ЛемСловник - LemSlownyk






ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk T t
 


tabaka  -  табака
tabakierka  -  табакєрка
tabela  -  табеля, таблиця
tabletka  -  таблєтка
tablica  -  таблиця
tabliczka  -  табличка
tabor  -  табор, табір
taboret  -  столец, стильчык, таборет
taca  -  таца
taczać  -  катляти ?
taczki  -  тачкы
tafla  -  пл'ыта,? гл'адина, ? гл'адка повершына
taić  -  таіти
tajać  -  таяти
tajemnica  -  таємниця, секрет
tajemniczość  -  таємнист
tajemniczy  -  таємничий
tajemny  -  таємний
tajność  -  тайнист
tajny  -  тайний
tak  -  так
taki  -  такій
takielunek  -  такеляж, 
   опоряджыня (вітроплавного) корабля (машты, лины, вітроімачы)
taksa  -  такса, опл'ата
taksować  -  оціняти, таксувати
taksówka  -  таксивка
takt  -  такт
taktowny  -  тактовний
taktyczny  -  тактычний
taktyka  -  тактыка
także  -  тіж, также
talent  -  тал'ант
talerz  -  терелик, танір
talerzyk  -  тереличок, таніри(чо)к
talia  -  повяс
talizman  -  талізман
talk  -  тальк
talon  -  купон
tam  -  там
tama  -  гата *
tamować  -  гатити
tampon  -  тампон
tamtejszy  -  тамішній
tamten  -  тамтот
tamtędy  -  тамади
tancerz  -  танцер
tancmistrz  -  танцмайстер
tandem  -  тандем
tandeta  -  марнота ?
tandetny  -  марний, хоц як зробений ?
tangens  -  танґенс
tani  -  туній
taniec  -  танец
tanieć  -  туняти
tantiema  -  тантєма, опл'ата авторска
tańczyć  -  таньцувати
tapczan  -  спальна канапа, тапчан
tapeta  -  оклиівка сьцін *
tapetować  -  оклияти сьціны *
tapicer  -  обивач *
tapicerka  -  обитя, * обл'ожыня *
tara  -  тара
taran  -  таран
taras  -  тарас
tarasować  -  заставяти, заваляти, барыкадувати
tarcie  -  тертя, чуханя
tarcza  -  щыт, диск, качал'о,
tarczyca  -  ґарляний секретинник ?
targ  -  торговиця
targać  -  торгати
targnąć się  -  сіпнути ся *
targować  -  торгувати  ~ się, годити ся
tarka  -  терл'о
tarnina  -  тернина
tartak  -  трач
taryfa  -  тарыфа
tarzać się  -  вывертати ся ? 
tasak  -  січник ?
tasiemiec  -  солітер
tasiemka  -  пасамун(оч)ка
tasować  -  картувати 
taśma  -  тасьма ?
Tatar  -  Татар
taternictwo  -  татерництво
taternik  -  татерник
tatuaż  -  татуаж
tatuować  -  татуювати
tatuś  -  нянюсьо
tchawica  -  дыхавиця
tchnąć  -  (на)дыхнути (легіцько) *
tchnienie  -  (на)дыхніня *
tchórz  -  тхір
tchórzliwy  -  боячий
teatr  -  теат(е)р
teatralny  -  театральний
techniczny  -  технічний
technik  -  технік
technika  -  техніка
technologia  -  технольоґія
teczka  -  торба 
tegoroczny  -  тогоричний
teka  -  торба на папери, активка
tekst  -  текст
tekstylny  -  текстыльний
tektura  -  дикта
telefon  -  телєфон
telefonicznie  -  телєфонічні
telefoniczny  -  телєфонічний
telefonistka  -  телєфоністка
telefonować  -  телєфонувати
telegraf  -  телєґраф
telegraficznie  -  телєґрафічні
telegraficzny  -  телєґрафічний
telegrafista  -  телєґрафіста
telegrafować  -  телєґрафувати
telegram  -  телєґрам
telepatia  -  телєпатия
teleskop  -  телєскоп
teleskopowy  -  телєскоповий
telewizja  -  телєвізия
telewizor  -  телєвізор
temat  -  темат
temblak  -  тембляк ?
temperament  -  темперамент
temperować  -  застругувати, пригамовувати
tempo  -  темпо
temu  -  тому
ten, ta, to  -  тот, тота, тото
tendencja  -  тенденция
tendencyjny  -  тенденцийний
tender  -  тендер
tenis  -  теніс 
tenor  -  тенор
tenże  -  тотже
teolog  -  теольоґ
teologia  -  теольоґія
teoretyczny  -  теоретычний
teoretyk  -  теоретык
teoria  -  теория
terakota  -  теракота (цераміка з дрибной глины, без шклива)
terapia  -  лічыня, терапія
terasa  -  тераса, пляскатий пориг зо шкарпом
teraz  -  тераз тепер
teraźniejszość  -  теражніст
teraźniejszy  -  теражній
tercet  -  терцет, трійо
teren  -  територюм, терен, рейон, поле, сфера
terenowy  -  тереновий 
terenoznawstwo  -  топоґрафія
terkotać  -  тыркотати
termin  -  термін
terminator  -  ученик в майстра, термінатор
terminologia  -  сл'овництво, термінольоґія, назывництво
terminowo  -  терміново
terminowy  -  терміновий
termit  -  терміт
termofor  -  огривач
termometr  -  термометер
termos  -  термос
terpentyna  -  терпентина
terror  -  терор
terrorysta  -  терориста
terrorystyczny  -  терористычний
terroryzować  -  тероризувати
terytorialny  -  територияльний
terytorium  -  територюм
testament  -  дистамент ?
testator  -  автор дистаменту
teściowa  -  мама мужа /жены
teść  -  няньо мужа / жены
teza  -  теза
też  -  тіж
tęcza  -  (рай)дуга
tęczówka  -  бурко
tędy  -  тади
tęgi  -  тугій
tępić  -  тупити
tępota  -  тупота
tępy  -  тупий
tęsknić  -  цнути ся
tęsknota  -  цніня
tęskny  -  цнивий * ?
tętent  -  дудін копыт
tętnica  -  бючка
tętnić  -  пульсувати
tętno  -  пульс
tężec  -  закажыня ?
tężeć  -  тужати, тверднути, штывніти, кочаніти, густнути
tężyzna  -  сил'а, крипост
tkacki  -  ткацкій ?
tkactwo  -  ткацтво ?
tkacz  -  ткач ?, кнап ?
tkać  -  ткати ?
tkanina  -  пол'отно
tkanka  -  ткан
tkliwość  -  чутливіст ?
tkliwy  -  чутливий ?
tknąć  -  тыкнути
tkwić  -  сідити
tleć  -  тліти
tlen  -  окысник ?
tlenek  -  окыс ?
tlić się  -  тліти ся
tło  -  тл'о
tłocznia  -  пучня, * ? праса
tłoczyć  -  пучыти ? помпувати
tłok  -  стиск, давник
tłuc  -  товчы
tłuczek  -  товчок
tłum  -  тол'па
tłumacz  -  т(л')умач, прекл'адач
tłumaczenie  -  т(л')умачыня, преклад
tłumaczyć  -  т(л')умачыти
tłumić  -  г(л')ушыти 
tłumik  -  гл'ушач *
tłumnie  -  тол'пні *
tłumny  -  тол'пний *
tłumok  -  тумак
tłustość  -  тустист
tłusty  -  тустий
tłuszcz  -  тущ
tłuszcza  -  гурма, тол'па
tłuścić  -  мастити
to  -  тото
toaleta  -  тоалєта, sama ubikacja выходок
toaletowy  -  тоалєтний
toast  -  тоаст
tobół  -  тумак
toczyć  -  точыти
toga  -  тоґа
tok  -  хід, пребіг ?
tokarka  -  токарня
tokarz  -  токар
tolerancja  -  толєранция
tolerancyjny  -  толєранцийний
tolerować  -  толєрувати
tom  -  том
ton  -  тон
tona  -  тона
tonacja  -  тонация
tonaż  -  тонаж
tonąć  -  топити ся, тонути
toniczny  -  тонічний
toń  -  г(л')убочына
topaz  -  топаз
topić  -  топити
topiel  -  топеля, топелиско
topielec  -  топелец
topliwy  -  пл'авкій, ? топливий
topnieć  -  топити ся
topografia  -  топоґрафія
topola  -  тополя
toporek  -  топорец
topór  -  топір
tor  -  пут, дорога, колей
torba  -  торба
torebka  -  торебка
torf  -  торф
torfowisko  -  торфовиско
tornister  -  торністер
torować  -  робити дорогу
torpeda  -  торпеда
torpedować  -  торпедувати
torpedowiec  -  торпедовец
tors  -  груди (мужескы)
tort  -  торт
tortura  -  мукы
torturować  -  мучыти
totalizator  -  тоталізатор
totalitarny  -  тоталітарний
totalny  -  тотальний
towar  -  товар
towarowy  -  товаровий
towaroznawstwo  -  товарознавство 
towarzyski  -  товарискій
towarzystwo  -  товариство
towarzysz  -  товариш
towarzyszyć  -  товаришыти
tożsamość  -  ідентыка, * ідентыта ?
tracić  -  тратити
tracz  -  трач
tradycja  -  традыция
tradycjonalizm  -  традыцйоналізм
tradycyjny  -  традыцийний
traf  -  траф
trafiać  -  трафяти
trafność  -  трафнист
trafny  -  трафний
tragarz  -  носич *
tragedia  -  траґедия
tragiczny  -  траґічний
tragikomedia  -  траґікомедия
tragizm  -  траґізм
trakcja  -  тяга ?
trakt  -  тракт, дорога 
   w trakcie czegoś при чымси (чытаню, ходжыню, сьпіваню)
traktat  -  трактат
traktor  -  трактор
traktorzysta  -  тракториста
traktować  -  односити ся
tramwaj  -  трамвай
tran  -  рыбячий олій
trans  -  транс
transakcja  -  транзакция
transatlantycki  -  трансатлянтычний 
transformator  -  трансформатор
transfuzja  -  трансфузия, преливаня
transkrybować  -  транскрибувати
transmisja  -  трансмісия, п(е)реказ
transmitować  -  трансмітувати
transparent  -  транспарент
transport  -  транспорт
transportować  -  транспортувати, преносити, превозити
tranzyt  -  транзит
trapez  -   трапез
trapić  -  трапити
trasa  -  траса, маршрута
trasować  -  трасувати, розміщати
tratować  -  доптати (копытами ратицями), тол'очыти
tratwa  -  спл'ыва ?
trawa  -  трава
trawić  -  тровити, травити
trawienie  -  травіня
trawnik  -  трава 
trąba  -  труба
trąbić  -  трубити, трубіти
trąbka  -  трубка
trącać  -  дуркати, штуркати
trąd  -  лєпра
trefl  -  жолуд треф(ль)
trel  -  трель
trema  -  трема, страх (найч. звяз. з выступом)
tren  -  жал'ібна елеґія, оґін сукні
trener  -  тренер
trening  -  тренуваня
trenować  -  тренувати
trepanacja  -  трепанация
trepy  -  стары капці, або черевікы
tresować  -  тресувати
tresura  -  тресура
treściwy  -  пол'ний значыня, концентровний ? стисл'ий, насытний * ?
treść  -  зміст * ?
trębacz  -  трубач
trędowaty  -  лєпровик * ?
triumf  -  трюмф
triumfować  -  трюмфувати
trochę  -  кус
trociny  -  ризовины
trofeum  -  трофей
trojaczki  -  троячкы
trojaki  -  троякій
troje  -  троє
trok  -  торок
trolejbus  -  тролейбус
tron  -  трон, престол'
trop  -  шлід
tropić  -  шлідити
tropikalny  -  тропікальний
troska  -  трапеза, кл'опіт, старунок
troskliwy  -  дбачий
troszczyć się  -  дбати
trotuar  -  третуар
trójbarwny  -  трикольоровий
trójca  -  трийця
trójkąt  -  трикутник
trójkątny  -  трикутний
truchleć  -  терпнути (зо страху), порохнавіти ?
truciciel  -  отрувач
trucizna  -  трутка
truć  -  трути
trud  -  труд, робота тяжка
trudnić się  -  занимати ся
trudno  -  трудно
trudność  -  труднист
trudny  -  трудний
trudzić  -  трудити
trujący  -  труячий
trumna  -  труна
trunek  -  напиток (алькогольовий)
trup  -  труп, гмер(т)вец, гмерл'ий
trupa  -  трупа
trupi  -  трупій, гмерлячий *
truskawka  -  велька (домова) ягода,
trust  -  труст
truteń  -  трутень
trutka  -  трутка
trwać  -  тырвати, тримати
trwale  -  на довго ?
trwałość  -  тырвал'іст, міцнист
trwały  -  тырвал'ий, міцний
trwoga  -  страх, тривога
trwonić  -  тратити, марнувати, розтрачати
trwożliwy  -  страшучий, страхливий  -  
trwożyć  -  страшыти
tryb  -  порядок, спосиб, хід
trybun  -  трибун
trybuna  -  трибуна
trybunał  -  трибунал'
trychina  -  трихіна
trychinoza  -  трихіноза
trygonometria  -  триґонометря
trykot  -  трикот
trykotaże  -  трикотажы
trykotowy  -  трикотовий
trylion  -  триліон
tryskać  -  бити струйом
trywialność  -  тривяльнист
trywialny  -  тривяльний
trzask  -  триск
trzaskać  -  трискати
trząść  -  трясти
trzcina  -  очерет
trzeba  -  треба, тра
trzebić  -  чыстити, вытинати
trzeci  -  третій
trzeć  -  чухати, терти
trzepaczka  -  трепачка
trzepać  -  трепати
trzepotać  -  трепотати
trzeszczeć  -  трищати
trzewia  -  кышкы
trzewik  -  черевік
trzeźwić  -  терезбити
trzeźwieć  -  терезбіти
trzeźwość  -  терезбота
trzeźwy  -  терезбий
trzęsawisko  -  трясовиско, топелиско
trzęsienie  -  трясіня
trzmiel  -  чмель
trzoda  -  стадо, пацята
trzon  -  осередок, ядро, черен ???
trzonowy ząb  -  черень
trzustka  -  секретинник бришний * ?
trzy  -  три
trzydziesty  -  тридцетий
trzydzieści  -  тридцет
trzykrotny  -  триразовий
trzyletni  -  триричний
trzymać  -  тримати
trzynasty  -  тринадцетий
trzynaście  -  тринадцет
trzysta  -  триста
tu  -  ту
tuba  -  туба
tubka  -  тубка
tubylczy  -  туземний
tubylec  -  туземец
tuczny  -  опасовий ?
tuczyć  -  пасти
tulejka  -  трубник * ?
tulić  -  тулити
tulipan  -  туліпан
tułacz  -  бл'укач, скытник
tułaczka  -  бл'уканина, скытництво
tułać się  -  бл'укати ся, скытати ся
tułów  -  дрик
tuman  -  тупий човек 
tunel  -  тунель
tunika  -  туніка
tupać  -  цупкати
tupet  -  нахальство, (неприємна) певнист себе
turban  -  турбан
turbina  -  турбіна
Turczynka  -  Туркыня, Турчынка
turecki  -  турецкій
Turek  -  Турок
turkot  -   гуркот (што так гурчыт ?)
turkus  -  туркус ?
turniej  -  турнір
turnus  -  зміна, турнус
turysta  -  туриста
turystyczny  -  туристычний
tusz  -  туш
tusza  -  тугіст
tutaj  -  ту
tuzin  -  дванадцет
tuż  -  недалеко
twardnieć  -  твердніти
twardo  -  твердо
twardy  -  твердий
twaróg  -  сыр
twarz  -  твар
twierdza  -  твердыня *
twierdząco  -  твердячы
twierdzący  -  твердячий
twierdzenie  -  тверджыня
twierdzić  -  твердити
tworzenie  -  твориня
tworzyć  -  творити
tworzywo  -  матерял', sztuczne ~ плястмаса
twój  -  твій
twór  -  твір
twórca  -  творец
twórczość  -  творчист
twórczy  -  творчий
ty  -  ты
tyczka  -  тычка, довгій кый
tyczyć się  -  тычыти ся
tyć  -  пасти ся, грубнути, тустіти
tydzień  -  тыжден
tyfus  -  тифус
tygiel  -  тыґєль, горнец
tygodnik  -  тыжденник
tygodniowo  -  тыжньово
tygodniowy  -  тыжньовий
tygrys  -  тиґрыс
tyka  -  тычка, грубший довгій кый
tykać  -  тыкати
tykwa  -  тыква ?
tyle  -  тильо
tylekroć  -  тиль(к)о раз
tylko  -  лем
tylny  -  задній
tył  -  зад
tym  -  тым
tymczasem  -  тымчасом
tymczasowość  -  тымчасовіст
tymczasowy  -  тымчасовий
tymianek  -  тымянок
tynk  -  ваківка
tynkować  -  вакувати
typ  -  тып
typować  -  тыпувати
typowy  -  тыповий
tyrada  -  тырада
tyran  -  тыран
tyrania  -  тыранія
tyrański  -  тыраньскій
tysiąc  -  тисяч
tysiąclecie  -  тисячлітя
tysięczny  -  тисячний
tytan  -  тытан
tytoń  -  дуган
tytularny  -  номінальний
tytuł  -  названя, нагол'овок, титул'
tytułować  -  называти, величати, титул'увати
tytułowy  -  назвальний, нагол'овковий, титул'овий



	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł "



 ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .