дзядивскій
dział  -  діл'
działacz  -  діяч
działać  -  діяти
działalność  -  діяльнист
działanie  -  діяня
działka  -  ділинка *, загоридка в місті
działo  -  канон
dziany  -  плетений,  трикотажовий
dziarski  -  енерґічний,  бравий
dziąsło  -  ясно
dzicz  -  дич
dziczeć  -  дичати
dziczyzna  -  дичына
dzida  -  копія,  піка, списа ?
dzieciak  -  дітвак,  дзецко
dzieciarnia  -  дітвора 
dziecięcy  -  дітячий,  дітинячий
dziecinada  -  дітиняцтво
dziecinnieć  -  дітинніти
dziecinny  -  дітячий,  дітинячий
dzieciństwo  -  дітинство
dziecko  -  дзецко дітина
dziedzic  -  спадкобранич *
dziedzictwo  -  спадковина *
dziedziczka  -   спадкобраниця *
dziedziczny  -  нашлідний *, ґенетычний
dziedziczyć  -  спадкобрати *
dziedzina  -   ділина *
dziedziniec  -  подворец ?
dziegieć  -  дехеть
dzieje  -  (г)істория
dziejopisarstwo  -  (г)історйоґрафія
dziejopisarz  -  (г)історйоґраф
dziejowy  -  (г)історичний
dziekan  -  декан
dziekanat  -  деканат
dzielenie  -  діліня
dzielić  -  ділити
dzielna  -  ділима * ?
dzielnica  -  рейон,  квартал'
dzielnik  -  ділимик * ?
dzielność  -  мужество,  хоробрист
dzielny  -  мужній,  хоробрий
dzieło  -  діл'о
dziennie  -  денно,  денні
dziennik  -  ґазета,  дньовник,  памятник
dziennikarski  -  журналістычний
dziennikarstwo  -  журналістыка
dziennikarz  -  журналіста
dzienny  -  денний
dzień  -  ден
dzierżawa  -  гаренда
dzierżawca  -  гарендар
dzierżawczy  -  державчий
dzierżawić  -  гарендувати
dzierżawny  -  гарендарскій
dzierżyć  -  держати
dziesiątka  -  десятка
dziesiątkować  -  десяткувати
dziesiąty  -  десятий 
dziesięcina  -  десятина
dziesięciokrotny  -  десятразовий
dziesięciolecie  -  десятрича
dziesięć  -  десят
dziesięciokroć  -  десят раз
dziesiętny  -  десятинний
dziewczę  -  дівча
dziewczęcy  -  дівочий
dziewczyna  -  дівча
dziewczynka  -  дівчатко
dziewiątka  -  девятка
dziewiąty  -  девятий
dziewica  -  діва
dziewictwo  -  дівоцтво
dziewiczy  -  дівочий
dziewięć  -  девят
dziewięćdziesiąt  -  девятдесят
dziewięćdziesiąty  -  девятдесятий
dziewięćset  -  девятсот
dziewiętnastka  -  девятнадцетка
dziewiętnasty  -  девятнадцетий
dziewiętnaście  -  девятнадцет
dziewka  -  дівка
dzięcioł  -  клювач *
dziękczynnienie  -   благодариня
dziękczynny  -  благодарний
dzięki  -  вдякы *
dziękować  -  дякувати
dzik  -  дик
dziki  -  дикій
dziobać  -  дзюбати
dziobaty  -  шпляхуватий
dziobek  -  дзюбка
dziób  -  дзюба
dzisiaj  -  гнеска,  днес/ка
dzisiejszy  -  гнешній,  днешній
dziura  -  діра,  дзюра  -  
dziurawić  -  діравити,  дзюравити
dziurawy  -  діравий,  дзюравий
dziurkować  -  діркувати,  дзюркувати
dziw  -  див
dziwactwo  -  дивацтво
dziwaczeć  -  дивачніти 
dziwaczny  -   дивачний
dziwak  -  чудак,  дивак
dziwić  -  дивити
dziwny  -  дивний
dziwo  -  диво
dziwoląg  -  чудовиско
dzwon  -  дзвін 
dzwonek  -  дзвонок
dzwonić  -  дзвонити
dzwonko  -  шайсток
dzwonnica  -  дзвінниця
dzwonnik  -  дзвінник
dźgać  -  дзьогати
dźgnąć  -  дзьогнути
dźwięczeć  -  звучати
dźwięczność  -  звучнист
dźwięczny  -  звучний
dźwięk  -  звук
dźwiękowy  -  звуковий
dźwig  -  кран, (пі)двигач
dźwigać  -  двигати
dźwignia  -  вага
dżdżownica  -  глизда
dżdżysty  -  дощовий
dżem  -  повидво
dżentelmen  -  джентельмен
dżinsy  -  джінсы
dżokej  -  джокей
dżonka  -  джонка
dżuma  -  джума
dżungla  -  джунґля
	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .