ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
щ Щщава  -  szczawa, rodzaj wody mineralnej
Щавник  -  nazwa wsi
щадити  -  oszczędzać
щадливи/й  -  oszczędny
щамба  -  drzazga, trzaska
щамбы  -  trzaski (na podpałkę), drzazgi
щапа  -  szczapa
щасливе  -  szczęśliwe
щасливи/й  -  szczęśliwy
щасливо  -  szczęśliwie
Щасливой дорогы  -  Szęśliwej drogi (pożegnanie)
щебель  -  szczebel
щедрак  - kolędnik na święto Jordanu, też długi, 
  leszczynowy kij, noszony przez tychże
  kolędników
щедривка, щедрівка  -  rodzaj kolędy
  śpiewanej podczas kolędowania
щедри/й  -  szczodry, hojny
Щедрий Вечер - wigilia święta Jordanu
щедрувати  -  kolędować w wigilię święta Jordanu
щезл'е, щезнене  -  sczeźnięte
щезнути  -  sczeznąć
щелина  -  szczelina
щеня  -  szczenię
щерба  -  szczerba
щербак  -  rodzaj grzyba
щербате  -  szczerbate
щербити  -  szczerbić
щесьця  -  szczęście
щетина  -  szczecina
щит, щіт  -  deska z długimi metalowymi
  kolcami do oczyszczania zmiędlonego lnu 
  z paździerza
щитка, щітка  -  szczotka
щыны  -  siki
щыпа  -  szczapa
щыпати  -  rąbać klocki na polana, lub szczapy nadające się do pieca
щыпати  -  szczypać
щыпене  -  szczepione
щыпец  -  ślad po szczepieniu (na ręce)
щыпіня  -  szczepienie
щыпити  -  szczepić
щыпкы  -  szczypta
щыпці  -  szczypce
щыри/й  -  szczery
щырист, щыріст  -  szczerość
щыро  -  szczerze
щыт  -  szczyt
що(в)б  -  element góry
щулити уха  -  położyć uszy po sobie (o koniu, psie) co bywa niebezpiecznym sygnałem
щур  -  szczur


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .