ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
х Х


ха ! ха !  -  cha! cha! 
хабзина, кабзина  -  dziki bez, czasem chwasty
хал'аща  -  gęstwina, chaszcze, powalone lub 
  pościnane drzewa
халіти  -  marnieć, chudnąć bardzo
хам  -  cham
хаміти  -  chamieć
хамство  -  chamstwo
хапати, хапкати  -  chapać
характер  -  charakter
харамити  - „drzeć” chciwie maksymalnie dla siebie 
  co tylko się da 
хвал'а  -  chwała, chwalenie się np. w powiedzeniu 
  „хвал'ы до повал'ы”
хвалити ся  -  chwalić się
хватати, імати  -  chwytać, łapać
хватити, зімати  -  schwycić, złapać
хвіст, хвост  -  chwost, ogon
хвіяти (ся)  -  chwiać (się)
хвиля  -  chwila
хвиля  -  pogoda
хвори/й  -  chory
хворити  -  chorować
хворота  -  choroba
хідник  -  chodnik 
хімля > хымля
хіснувати  -  zużywać, wykorzystywać
хыба  -  błąd, pomyłka
хыбаль  -  chyba
хыбити  -  chybić
хыботати  -  chybotać
хыбувати  -  brakować
хыжа  -  chata
хымля, хімля  -  pierścień z jaworowego, lub
  gruszowego drewna, służący do nawijania włosów
  wiązanych następnie wstążką
хыморода  -  zacienione, zaciszne miejsce do
  wypoczynku (?)
хырбет  -  grzbiet
хырувати  -  stawać się wiadomym
хытри/й  -  chytry
хытрист, хытріст  -  chytrość
хытро  -  chytrze
хліб  -  chleb
хлипати  -  pić małymi łykami, ew. lekko siorbiąc
хл'оп  -  chłop, mężczyzna
хл'опец  -  chłopiec
хл'опчыско  -  duży chłopiec, 
хлюпати  -  chlupać
хляпа  -  chlapa, po deszczu lub deszczu ze
  śniegiem
хляпати  -  chlapać
хляпнути  -  chlapnąć
хлястати  -  chlastać
хмара  -  chmura
хмарити ся  -  chmurzyć się
хмарно  -  pochmurno
хованка  -  kryjówka
хованка  -  schowek
ховати  -  chować
ховати  -  hodować
ховати  -  grzebać
ховати ся  -  chować się, kryć się
ховзати ся  -  ślizgać się
ховзкавиця  -  ślizgawica
ховзкати ся,  ховзати ся  -  ślizgać się
ховзко  -  ślizko
ховзнати  -  kiełznać
ходити  -  chodzić
холе, хо-ле, ход ле  -  chodź no
хо-ле-хо, ход ле ход  -  chodź no chodź
холєра  -  cholera
хол'од  -  chłód
хол'одити  -  chłodzić
хол'одне  -  chłodne
хол'одно  -  chłodno
хол'ошні  -  spodnie zimowe z sukna wełnianego
холявка  -  cholewka
хомонто  -  chomonto
хопити  -  złapać
хор  -  chór
хориста  -  chórzysta
хоркотати  -  chrząkać, seplenić (?)
хорови/й сьпів  -  śpiew chóralny
хоронити  -  chronić
хосен  -  korzyść, zysk
хосенне  -  korzystne
хотар  -  wieś, obszar wsi
хохол'ак, хохол'аз  -  robak, zwany potocznie 
 szczypawką
хоц  -  choć
хоцбы  -  choćby
хоцде, хоц де  -  gdziekolwiek
хоцкі  -  choć
хоцколи, хоц коли  -  kiedykolwiek
хоцшто, хоц што  -  ktokolwiek
хоцъякє, хоц якє  -  jakiekolwiek
хоцъякі/й, хоц якій  -  jakikolwiek
хоцъі, хоц і  -  chociaż, mimo tego
хпечы, впечы  -  upiec
храборы  -  kręgosłup i żebra, ogólne kości
хракати  -  charkać
храм  -  świątynia
хранити, хоронити  -  chronić np. Боже хран
  niech Bóg broni
храпати, храпіти  -  chrapać
хребт  -  grzbiet, kręgosłup
хресна  -  chrzestna
хрест, крестины  -  chrzest
хрестины, кстины  -  chrzciny
хреститель  -  chrzciciel
хрестити, кстити  -  chrzcić
хрес(ь)ня  -  chrześniak
хрещени/й  -  chrzczony
хрин, хрін  -  chrzan
хрипіти  -  chrypieć
хрипка  -  chrypka
Християн/ин  -  Chrześcijanin
християньскє  -  chrześcijańskie
Християньство  -  Chrześcijaństwo
Христос  -  Chrystus
хробак  -  robak
хробачивя  -  robactwo
хробачне  -  robaczywe
хробачніти  -  robaczywieć
хрумка  -  chrząstka
хрумкати  -  chrząkać (o świni)
хрумцати  -  chrupać
хрумчати  -  chrząkać (o świni)
хрущ  -  chrząszcz
хрящ  -  kręgosłup
хрящка  -  chrząstka
хтіти  -  chcieć
хто  -  kto
хтовды, товды  -  wtedy
хтоси  -  ktoś
хтячы  -  chcąc
худаве  -  chudawe
худи/й  -  chude
худоба, статок  -  bydło
худобні  - biednie
худобни/й  -  biedny
хустка, фустка  -  chustka


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .