ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk


л'аба  -  stopa
л'аба  -  noga zwierzęca
л'абати/й  -  z dużymi stopami
л'ава  -  ława
л'авиця  -  duża ława (trochę archaicznie lub poetycko
л'авка  -  ławka
л'авка  -  kładka przez potok, rzeczkę
л'авок  -  pokos
л'авочка  -  ławeczka
л'ада, скриня  -  skrzynia na odzież
л'адичка  -  mała skrzynia
л'адне, ванне, гарде  -  ładne
л'адні, гарді  -  ładnie
л'адувати  -  ładować
л'адунок  -  ładunek
л'азити  -  łazić
л'азы  -  nazwa terenowa
л'аманиця  -  urządzenie do łamania lnu
л'амати  -  łamać
л'амливе  -  łamliwe
л'аня  -  łania
л'асиця  -  łasica
ластивка, ластівка  -  jaskółka
ластивниця  -  
л'ата  -  łata
л'атане  -  łatane
л'атати  -  łatać
л'ахы  -  łachy
л'ахманы  -  łachmany
л'ашкы  -  łaszki, drobna odzież, ciuszki
ле  -  używane tylko w złożeniu np.: ход ле,
  дай ле,  смотр ле - chodź no, daj no 
  patrz no (pod nogi np.)  W wymowie zwykle 
  następuje elizja spółgłoski występującej przed
  cząstką ле i wówczas podane przykłady 
  uzyskują brzmienie: хо-ле, да-ле, смо-ле
лебедь  -  łabędź
лев  -  lew
левч  -  
легісє  -  leciutkie
легісьо  -  leciutko
легкє  -  lekkie 
легко  -  lekko
легковажыти  -  lekceważyć
легкомысний  -  lekkomyślny
леговиско  -  legowisko
ледаче  -  byle jakie
ледаякє  -  ladajakie
ледво  -  ledwo
ледивка, ледівка  -  ślizgawica
ледивка  -  lodówka
ледяне  -  lodowe
лежати  -  leżeć
лежаче  -  leżące
лежачы  -  leżąc
лекшати  -  lżeć, (o bólu, nacisku, biedzie itp.)
лекше  -  lżej
лекше  -  lżejsze
лелия  -  lilia
лем  -  tylko
Лемак  -  Лемко w niektórych regionach, lub lekko kpiąco 
леміш  -  lemiesz
лемківскє  -  łemkowskie
Лемкыня  -  Łemkini
Лемко  -  Łemko
Лемковина  -  Łemkowszczyzna
Лемчатко  -  Łemczątko, malutki Łemko
лен  -  len
ленія  -  linia
леняне, ільняне  -  lniane
лестити ся  -  łasić się
летіти  -  lecieć, biec
Лешко  -  imię męskie
лєкция  -  lekcja
лівак  -  mańkut
ліве  -  lewe
лігати  -  kłaść się
ліґар  -  legar, belka pod podłogą
ліє  -  leje
лізти  -  leźć
лізти  -  obłazić, puszczać kolor, blaknąć
лік  -  lek
лікарство  -  lekarstwo
лін  -  b. leniwy гірша лін як хворота
ліниви/й  -  leniwy
лінивити ся  -  lenić się w sensie lenistwa
лінити ся  -  lenić się, tracić sierść na wiosnę
ліновиско  -  miejsce wylinki gadów (żmii, zaskrońca)
лінскій,  лінскый > гвонишні, вл'онишні/й  - łoński, ubiegłoroczny
лінь -  b. leniwy
ліпити  -  lepić
ліпшати ся  - polepszać się, poprawiać się 
  pod wzgl. zdrowia, sytuacji materialnej itp. 
ліпше  -  lepiej
ліпше  -  lepsze
ліс  -  las
лісівкы  -  rodzaj grzybów - kurki
ліскови/й  -  laskowy (orzech)
лісне  -  leśne
лісничи  -  leśniczy
лісове  -  leśne
літати  -  latać, biegać
література  -  literatura
літерацкє  -  literackie
літити ся, бігати ся  -  ruja u krowy
літнє  -  letnie
літня вода  -  woda o temperaturze ciała
літо  -  lato
літопис  -  rocznik (starodawny), kronika
літоркы  -  niskie drabiny do wozu
літры  -  nieco większe drabiny do wozu
літра  -  litr
ліцы  -  lejce
лічыня  -  leczenie
лічыти  -  leczyć
ліщына  -  leszczyna
ліщынове  -  leszczynowe
лія  -  deszcz, ulewa
лизати  -  lizać
линов  -  lina
липа  -  lipa
Липец  -  nazwa wsi
липкати ся  -  lepić się, przylepiać
липкаче  -  klejące, lepiące się
липкє  -  lepkie
Липна  -  nazwa wsi
Липник  -  nazwa wsi
липнути  -  kleić się do kogoś 
липньове  -  lipcowe
липове  -  lipowe
Липовец  -  nazwa wsi
лисівкы > лісівкы  
лист  -  list
листва  -  listwa
листкове дерево  -  liściaste drzewo
листове  -  listowe
листовка  -  listewka
листок  -  listek
листонош  -  listonosz
Листопад  -  Listopad
листопадове  -  listopadowe
листя, лисьця  -  liście
листяте, лисьцяте  -  liściaste
лит  -  potężna ulewa mogąca spowodować miejscowe podtopienia lub powodzie
лихє  -  liche
лихо  -  licho
лицар  -  rycerz (ukr.)
лице  -  policzek
лице  -  lico
личко  -  liczko, policzek pieszczotliwie
лишай  -  liszaj
лишати  -  zostawiać
лишатко  -  lisiątko
лишыти  -  zostawić
лишка  -  lis
лищарня, лисьцярня  -  liściarnia,
  pomieszczenie na liście przeznaczone na 
  podściółkę dla zwierząt domowych
л'ыжвы  -  (pol.) łyżwy
л'ыда, грубе тіл'о  -  udo
л'ыжник  -  łyżnik, półka z otworami na łyżki
л'ыжка  -  łyżka
л'ыса  -  imię krowy lub klaczy z dużą białą łatą 
  zachodzącą aż między uszy
л'ысава  -  imię krowy z dużą białą łatą na czole
л'ыси/й  -  łysy
л'ысина  -  łysina
л'ыста  -  łydka
л'обода  -  lebioda
л'окот  -  łokieć
л'омити, ламати  -  łamać
л'они, в л'они, гвони  -  w ubiegłym roku odpowiednik starop. „łońskiego roku”
(л)опата  -  łopata
(л')опух  -  łopuch
(л')убок  -  gruba kora drzewa
л'уг  -  łęg
(л')ука  -  łąka
(Л)укач  -  imię męskie
(л')упа  -  łup/a, /ina
(л')упити  -  łupić
л'ущыти  -  łuszczyć
любити  -  lubić
Любка, Любоміра  -  imię żeńskie
Любко, Любомір  -  imię męskie
любов  -  miłość
любовне  -  miłosne
любуваня  -  miłowanie, kochanie
любувати  -  miłować, kochać
люд, лед  -  lód
люде  -  ludzie
людзкє  -  ludzkie
людзкы люде  - obcy ludzie 
люпати ся  -  moczyć sobie nogawki chodząc po mokrej trawie
Люти/й  -  Luty
лютове  -  lutowe
люфа  -  lufa
лючікы  -  
люшня  -  kłonica od wozu drabiniastego
лябати  -  pić po kociemu, chlipiąc językiem po trochę
лябзда  -  nieprzyzwoite powiedzonko, lub ktoś 
  je opowiadający, albo chlapiący językiem 
  byle co  
лябздати  - mówić coś nieprzyzwoitego, lub byle co
лябздуля  -  plotkarka, pleciuga
ляґєр  -  obóz (najcz. w zn. koncentracyjnego)
ляйбик  -  kamizelka
ляксивка  -  biegunka
лянкорити ся  -  zamartwiać się, smucić się
ляпа  -  plotka, plotkarka
ляпати  -  plotkować, lub pleść byle co
ляпкати  - klaskać
ляпкати  -  klepać np. po plecach
ляти  -  lać, padać (o deszczu)
лячы  -  położyć się, lec
львє  -  lwie
льоник  -  sworzeń, zawleczka
льорнета  -  lornetka

	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .