ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
я Я


я  -  ja
ябко  -  jabłko
ябкове  -  jabłkowe
ябл'ін  -  jabłoń
ябл'оньове  -  jabłoniowe
ябчанка  -  kompot z suszonych jabłek
явити ся  -  jawić się, zjawić się
явор, явір  -  jawor
яворове дровно  -  drewno jaworowe
Яворина  -  nazwa góry
ягл'ы  -  jagły, kasza z prosa
ягничка  -  młoda owieczka płci żeńskiej
ягнятко  -  jagniątko
ягоды -  poziomki
ягодове  -  poziomkowe
ядл'овец  -  jałowiec
ядро  -  jądro, 
ядро  -  ziarnko w orzechu, jabłku, gruszce
яз  -  jaz
яздра  -  skrzela ryby
язык  -  język
языкове  -  językowe
язычкы  -  migdałki
язычник  -  scs poganin
язычницкє  -  pogańskie
яйник  -  jajnik
яйце  -  jajko
як  -  jak
якас, яка-с, яка єс  -  jaka jesteś
які/й, яка, якє  -  jaki, jaka, jakie
якіс, які-с, які єс  -  jaki jesteś
якісе  -  jakieś
якіси/й  -  jakiś
якыси  -  jakiś
яко  -  jako
якоси  -  jakoś
якоска  -  jakoś
як суцо  -  jak ma być, jak się należy, 
ял'івка  -  jałówka
ял'івча  -  jałówka, jałóweczka
ялиця  -  jodła
ялицьове  -  jodłowe
яличка  -  choinka (może być również świerkowa)
яличка  -  mała jodełka
яличняк  -  młodnik jodłowy
ял'ова корова  -  jałowa krowa (nia mająca cieląt)
ял'ове  -  jałowe
ял'ове дерево  -  drewno jodłowe
ял'овеґа  -  owca, która miała jagnię, a na drugi rok już niema
яма  -  jama, dół
яма  -  piwnica
ямка  -  dołek
ямка  -  dołek u człowieka pod mostkiem (ze splotem słonecznym)
яр  -  wiosna
яре  -  jare
ярец  -  jęczmień
ярина  -  warzywo, jarzyna
ярити ся  -  jarzyć się
ярка  -  młoda rocna owca, jeszcze niepłodna
ярмак  -  jarmark, targ
ярмо  -  jarzmo
ярок  -  rów, rowek, potoczek
ярувати  -  pracować wiosną w polu
яруга  -  wyżłobienie wzdłużne wykonane przez wodę
ярчане  -  jęczmienne
ярчанка  -  słoma jęczmienna
ярчыско  -  pole po jęczmieniu
ярчуха  -  zboże, podobno krzyżówka owsa z jęczmieniem (?)
ясен  -  jesion
ясеньове  -  jesionowe
яскыня  -  jaskinia
ясл'а, жол'об  -  żłób
ясна  -  dziąsła
яснина  -  
ясно  -  jasno
Ясюнка  -  nazwa wsi
ятрити ся  -  jątrzyć się
яфыры  -  jagody, borówki
яфырник  -  pole krzewinek jagodowych
яфырнича  -  krzewinki jagód
Яцко  -  imię męskie
яшниця  -  jajecznica

	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .