ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
з Зз  -  z 
за  -  za
забава  -  zabawa
забавити  -  zabawić
забав(л)яти (ся)  -  zabawiać się
забанувати  -  zatęsknić
забезпечыти  -  zabezpieczyć
заберати  -  zabierać
забіль  -  wole u ptaków
забивати  -  zabijać coś żywego
забивати  -  wbijać np. gwóźdź, kołek
  np. „забий мі ту цьвак до сьціны”
  - wbij mi tutaj gwóźdź w ścianę
забити  -  zabić
забити  -  wbić
забити/й  -  zabity, lub wbity
забывати  -  zapominać
забыти  -  zapomnieć
забыти/й  -  zapomniany
забытливи/й  -  zapominalski
забобон  -  zabobon
заболіл'е  -  miejsce, które rozbolało
заболіти  -  zaboleć, rozboleć
заборонити  -  zabronić
заборонити  -  zabronować
забороняти  -  zabraniać
забрати  -  zabrać
забубнити  -  zabębnić
забубнувати  -  zabębnić
забудова  -  zabudowa
забудувани/й  -  zabudowany
забудувати  -  zabudować
забулькати  -  zabulgotać
забульчати  -  zabulgotać 
забундзити ся, заузлити ся  -  zasuplić się
завада  -  przeszkoda, zawada
заваджати  -  przeszkadzać, zawadzać
завадити  -  zaczepić
заважыти  -  zaważyć
завал'а  -  opad śniegu tak wysoki, że „zawali”
  wszystko
завалиско  -  miejsce, gdzie osunęła się ziemia,
  lub zawaliło się coś 
завалити  -  zawalić
заваляти  -  pobrudzić
заваляти, завалювати  -  zawalać
заварити  -  zagotować
заварувати  -  zastrzec
заварувати  -  ustrzec най Богзаварує
  - niech Bóg ustrzeże
заведени/й  -  zawiedziony
заведия  -  zawadiaka, krzykacz
завез(л)иско  -  obsunięta, zapadnięta ziemia
завезти  -  zawieźć
завернути -  zawrócić
завернути ся в гол'ові  -  zakręcić się w głowie
завертати ся  -  zataczać się
заверянка  -  zamek drewniany do zamykania dzwi
завести  -  zawieść
завести на когоси право  -  założyć sprawę przeciw komuś
завзяти/й  -  zawzięty
завзяти ся  -  zawziąć się
завірити  -  zawierzyć, zaufać
завіркы  -  ogrodzenie żerdziowe
завісити  -  powiesić (nie повісити)
завісити ся  -  powiesić się
завивати  -  zawijać
завивка  -  zawijka, coś do zawijania, lub już zawinięte
завидіти  -  zawidzić, być zawistnym
завист  -  zawiść
завистливи/й, завистни/й  -  zawistny
завистни/й  -  zawistny
завистник  -  zawistnik
завитати  -  zawitać
завияк  -  klocek o tak pokręconych słojach i na dodatek sękaty, że nie sposób go rozrąbać
завл'адіти  -  zawładnąć
завлечы  -  zawlec
завлікати  -  zawlekać
заводити  -  zawodzić np. płacząc lub śpiewając
завозити  -  zawozić
завоіна  -  giętki drążek , służący do mocowania
  (przy pomocy łańcucha) drzewa wiezionego na
  furmance (szczególnie przy zwożeniu z góry)
заворожени/й  -  zaczarowany, zauroczony,
  oczarowany
заворожыти  -  zaczarować, zauroczyć,oczarować
завчасу  -  zawczasu
завязати  -  zawiązać
завязувати  -  zawiązywać
зага  -  zgaga
загадка  -  zagadka
загакливи/й  -  jąkała
загакнути ся  -  zająknąć się
загакувати ся  -  jąkać się
загамувати  -  zahamować
заганяти  -  zaganiać
заганьбити дакого  -  zhańbić, zawstydzić kogoś
заганьбити ся  -  zawstydzić się
загаратати  -  zaharatać, zahałasować lub zranić
загартати ся  -  ubierać się
загасити  -  zagasić, zgasić
загасл'е, загаснене  -  zgasłe, zgaśnięte
заснути  -  zgasnąć
загата  -  dodatkowa ścianka z desek, 
  poprowadzona po zewnętrznej stronie ściany 
  domu, z wypełnieniem pustej przestrzeni słomą
загатити  -  zatamować, zatrzymać
загафтувати  -  zahaftować, pokryć haftem
загвакати, завл'акати  -  położyć i zamocować 
  na włókach do transportu metodą włóczenia
загварити  -  zaczarować, rzucić urok, ale też 
  „zamówić” chorobę, czyli leczyć przez 
  wypowiadanie tajemnych formułek
загвібка  -  klin do zabezpieczenia np. siekiery przed spadnięciem z trzonka
загвобити  -  zabezpieczyć klinem przed spadnięciem siekiery, młotka itp.
загвобяти, загвобювати  -  zaklinowywać
загін  -  zagon
загынати  -  zaginać
загынка  -  zagięcie, zakladka, fałdka
загл'авок, загол'овок  -  zagłówek, poduszka
загл'аскати  -  zagłaskać
загл'уб(л)іня  -  zagłębienie
загл'убити (ся)  -  zagłębić się
загл'ушыти  -  zagłuszyć
загмерати  -  zamierać
загмерти  -  zamrzeć
загмлене  -  zamglone
загмлити  -  zamglić
загнати  -  zagnać
загніня  -  zagięcie
загнене  -  zagięte
загнити  -  zacząć gnić
загноіти  -  zagnoić, nawieźć obornikiem
загоєне  -  zagojone
загоіти (ся)  -  zagoić (się)
загойкати >загукати
загол'овок  -  zagłówek, podgłówek, poduszka
загоридка, загорідка  -  ogródek
загорити, загоріти  -  zapłonąć
загорнени/й (добри)  -  ubrany (dobrze)
загорнути (ся)  -  ubrać się (ciepło)
загорода  -  ogród, zagroda
загороджене  -  zagrodzone
загородити  -  zagrodzić
загортка  -  marynarka
заграда >загорода
заградка >загоридка
заграня  -  zagranie
заграти  -  zagrać
загубити  -  zagubić coś, zgubić kogoś
загукати, загівкати > гівкати
загуляти  -  zatańczyć, zahulać
загуркати  -  zahałasować, zahurgotać
загустнути  -  zgęstnieć
загучати  -  zahuczeć
загущати  -  zagęszczać
заґадати  -  zagadać
зад  -  zad, tył
задавати  -  zadawać
зад(л')авити (ся)  -  zadłwić (się)
заданя  -  zadanie
задар, за дармо  -  za darmo
задати  -  zadać
задаток  -  zadatek
задашыти  -  zadaszyć
задбани/й  -  zadbany
задбати  -  zadbać
задекувати (ся)  -  zadekować (się), okopać się w przen. ukryć się
задера, щамба  -  drzazga
задержати, сперти  -  zatrzymać
задеристе  -  szorstkie, np. deska nie heblowana
  (cięta skośnie do włókien, gdzie przeciągnięcie
  dłonią „pod włos” grozi wbiciem drzazgi
задівати  -  nawlekać np. nitkę do igły,
  sznurówkę do dziurki w bucie itp.
задерте  -  zadarte
задерти  -  zadrzeć
задзвонити  -  zadzwonić
задіти  - założyć, nawlec 
задых  -  zadyszka, astma
задыхати ся  -  zdyszeć się
заєдно  -  zawsze, wciąż
заднє  -  tylne
задоваляти  -  zadowalać
задовжыти (ся)  -  zadłużyć (się)
задоволени/й  -  zadowolony
задоволіня  -  zadowolenie
задоволити  -  zadowolić
задоптати  -  zadeptać
задоптувати  -  zadeptywać
задрапати  -  zadrapać
задримати  -  zdrzemnąć się
задувка  -  zaspa śnieżna
задумани/й  -  zamyślony
задумати  -  zamyśleć (w sensie zamierzenia)
задумати ся  -  zamyślić się
задусити (ся)  -  zadusić (się)
задути  -  zdmuchnąć, zgasić dmuchnięciem
задути  -  zawiać śniegiem
задушниця  -  msza za umarłych. W scs istnieje 
  określenieза усопших czyli za tych, którzy 
  usnęli
задуявка  -  zawieja
заєдно  -  ciągle, nadal
зажерти  -  zagryźć
зажерти/й  -  zażarty
зажерти/й  -  zagryziony
зажмыкати  -  zaprać ręcznie
заздрист, заздріст  -  zazdrość
зазерати  -  zaglądać
зазнайомити (ся)  -  zaznajomić (się)
зазнати  -  zaznać
зазначыти  -  zaznaczyć
зазрити, зазріти  -  zajrzeć
зазуля, зозуля, кукавка  -  kukułka
заісти, закусити  -  zakąsić
заіхати  -  zajechać
зайда  -  wielki worek na krosnach, do noszenia na plecach trawy, liści
займувати, занимати  -  zajmować, brać we władanie
займувати ся, занимати ся  -  zajmować się
зайти  -  zajść
зайти ся  -  stracić oddech od płaczu/śmiechu
заказ  - zakaz
заказане  -  zakazane
заказати  -  zakazać
заказати  -  zamówić (np. w restauracji)
заказувати  -  zakazywać
заказувати ся  -  zapowiadać się (źle/dobrze)
закарбувати  - zakarbować, zaznaczyć karbem
закачати  -  zatoczyć np. beczkę
закачати  -  zawijć rękawy/nogawki
закачурити  -  podkręcić na kształt piórek na ogonie kaczora
заквас  -  zakwas
заквасити  -  zakwasić
заквашене  -  zakwaszone
закысл'е, закыснене  -  zakiśnięte
закыснене  -  zakiśnięte
закыснути  -  zakisnąć (też o oczach niemowlęcia)
закл'асти  -  zakłaść, zawalić 
заклепати  -  zaklepać
заклепувати  -  zaklepywać
заклиіти  -  zakleić
заклик  -  zawołanie
закликати  -  zawołać
заклинувати  -  zaklinować
заклипкати  -  zamrugać
закля  -  zanim
закляґати  -  zakwasić mleko przy pomocy
  кляґу z cielęcego żołądka
закляпнути  -  zaklapnąć, o plamie cieczy
  która zawisła na płótnie
закляти  -  zakląć (zacząć kląć)
закляти  -  zakląć (rzucić zaklęcie)
заковати, закути  -  zakuć
закол'оти  -  zakłuć
закон  -  prawo
законно  -  prawnie
закопати  -  zakopać
закол'от  -  zamieszanie
закол'оти  -  zakłuć w znaczeniu zabić przez ukłucie np. nożem
закол'оти/й  -  zakłuty
закол'отити  -  zamieszać
закопувати  -  zakopywać
закоренити ся  -  zakorzenić się
закоркувати  -  zakorkować
закотити  -  zawinąć, podwinąć rękawy/nogawki
закохани/й  -  zakochany
закохати ся  -  zakochać się
закочаніти  -  skostnieć z zimna
закроіти  -  zakroić
закрутити  -  zakręcić
закрутка  -  zakrętka
закручати  -  zakręcać
закукати  -  zakukać kogoś, ważne było pierwsze 
  wiosenne kukanie jakie się usłyszało. Wróżyło nie 
  tylko długość życia, ale też powodzenie w danym 
  roku. Gdy się było„bez grosza przy duszy” choćby 
  symbolicznej najdrobniejszej monety, to wróżyło
  brak pieniędzy na cały rok. Gdy kukułka „zakukała 
  kogoś” w wychodku - to cały rok miał być 
  „zasrany”. itp
закусити  -  zakąsić
закутина  -  pole w jakimś kącie, w lesie itp
зал'атати  -  załatać
залегл'ы грушкы  -  ulęgałki
залежинкы  -  ulęgałki
залегл'е  -  zaległe
залив  -  zalew
залетіти  -  zalecieć, też zalecieć do tchawicy jakiegoś okruszka
залігати  -  zalegać
залізл'е  -  o odzieży, w której „puścił” kolor i zafarbował inny jej fragment
залізти  -  zafarbować „puścić” kolor
залізти  -  zaleźć, zajść pomału
заліпити  -  zalepić
заліпяти, заліпювати  -  zalepiać
залісити  -  zalesić
звлітувати  -  zabiegać, zalatywać
залічати, залічувати  -  zaleczać, troszkę wyleczyć
заливати  -  zalewać
зал'ожыти  -  założyć
зал'омок  -  załomek, zakamarek
залюпати (ся), заляпати (ся) -  zamoczyć
  (sobie) nogawki (rzadziej spódnicę – jeżeli 
  długa) chodząc po mokrej trawie
заляти  -  zalać
залячы ся  -  zalęgnąć się o szkodnikach np.
залячы ся  -  zależeć się np. o gruszkach ulęgałkach
замаєне  -  przybrane zielenią, ew. też kwiatami
замаіти  -  przybrać zielenią
замалювати  -  zamalować
замаскати  -  zagładzić coś tłustego, lub czymś tłustym
замастити  -  zasmarować maścią, tłuszczem
заматвати  -  zatuszować, zagmatwać, zaciemnić sprawę
замачати  -  zamaczać
замерзати  -  zamarzać
замерзл'е, замерзнене  -  zamarzłe, zamarznięte
з(а)мерзляк  -  zmarzluch
замерзлякы  -  przymarznięte grudki lodu na drzewach
замерзнене, замерзл'е  -  zamarznięte
замерзнути  -  zamarznąć
замітаня  -  zamiatanie
замітати  -  zamiatać
замітувати  -  zarzucać
замішаня  -  zamieszanie
замішати  -  zamieszać
замішанці  -  mieszańcy (chodzi zapewne o mieszanie się Łemków z Polakami
замішка  -  papka z mąki jęczmięnnej, z jabłek, z mąki żytniej na mleku itp.
замил'увати  -  pokochać (а мій мил'ийзами-
  л'увал' інчу) a mój miły pokochał inną
замыдлити  -  zamydlić
замыкати > заперати  -  zamykać
замышліти ся, задумати ся  -  zamyślić się
замкнене  -  zamknięte
замкнути  -  zamknąć
замовити  -  zamówić
замок  -  zamek
замокл'е, замокнене  -  zamoknięte
замокнене  -  zamoknięte
замокнути  -  zamoknąć
замордувати  -  zamordować
заморити  -  zamorzyć
заморок  -  zaćmienie umysłu
заморскє  -  zamorskie
замосурити ся  -  zachmurzyć się ze złością zrobić się ponurym
замуж, за муж  -  za mąż
замулити -  zamulić
замурувати  -  zamurować
замучыти  -  zamęczyć
занадто  -  zanadto
занепад  -  upadek
занепасти  -  podupaść
занести  -  zanieść
занєхати  -  zaniechać, zostawić, porzucić
заніміти  -  oniemieć, zaniemówić
занизити  -  zaniżyć
заникати  -  zanikać
заникнути  -  zaniknąć
занимати  -  zajmować np. teren
занимати ся  -  zajmować się czymś
заниско  -  część jarzma
занихтиці, заніхтиці  -  zanokcica, bolesne 
  zadzierające się skórki za paznokciami
занос  -  zawieja (zaspa ?)
заносити  -  zanosić
заночувати  -  zanocować
заношыня  -  zanoszenie
заняти  -  zająć
занятя  -  zajęcie
заогнити  -  zaognić
заокругліня  -  zaokrąglenie
заокруглити  -  zaokrąglić
заоливити  -  zaoliwić
заоначыти > оначыти  
заорати  -  zaorać
заорювати  -  zaorywać
заофірувати  -  zaofiarować
заохотити  - zachęcić
заохочати, заохочувати  -  zachęcać
заохочени/й  -  zachęcony
заочні  -  zaocznie
заощаджене, зашпаруване  -  zaoszczędzone
заощадити, зашпарувати  -  zaoszczędzić
запавузити  -  przyłożyć siano na wozie 
  długim drągiem, w celu przymocowania go
западати ся  -  zapadać się
запакувати  -  zapakować
запаліня (ключи)  -  zapalenie płuc
запалити  -  zapalić
запалювати, запаляти  -  zapalać
запамятати  -  zapamiętać
запанувати  -  zapanować
запапрати  -  zapaprać
запас  -  zapas
запасти ся  -  utuczyć się
запасени/й  -  utuczony
запаска  -  zapaska, fartuch
запастувати  -  zapastować
запах  -  zapach
запахніти  -  zapachnieć
запахове  -  zapachowe
запацькати  -  zapaćkać, zabrudzić
запашок  -  zapaszek (raczej przykry)
запекл'е  -  zapiekła
заперати  -  zamykać
заперте  -  zamknięte
заперти  - zamknąć
запецок  -  zapiecek
запечени/й  -  zapieczony
запечы ся  -  zapiec się
запівперечыти  -  zaprzeczyć
запівперечыти ся  -  o zwierzęciu, które
  stanęło w poprzek drogi i nie chce się ruszyć
запікати  -  zapiekać
запір, клятба  -  przekleństwo, wyzwisko,
  klątwa
запинати, застігати  -  zapinać
записати  -  zapisać
запискати  -  zapiskać, zagwizdać
запити  -  zapić (jakiś przykry smak)
запл'акати  -  zapłakać
запл'атити  -  zapłacić
запл'ачене  -  zapłacone
заплести  -  zapleść
заплітати  -  zaplatać
заповіди  -  zapowiedzi
запорток  -  jajko zepsute, lub takie 
  w którym jest nieżywe pisklę
запоряд, за порядком  -  po kolei
запражка  -  zasmażka
запригати, запрігати  -  zaprzęgać
запричынити  -  spowodować
запровадити  -  zaprowadzić
запродатель  -  sprzedawczyk
запродати  -  zaprzedać
запропасти ся  -  przepaść, sczeznąć
запропастити  -  zaprzepaścić
запряжени/й  -  zaprzęgnięty
запрячы  -  zaprząc
запустити  -  zapuścić
запущени/й  -  zapuszczony
запхати  -  zapchać
запястникы  -  zarękawki
запяток  -  twarda skóra w bucie za piętą, 
  lub obcas (różnie w różnych regionach)
зап(н)яти, застегнути  -  zapiąć
зараб(л)яти  -  zarabiać
зарадити  -  zaradzić
заражени/й  -  zarażony
зараз  -  zaraz
заразіцькы  -  b. zaraz
заразити  -  zarazić
заразливе, заразне  -  zakaźne, zaraźliwe
заран  -  jutro
заранишнє, заранішнє  -  jutrzejsze
зарастати  -  zarastać
зараховувати  -  zaliczać
зарахувати  -  zaliczyć
зарвати  -  zarwać
зарджавіл'е, з-арджавіл'е  -  zardzewiałe
зарджавіти  -  zardzewieć
зарджав(л)ене  -  zardzewiałe
зарибкувати, зарібкувати  -  zarabiać zarobkować
заривнати, зарівнати  -  zarównać
зариз, заріз  -  zarzynanie
зариз, заріз  -  znak wykonany piłą na drewnie/drzewie
заризати, зарізати  -  zarżnąć
заризувати, зарізувати  -  zarzynać
зарикати ся, зарікати ся  -  zarzekać się
зарывати  -  zaczepiać, zabawiać
заробити  -  zarobić
заробкова робота  -  praca zarobkowa
заробок  -  zarobek
зарист  -  zarost
зароснене  -  zarośnięte
зароснути  -  zarosnąć
зарост, зарист, заріст  - zarost
зарубати  -  zarąbać
зарубати  -  zaciąć siekierą
зарубити  -  wykonać rąbek
зарубити ся  -  o ranie przygojonej 
зарубяти  -  zarębiać
заручати  -  zaręczać
заручыти ся  -  zaręczyć się
заря  -  łuna od pożaru, lub zorza poranna
за рядом  -  rzędem, albo wg kolejności
зас  -  znów, zaś
засадити  -  zasadzić
засіданя  -  posiedzenie
засіджыня  -  zasiedzenie
засідити ся  -  zasiedzieć się
засісти  -  zasiąść
засіяти  -  zasiać
засилити  -  zawiązać na „kokardkę”
засил'ка  -  węzeł umożliwiający szybkie rozwiązanie „kokardka”
засияти  -  zaświecić, zajaśnieć, zabłysnąć
засыл'ати  -  zasyłać
засыпати  -  zasypać
засыпувати  -  zasypywać
засытити  -  zasycić
засыхати  -  zasychać
заскакувати  -  zaskakiwać
заскакуючи/й  -  zaskakujący
засклепити (ся)  -  zasklepić (się)
засл'абнути  -  zasłabnąć
засл'уга  -  zasługa
засл'ужени/й  -  zasłużony
засл'ужыти  -  zasłużyć
засмакувати  -  zasmakować
засмаркани/й  -  zasmarkany
засмаркати (ся)  -  zasmarkać (się)
засмарувати  -  zasmarować
засмердіти  -  zaśmierdzieć
засмердіти ся  -  zaśmierdzieć się, zepsuć się
засмутити ся  -  zasmucić się
засмучени/й  -  zasmucony
заснувати  -  założyć, zawiązać
заснути  -  zasnuć
заспани/й  -  zaspany
заспати  -  zaspać
засранец  -  zasraniec
засрани/й  -  zasrany
засрати  -  zasrać
заставити ся  -  założyć się
застарани/й  -  zmartwiony
застарати ся  -  zmartwić się
застати  -  zastać
застати  -  sięgnąć do jakiegoś miejsca
  тото пристерал'о не застане на ціл'у
  посьціль – to prześcieradło nie sięgnie na całe łóżko
застегнути ся  -  zapiąć się
застеречы ся, заварувати ся  -  zastrzec się
застігати, засьцігати  -  zapinać
застіжка  -  zapięcie
застрылити  -  zastrzelić
застрочыти  -  zawiązać troki (rzemyk/sznurek) u kierpców
застудити ся  -  zaziębić się
заступити  -  zastąpić
заступити  -  zasłonić
заступити дакому дорогу  -  zastąpić, zajść komuś drogę
заступник  -  zastępca
заступство  -  zastępstwo
заступ(л)яти  -  zastępować
засувати  -  zasuwać
засуджени/й  -  zasądzony
засудити  -  zasądzić
засунути  -  zasunąć
засушене  -  zasuszone
засушыти  -  zasuszyć
засхнене  -  zaschnięte
засхнути  -  zaschnąć
засьмітити  -  zaśmiecić
засьмічати  -  zaśmiecać
засьміяти ся  -  zaśmiać się, roześmiać się
засьпівати  -  zaśpiewać
засьцяна дітина  -  zasikane dziecko
засьцяти  -  zaszczać, zasikać
затаіти  -  zataić
затаіти ся  -  nie przyznawać się do czegoś
затаньцувати  -  zatańczyć
затверджати  -  zatwierdzać
затверджыня  -  zatwierdzenie
затверджыня  -  zatwardzenie
затвердити  -  zatwierdzić
затвердл'е, затверднене  -  stwardniałe
зателебани/й  - z zamoczonymi nogawkami 
затігати  -  zaciągać
затискати  -  zaciskać
затиснене  -  zaciśnięte
затиснути  -  zacisnąć
затихати  -  przycichać
затихнути  -  przycichnąć
затыкати  -  zatykać
затычка, затыкал'о  -  zatyczka
заткане  -  zatkane
заткати  -  zatkać
затля  -  za ten czas, w tym czasie
зато, за то  -  za to, dlatego, z tego powodu
затопити  -  zatopić
за тото  -  za to (nie warto dać grosza)
заточыти  -  zaostrzyć
затупити  -  zatępić
затупити ся  -  stępić się
затурчыти  -  zakrzyczeć kogoś, zagdakać zmusic do milczenia
затухл'е, затухнене  -  stęchłe
затухнути  -  stęchnąć
затягнути  -  zaciągnąć
заузлити  -  zapętlić, zawiązać w węzeł, zasuplić
заушник  -  zausznik
заушниця  -  zausznica
зафарбити  -  zafarbować
зафасувати  -  otrzymać (z przydziału, raczej 
  w znaczeniu nieodpłatnie -  np. w wojsku)
зафолюване дашто  -  zabrudzone cos mocno
  (że aż się błyszczy z brudu)
зафолювати  -  zabrudzić, zajechać
захваляти  -  zachwalać
захватити  -  zająć (w wyniku napadu/podboju)
захворити  -  zachorować
захід  -  zachód
західнє  -  zachodnie
західняк  -  człowiek (z) zachodu
заховзнати  -  okiełznać
заходжыня  -  zachodzenie
заходити  -  zachodzić
заходити на себе  -  zachodzić na siebie
заходити ся  -  odwiedzać się, utrzymywać bliski
  kontakt towarzyski, być w bliskim kontakcie
заходити ся  -  tracić oddech na dłuższą chwilę
  w trakcie płaczu, lub śmiechu
заходок > выходок
захол'одити ся  -  zaziębić się
захрапати, захрапіти  -  zachrapać
захрипіти  -  zachrypieć
захрипл'и/й, захрипнени/й  -  zachrypnięty
захрипнути  -  zachrypnąć
захтівка  -  zachcianka
захтіти  -  zachcieć
зацверкати  -  zakropić mlekiem z piersi 
  kobiecej np. przy niektórych schorzeniach 
  oczu w medycynie ludowej 
зачадити (ся)  -  zaczadzić się
зачарувати  -  zaczarować
зачати  -  zacząć
зачатя  -  zaczęcie, początek
зачесати  -  zaczesać
заческа  -  fryzura
зачепити  -  zaczepić, nałożyć czepek jako symbol małżeństwa
зачыпити  -  zaczepić, zahaczyć
зашаліти  -  zaszaleć
зашарґати  -  zaszargać
зашереґувати  -  zaszaregować
зашывати  -  zaszywać
зашывка  -  zaszewka
зашыти  -  zaszyć
зашытя  -  zaszycie
зашлянтати  -  ubłocić końcówki nogawek
зашмарити  -  zarzucić
зашнурувати  -  zasznurować
зашпарувати  -  zaoszczędzić
зашпортати (ся деси)  -  zapodziać (się gdzieś)
защыпити  -  zaszczepić
защыт  -  zaszczyt
защытити  -  zaszczycić
заяти  -  zająć
заяти ся  -  zająć się
заяц  -  zając
заяче  -  zajęcze
збабрати (ся)  -  ubabrać (się)
збабчени/й  -  pomarszczony np. groch
збан, дзбан  -  dzban
збезчестити -  zbezcześcić
зберати  -  zbierać
зберати ся  -  ubierać się
зберати ся  -  zbierać się (do wyjścia)
збійник  -  zbójnik
збійництво  -  zbójnictwo
збійничыти  -  być zbójnikiem, zbójnikować
збивач  -  ten co zbija pieniądze
збыти  -  zbyć
збыткы  -  zbytki, psoty
збытнє  -  zbyteczne
збыток  -  zbytek
зближати ся  -  zbliżać się
зближыня  -  zbliżenie
зближыти ся  -  zbliżyć się
збогатіл'и/й  -  wzbogacony, ten kto się wzbogacił
збогатити ся  -  zbogacić się
зборґувати  -  pożyczyć „na borg” czyli na kredyt
збортачыти  -  wyzwać od głupców, lub ogłupić
зборшніл'е  -  zmurszałe
зборшніти  -  zmurszeć
збости  -  pobóść 
збочыня  -  zboczenie
збочыти  -  zboczyć
збрескл'е, збрескнене  -  lekko skwaśniałe
  mleko jeszcze nie kwaśne a już nie słodkie
збрескнути  -  lekko skwaśnieć
зброіти (ся)  -  zbroić się
зборя  -  zbroja, uzbrojenie
збудити, зобудити  zbudzić
збудувати  -  zbudować
збутніл'е  -  zbutwiałe
збутніти  -  zbutwieć
звада  -  kłótnia, bójka
звадити  -  sczepić np. łańcuch
зважати  -  zważać
зважыти  -  zważyć
звалити  -  zwalić
звалювати, зваляти  -  zwalać, zrzucać
звалькати  -  ukształtować w wałeczek (dłońmi)
звантолити  -  zjeść łapczywie
званя  -  nazywanie, nazwa, nazwisko
звапніня  -  zwapnienie
зварити  -  ugotować
зварка  -  spawanie
зварювати, зваряти  -  spawać
зваряти  -  spawać
звати  -  zwać, nazywać
звезти  -  zwieźć
звезти ся  -  obsunąć się
звекш -  „назвекш” pod względem 
  wielkoścci np. наше авто назвекш такє
  як ваше nasze auto pod wzgl. wielkości jest
  takie jak wasze
звекшати  -  zwiększać, zwiększyć
звекшене  -  zwiększone
звекшыня  -  zwiększenie
звекшыти  -  zwiększyć
зверене, зверисте  -  zwichrowane
зверити ся  -  zwichrować się, utracić regularny kształt
звернути  -  przewrócić
звертати  -  przewracać
зверхы, зверха, з верха  -  z wierzchu, z zewnątrz
звести  -  zwieść
звідавий  -  dopytliwy (nazbyt)
звивати  -  zwijać
звити  -  zwinąć
звитий  -  zwinięty
звиток  -  zwitek
звитя  -  zwinięcie
звыбивати  -  powybijać
звывертати  -  powywracać
звык  -  przyzwyczajenie
звыкл'е  -  zwykłe
звычай  -  zwyczaj
звычайне  -  zwyczajne
звлечы  -  zwlec
звлечы ся  -  zwlec się
звлікати  -  zwlekać
зводжыня  -  zwodzenie
зводити  -  zwodzić
звозисте  -  strome
звозити  -  zwozić
звоювати  -  zwojować
звук  -  dźwięk
звучаня  -  dźwięczenie
звучати  -  dźwięczeć
звязани/й  -  związany
звязати  -  związać
звязка, капиця  -  rzemień łączący części cepa
звязувати  -  związywać
згаднути  -  zgadnąć
згадувати  -  zgadywać
зганяти  -  zganiać do kupy
зганяти  -  spędzać np. muchę
зганяти  -  budzić, nakłaniać do wstania z łóżka
згаратати  -  zaharatać, zahałasować
згартати  -  zgarniać
згасити, загаснути  -  zgasić
згаснути, загаснути  -  zgasnąć
згацькати  -  zgonić konie
згашыня  -  zgaszenie
згварити ся  -  zmówić się
згынути  -  zginąć
згырити ся  -  zjeżyć się (o włosach)
згнівати  -  zgniewać
згнил'е  -  zgniłe
згнити  -  zgnić
згнобити  -  zgnębić
згноіти  -  zgnoić
згодити  -  uzgodnić np. cenę
згодити ся  -  zgodzić się
згорб(л)ени/й  -  zgarbiony
згорбити ся  -  zgarbić się
згоривка, згорівка, палюнка  -  wódka
згорити, згоріти  -  spalić się
зготувати, зготовити, зварити  - (pol.) ugotować
зграбкы  -  resztki zagrabionego siana
згрыза  -  zmartwienie, kłopot
згрызота  -  zmartwienie
згурдити ся  -  zwarzyć się, utworzyć hurdy
згустл'е, згустнене  -  zgęstniałe
згустнути  -  zgęstnieć
згусувати ся  -  zbiesić się, spłoszyć (o koniach)
згущати  -  zgęszczać
згущене  -  zgęszczone
зґадати ся  -  dojść przypadkowo do jakiegoś tematu przy rozmowie
зґырцати  -  odgłos przy ześlizgiwaniu się łańcucha po drewnie
зґырцнути  -  j. w.
зґрабні  -  zgrabnie
зґрабни/й  -  zgrabny
зґрындзати, зґрынджати  -  kłócić się (?)
зґупіти, зг(л')упіти  -  zgłupieć
здабати  -  być podobnym аркізздабат до
  ярцю orkisz jest podobny do jęczmienia
здавати ся  -  zdawać się
Здвига  -  święto Podniesienia Krzyża Pańskiego (???)
здеревяніти, стерпнути  -  zdrętwieć, stracić czucie
здерте  -  zdarte
здерти  -  zedrzeć
здерти/й  -  zdarty
здерти ся  -  zedrzeć się
зділ'ати, здіяти  -  zdziałać
здив(л)ени/й  -  zdziwiony
здив(л)іня  -  zdziwienie
здивити ся, здивувати ся  -  zdziwić się
здиганяти  -  zgonić np. konie
здыхати  -  zdychać
здобити  -  zdobić
здобыти  -  zdobyć
здобра дива  -  ni z tego ni z owego з добра
  дива мене хце бити ni z tego ni z owego chce
  mnie bić 
здогадати ся  -  przypomnieć sobie
здоіти  -  wydoić
здойняти, зняти  -  zdjąć
здоптати  -  zdeptać
здорив, здорів  -  zdrów
здорови/й  -  zdrowy
здоровіти  -  zdrowieć
здоровкати  -  przepijać do kogoś
здоровя, здравя, здравля  -  zdrowie
здорожати  -  zdrożeć
здохл'е, здохнене  -  zdechłe
здохлина  -  padlina
здохляк  -  zdechlak
здохнути  -  zdechnąć
здравко  -  zdrówko
здрав(л)я  -  zdrowie
здрибні(л')и/й  -  zdrobniały
здрибніти  -  zdrobnieć
здритувати  -  zdrutować, naprawić przy pomocy drutu
здудніти  -  zadudnić
здурити  -  zgłupieć
здурніл'и/й  -  zgłupiały
здурніти  -  zgłupieć
здусити  -  zdusić
здути ся  -  wzdąć się (o krowie)
здутя  -  wzdęcie
здушени/й  -  zduszony
здушыти ся  -  spocić się
зелене  -  zielone
зеленіти  -  zielone
зеленина  -  zielenina
зеленкувате  -  zielonkawe
зеленяве  -  zielonawe
зелінь  -  zieleń
зелюнкы  -  wielkie zimowe zielone jabłka 
земледілец  -  rolnik pracujący na ziemi
земля  -  ziemia
земне  -  ziemne
земяк, (пол.) компір, кромпіль, бандурка, ґруля  -  ziemniak, kartofel
зеренце  -  ziarenko
зеркал'о, призерал'о  -  lustro, zwierciadło
зерно  -  ziarno
зерно  -  zboże
зерняны роботы  -  prace zbożowe
зернятко  -  ziarenko
зеро  -  zero
зжати  -  zżąć
зжемтичыти ся  -  o zsiadłym mleku, na którym utworzyła się serwatka
ззяяти ся  -  zziajać się
зіджа  -  głodna tłuszcza, grupa jedząca co popadnie
зіджени/й  -  zjedzony
зіднати (ся)  -  nająć (się)
зікрати/й  -  
зікрач  -
зіля  -  ziele
зіляр/ка  -  zielarz/zielarka
зільне  -  zielne
зімати  -  złapać
зісти  -  zjeść
зима  -  zima
зимно  -  zimno
зимове  -  zimowe
зимувати  -  zimować
зимушнє  -  zimowe
зипы  -  wspak, na opak, odwrotnie niż się powinno
зир  -  wzrok
зиркнути  -  zerknąć, spojrzeć
зити, зийти > зыйти
зыґар, годинник  -  zegar
зыйти, зи(й)ти  -  zejść
зыходжыня  -  schodzenie
зыходити  -  zchodzić
зл'азити  -  złazić
зл'амати  -  złamać
зл'амувати  -  złamywać
зл'атати  -  połatać, że łata na łacie też zbić kogoś
зле, жлі  -  źle
злекшати  -  zrobić się lżejszym, mniej
  dokuczliwym (o bólu, nacisku, presji, biedzie)
злетіти  -  zlecieć, spaść
злечы  -  położyć się do porodu она злегл'а 
  najczęściej w znaczeniu „urodziła”
зліп(л)ени/й  -  zlepiony, sklejony
зліп(л)ени/й  -  pobrudzony
зліпити  -  zlepiony, sklejony
зліпяти ся  -  zlepiać się
злива  -  ulewa
зливати  -  zlewać
зл'и/й  -  zły
злипнути ся  -  zlepić się, skleić
злипок  -  zlepek
зл'оба  -  zło
зл'одій  -  złodziej
зл'ожыти  -  złożyć
зл'омити, зл'амати -  złamać
зл'остити ся  -  złościć się
зл'оте  -  złote
зл'отіти  -  złocić się
зл'отити  -  złocić
зл'отко  -  złotko
з(о) л'ото, зл'ато  -  złoto
з(о) л'очене  -  złocone
зляни/й  -  zlany
зляти  -  zlać
змаганя  -  zmagania
змагати  -  zmagać
змазати  -  zmazać
змазувати  -  zmazywać
змалени/й  -  zmniejszony
змаліти  -  zmniejszyć
зме  -  śmy  были зме byliśmy
змедже, з медже  -  z pomiędzy
зменчаня  -  zmniejszanie
зменчати  -  zmniejszać
змерзл'е, змерзнене  -  zmarznięte
змерзнути  -  zmarznąć
змерк  -  zmrok
змерканя  -  zmierzchanie
змеркати ся  -  zmierzchać się
змерком  -  o zmierzchu
змести  -  zmieść
зметанка  -  śmietanka
зметати  -  pozrzucać
зметати  -  poronić (o zwierzętach)
зметати на врокы  -  odczynić urok
зміна  -  zmiana
змінити  -  zmienić
змінити  -  rozmienić
змінити ся  -  zmienić się
зміняти  -  zmieniać
зміряти  -  zmierzyć
змістити  -  zmieścić
змітати  -  zmiatać
зміткы  -  zmiotki
зміцніти  -  wzmocnić się
зміцнити  - wzmocnić
змішати  -  zmieszać
змил'увати  ся  -  zmiłować się, zlitować się
змыдлити  -  zmydlić
змылити  -  zmylić
змокл'е, змокнене  -  zmoknięte
змокнути  -  zmoknąć
змол'оте  -  zmielone
змол'оти  -  zemleć, zmielić
змол'очене  -  wymłócone
змонтувати  -  zmontować
змордувати  -  zmordować
зморщене  -  zmarszczone
зморщыти  -  zmarszczyć
зморщка  -  zmarszczka
змочы ся  -  zmóc, przemóc się
змудрити, змудріти  -  zmądrzeć
змусити  -  zmusić
змушаня  -  zmuszanie
змушати  -  zmuszać
змушыня  -  zmuszenie
змякнути  -  zmięknąć
змякчыти  -  zmiękczyć
знавец  -  znawca
знак  -  znak
знакуваня  -  znakowanie
знакувати  -  znakować
знамено  -  znamię
знане  -  znane
знаня  -  wiedza
знати  -  wiedzieć
знатя  -  posiadanie wiedzy незнатя nie wiadomo
значене  -  znaczone
значыти  -  znaczyć, znakować
значыти  -  znaczyć coś
значне  -  oznaczone znakiem, odróżniające się
значник  -  znacznik
значок  -  znaczek
зневоліня  -  zniewolenie
зневолити  -  zniewolić
знелюбити  -  zacząć nie lubić
зненавидіти  -  znienawidzić
знеохотити  -  zniechęcić
знеохочыня  -  zniechęcenie
зникати  -  znikać
зникнути  -  zniknąć
знимати  -  zdejmować
знимка, фотоґрафія  -  zdjęcie, fotografia
знищыня  -  zniszczenie
знищыти  -  zniszczyć
зносити  -  znosić coś do jednego miejsca
зносити  -  znosić do zniszczenia
зношене  -  znoszone
знюхати ся  -  zwąchać się
зняти  -  zdjąć
зо  -  z, ze
зоблечени/й  -  rozebrany
зоблечы (ся)  -  rozebrać (się)
зоблікати  -  rozbierać, zdejmować odzienie
зобрати  -  zebrać
зовяти  -  zwiędnąć
зогнати  -  obudzić, spędzić z łóżka
зогнати  -  spędzić np. muchę z żywności
зогнати  -  zgonić coś na kogoś
зогніня  -  zgięcie
зогнути  -  zgiąć
зожерти  -  zeżreć
зол'оти/й, зл'оти/й  -  złoty
зол'ото, зл'ото  -  złoto
золювати  -  zelować
золя  -  zelówka, podeszwa
зомкнути ся  -  zemsknąć się, omsknąć się
зоприл'е  -  zeschnięte w upale, sparcieć
зоприти  -  zeschnięty w upale, sparciały
зопсути/й  -  zepsuty
зопсути  -  zepsuć
зорати  -  zorać
зорвати  -  zerwać
зорвиско  -  złamana jodła
зорєнтувати ся  -  zorientować się
зорґанізувати  -  zorganizować
зоріти  -  jaśnieć (o zorzy)
зоря  -  zorza
зо ся, зо себе  -  z siebie
зосьцібати  -  pozszywać byle jak, pozczepiać nicią
зосьцяти  -  zeszczać, zesikać
зохабити  -  zostawić, porzucić
зочкнути ся  -  czknąć
зошыт  -  zeszyt
зошыти  -  zeszyć
зошыти/й  -  zeszyty
зошытя  -  zszycie
зошмарити  -  zrzucić
зощыпати  -  zeszczypać
зрада  -  zdrada
зраджати  -  zdradzać
зрадник  -  zdrajca
зрадувати ся  -  uradować się
зражати  -  zrażać
зразити  -  zrazić
зрастати  -  zrastać (o zbożu, które zaczyna 
  rosnąć jeszcze w snopkach na polu)
зрастати ся  -  zrastać się
зрахувати  -  zliczyć
зреготати ся  -  ześmiać się
зречы ся  -  zrzec się
зрешіти  -  skarleć (o drzewie)
зрештом  -  zresztą
зридити, зрідити  -  rozrzedzić, zrzednąć
зриднути, зріднути  -  zrzednąć
зризати, зрізати  -  zerżnąć, ściąć
зризуванец, зрізуванец  -  drobny szczypiorek, z cebuli „siedmiolatki” 
зризувати, зрізувати  -  zrzynać, ścinać
зрикати ся, зрікати ся  -  zrzekać się
зриниця  -  źrenica
зринко, зрінко  -  źrenica
зрист, зріст  -  wzrost
зрыхтувати  - przygotować, przyszykować
зроб(л)ене  -  zrobione
зробити  -  zrobić
зродити ся  -  zrodzić się
зрозуміл'е  -  zrozumiałe
зрозуміти  -  zrozumieć
зронити  -  stracić, utracić, poronić
зросити  -  zrosić
зроснене  -  zrośnięte
зроснути  -  zrosnąć (o zebranym zbożu na polu,
  które zaczyna kiełkować przy deszczowej pog.)
зроснути ся  -  zrosnąć się
зруб, рубаниско  -  zrąb
зрубати  -  zrąbać
зрубувати  -  zrąbywać
зруковати ся  -  zaręczyć się
зрушыти  -  zruszyć
зрущыти  -  zruszczyć, zrusyfikować
зуб  -  ząb (trzonowy черень)
зубате  -  zębate
зубач, зубаль  -  zębacz, z dużymi zębami
зужване  -  pomięte, zmięte (o płótnie, odzieży)
зужвати  -  zmiąć, pomiąć
зупа  -  zupa
зуповати ся  -  sprzykrzyć się, zbrzydnąć
зшывати  -  zszywać
зшытя  -  zszycie
зять  -  zięć
зяяти  -  ziajać
зьбігати  -  uciekać, wykipieć (o mleku,
  lub czymś innym na ogniu)
зьбігве, зьбігнене  -  coś, co uciekło
  z garnka na ogniu
зьвіданя  -  pytanie
зьвідати  -  pytać, spytać
зьвідувати (ся)  -  pytać (się)
зьвізда  -  gwiazda
зьвіздар  -  człowiek zajmujący się gwiazdami
зьвіздаре  -  kolędnicy (z gwiazdą)
зьвіздуля  -  krowa z gwiazdką na czole
зьвіря  -  zwierzę
зьвіряче  -  zwierzęce
зьдзівати ся  -  wściekać się, wygłupiać
зьдзівати ся над дакым  -  znęcać się nad kimś
зьдзіти ся  -  wściec się w znaczeniu wygłupu
  czegoś okropnie niezwyczajnego
зъєднати  -  zjednać
зъідати  -  zjadać
зъіжджати  -  zjeżdżać
зъіжыти ся  -  zjeżyć się
зъіхати  -  zjechać


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .