ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
лемІмена
Адам          [ Adam ]           Adam
Акым          [ Akym ]           
Амроз         [ Amroz ]           
Андрий         [ Andryj ]          Andrzej
Анна          [ Anna ]           Anna
Антоний        [ Antonyj ]         Antoni
Антоха         [ Antocha ]         
Антошка        [ Antoszka ]         
Арсен         [ Arsen ]
Арсений        [ Arsenyj ]
Асафат         [ Asafat ]
Афія          [ Afija ]
Афтан         [ Aftan ]
Афтанас        [ Aftanas ]

Вадек         [ W'adek ]          Władek
Ваньо         [ W'anio ]          Jan
Вацко         [ Wacko ]

Гаврив         [ Hawryw' ]
Гнат          [ Hnat ]
Гриц          [ Hryc ]           Grzegorz

Демко         [ Demko ]          Damian
Дамян         [ Damjan ]          Damian

Єва          [ Jewa ]           Ewa
Євгеня         [ Jewgenja ]         Eugenia
Євдокя         [ Jewdokja ]         
 
Іван          [ Iwan ]           Jan
Ілько         [ Ilko ]
Ірко          [ Irko ]           Ireneusz
Ігор          [ Ihor ]           Igor

Кірий         [ Kiryj ]          Cyryl

Лешко         [ Leszko ]          Leszek
Любка, Любоміра    [ Lubka, Lubomira ]     Lubomira
Любко, Любомір     [ Lubko, Lubomir ]      Lubek, Lubomir

Мария, Марина     [ Maryja, Maryna ]      Marja
Матвій         [ Matwij ]          Mateusz
Матрона        [ Matrona ]
Мелиянна        [ Melyjanna ]
Миколай        [ Mykol'aj ]
Милиян         [ Mylyjna ]
Милька         [ Mylka ]          Melanja
Митро         [ Mytro ]          Dymitr
Михал         [ Mychal' ]         Michał

Насьця, Настя     [ Naścja, Nastja ]

Олена         [ Olena ]          Helena
Осиф          [ Osyf ]           Józef

Павил'         [ Pawył ]          Paweł
Пазя          [ Pazja, Paźia ]
Петро         [ Petro ]          Piotr

Ружа          [ Ruz'a ]          Róża

Сандер, Ксандер    [ Sander, Ksander ]     Sander, Aleksander
Сандра, Ксандра    [ Sandra, Ksandra ]     Sandra, Aleksandra
Семан         [ Seman ]          Symeon
Сивестер        [ Sywester ]

Таца          [ Taca ]           Tacjanna
Текля         [ Teklja ]          Tekla
Томко         [ Tomko ]          Tomek

Улька         [ Ulka ]           Urszula

Феврона        [ Fewrona ]
Федор         [ Fedor ]
Феця, Феврона     [ Fecja, Fewrona ]
Фецьо, Фецко, Федор  [ Fećio, Fecko, Fedor ]

Штефан         [ Sztefan ]         Stefan
Штефка         [ Sztefka ]         Stefania

Югаска         [ Juhaska ]
Юда          [ Juda ]           Judasz
Юрко          [ Jurko ]          Jurek
Юстина         [ Justyna ]         Justyna

Яцко          [ Jacko ]          Jacek
	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .