ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
р Р
раб  -  niewolnik
рабство  -  niewolnictwo
рабувати  -  rabować
рабунок  -  rabunek
рад  -  rad  я го барз рада мам ja go 
  bardzo lubię я на то барз рад cieszę 
  się z tego bardzo, jestem do tego bardzo
  chętny
рада  -  rada
раджыня  -  radzenie
радисне  -  radosne
радист  -  radość
радити  -  radzić
радити  -  mówić
радити си  -  dawać sobie radę
радити ся  -  pytać kogoś o zdanie/radę
радувати (ся)  -  radować (się)
радуга, райдуга  -  tęcza
радше  -  raczej, chętniej
раз  -  raz
разити  -  razić
разом  -  razem
раіти  -  raić, radzić, sugerować, stręczyć,
  podpowiadać życzliwie o czymś do kupienia,
 kimś do wzięcia itp
рай  -  raj
райбати, рейбати  -  prać na ręcznej pralce 
  (tarze)
райбачка, рейбачка  -  tara do prania ręcznego
райдуга  -  tęcza
райткы  -  bryczesy
рак  -  rak
раканя  -  rodzaj żaby (może ropucha)
рама  -  rama
рамач, рамак  -  deseczka z karbami i 
 rękojeścią służąca do prasowania bielizny 
 nawiniętej uprzednio na drewniany wałek
рамено  -  ramię
раменати/й  -  barczysty
рамкасте  -  posiadające rowki, karby
рампаве  -  chropawe, nierówne, np. krawędź
  deski pokarbowana nożem
ранґа  -  ranga
ранени/й  -  ranny
ранити  -  ranić
ранишнє  -  poranne (np. mleko z porannego
  udoju)
рано  -  rano
рапаве  -  chropawe
рапіти, храпіти  -  chrapać
рапкати, рапчати  -  głos żaby
рата  -  rata 
ратиця  -  racica
ратувати  -  ratować
ратунок  -  ratunek
рахувати  -  liczyć, rachować
рахунок  -  rachunek
рация  -  racja, „о рацийо” wyraz zdziwienia
рачкувати  -  raczkować
рашпель  -  raszpel, tarnik
рвати  -  rwać
рджа, арджа  -  rdza
рджавіти, арджавіти  - rdzewieć 
рджок  -  ruda mysz polna
ребро  -  żebro
ревати  -  ryczeć, żart. nieładnie a głośno
  śpiewać
реверенда  -  sutanna
ревіти, ревати  -  ryczeć
ревкати (ся)  -  bekać po obfitym posiłku
ревкнути  -  beknąć, odbić się głośno po posiłku
регіт  -  rżenie, lub rażący śmiech podobny do 
  rżenia
реготаня  -  rżenie
реготати (ся)  -  rżeć
реготати (ся)  -  śmiać się bardzo, głośno, albo
  rażąco
реґрут  -  rekrut
реєстрация  -  rejestracja
реєструвати  -  rejestrować
рейбати, райбати  -  prać na tarze (ręcznej
  pralce)
рейбачка, рейбачка  -  tara, pralka ręczna
Рейта  -  imię byka maści czerwonej, lub
  czerwono brunatnej, gdzie indziej Барна
рекляма  -  reklama
реклямувати  -  reklamować
реку  -  mówię, powiadam - o słowa „речы”
ремес(ель)ник  -  rzemieślnik
ремесл'о  -  rzemiosło
ремін  -  rzemień, pas skórzany
ремінец  -  rzemyk łączący, pasek skórzany
ремінне  -  rzemienne
репчыти  -  kopać, ryć w ziemi potężnie
ретяз/ка  -  łańcu/ch, /szek
рецок  -  gat. Myszy polnej
реченец  -  termin od „речы”
речы  -  powiedzieć
решетити  -  przesiewać przez rzeszoto (rzadkie
  sito)
решето  -  sito o dużych oczkach do zgrubnego
  odsiewu
решта  -  reszta
ржджа, рджа  -  rdza
рік > рик
рін  -  nadbrzeżny pas trawy, podczas przyboru 
  zalewany wodą
рив, рів  -  rów
ривнаня, рівнаня  -  równanie
ривнати, рівнати  -  równać
ривне, рівне  -  równe
ривнина, рівнина  -  równina
ривнинне, рівнинне  -  równinne
ривно, рівно  -  równo
ривня, рівня  -  równość w znaczeniu statusu 
  społecznego
риг, ріг  -  róg
ригати  -  rzygać
ригач  -  grzyb trujący (prawd. borowik szatański)
риговины  -  wymiociny, rzygowiny
рид, рід  -  ród
риджав/а  -  coś b. rzadkie
риджавина  -  rzadzizna
ридити  -  mieć b. rzadki stolec (zwykle przy biegunce)
ридкє, рідкє  -  rzadkie
ридне, рідне  -  ojczyste
рижнити (ся), ріжнити (ся)  -  różnić się
рижниця, ріжниця  -  różnica
риз, різ  -  rzaz
риз, різ  -  ostra strona ostrza np. noża, kosy
ризанка, різанка  -  makaron robiony ręcznie
ризати, різати  -  rżnąć, ciąć 
ризба, різба  -  rzeźba
ризбіня, різбіня  -  rzeźbienie
ризбити, різбити  -  rzeźbić
ризбяр, різбяр  -  rzeźbiarz
ризы  -  ornat  
ризник, різник  -  rzeźnik
ризовины, різовины  -  trociny
рий, рій  -  rój
рик, рік  -  rok
рика, ріка  -  rzeka
риля, ріля  -  obszar ziemi uprawnej posiadany
  przez pierwsze osadnicze rody, później rozdrabniany
  na półówki, ćwiartki чверткы, ósemki осмины
  prawdop. odpowiednik polskiego „łanu” (ok. 24
  ha ) ?
рима  -  katar
римно > ривно  -  równo
рипа, ріпа  -  rzepa
рипіти, рипати  -  skrzypieć, też źle grać na skrzypcach
Риство, Різдво  -  Boże Narodzenie
рисьцяне, ріствяне  -  Bożonarodzeniowe
риц  -  tyłek, rzyć, zadek
рич  -  rzecz
рични/й  -  roczny
ричниця, річниця  -  rocznica
рично, річно  -  rocznie
рыба  -  ryba
рыбак  -  rybak
рыбар  -  rybak, lub hodowca ryb
рыбел/ь, /як, рыбник  -  rybołów, lub mewa
рыбє  -  rybie
рыбник  -  siatka na ryby
рыбячы  -  jak ryba (pływać np.)
рыґєль  -  rygiel
рыджык  -  rydz
рыж  -  ryż
рык  -  ryk
рыл'о  -  ryj
рынка  -  rodzaj naczynia
рынок  -  rynek
рынявец, рынявий  -  taki co ma strupy (?)
рыпати  -  kruszyć, obtłukiwać tynk, mur
рыпнути  -  rypnąć, upaść paskudnie
рысік  -  rysik
рыти  -  ryć
рыф, ряф  -  żelazna obręcz drewnianego koła od wozu
рыхтар  -  sołtys po południowej stronie Karpat
рыхтувати  -  szykować, przygotowywać
рычати  -  ryczeć (o krowie)
рычати  -  płakać głośno
рыяк  -  ryjek (np. u świni)
рыякы  -  hamulce u wozu 
рйохканя  -  głos świni „chru, chru”
робівко  -  drążek w maselniczce > боденка
робітни/й  -  pracowity
робітни/й  -  roboczy (dzień)
робітник  -  robotnik, pracownik
робітниче  -  robotnicze
робити  -  robić
робота  -  robota
роботы зерняны  -  prace zbożowe
ровер  -  rower
рогате  -  rogate
рогач  -  rogacz
рогачка, корнута, рогуля  -  owca z rogami
рогы  -  rogi
роґаль  -  drąg jodłowy lub świerkowy, z
  obciętymi na pół metra gałęziami, wbity w 
  ziemię, stanowiący
 oś kopy siana na górskich łąkach
роґар  -  jodła rozczapierzona, na którą kładą siano lub koniczynę
роджени/й  -  rodzony  
роджыня  -  rodzenie
родина  -  rodzina
родинити ся  -  poczuwać się do pokrewieństwa
  poprzez okazywanie tego, odwiedziny, gościnę
родинне  -  rodzinne
родитель, родич  -  rodzic
родити  -  rodzić
родиче  -  rodzice
родове  -  rodowe
родове  -  podarki Rodziców Chrzestnych dla chrześniaka
рождество  -  narodzenie  
рожно  -  вдіти черевікы на рожно założyć
  lewy but na prawą nogę, a prawy na lewą
рожок  -  rożek
розберати  -  rozbierać
розбійник  -  rozbójnik
розбійництво  -  rozbójnictwo
розбісурманити ся  -  rozbisurmanić się
розбивати  -  rozbijać
розбите  -  rozbite
розбити  -  rozbić
розбырдати  -  rozpędzić złe myśli, rozweselić
  „кусьцьок ся му розбырдже” pozbędzie się
  choć na chwilę złych myśli
розболіти  -  rozboleć
розбудити  -  rozbudzić
розбурити  -  rozwalić
розвага  -  rozwaga
розвадити  -  rozczepić 
розважаня  -  rozważanie
розважати  -  rozważać
розважыти  -  rozważyć
розважні  -  razważnie
розважни/й  -  rozważny
розвалене  -  rozwalone
розвалины  -  ruiny
розвалити  -  rozwalić
розвалькати  -  rozwałkować
розварити (ся)  -  rozgotować (się)
розвидняти ся  -  rozwidniać się
розвити  -  rozwinąć
розвитя  -  rozwinięcie
розвлечы  -  rozwlec
розвлікати  -  rozwlekać
розвора  -  część drewnianego wozu
розвязаня  -  rozwiązanie
розвязати  -  rozwiązać
розвязувати  -  rozwiązywać
розганяти  -  rozganiać
розганяти ся  -  rozpędzać się
розгартати  -  rozgarniać
розгін  -  rozpęd
розгынати  -  rozginać
розговядни/й  -  marnotrawny
розгойдати  -  rozkołysać
розгорити, розгоріти  - rozgorzeć, rozpalić się bardzo
розгорнути  -  rozgarnąć
розграбати  -  rozgrabić (grabiami)
розгребати  -  rozgrzebać
розгребсти  -  rozgrzebać
розгривати  -  rozgrzewać
розгрити, розгріти  -  rozgrzać
розгришыня, розгрішыня  -  rozgrzeszenie
розгришыти, розгрішыти  -  rozgrzeszyć
розгуляти ся  -  rozhulać się, roztańczyć się
розґадати ся  -  rozgadać się
роздавати  -  rozdawać
роздвора > розвора
роздерати  -  rozdzierać
роздерте  -  rozdarte
роздерти  -  rozedrzeć
роздертя  -  rozdarcie, miejsce rozdarcia
Роздзіля  -  nazwa wsi
розділ'  -  rozdział
розділити  -  rozdzielić
роздільне  -  rozdzielne
розділяти  -  rozdzielać
роздір  -  rozdarcie, też część wozu > розвора ?
роздиганяти  -  rozpędzić
роздоптати  -  rozdeptać
роздумати ся  -  rozmyślić się
роздумувати  -  rozmyślać
розжаліня  -  rozżalenie
розжалити ся  -  rozżalić się
розжерти/й  -  rozżarty, rozeźlony, rozwścieczony
розжерти ся  -  rozeźlić się, też nabrać apetytu (zwierzę)
роззерати ся  -  rozglądać się
роззл'остити (ся)  -  rozzłościć (się)
розыйти ся  -  rozejść się
розкавальцювати  -  rozkawałkować
розказ  -  rozkaz
розказати  -  rozkazać
розказувати  -  rozkazywać
розквитати  -  rozkwitać
розквитнене, розквитл'е  -  rozkwitnięte
розквитнути  -  rozkwitnąć
розкішник  -  ktoś lubujący się w luksusie i rozkoszach życia
розкішниця  -  j.w o kobiecie
розкыпіти ся  -  rozgotować się
розкл'адати  -  rozkładać
розклеветати  -  rozgadać, wypaplać
розклепати  -  rozklepać
розклиіти  -  rozkleić
розкол'ысати  -  rozkołysać
розкол'отити  -  rozbełtać
розкотити  -  rozwinąć (uprzednio podwinięte rękawy, nogawki)
розкош  -  rozkosz
розкошне, розкішне  -  rozkoszne
розкошні  -  rozkosznie
розкравати  -  rozkrawać 
розкрасти  -  rozkraść
розкраяти  -  rozkrajać
розкрыти  -  rozkryć
розкроіти  -  rozkroić
розкупити  -  rozkupić
розкупувати  -  rozkupywać
розл'ам  -  rozłam
розл'амати  -  rozłamać
розл'амувати  -  rozłamywać
розлетіти ся  -  rozlecieć się (np. stary but)
розлетіти ся  -  rozlecieć się, rozbiec (w różne strony)
розлізл'е  -  rozlazłe
розлізти ся  -  rozleźć się
розлінивити ся  -  rozleniwić się
розліпити  -  rozlepić
розл'ога  -  rozwidlenie 
розл'ожысте  -  rozłożyste
розл'ожыти  -  rozłożyć
розл'ука  -  rozłąka
розл'учыти  -  rozłączyć
розляпати  -  rozpaplać
розляпкати  -  rozpłaszczyć klepiąc dłonią
розляпкати ся  -  rozklaskać się
розляти  -  rozlać
розмазати  -  rozmazać
розмазувати  -  rozmazywać
розмаіте  -  rozmaite
розмаіті  -  różnie, rozmaicie
розмайтина  -  różności, rozmaitość
розмакати  -  rozmakać
розмах  -  rozmach
розмахнути ся  - zamachnąć się 
розмінити  -  rozmienić
розмітувати  -  rozrzucać (np. obornik na polu)
розмішати  -  rozmieszać
розмил'увати (ся)  -  rozmiłować, rozkochać się
розмыти  -  rozmyć
розмнажати (ся)  -  rozmnażać (się)
розмножыти  -  rozmnożyć
розмова  -  rozmowa
розмокл'е, розмокнене  -  rozmokłe, rozmoknięte
розмокнене  -  rozmoknięte
розмокнути  -  rozmoknąć
розмолити ся  -  rozmodlić się
розморозити  -  rozmrozić
розморщыти  -  rozmarszczyć
розмочыти  -  rozmoczyć
розмякати  -  rozmiękać
розмякнене  -  rozmięknięte
розмякчати  -  rozmiękczać
рознести  -  roznieść, poroznosić
рознести  -  roznieść w wyniku np. wybuchu
розносити  -  roznosić
розобрати  -  rozebrać
розогнати  -  rozpędzić
розогнити, роз огнити  -  rozognić np. dyskusję
розогнути  -  rozgiąć
розогрити, розогріти  -  rozgrzać
розозрити ся, розозріти, ся  -  rozejrzeć, 
  rozglądnąć się
розоначыти  -  roz + cokolwiek > оначыти
розопяти  -  rozpiąć
розорвати  -  rozerwać
розосхл'е, розосхнене  -  rozeschnięte
розосхнути ся  -  rozeschnąć się
розохотити (ся)  -  rozochocić (się)
розпавузити  -  zdjąć > павуз
розпажерити  -  rozdrapać
розпаідити (ся)  -  wpaść we wściekłość
розпакувати  -  rozpakować
розпалене  -  rozpalone (np. policzki)
розпаліня  -  rozpalenie
розпалити  -  rozpalić
розпалька  -  podpałka
розпамятувати  -  rozpamiętywać
розпапрати  -  rozpaprać
розпасати  -  rozpasać, zdjąć pas (i ew. coś jeszcze)
розпач  -  rozpacz
розперати  -  rozpierać
розперати ся  -  rozpierać się
розперсток  -  coś (najcz. kawałek drewna)
  wstawiony pomiędzy dwie części dla
  zapobieżenia zejściu się ich np. w rozszczepione
  drewno
розперти  -  rozeprzeć
розперхнути ся  -  rozfrunąć się, rozpierzchnąć się
розпечене  -  rozgrzane (np. żelazo do czerwoności)
розпечы  -  rozgrzać tak żeby piekło
розпещене  -  rozpieszczone (np. dziecko)
розпікати  -  rozgrzewać (tak żeby nie dało się dotknąć)
розпірдувати си  -  trudno przetłumaczalne 
  określenie kogoś kto nie mając odpowiedniej
  pozycji społecznej np. w rodzinie próbuje 
  „rządzić”, domagać się czegoś, trochę zbliżone 
  do „kaprysić”, „grymasić” 
розпірхати  -  rozpierzchać
розпивати  -  rozpijać
розпинати  -  rozpinać
розписати  -  rozpisać
розпити  -  rozpić
розпырснути ся  -  rozprysnąć się
розпыхати (ся)  -  rozpychać (się)
розпл'акати ся  -  rozpłakać się
розпл'атити ся  -  rozliczyć się, „rozpłacić”
розплести  -  rozpleść
розплітати  -  rozplatać
розпл'ывати ся  -  rozpływać się
розпл'ынути ся  -  rozpłynąć się
розплянтати  -  rozplątać
розплящыти  -  rozpłaszczyć
розп(н)яти  -  rozpiąć
розп(н)яти/й  -  rozpięty
розповідати  -  rozpowiadać
розповісти  -  rozpowiedzieć
розпожычати  -  rozpożyczać
розпознати  -  rozpoznać
розпорок  -  rozporek
розпороти  -  rozpruć
розпороти/й  -  rozpruty
розпоротя  -  rozprucie, miejsce rozprute
розпорошыти  -  „rozkurzyć”, rozproszyć
розпорювати  -  rozpruwać
розпоряджыня  -  rozporządzenie
розпорядити  -  rozporządzić
розпостерти  -  rozpostrzeć
розпочати  -  rozpocząć
розпочатя  -  rozpoczęcie
розпочнути  -  rozpocząć
розправа  -  rozprawa
розправити ся  -  rozprawić się
розпригати  -  rozprzęgać
розпристерти  -  rozprzestrzeć, rozłożyć
розпровадити  -  rozprowadzić
розпростити  -  wyprostować
розпрячы  -  rozprząc
розпудити (ся), розогнати (ся)  -  rozpędzić (się)
розпукл'и/й, розпукнени/й  -  ktoś z przepukliną
розпуста  -  rozpusta
розпустил'о на двори  -  odwilż
розпустити  -  rozpuścić np. włosy
розпустити дитину  -  o dziecku wychowanym 
  w przekonaniu, że wszystko mu się należy
розпустити (ся)  -  rozpuścić (się)
розпутати  -  rozpętać
розпучыти  -  rozgnieść, rozdusić
розпущати  -  rozpuszczać
розпяти  -  rozpiąć
розпятя  -  ukrzyżowanie, krucyfiks
розрада  -  pocieszenie kogoś, rozweselenie, 
  odwrócenie uwagi od zmartwienia, problemu
розрадити  -  pocieszyć, rozweselić
розрадувати (ся)  -  rozradować (się)
розридити, розрідити  -  rozrzedzić
розрижнити, розріжнити  -  rozróżnić
розриз, розріз  -  rozcięcie
розризати, розрізати  -  rozerżnąć, rozciąć
розрывати  -  rozrywać
розрывка  -  rozrywka
розрыти  -  rozryć
розрубати  -  rozrąbać
розрушати  -  rozruszać
розсада  -  rozsada
розсаджати  -  rozsadzać (rozsadę)
розсаджати  -  rozsadzać (od wewnątrz
розсадити -  rozsadzić rośliny
розсадити  -  rozsadzić skały
розсердити (ся)  -  rozzłościć (się), rozsierdzić (się)
розсыпати  -  rozsypać
розсыпок  -  strata czegoś raczej w małej ilości 
  poprzez rozsypanie w innych regionach utrata bydła
розстегнути  -  rozpiąć
розсьцігати, розстігати  -  rozpinać
розстелити  -  rozścielić
розстрижыня  -  rozstrzygnięcie
розстричы  -  rozstrzyc (nożycami), lub rozstrzygnąć
розстроіти  -  rozstroić
розступити ся  -  rozstąpić się
розсудити  -  rozsądzić
розсудок  -  rozsądek
розсунути  -  rozsunąć
розтерти  -  rozetrzeć
розтігати  -  rozciągać
розтічкы  -  rozpłynięcie się strumyka, potoku
розтинати  -  rozcinać
розтокы  -  rozpłynięcie się rzeki na dwie
  oddzielne, odpowiednik rozstajów w przypadku 
  drogi
Розтокы  -  nazwa wsi
розтопити  -  roztopić
розтопы  -  roztopy
розторгати  -  rozerwać
розточыти  -  roztoczyć, rozwinąć, rozmotać
розтратити  -  roztracić
розтрепати  -  rozbić, rozwalić z trzaskiem
розтрискати  -  roztrzaskać
розтрясти  -  roztrząść
розтрясувати  -  roztrząsać
розтягнути  -  rozciągnąć
розтяти  -  rozciąć
розтятя  -  rozcięcie
розум  -  rozum
розуміти  -  rozumieć
розумово  -  rozumowo
розумувати  -  rozumować
розфафрындити  -  rozerwać na strzępy, na frędzle
розфыркати  -  rozbełtać
розхапати  -  rozchapać
розходити  -  rozchodzić
розходити (ся)  -  rozchodzić (się)
розходити ся о дашто  -  rozchodzić się o coś
розчеперити (ся)  -  rozkraczyć się, rozstawić nogi szeroko
розчервеніти ся  -  rozczerwienić się
розчеревити, розчеревчыти  -  rozgnieść coś np. ślimaka w skorupie
розчынити  -  rozrobić mąkę (wodą, mlekiem) 
  do jakiegoś wypieku np. chleba, ciast 
розчырити (ся)  -  rozgotować (się)
розшырити  -  rozszerzyć
розшыряти, розшырювати  -  rozszerzać
розшкєпити, розшкіпити > розщыпити
розшмарити  -  rozrzucić
розщыпити  -  rozszczepić
розъіздити ся  -  rozjeździć się
розъіхати ся  -  rozjechać się
розъяснити  -  rozjaśnić
роіти ся  -  roić się (o nowo oddzielonym roju pszczół) 
рокыта  -  rokita, wierzba
рокытина  -  zarośla z rokity
рокувати  -  stawać na komisję poborowych do wojska
роля  -  rola
ронити  -  tracić
ропа  -  ropa naftowa
Ропа  -  nazwa wsi
Ропиця Руска  -  nazwa wsi
росил'  -  rosół
росити  -  rosić, wybielać płótno lniane na rosie
Росия  -  Rosja
Росиян  -  Rosjanin
рослина  -  roślina
рослинне  -  roślinne
роснути, рости  -  rosnąć
росоха  -  rozgałęziona, często sucha gałąź
росохате  -  mocno (czasem dziwnie) rozgałęzione
росохатча  -  suche porozwidlane gałęzie (?)
рости  -  rosnąć
ростина, рослина  -  roślina
рочынец  -  rocznica
рубаниско  -  las rąbany właśnie, lub zrąb
рубати  -  rąbać
рубач  -  rębacz, drwal
рубец  -  rąbek
рубити  -  tworzyć rąbek, zawijać
рубы  -  nica, „lewa” strona odzieży
рубнути  -  rąbnąć
руда  -  ruda
ружа  -  ruża
Ружа  -  imię żeńskie
Ружана  -  imię krowy barwy czerwonej
Ружыв/ий  -  imię byka maści czerwonej
ружове  -  rużowe
ружовіти  -  rużowieć
ружовити ся  -  rużowić się
руіна  -  ruina > розвалина
руйнувати  -  rujnować
рука  -  ręka
рукав  -  rękaw
рукавиця  -  rękawica
руковины  -  zaręczyny
руководити  -  kierować, dowodzić
рум  -  suche gałązki (łapki) jodłowe lub 
  świerkowe używane czasem jako ściółka
румеґати  -  przeżuwać
румо  -  rama obrazu, też okienna
румянец  -  rumieniec
румянок  -  rumianek
рунтувати  -  niszczyć
рунути  -  runąć
Русаля  -  Zielone Świątki
Русин  -  Rusin
Рускі  -  Ruski
рускі/й  -  ruski
Руснак  -  Rusin
Русначка  -  Rusinka
ручи/й  -  rączy
ручыці  -  kłonice (?)
ручыти  -  ręczyć
ручка  -  rączka
ручка  -  pióro wieczne
ручка  -  trzonek (zwykle drewniany) np. pilnika
ручка  -  rękojeść
ручне  -  ręczne
ручні  -  ręcznie
ручник  -  ręcznik
рушати  -  ruszać
рушыти  -  ruszyć
ряд  -  rząd
ряджыня  -  rządzenie
рядити  -  rządzić
рянда  -  płachta na trawę, szmata
ряса  -  ziarno na owsie (t.j. nie w kłosach)
рясны зерна  -  zboża mające ziarno w formie 
  рясы, czyli nie w kłosach lecz luźno w kształcie
  kiści np. owies
ряф, рыфа  -  żelazna obręcz na kole od wozu, lub 
  beczce


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .