ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
Азбука :
		
Леmківска 

А а - (a)   
Б б - (b)    
В в - (w)    
Г г - (h)   
Ґ ґ - (g)
Д д - (d)
Е е - (e)
Є є - (je)
Ж ж - (ż)
З з - (z)
І і - (i)
И и - (y)
Ы ы - (y' - twarde (tylne) )
Ї ї - (ji) * 
Й й - (j)
К к - (k) 
Л л - (ł;/l)
М м - (m)
Н н - (n)
О о - (o)
П п - (p)
Р р - (r)
С с - (s)
Т т - (t)
У у - (u)
Ф ф - (f)
Х х - (ch)
Ц ц - (c)
Ч ч - (cz)
Ш ш - (sz)
Щ щ - (szcz)
Ю ю - (Ju) 
Я я - (Ja)
Ъ ъ - (znak twardy)
Ь ь - (znak miękki)

		
	
Ї ї - (ji) - Najczęściej używana jedynie przez Łemków orientacji pro Ukraińsiej.
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .