ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
ю Ю

юбілей, ювілей  -  jubileusz
югас  -  juhas
Югаска  -  imię żeńsie
юж, уж  -  już
юд, юдик, юдина, орябина  -  jarzębina
Юда  -  Judasz
Юрко  -  imię męskie
Юстина  -  imię żeńskie
юха  -  kompot z suszonych owoców, lub polewka. 
  Czasem ogólnie w znaczeniu coś płynnego np. ktoś 
  wyjadł ziemniaki z zupy i została sama „jucha”
юхт  -  jucht
юхтове  -  juchtowe	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .