ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk G g
 gabardyna  -  ґабардина, тып пол'отна
gabaryt  -  ґабарыт, верхній розмір
gabarytowy  -  ґабарытний
gabinet  -  ґабінет,  кабінет
gablota  -  вітрина,  ґабльота
gad  -  гад
gadać  -  ґадати
gadanie  -  ґаданя
gadatliwość  -  ґадатливіст
gadatliwy  -  ґадатливий
gaduła  -   ґадатливий
gadzina  -   статок
gafa  -  ґафа
gaj  -  гай
gajowy  -  гайовий
gala  -  парада,  парадне прийнятя
galaktyka  -  ґаляктыка
galanteria  -  ґалянтерия
galaret(k)a  -  студенин(к)а
galera  -  ґалєра
galeria  -  ґалєрия
galernik  -  ґалєрник
galimatias  -  путанина 
galon  -  ґальон
galop  -  ґальоп
galopować  -  ґальопувати
galowy  -  парадний,  сьваточний
galwanizować  -  ґальванізувати
gałązka  -  гол'узка
gałąź  -  гол'уз
gałgan  -  шмат(к)а 
gałganiarz  -  шматяр 
gałka  -  гол'овка
gama  -  ґама
gamoń  -  не барз мудрий
ganek  -  ґанок
gangrena  -  ґанґрина
gangrenować  -  ґанґринувати
ganić  -  ґанити 
gap  -  обзерач (нелюбений)
gapa  -  не барз быстрий
gapić się  -  цеприти ся
garaż  -  ґараж
garb  -  горбина
garbarnia  -   выправяльня, дубяльня
garbarz  -  выправяч,  дубитель
garbaty  -  горбатий
garbić się  -  горбити ся
garbnik  -  дубник
garbować  -  выправяти,  дубити
garbus  -  горбаль
garderoba  -  ґардероба
gardlany  -  ґарляний
gardło  -  ґарл'о
gardzić  -  гордувати ? 
gardziel  -  ґарджель
garkuchnia  -  туня (і/або марна) ідальня *
garnąć  -  горнути 
garncarnia  -  го(р)нчарня
garncarstwo  -  го(р)нчарство
garncarz  -  го(р)нчар
garnek  -  горнец
garnirować  -  ґарнірувати,  прикрашати ґарніром
garnitur  -  убраня -  (комплет)
garnizon  -  ґарнізон,  кватера войска
garnuszek  -  горнятко
garstka  -  жмінка
garść  -  жменя
gasić  -  гасити
gasnąć  -  гаснути
gastronomia  -  ґастрономія
gastronomiczny  -  ґастрономічний
gaśnica  -  гасниця ?
gatunek  -  ґатунок
gatunkowy  -  ґатунковий
gawęda  -  бесіда,  оповіданя ?
gawędziarz  -  оповідач *
gawędzić  -  бесідувати
gawiedź  -  тол'па
gawron  -  гавран ?
gaz  -  ґаз
gaza  -  ґаза
gazda  -  ґазда
gazeciarz  -  ґазетяр
gazela  -  ґазеля
gazetka  -  ґазетка
gazolina  -  ґазоліна
gazomierz  -  ґазоміряч
gazownia  -  ґазовня
gazowy  -  ґазовий
gaźnik  -  карбуратор ?
gaża  -  запл'ата (нп артистив)
gąbczasty  -  губчастий
gąbka  -  губка
gąsienica  -  гусениця
gąsienicowy  -  гусеницьовий
gąsior  -  гусак
gąszcz  -  гущавина
gbur  -  грубянин,  неокресаний ч(л')овек
gburowaty  -  грубянскій
gdakać  -  кодкодакати
gderać  -  жуграти ?, дзьвандати
gdy  -  коли
gdyby  -  колибы
gdyż  -  бо,  за то бо
gdzie  -  де
gdziekolwiek  -  буд де,  де небуд
gdzieniegdzie  -  де не де
gdzieś  -  деси
gejzer  -  ґейзер
gen  -  ґен 
genealogia  -  родовід,  ґенеальогія
genealogiczny  -  родоводовий, ґенеальогічний
generacja  -  поколіня
generalizować  -  ґенералізувати 
generalny  -  ґенеральний,  ціл'ковитий 
generał  -  ґенерал'
generator  -  ґенератор
genetyczny  -  ґенетычний
genetyka  -  ґенетыка
geneza  -  походжыня,  ґенеза
genialny  -  ґеніяльний
geniusz  -  ґеній,  ґеніюш
geodezja  -  ґеодезия
geograf  -  ґеоґраф
geografia  -  ґеоґрафія
geograficzny  -  ґеоґрафічний
geolog  -  ґеольоґ
geologia  -  ґеольоґія
geologiczny  -  ґеольоґічний
geometra  -  міряч землі,  ґеометра
geometria  -  ґеометрия
geometryczny  -  ґеометрычний
geometryczny postęp  -  ґеометрычний проґрес
georginia  -  ґеорґінія
germanista  -  ґерманіста
germanizm  -  ґерманізм
germański  -  ґерманьскій
gerontologia  -  ґеронтольоґія
gest  -  жест
gestykulacja  -  жестикуляция
gestykulować  -  жестикулювати
getry  -  ґетры
getto  -  ґетто
gęba  -  ґамба
gęgać  -  ґівґати
gęsi  -  гуси
gęsina  -  гусятина
gęstnieć  -  густнути,  густніти
gęstość  -  густота
gęstwina  -  гущавина
gęsty  -  густий
gęś  -  гус
gęślarz  -  гушляр
gęśle  -  гушлі również w odniesieniu do skrzypiec
giąć  -  згынати
gibki  -  гнучкій ?
gibkość  -  гнучкіст ?
giełda  -  біржа,  гєл'да
giełdowy  -  біржовий
giełdziarz  -   біржар
giermek  -   пахолик ?*
giez  -  гєз 
giętki  -  погынавий,  жывавий
gigant  -  великан,  ґіґант
gigantyczny  -  великаньскій
gilotyna  -  ґільотина
gimnastyczny  -  ґімнастычний
gimnastyk  -  ґімнастык
gimnastyka  -  ґімнастыка
gimnastykować się  -  ґімнастыкувати ся
gimnazjalista  -  ґімназъяліста
gimnazjum  -  ґімназъюм
ginąć  -  гынути
ginekolog  -  ґінекольоґ
ginekologia  -  ґінекольоґія
gips  -  ґіпс
gipsować  -  ґіпсувати
girlanda  -  ґірлянда
gitara  -  ґітара
glansować  -  ґлянцувати,  чыстити до блиску
glazura  -  ґлязура
glazurować  -  ґлязурувати
gleba  -  земля 
ględzić  -  поплітати - жуграти
gliceryna  -  ґліцерина
glin  -  алюміній
glina  -  глина  
glinianka  -  глинянка
gliniany  -  глиняний
gliniasty  -  глинястий
glinka  -  глинка
glista  -  глизда
glob  -  земна куля,  ґльоб
globalnie  -  ґльобальні ?
globalny  -  ґльобальний ?
globus  -  ґльобус
gloria  -  слава,  хвал'а
gloryfikować  -  выхваляти,  славити
glosa  -  ґльоса
glukoza  -  ґлюкоза
gładki  -  гл'адкій
gładkość  -  гл'адкіст
gładzić  -  гл'адити
głaskać  -  гласкати
głaz  -  великій камін,  скал'а
głąb  -  качан
głębia  -  гл'убина
głębinowy  -  гл'убиновий
głęboki  -  г(л')убокій
głębokość  -  г(л')убокіст
głodny  -  гол'одний
głodomór  -  загол'оджений
głodować  -  гол'одувати
głodowy  -  гол'одовий
głodówka  -  гол'одивка
głodzić  -  гол'одити
głos  -  гол'ос
głosiciel  -  гол'оситель
głosić  -  гол'осити
głoska  -  гол'оска
głosować  -  гол'осувати
głosowanie  -  гол'осуваня
głosownia  -  фонетыка
głosowy  -  гол'осовий
głosujący  -  гол'осуючий
głośnik  -   гол'осник 
głośno  -  гол'осно
głośny  -  гол'осний
głowa  -  гол'ова
głowica  -  гол'овка ?
głowić  -  думати
głownia  -  гол'овня,  рукоят
głód  -  гол'од
głóg  -  гвіг
główka  -  гол'овка
głównodowodzący  -  гол'овнокомандуючий
główny  -  гол'овний
głuchnąć  -  г(л')ухнути
głuchoniemy  -  г(л')ухонімий 
głuchota  -  г(л')ухота
głuchy  -  г(л')ухій
głupi  -  г(л')упий,  бортак
głupiec  -  бортак дурень
głupieć  -  г(л')упіти бортачыти ся
głupkowaty  -  бортакуватий
głupota  -  г(л')упота
głupstwo  -  дурниця
głusza  -  г(л')уша,  гл'ушына
głuszec  -  г(л')ухар
głuszyć  -  г(л')ушыти
gmach  -  велькій будинок,  будовля
gmatwać  -  путати
gmatwanina  -   путанина
gmerać  -  ґнырати  -  (він ґныре) ?
gmina  -  ґміна 
gminny  -  ґмінний
gnać  -  гнати
gnat  -  костиско,  груба кіст
gnębiciel  -  гнобитель
gnębić  -  гнобити
gniady  -  ґнядий
gniazdko  -  гніздко
gniazdo  -  гніздо
gnicie  -  гнитя
gnić  -  гнити
gnida  -  гнида
gnieść  -  пучыти
gniew  -  гнів
gniewać  -  гнівати
gniewliwy  -  гнівливий
gniewny  -  гнівний
gnieździć się  -  гніздити ся
gnoić  -  гноіти
gnojówka  -  гноівка
gnom  -  мал'ий ч(л')овечок ?
gnój  -  гний,  гній
gnuśnieć  -  лінивіти *
gnuśność  -   лінивіня *, лінивіст
gnuśny  -  лінивий,  нерухавий
gobelin  -  ґобелін
godło  -  знак,  ~ pańtwowe державний знак
godność  -  достойнист
godny  -  достоєн
gody  -  шлюбний час,  сьваточний час
godzić  -  годити
godzien  -  достоєн
godzina  -  година
godziwy  -  справедливий,  добрий
goić  -  гоіти
golenie  -  голіня
goleń  -  голень
golić  -  голити
golonka  -  пацяча нижка *
gołąb  -  гол'уб
gołąbka  -  гол'убка
gołębi  -  гол'убій,  гол'убячий
gołębiarz  -  гол'убяр
gołębica  -  гол'убиця
gołębnik  -  гол'убник
gołoledź  -  поледиця
gołosłowny  -  гол'ословний
gołowąs  -  мол'одик *
goły  -  гол'ий
gomółka  -  гомівка ?
gondola  -  ґондоля
gong  -  ґонґ
gonić  -  диганяти
goniometr  -  ґоньйометер
gonitwa  -  диганячка,  дигінці
gont  -  ґонт
gończy  -  дигінчий (пес),  * глядавчий (лист) *
gorąco  -  горяч
gorąco  -  горячо
gorący  -  горячий
gorączka  -  горячка
gorączkować  -  горячкувати
gorączkowy  -  горячковий
gorczyca  -  гірчыця
gorczyczny  -  гірчычний
gordyjski  -   ґордийскій
gorliwiec  -  ревний ? 
gorliwość  -  ревнист ?
gorliwy  -  ревний ?
gors  -  погрудя
gorset  -  ґорсет
gorszy  -  гірший
gorszyć  -  псути,  гіршыти
gorycz  -  гірч
goryczka  -  легка гірч
goryl  -  ґориль(льа)
gorzałka  -  згоривка
gorzeć  -  горити
gorzej  -  гірше
gorzelnia  -  згоривня *
gorzki  -  гіркій
gorzknieć  -  гіркнути
gospoda  -  корчма
gospodarczy  -  ґаздивскій, економічний
gospodarka  -  ґаздивка
gospodarny  -  добри ґаздуючий
gospodarować  -  ґаздувати
gospodarstwo  -  ґаздивство
gospodarz  -  ґазда
gospodyni  -  ґаздыня
gosposia  -  домова сл'ужка 
gościć  -  гостити
gościec  -  раматыс ?
gościna  -  гостина
gościniec  -  дорога,  тракт гостинец,  подарок з дорогы
gość  -  гіст
gotować  -  гварити
gotowość  -  готовіст
gotowy  -  готовий
gotówka  -  готивка
gotycki  -  ґотыцкій
gotyk  -  ґотык
goździk  -  гвоздик * ?
góra  -  гора
góral  -  гірняк
górka  -  гірка
górnictwo  -  копальництво *
górniczy  -  копальняний *
górnik  -  копальник *
górnolotny  -  возвышений, высоковыдуманий
górny  -  вышній
górować  -  вершыти, * верхувати *
górski  -  гірскій
górujący  -  верхуючий *
górzysty  -  гірскій,  гористий 
gra  -  гра
grab  -  граб
grabarz  -  гробар
grabić  -  грабати,  грабити *
grabie  -  граблі
grabieć  -  деревяніти
grabież  -  грабіж,  розбій
grabieżca  -  грабіжник
grabieżczy  -  грабительскій,  грабіжний
graca  -  мотыка
gracja  -  ґрация,  красавиця
gracz  -  грач
grać  -  грати
grad  -  град
gradacja  -  степенюваня,  ґрадация
gradobicie  -  градобитя
graficzny  -  ґрафічний
grafik  -  ґрафік
grafika  -  ґрафіка
grafit  -  ґрафіт
grafologia  -  ґрафольоґія
grafoman  -  ґрафоман
grafomania  -  ґрафоманія
grajek  -  гудак
gram  -  ґрам
gramatyczny  -  ґраматычний
gramatyka  -  ґраматыка
gramofon  -  ґрамофон
granat  -  ґранат
granatnik  -  ґранатник
granatowy  -  ґранатовий
graniastosłup  -  призма
graniasty  -  гранятий *
granica  -  границя
graniczny  -  граничний
graniczyć  -  граничыти
granit  -  ґраніт
granulacja  -  ґрануляция
granulować  -  ґранулювати
grań  -  грань *
grasować  -  розбійничыти, шырити знищыня
grat  -  ґрат
gratis  -  безпл'атні, задар(мо)
gratisowy  -  безпл'атний
gratka  -  щаслива оказия
gratulacja  -  ґратуляция
gratulować  -  ґратулювати
gratyfikacja  -  грошова нагорода, ґратифікация
grawer  -  ґравер
grawerować  -  ґраверувати
grawerstwo  -  ґраверство
grawerunek  -  ґраверунок
grawitacja  -  ґравітация
grawitować  -  ґравітувати
grdyka  -  пияк 
grecki  -  грецкій
Grek  -  Грек
gremialnie  -  вельолюдні,  масово, вселюдні *
gremialny  -  вельолюдний,  масовий, вселюдний *
gremium  -  вшыткы,  ціл'ий скл'ад
grenadier  -  ґренадиєр
grępel  -  чесалка
gręplować  -  чесати
grobla  -  гребля
grobowiec  -  гробниця
grobowy  -  гробовий
groch  -  горох
grochówka  -  горохова зупа
grodzić  -  городити 
grodzki  -  градскій, містецкій
grom  -  грим
gromada  -  громада
gromadny  -   масовий,  чысленний
gromadzić  -  зберати
gromadzki  -  громадзкій
gromić  -  громити, поражати, побивати
gromnica  -  гримниця
gromniczny  -  гримничний
grono  -  гроно,  круг
gronostaj  -  горностай
gronostajowy  -  горностайовий
grosz  -  гриш 
grot  -  острик * ?
grota  -  печера,  яскыня
groteska  -   ґротеска
groza  -  страх великій,  гроза
grozić  -  грозити
groźba  -  загроза
groźny  -  гризний
grożący  -  загрозливий
grób  -  ґриб
gród  -  град
grubas  -   грубач *, грубий
grubianin  -  грубіян
grubiański  -  грубіяньскій
grubiaństwo  -  грубіяньство
grubieć  -  тужати
gruboskórny  -  грубоскірний
grubość  -  грубіст
gruby  -  грубий
gruchać  -  туркати
gruchnąć  -  грянути
gruchot  -  розвалина ?
gruchotać  -  черевити,  ґєравчыти ?
gruczoł  -   секретинник ?
gruczołowy  -  секретинний ?
gruda  -  груда
grudka  -  грудка
grudzień  -  груден
grunt  -  ґрунт
gruntować  -  ґрунтувати
gruntownie  -  докл'адні ?
gruntowny  -  докл'адний
gruntowy  -  ґрунтовий
grupa  -  ґрупа
grupować  -  ґрупувати
grusza  -  груш(к)а
gruszka  -  грушка
gruz  -  розваля, * -  ґруз
Gruzin  -   ґрузъін
gruziński  -   ґрузъіньскій
gruźlica  -  сухоты
gruźliczy  -  сухотничий
gruźlik  -  сухотник
gryczany  -  гречаний
gryf  -  ґрыф
gryka  -  гречка
grymas  -  скривіня твари,  ґримас
grymasić  -  преквинтувати си
grymaśny  -  преквинтний
grypa  -  ґрипа
grysik  -  каша манна,  ґрисік
gryzący  -  грызячий, кусаючий 
gryzmolić  -  брыдко писати
gryzoń  -  грызун
gryźć  -  кусати
grzać  -  грити
grzałka  -  грил'ка
grzanka  -  (при)печена скыбка
grządka  -  грядка
grząski  -   багнистий,  мочаристий, бол'отистий,  погрязний
grzbiet  -  хырбет
grzebać  -  гребсти,  гребати
grzebieniasty  -  гребінчатий
grzebień  -  гребін
grzech  -  грих,  гріх
grzechotać черкати
grzechotka  -  черкал'ко
grzechotnik  -  черкачник *
grzeczność  -  гречнист ?
grzeczny  -  гречний ?
grzejnik  -  грийник
grzesznik  -  гришник
grzeszny  -  гришний
grzeszyć  -  гришыти
grzęda  -  бант
grzęznąć  -  топити ся в бол'оті, погрязати
grzmieć  -  гырміти
grzmocić  -  бити фест
grzmot  -  гырмот,  грим
grzyb  -  ґриб,  губа
grzybnia  -  грибня
grzywa  -  грива
grzywna  -  кара грошова
gubernator  -  ґубернатор
gubernia  -  ґуберня
gubić  -  тратити
guma  -  ґума
gumować  -  ґумувати,  мазати
gusła  -  чары,  заклятя,  ворожба
gust  -  смак
gustować  -  любити
gustowny  -  гардий, л'адний,  елєґанцкій
guwernantka  -  ґувернантка
guwerner  -   ґувернер
guz  -  буля ? од набитя,  гырча од хвороты
guzdrać  -  помал'ы дашто робити, опізняти
guzik  -  ґудзик, ґомби/к, /чка
gwałcić  -  ґвал'тувати,  ґвал'тити,  насил'увати
gwałt  -  ґвал'т,  насильство
gwałtowny  -  навальний
gwar  -  грява *
gwara  -  гварка
gwarancja  -  ґварантия
gwarant  -  ґварант
gwarantować  -  ґварантувати
gwardia  -  ґвардия
gwardzista  -  ґвардиста
gwarny  -  гвароворний * ?
gwarzyć  -  гварити,  бесідувати
gwiazda  -  зьвізда
gwiazdka  -  зьвіздка
gwiazdor  -  кінозьвізда
gwiazdozbiór  -  зьвіздовид *
gwiaździsty  -  з(ь)віздятий
gwint  -  ґвинт
gwizd  -  свист
gwizdać  -  свистати
gwizdek  -  свисток,  пищок
gwoździk  -  цьвачок
gwóźdź  -  цьвак
gzyms  -  ґзимс	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .