ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
ґ Ґ
ґадати  -  mówić, gadać
ґадатливи/й  -  gadatliwy
ґаз  -  gaz
ґазда  -  gospodarz
ґаздивка, ґаздівка  -  gospodarka
ґаздивскє, ґаздівскє  -  gospodarskie
ґаздынити  -  być gospodynią, 
  „gospodarzyć” w kobiecej domenie
ґаздыня  -  gospodyni
ґаздувати  -  gospodarzyć
ґазета, казета  -  gazeta
ґазове  -  gazowe
ґазувати  -  gazować
ґал'унок  -  opaska, przepaska na głowę
ґамба  -  usta, rzadziej twarz (pol. gwar.) gęba
ґамбаль, ґамбати/й  -  ktoś o dużych ustach
ґамця  -  usteczka, rzadziej buźka
ґанити  -  ganić
ґанок  -  ganek
ґантярина  -
ґанч  -  wada, defekt
ґанчувати  -  wynajdywać, wskazywać wady
ґарґал'о  -  wielkie gardło
ґарджель  -  duże gardło, gardziel. Także 
  pogardliwe określenie kogoś z wolem
ґарл'о  -  gardło
ґачы  -  kalesony, lub żartobliwie spodnie
ґвер  -  karabin
ґєвґати, ґівґати  -  gęgać
ґедкати  -  łaskotać
ґєґацкы, ґіґацкы  -  agrest
ґєґути > зґєґнути  -  umrzeć, zginąć marnie
ґєлета  -
ґєлетати  -  kołatać w blaszanym naczyniu
ґєнерал'  -  generał
ґєнґляви/й  -  wątły, słaby, marny
ґєрок -  marynarka, lub podobne wdzianko
ґзивка, ґзъівка  -  giez, bąk
ґзити ся  -  o bydle domowym, które 
  wyczuwając ich pasożyta skórnego, zrywa się
  do nagłej ucieczki mówi się, że „ся зоґзил'о”, O 
  kobiecie „lżejszego prowadzenia się” też mawia 
  się że „ся ґзит з хл'опами”. Jest to pewien 
  odpowiednik polskiego gwarowego „latawica”
ґівґати  -  gęgać
ґівґор, гусак  -  gąsior
ґіґацкы  -  agrest
ґірґошник  -  wędrowny szklarz, maziarz,
  dziegciarz, który nosił swój towar w krosnach 
  (nosidłach) na plecach, czyli „на ґірґы” 
  (na barana)
ґірґы  „на ґірґы” - na barana
ґіртувати  -  dusić, dławić za gardło
ґывт  -  łyk
ґывтати  -  łykać, połykać
ґывтнути  -  połykać
ґында  -  niedojda, człowiek o
  nieskoordynowanych ruchach, odrobinę 
  niedorozwinięty
ґындави/й  -  lekko niedojdowaty
ґырт  -  łyk
Ґл'адышив  -  nazwa wsi
ґлет  -  emalia, polewa na garnkach
ґлянц  -  błysk (na butach)
ґлянцпапір  -  papier ścierny
ґлянцувати  -  czyścić (buty) do połysku 
ґнаткы  -  sanie, lub część sań drewnianych
ґнырати, ґныряти  -  robić coś niechętnie, lub niemrawo, grzebać marudnie
ґнот  -  knot
ґняди/й  -  gniady
ґомбик  -  guzik 
ґомбичка  -  guzik (u południowych naszych rodaków)
ґонт  -  gont
ґонтярка, ґонтяниця  -  jodła nadająca się na gonty
ґорсет  -  gorset
ґрайцар  -  moneta w Austo-Węgrzech
ґраты  -  naczynia kuchenne
ґратя  -  stare sprzęty, graty
ґревхнути  -  gruchnąć, łupnąć czymś 
  wydającym metaliczny grzechot
ґріба  -  jama na brukiew, ziemniaki - przykryta
ґрібиско  - miejsce gdzie była „ґріба”
ґруза  -  małe zagrodzone miejsce
ґруцувати  -  ugniatać (np. pięściami), miętosić
ґриб, ґріб  -  grzyb
Ґрибів  -  Grybów
ґрулі, кромпелі, компери, бандуркы  - ziemniaki
ґрулиско  -  pole po ziemniakach
ґруляник, бандуряник  -  ciasto ziemniaczane
ґрулянка, натина  -  nać ziemniaczana
ґруник > груник  -  pagórek
ґрупа  -  grupa
ґруцувати  - uciskać, ugniatać dłońmi, pięściami - masować,  
ґу  -  do, ku (czemuś/komuś)
ґузя  -  świnka, prosiak dziec.
ґуз(ва)  -  guz
ґузя  „в гыртани дусит” - szkarlatyna
ґуля, буля  -  guz, gula
ґумоляйз  -  klej do gumy
ґурґуля, сук  -  sęk


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .