ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
ф Ф


фабрыка  -  fabryka
фабуры, фавориты, бакы  -  bokobrody
факт  -  fakt
фактычні  -  faktycznie
фактор  -  pośrednik, stręczyciel, w potocznym 
  rozumieniu zły doradca 
фай  -  b. fajne
файне  -  fajne
файні  -  fajnie
файка  -  fajka
файота  -  b. fajne, aaale fajne
файчак  -  tytoń do fajki
файчар  -  palacz fajki
фал'ат/ок  -  kawał/ek np. tkaniny, słoniny 
фал'д  -  fałd
фалечни/й  -  fałszywy, krętacz, nieuczciwy
фалечник  -  j. w.
Фаля  -  (pol.) fala
фальш  -  b. niegrzeczny
фальшыве  -  niegrzeczne (dziecko)
фамелия, фамилия  -  rodzina, familia
фарба  -  farba
фарбанка  -  spódnica z farbowanego płótna
фарбанчата  -  lekceważąco o spódnicach, 
  spódniczyny
фарб(л)ене  -  farbowane
фарбити, фарбувати  -  farbować
фарбувати  -  farbować, puszczać farbę
фарисей  -  faryzeusz, pot. ktoś fałszywy
фартух, запаска  -  fartuch
фаска, корец  -  
фасон  -  fason
фасонове  -  fasonowe, wg fasonu
фастриґувати  -  fastrygować
фасувати  -  otrzymywać coś z przydziału
фацелик  -  biała chusta na końcach wyszywana
  noszona przez mężatki jako czepek. Великій 
  фацелик duża chusta noszona przez mężatki
  której końce sięgają poniżej pasa (tylko 
  w niektórych rejonach Łemkowyny)
Феврона  -  imię żeńskie
Федор  -  imię męskie
Федоровиця  -  pierwszy dzień (poniedziałek) 
  Wielkiego Postu
фелєр, ґанч, хыба  -  feler, wada
фербель  -  gra w karty (często na pieniądze)
фест  -  fest, mocno
фестриґа  -  fastryga
фестриґувати  -  fastrygować
Феся, Феврона  -  imię żeńskie
Фефрати, фафрати  -  mówić byle co, gderać 
  natrętnie, lub też mówić z wadą wymowy
Фецьо, Фецко, Федор  -  imię męskie
фіґа  -  figa (owoc)
фіґа  -  figa (z makiem), czyli nic z tego
фіґлі  -  figle
фіґляр  -  figlarz
фіґове дерево  -  figowe drzewo
фізова, фізоля  -  fasola
фільцакы, фільцы  -  buty filcowe
фінанц  -  pogranicznik, funkcjonariusz służby
  granicznej
фіртка, отверанка  -  furtka
фірчак  -  świerszcz
фірчати  -  ćwierkać (o świerszczu) lub świergotać
  na gwizdku
фітчык  -  kwiat
фіякєр  -  fiakier, dorożka
фіял'ка  -  fiołek
Фильо, Филип  -  imię męskie
фыкати  -  
фынкати  -  pociągać nosem po płaczu
флинта  -  niechlujna kobieta
флякы  -  flaki
фляшка  -  flaszka, butelka
Фльоринка  -  nazwa wsi
фолювати  -  zbijać sukno w foluszu, też brudzić
  mocno odzież
фолюш  -  folusz, urządzenie do zbijania sukna
Фолюш  -  nazwa wsi
фонетычні  -  fonetycznie
форкати  -  parskać (o koniu)
форма  -  forma, kształt
формация  -  formacja
формувати  -  formować
форст  -  deska gruba „na cztery palce”, tarcica 
  wg niektórych grubości ok. 4 cm. Prawdopod.
  chodzi o deskę 2-calową.
форшпан  -  obowiązek dostarczenia ffurmanki
  z zaprzęgiem do dyspozycji władz (np.
  okupacyjnych)
фоціґати  -  nosić coś „na świątek i piątek”, 
  niszczyć
фраір  -  dziewczyna o chłopaku, czasem 
  używane w znaczeniu kochanek, lekkoduch 
  i zwodziciel
фраірка  -  j. w. dziewczynie
францы  -  choroby weneryczne (ogólnie)
фрас  -  łagodne, żartobliwe przekleństwo
фрасунок  -  frasunek
фрындзлі  -  frędzle
Фрося, Єфроска  -  imię żeńskie
фузия  -  strzelba myśliwska, fuzja (dwururka)
фукати  -  fukać
фулити  -  dmuchać zimnem przez otwór, szparę
  itp
фундатор  -  fundator
фундувати  -  fundować
фундуш  -  fundusz
функция  -  funkcja
фура  -  fura, furmanka
фурка  -  mała fura
фурка  -  część kądzieli, kij na który nakłada się
  wełnę
фуркати  -  kręcić wrzecionem podczas ręcznego 
  przędzenia
фурман  -  furman
фурманити  -  furmanić, kierować furmanką
фурт  -  ciągle, wciąż
фурчати  -  furczeć
фустка, хустка  -  chustka
футер  -  karma dla zwierząt
футик, футок, футко  -  ptak, prawdop.
  dudek
футрины  -  odrzwia, futryna
футро  -  futro
футрувати  - karmić zwierzęta 
фуярка  -  fujarka
фуярош  -  ktoś wyrabiający fujarki	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .