ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk Z z
 


z, ze  -  з
za  -  за
zabarwienie  -  зафарб(іня) ?
zabawa  -  забава
zabawiać  -  забавяти
zabawka  -  чачко
zabawny  -  весел'ий
zabezpieczenie  -  забезпечыня
zabezpieczyć  -  забезпечыти
zabić  -  забити (nie mylić z забыти – zapomnieć)
zabieg  -  мал'а операция, част операциі
zabiegać  -  залітувати, старати ся
zabierać  -  заберати
zabijać  -  забивати
zabijaka  -  битник, ? бандыта
zabliźnić się  -  зроснути ся, прирубити ся
zabłądzić  -  стратити ся, забл'удити
zabłocić  -  забол'отити
zabobon  -  забобон
zabobonny  -  абобонний
zaboleć  -  заболіти
zaborca  -  захватник
zaborczy  -  аґресивний, захватчий
zabójca  -  забивник, * забивця
zabójczy  -  забивчий
zabójstwo  -  забивство
zabór  -  захват, занятя, анексия
zabraknąć  -  забракнути
zabraniać  -  боронити, забороняти
zabudować  -  забудувати
zabudowanie  -  забудуваня
zaburzenie  -  замішаня, закол'от, закол'очыня
zabytek  -  памятка (з давнины) ?
zachcianka  -  захтів(ан)ка
zachęcać  -  заохочати, заохочувати
zachęta  -  заохота
zachłanność  -  ненасытнист, жаднист, жерливіст *
zachłanny  -  ненасытний, жадний, жерливий *
zachłysnąć  -  захлюснути ся * ?
zachmurzyć  -  захмарити
zachodni  -  західній
zachodzić  -  заходити
zachorować  -  захворити
zachować  -  сохранити
zachowanie  -  робіня чогоси добри або жлі, сохраніня, поступуваня
zachowawczy  -  консерватывний
zachowywać  -  сохраняти, ~ się поступувати, провадити ся, 
   źle się zachowujesz  -  жлі робиш, 
               -  жлі поступуєш жлі ся ведеш, 
               -  жлі ся провадиш ?
zachód  -  захід
zachrypnąć  -  захрипнути
zachrypnięty  -  захрипл'ий, захрипнений
zachwalać  -  хвалити, захваляти
zachwiać  -  захвіяти
zachwycać  -  зачудовувати *
zachwyt  -  зачудуваня *
zaciąg  -  затяг, вербуваня
zaciągać  -  затігати
zaciekawić  -  зацєкавити 
zaciekły  -  запекл'ий, завзятий
zaciemnić  -  затемняти
zaciemnienie  -  затемніня
zacierać  -  затерати, ? зачухувати ?
zacieśnić  -  закісняти
zacięty  -  завзятий ?
zaciężny  -  затяжний
zacinać  -  затинати, зарубувати
zaciskać  -  затискати
zacisze  -  затиш(ын)ка *
zacny  -  чесний, правий, праведний
zacofanie  -  зацофаня 
zacofany  -  зацофаний
zaczadzenie  -  зачаджыня
zaczadzieć  -  зачадити ся
zaczaić się  -  зачатувати * ?
zaczarować  -  зачарувати
zacząć, zaczynać  -  зачати, зачынати
zaczepiać  -  зачыпяти
zaczepka  -  зачыпка
zaczepny  -  зачыпний
zaczerwienić  -  почервеніти
zaczyn  -  зачын
zaczynać  -  зачынати
zaćmić  -  затемнити, усунути в тін
zaćmienie  -  затемніня
zadać  -  задати
zadanie  -  заданя
zadatek  -  задаток
zadatkować  -  задаткувати
zadawać  -  задавати
zadłużony  -  задовжений
zadłużyć się  -  задовжыти ся
zadośćuczynić  -  задоволити, нагородити кривду
zadowalający  -  задоволяючий
zadowolenie  -  задоволіня
zadowolić  -  задоволити
zadowolony  -  задоволений
zadrapać  -  задрапати
zadrasnąć  -  легіцько зранити
zadrażnienie  -  задражніня
zadrzewiać  -  обсаджати деревами, задеревяти, садити дерева
zadrzewienie  -  обсаджыня деревами
zaduch  -  задух
zaduma  -  задума
zadusić  -  задусити
Zaduszki  -   задушкы
zadymka  -  задуяв(к)а
zadyszany  -  задыханий
zadzierać  -  задерати
zadziwiać  -  задивяти
zadzwonić  -  задзвонити
zagadka  -  загадка
zagadkowy  -  загадковий
zagadnąć  -  заґадати
zagadnienie  -  проблем, справа ?
zagaić  -  зачати нараду, розмову
zagajnik  -  лісик, гаік
zagarniać  -  загартати
zagęszczać  -  загущати
zagiąć  -  загнути
zaginiony  -  загыбл'ий, загынений
zaglądać  -  зазерати
zagłada  -  загыбель
zagłębić  -  загл'убити
zagłębie  -  ~ węglowe угльова залежына ~ przemysłowe промысл'овий округ
zagłębienie  -  яма, заглубіня
zagłodzić  -  загол'одити
zagłuszać  -  заглушыти
zagmatwać  -  заґматвати
zagmatwanie  -  заґматваня
zagniewany  -  згніваний
zagnieździć  -  загніздити
zagorzały  -  запечений
zagotować  -  заварити
zagórze  -  загіря
zagrabić  -  заграбити, забрати, зрабувати
zagranica  -  заграниця
zagraniczny  -  заграничний
zagrażać  -  загрожувати
zagroda  -  загорода
zagrodzić  -  загородити
zagrożenie  -  загроза
zagrożony  -  загрожений
zagrzebać  -  загребати
zagrzewać  -  підохочувати *
zagrzmieć  -  загырміти
zagwoździć  -  загл'обити *
zahamowanie  -  загамуваня
zahartowany  -  загартуваний
zaimek  -  заіменник
zainteresowanie  -  заінтересуваня
zaintonować  -  заінтонувати
zaiste  -  заправды, направду, по правді ?
zajadły  -  зажертий, запекл'ий
zajaśnieć  -  заясніти
zajazd  -  корчма (для шоферив), заізд
zając  -  заяц
zająć  -  заняти
zajechać  -  заіхати
zajęcie  -  занятя
zajmować  -  занимати
zajście  -  інцидент ?
zajść  -  зайти
zakamieniały  -  закаменіл'ий
zakatarzony  -  заримений
zakaz  -  заказ
zakazić  -  заказити, заразити
zakazywać  -  заказувати
zakaźny  -  заразливий
zakażenie  -  закажыня
zakąsić  -  закусити
zakąska  -  закуска
zakątek  -  закутина, закуток
zaklęcie  -  заклятя
zaklinać  -  заклинати
zakład  -  застава
zakładać  -  закл'адати, заставяти
zakładka  -  прекл'адка ?
zakładnik  -  заручник, закл'адник 
zakłopotanie  -  змішаня ?
zakłócać  -  нарушати, пребивати ?
zakłócenie  -  нарушыня, пребивка ?
zakochać się  -  залюбувати ся, закохати ся
zakochany  -  залюбений, закоханий
zakomunikować  -  повісти, дати знати ?
zakon  -  орден (монашескій) ?
zakonnica  -  монахыня
zakonnik  -  монах
zakontraktować  -  законтрактувати
zakończenie  -  закінчыня
zakopać  -  закопати
zakorkować  -  закоркувати
zakorzenić się  -  закоренити ся
zakorzeniony  -  вкоренений
zakradać się  -  підходити тайком ?
zakres  -  преділ', обсяг ?
zakreślić  -  закрислити
zakręcić  -  закрутити
zakręt  -  кєра, закрут
zakryć  -  закрыти
zakrwawić  -  закырвавити
zakrzątnąć się  -  закрутити ся, ? зачати ходити (кол'о чогоси) ?
zakrzyczeć  -  закричати
zakrzywić  -  закривити
zakuć  -  закути
zakup  -  купно
zakuty  -  закутий
zakwitnąć  -  заквитнути
zalać  -  заляти
zalążek  -  зародок, зачаток
zalecać  -  рекомендувати
zalecać się  -  залицяти ся
zalecenie  -  рекомендация ?
zaledwie  -  ледво
zalegać  -  залігати
zaległość  -  залегл'іст ?
zaległy  -  не зроб(л)ений, не запл'ачений о часі
zalepić  -  заліпити
zalesienie  -  залішыня
zaleta  -  добрий примет
zalew  -  залив
zalewać  -  заливати
zależeć  -  залежати ? 
zależność  -  залежнист ?
zależny  -  залежний ?
zaliczać  -  зараховувати
zaliczenie  -  зарахуваня
zaliczka  -  задаток ?
zalotnik  -  залицяр, * женюх
zaloty  -  залицянка
zaludniać  -  залюдняти
zaludnienie  -  залюдніня
załadować  -  зал'адувати
załagodzenie  -  зал'агоджыня
załagodzić  -  зал'агодити
załamać  -  зал'амати
załamanie  -  зал'аманя
załatwiać  -   зал'атвяти ?
załatwienie  -  зал'атвіня ?
załączać  -  зал'учати 
załącznik  -  додаток, зал'учник
załoga  -  екіпа(ж)
założenie  -  основаня
założyciel  -  основатель
założyć, zakładać  -  основати
zamach  -  замах
zamachnąć się  -  розмахнути ся
zamachowiec  -  замаховец
zamarły  -  загмерл'ий
zamarzły  -  замерзл'ий, замерзнений
zamarznąć  -  замерзнути
zamaskować  -  прикрыти, вкрыти (дла схованя), замаскувати
zamaszysty  -  розмашний, * замашыстий
zamawiać  -  заказувати, замавяти
zamazać  -  замазати
zamącić  -  закол'омутити, закал'амутити
zamążpójście  -  выданя ся
zamek  -  замок, застіжка блискавка
zameldować  -  замельдувати
zamęt  -  замішаня
zamężna  -  замужна
zamglony  -  загмлений
zamiana  -  заміна
zamiar  -  замір
zamiast  -  заміст
zamiatać  -  замітати
zamieć  -  задуявка 
zamienić  -  замінити
zamienny  -  замінний
zamierać  -  загмерати
zamierzać  -  мати же
zamierzchły  -  старинний, незапамятний
zamieszać  -  замішати
zamieszanie  -  замішаня
zamieszczać  -  поміщати
zamieszkać  -  оселити ся, зачати мешкати
zamieszkały  -  мешкаючий
zamieszkiwać  -  мешкати
zamilknąć  -  замовчати
zamiłowanie  -  замил'уваня
zamiłowany  -  замил'уваний
zamknąć  -  заперти, замкнути
zamknięcie  -  запертя, заперал'о, замкніня
zamoczyć  -  замочыти
zamorski  -  заморскій
zamożność  -  богацтво, заможнист
zamożny  -  богатий, заможний
zamówić  -  заказати, замовити
zamówienie  -  заказаня, замов(л)іня
zamrażać  -  заморожувати
zamroczenie  -  заморок
zamroczyć  -  заморочыти
zamsz  -  замш
zamulić  -  замулити
zamurować  -  замурувати
zamydlić  -  замыдлити
zamykać  -  заперати, замыкати
zamysł  -  задум
zamyślenie  -  задуманя
zamyślić  -  задумати
zamyślony  -  задуманий
zanadto  -  занадто
zaniechać  -  занєхати
zanieczyszczenie  -  забруджыня, * з(а)нечыщыня
zanieczyścić  -  забрудити, * знечыстити
zaniedbanie  -  занедбаня
zaniedbywać  -  занедбувати
zaniemóc  -  знемочы
zaniemówić  -  заніміти, знемовити 
zaniepokoić  -  знеспокоіти, * зенепокоіти
zaniepokojenie  -  знеспокоіня, * занепокоіня
zanieść  -  занести
zanik  -  з(а)никаня, завмераня
zanikać  -  заникати, завмерати
zanikły  -  заникнений
zanim  -  нич
zanocować  -  заночувати
zanosić  -  заносити
zanotować  -  записати
zanurzyć  -  внурити
zaoczny  -  заочний
zaognić  -  заогнити
zaokrąglić  -  заокруглити
zaopatrywać  -  призасобяти, * ? довозити, достарчати ?
zaopatrzenie  -  призасобяня, * ? достава, довіз, достарчаня ?
zaopatrzony  -   призасобений * ?
zaorać  -  заорати
zaostrzyć  -  заострити, поострити
zaoszczędzić  -  зашпарувати, заощадити
zapach  -  запах
zapadać  -  западати
zapadły  -  западений
zapakować  -  запакувати
zapalczywość  -  горячковіст
zapalczywy  -  горячий
zapalenie  -  запаліня
zapaleniec  -  запаленец
zapalić  -  запалити
zapalniczka  -  запальничка
zapalny  -  запальний
zapał  -  охота ?
zapałka  -  патычка
zapamiętać  -  запамятати
zapamiętałość  -  запамятал'іст
zapamiętały  -  запамятал'ий
zapanować  -  завол'одіти
zaparzenie  -  запариня
zaparzyć  -  запарити
zapas  -  запас
zapasowy  -  запасовий
zapasy  -  запасы
zapaśnik  -  атлєта ?
zapatrywać się  -  смотрити на дакого, * ? мати выробену думку о дачым
zapatrywanie  -   выробене думаня о дачым, * ?
zapełnić  -  запол'нити
zapewne  -  певні
zapewnić  -  запевняти, забезпечати
zapewnienie  -  запевніня, забезпечыня
zapiąć  -  застегнути, зап(н)яти 
zapieczętować  -  запечатувати
zapierać się  -  заперати ся
zapinać  -  запинати
zapis  -  запис
zapisać  -  записати
zapity  -  запитий
zaplątać  -  заплянтати
zapłacić  -  запл'атити
zapłakany  -  запл'аканий
zapłata  -  запл'ата
zapłodnić  -  заплодити *
zapłodnienie  -  заплоджыня *
zapłon  -  запаляня ?
zapłonąć  -  запалити ся
zapobiegać  -  предбезпечати, ? запобігати ???
zapobieganie  -  профіляктыка, ? предбезпечаня, *? запобіганя ???
zapobiegawczy  -   предбезпечний, * ? профіляктычний
zapobiegliwy  -  напреддбаючий *
zapoczątkować  -  зачати, започаткувати
zapodziać  -  заподіти
zapominać  -  забывати
zapomnienie  -  забытя
zapomoga  -  запомога
zapora  -  гата, прегорода, тама, запора
zaporowy  -  запоровий
zapotrzebowanie  -  спис потреб, замов(л)іня ?
zapowiadać  -  заповідати
zapowiedź  -  заповід
zapoznać  -  запознати
zapoznanie  -  запознаня
zapożyczyć się  -  запожычыти ся
zapracować  -  заробити
zapracowany  -  зароб(л)ений
zapragnąć  -  запрагнути
zapraszać  -  запрашати
zaprawa  -  заправа
zaprawiać się  -  заправяти ся
zaprawić  -  заправити
zaprosić  -  запросити
zaproszenie  -  запрошыня
zaprowadzić  -  запровадити
zaprowiantowanie  -  забезпечыня ? ідл'а (провянту,) запровянтуваня ???
zaprzeczać  -  півперечыти
zaprzeczenie  -  півперечыня
zaprzeć się  -  заперти ся
zaprzepaścić  -  запропастити
zaprzestać  -  престати
zaprzęg  -  запряг
zaprzęgać  -  запригати
zaprzyjaźnić się  -  заприятелити ся
zaprzyjaźniony  -  заприятелений
zaprzysiąc  -  заприсячы
zaprzysiężenie  -  заприсяжыня
zapusty  -  мясниці ?
zapuszczać  -  запущати 
zapychać  -  запыхати
zapytać, zapytywać  -  зьвідати, зьвідувати
zapytanie  -  зьвіданя
zarabiać  -  зарабяти
zaradczy  -  зарадчий, ?? для зараджыня дачому (зл'ому)
zaradny  -  зарадний, што си порадит
zaraz  -  зараз
zaraza  -  зараза
zarazek  -  заразок, бактерия 
zarazem  -  разом з ?, і такой
zarazić  -  заразити
zaraźliwy  -  заразливий
zarażać, zarazić  -  заражати, заразити
zarażenie  -  заражыня
zardzewieć  -  зарджавіти
zaręczyć się  -  заручыти ся
zaręczyny  -  спросины, ? заручыны
zarobek  -  заробок
zarobkować  -  зарибкувати
zarodek  -  зародок
zaroić się  -  зароіти ся
zarosły  -  заросл'ий, зароснений
zarosnąć  -  зароснути
zarost  -  зарост, зарист
zarośla  -  гущык, * позарастане (місце)
zarozumialec  -  зарозуміл'ий
zarozumiałość  -  зарозуміл'іст
zarozumiały  -  зарозуміл'ий
zarówno  -  єднако
zarumienić się  -  счервеніти кус, з(а)румянити ся
zarys  -  контур, зарыс
zarysować się  -  зарысувати ся
zarząd  -  заряд
zarządca  -  заряджуючий
zarządzać  -  заряджати, розпоряряджати 
zarządzenie  -  заряджыня, розпоряджыня 
zarządzić  -  розпорядити
zarzewie  -  розтливя *
zarzucać  -  замітувати, обвиняти
zarzut  -  зашмарка *
zasada  -  правил'о, принцип, основа
zasadniczy  -  підставовий, основний принципяльний
zasadzka  -  засідка
zasadzić  -  посадити
zasądzić  -  присудити, засудити
zasępić się  -  запонурити ся
zasępiony  -  запонурений
zasiadać  -  засідати
zasiew  -  засів
zasięg  -  застава\ня * ?
zasięgać  -  заставати *
zasilać  -  підсиляти, подавати * ?
zasiłek  -  запомога, допомога
zaskarbić  -  здобыти
zaskarżyć  -  заскаржыти
zasklepić  -  засклепити
zaskoczenie  -  заскочыня
zaskoczyć  -  заскочыти
zaskórny  -  підскірний
zasłabnąć  -  заслабнути
zasłaniać  -  заступяти
zasłona  -  заступа *
zasłonić  -  заступити
zasługa  -  засл'уга
zasługiwać  -  засл'угувати
zasłużony  -  засл'ужений
zasłużyć  -  засл'ужыти
zasłynąć  -  всл'авити ся
zasmucić  -  засмутити
zasnąć  -  вснути
zasobny  -  богатий, засобний
zasób  -  запас, засиб
zaspa  -  задув(к)а (шнігова), * занос (шнігом занесло)
zaspać  -  приснути, заспати
zaspokoić  -  втишыти, догодити, заспокоіти
zaspokojenie  -  втишыня, догоджыня, заспокоіня
zastać  -  застати
zastanawiać  -  застанав(л)яти
zastanowienie  -  застанов(л)іня
zastarzały  -  застарил'ий
zastaw  -  застав 
zastawić  -  заставити
zastąpić  -  заступити
zastęp  -  одділ', пару дружын
zastępca  -  заступник
zastępczo  -  заступчо, заступничо
zastępczy  -  заступчий
zastępować  -  заступувати
zastępstwo  -  заступство
zastosować  -  ужыти ?
zastosowanie  -  ужытя ?
zastój  -  застий
zastraszyć  -  застрашыти
zastrzegać  -  застеригати
zastrzelić  -  застрылити
zastrzeżenie  -  застережыня
zastrzyk  -  інєкция, вкол'отя
zastrzyknąć  -  вінєктувати, вкол'оти
zastygnąć  -  встыти ся, встынути ся
zasunąć  -  засунути
zasuszyć  -  засушыти
zasuwa  -  засува(нка)
zasypać  -  засыпати
zasypiać  -  всыпяти *
zaszczepiać  -  защыпяти
zaszczycać  -  вдостоювати ? 
zaszczyt  -  (по)чест
zaszczytny  -  почесний
zaszkodzić  -  зашкодити, пошкодити
zasznurować  -  зашнурувати
zasztyletować  -  закол'оти (штылєтом)
zaszyć  -  зашыти
zaś  -  зас ? na zaś на потим, на зас ?
zaślepienie  -  зашлєпіня
zaślubić  -  овінчыти ся, оженити ся
zaśmiecić  -  засьмітити
zaświadczenie  -  засьвідчыня
zaświadczyć  -  засьвідчыти
zaświecić  -  засьвітити
zaświtać  -  засвитати
zataczać się  -  іти втычкы
zataić  -  затаіти
zatamować  -  загатити
zatarasować  -  завалити
zatarg  -  засвар * ?
zatem  -  за тым, дале ? 
zatęchły  -  затухлий 
zatęsknić  -  зачати ся цнути, зацнути ся
zatkać  -  заткати
zatłuścić  -  замастити 
zatoczyć koło  -  прейти круг\колесо
zatoka  -  затока
zatonąć  -  втопити ся
zatopić  -  втопити, затопити
zatracenie  -  затрачыня
zatracić  -  затратити 
zatroskać się  -  застарати ся
zatrucie  -  затрутя
zatruć  -  затрути
zatrudniać  -  давати роботу
zatrudnienie  -  робота, занятя
zatrwożyć  -  встрашыти
zatrzask  -  заскочка 
zatrzasnąć  -  затриснути
zatrzymać  -  сперти, затримати
zatwardzenie  -  запечыня ma ~ запекл'о ся в ним (...)
zatwierdzenie  -  затверджыня
zatwierdzić  -  затвердити
zatyczka  -  затычка
zatykać  -  затыкати
zaufać  -  завірити, * повірити *
zaufanie  -  завіря, * повіря *
zaufany  -  завірений *
zaułek  -  заул'ок
zausznik  -  заушник
zauważyć  -  спостеречы
zawada  -  прешкода, сперачка, * завада
zawadiaka  -  заведия ???
zawadzać  -  заваджати
zawalić  -  завалити
zawał  -  інфаркт, ? завал' ?
zawartość  -  внимнист * ??
zawarty  -  внимний *??
zaważyć  -  заважыти
zawczasu  -  завчасу
zawdzięczać  -  завдячати
zawiadamiać  -  завідамяти
zawiadomienie  -  завідоміня
zawiadowca  -  завідувач, начальник
zawias  -  завіса
zawiązać  -  завязати
zawiązek  -  завязок
zawieja  -  задуявя
zawierać, zawrzeć  -  містити, змістити
zawierucha  -  задуява
zawiesić  -  завісити
zawieszenie  -  завішыня
zawieść  -  завести
zawieźć  -  завезти
zawijać  -  завивати
zawikłać  -  заплянтати
zawikłanie  -  заплянтаня
zawiły  -  трудний, запутаний, незрозумілий
zawiniątko  -  тумачок, ? завивка
zawinić  -  завинити, провинити
zawisły  -  підлежний, залежний
zawistny  -  завистний
zawiść  -  завист
zawitać  -  завитати
zawlec  -  завлечы
zawładnąć  -  овол'одіти
zawodnik  -  участник змагань ?
zawodny  -  заводний
zawodowiec  -  заводовец, професйонал'
zawodowy  -  заводовий, професйональний
zawody  -  змаганя
zawodzić  -  заводити
zawojować  -  завоювати
zawołać  -  закликати
zawołanie  -  заклик
zawozić  -  завозити
zawód  -  фах, професия
zawracać  -  навертати
zawrócić  -  навернути
zawrót  -  заверніня
zawrzeć  -  змістити
zawstydzić  -  за(в)стыдати 
zawsze  -  все
zawziąć się  -  завзяти ся
zawziętość  -  завзятист
zawzięty  -  завзятий
zazdrosny  -  заздрисний, завистний
zazdrościć  -  завидіти
zazdrość  -  заздрист, завист
zazębiać się  -  зазубяти ся
zazębienie  -  зазубіня
zaziębić się  -  престудити ся
zaziębienie  -  престуда, престуджыня
zaznaczyć  -  зазначыти, закарбувати
zaznać  -  зазнати
zaznajomić  -  зазнайомити
zazwyczaj  -  звыкл'о
zażalenie  -  скарга зажаліня
zażarty  -  зажертий
zażądać  -  зажадати
zażegnać  -  зал'агодити ?
zażyć  -  взяти, зажыти
zażyłość  -  блискіст, приязнист, дружнист
zażyły  -  блискій, приязний, дружний
zażywać  -  зажывати
ząb  -  зуб
ząbkować  -  диставати зубы (першы)
ząbkowany  -  зубк(ув)атий, зубкастий
zbaczać  -  збачати
zbankrutować  -  збанкрутувати
zbankrutowany  -  збанкрутуваний
zbawca, zbawiciel  -  спас, спаситель
zbawiać  -  спасати
zbawienie  -  спасіня, спасеня
zbawienny  -  спасенний
zbędność  -  непотрибнист
zbędny  -  непотрибний
zbić  -  збити
zbiec  -  втечы
zbieg  -  втікач, втеченец, ~ rzek сутеч рик ~ ulic  
      -  прехрестя улиц, схід улиц ~ okoliczności схід обставин 
zbiegać  -  злітувати
zbiegły  -  тот што втюк, втікач *
zbiegowisko  -  тол'па, злетовиско *
zbieracz  -  зберач
zbierać  -  зберати
zbieżność  -  східнист *
zbieżny  -  східний *
zbijać  -  збивати
zbiornik  -  зливник *
zbiorowisko  -  зберовиско, * ? тол'па ?
zbiorowy  -  збірний
zbiór  -  збераня, збірник, колєкция, звід
zbiórka  -  збірка, збераня 
zbir  -  розбійник, кат
zbity  -  збитий, розбитий
zblednąć  -  збліднути
z bliska  -  з блиска
zbliżać  -  зближати
zbliżenie  -  зближыня
zbliżony  -  зближений
zbłądzić  -  стратити ся, побл'удити
zbłąkany  -  страчений
zbocze  -  убіч, убоч
zboczenie  -  збочыти
zbolały  -  зболілий
zborny  -  збірний
zboże  -  зерно
zbój  -  розбійник, бандыта 
zbór  -  збор
zbroczony  -  скырвавений
zbrodnia  -  тяжкє преступліня, зл'очын
zbrodniarz  -  велькій преступник, зл'очынец
zbrodniczy  -  велькопреступний
zbroić  -  зброіти
zbroja  -  зброя
zbrojenie  -  зброіня
zbrojny  -  збройний
zbrojony  -  зброєний
zbrojownia  -  збройня, арсенал'
zbryzgać  -  обдриздати ?
zbrzydnąć  -  збрыднути
zbudzić  -  обудити
zburzyć  -  зруйнувати, розвалити
zbutwiały  -  збутвіл'ий
zbutwieć  -  збутвіти
zbyć  -  продати, оддати, збыти
zbyt  -  продаж, збыт, занадто
zbyteczny  -  збытній
zbytek  -  надміра, збыток, богацтво, люксус
zbytkowny  -  богатий, люксусовий
zbytnio  -  збытньо
zbywać  -  збывати, продавати, оддавати
z dala  -  з дальша ?
zdalnie  -  з далека, на оддаль * ?
zdanie  -  выслив, высл'ів, опінія
zdarzać się  -  трафяти ся
zdarzenie  -  подія, трафунок, ?
zdatny  -  здатний
zdawać  -  здавати
zdawkowy  -  короткій, дрибнй, ? нич не значучий, поверховний
zdążyć  -  здоляти
zdechły  -  здохлий
zdecydować  -  (вы)рішыти ???
zdejmować  -  знимати
zdenerwowany  -  позл'ощений, зл'ий
zderzak  -  збивак, буфор
zderzenie  -  збитя
zderzyć się  -  збити ся
zdesperowany  -  шалений з безнадіі ?
zdjąć  -  зняти
zdjęcie  -  знятя, знимка, фотоґрафія
zdmuchnąć  -  здути
zdobić  -  прикрашати, здобити 
zdobniczy  -  прикрашыньовий
zdobycz  -  здобыч, трофей
zdobywać  -  здобывати
zdobywca  -  здобывник ?
zdolność  -  здибнист, спосибнист
zdolny  -  здибний, спосибний
zdołać  -  здоляти
zdrada  -  зрада
zdradliwy  -  зрадливий
zdradzać  -  зраджати
zdradziecki  -  зрадницкій
zdrajca  -  зрадник
zdrapywać  -  здрапувати
zdrętwiały  -  стерпл'ий, стерпнений, здеревяніл'ий
zdrętwieć  -  стерпнути, здеревяніти
zdrętwienie  -  стерпніня, здеревяніня
zdrobniały  -  здрибніл'ий
zdrowie  -  здоровя
zdrowotny  -  здоровний, здоровйовий
zdrowy  -  здоровий
zdrożny  -  гришний ?
zdrój  -  жерело, крениця
zdrów  -  здорив
zdruzgotać  -  розбити „на дрибне куся”, знищыти
zdrzemnąć  -  здримнути
zdumienie  -  здивіня, здивуваня
zdumiewać się  -  дивити ся ?
zdumiony  -  здивений, здивуваний
zdun  -  пецар *
zdusić  -  спучыти
zdwoić  -  подвоіти
zdychać  -  здыхати
zdyszany  -  задыханий
zdyszeć się  -  задыхати ся
zdziałać  -  зробити
zdziczeć  -  здичати
zdziecinniały  -  здітиннілий
zdziecinnienie  -  здітинніня
zdzierać  -  здерати
zdzierca  -   здерач * 
zdzierstwo  -  здерацтво *
zdziwić  -  здивити, здивувати
zdziwienie  -  здивіня, здивуваня
ze > z  -  з
zebra  -  зебра, пішопрехід *
zebrać  -  зобрати
zebranie  -  зобраня
zecer  -  робітник в (давний) друкарни
zechcieć  -  зохтіти
zegar  -  годинник, зыґар
zegarek  -  годинничок, зыґарок
zegarmistrz  -  годиняр
zejście  -  зыйтя
zejść  -  зыйти
zelować  -  золювати
zelówka  -  золя
zelżeć  -  злекшати
zemdleć  -  зомліти
zemdlenie  -  зомліня
zemdlony  -  зомлілий
zemsta  -  пімста
zepchnąć  -  зопхати
zepsucie  -  зопсутя
zepsuć  -  зопсути
zepsuty  -  зопсутий
zerkać  -  смотрити на дашто коротко, або боком, кукати на дашто
zero  -  зеро
zerować  -  зерувати
zerwanie  -  зорваня
zeskoczyć  -  зоскочыти
zeskrobać  -  зошкрябати
zesłać  -  зосл'ати
zesłanie  -  зосл'аня
zespolenie  -  зл'учыня *
zespolić  -  зл'учыти *
zespołowy  -  колектывний, ґруповий
zespół  -  колектив, ґрупа
zestarzeć się  -   зостарити ся
zestawiać  -  скл'адати, зоставяти
zestawienie  -  зл'ожыня
zestrzelić  -  зострылити
zeszłoroczny  -  гвонишній, вл'онишній
zeszpecenie  -  (велькє) збрыджыня ?
zeszpecić  -  (барз) збрыдити ?
zeszyt  -  зошыт
ześlizgnąć  -  зослизнути
zetknąć  -  зиткнути
zetknięcie  -  зиткніня
zetrzeć  -  стерти
zew  -  призыв ?
zewnątrz  -  зверха
zewnętrzny  -  (з)верхній, 
zewsząd  -  зо вшыткых сторин
zez  -  назрячист
zeznanie  -   одповіданя пред поліцийом, або судом
zeznawać  -   одповідати пред поліцийом, або судом
zezować  -  назрячыти *
zezwalać  -  позваляти ?
zezwolenie  -  позволіня
zębaty  -  зубатий
zębowy  -  зубовий
zgadywać  -  одгадувати
zgadzać się  -  годити ся, згаджати ся
zgaga  -  зага
zgarnąć  -  згорнути
zgęszczać  -  згущати
zgęszczenie  -  згущыня
zgiełk  -  грява, * гук ?
zgięcie  -  зогніня
zginać  -  згынати
zginąć  -  згынути, пропасти
zgliszcza  -  згориско *
zgładzić  -  забити, знести ?
zgłaszać  -  згол'ошати
zgłębiać  -  познавати, гл'убше ?
zgłodniały  -  згол'однілий 
zgłosić  -  згол'осити
zgłoska  -  гол'оска
zgłoszenie  -  згол'ошыня
zgłupieć  -  здурити, зг(л')упіти, зґупіти
zgnić  -  згнити
zgnieść  -  спучыти, розпучыти
zgnilizna  -  згнилизна
zgniły  -  згнил'ий
zgoda  -  згода
zgodnie  -  згідні
zgodność  -  згіднист
zgodny  -  згідний
zgon  -  смерт
zgorszenie  -  згіршыня ?
zgorszyć  -  згіршыти ?
zgorzel  -  ґанґрина
zgorzkniały  -  згіркл'ий, згіркнений
zgotować  -  зварити
z góry  -  з горы
zgrabność  -  зґрабнист
zgrabny  -  зґрабний
zgraja  -  шайка, банда ?
zgromadzenie  -  зобраня, збір, схід
zgromadzić  -  зобрати
zgroza  -  (велькій) страх
zgrubienie  -  погрубіня
z grubsza  -  згрубша
zgruchotać  -  зґєравчыти, розчеревчыти, поламати ?
zgryz  -  прикус
zgryzota  -  згрызота
zgryźć  -  розкусити
zgryźliwy  -  зжол'чений, * ? ідкій ?
zgrzać się  -  зогрити ся, здушыти ся
zgrzebło  -  греблиця 
zgrzybiały  -  зостарил'ий, поморщений
zgrzyt  -  скрегот, скрегіт
zgrzytać  -  скреготати
zguba  -  страчене дашто, згуба
zgubić  -  стратити
zgubny  -  згубний
ziać  -  выдыхувати ?
ziarnisty  -  зернуватий, зернистий
ziarnko  -  зеренко, зернятко, зерночко
ziarno  -  зерно
ziele  -  зіля
zielenić  -  зеленіти
zieleniec  -  зеліняк, сквер
zieleń  -  зелінь 
zielnik  -  зільник
zielony  -  зелений
ziemia  -  земля
ziemianin  -  arch. вл'асник землі, жытель землі
ziemianka  -  вл'асничка, або жытелька землі
ziemiaństwo  -  вл'асництво землі
ziemiopłody  -  земны пл'оды
ziemniak  -  компір, кромпіль, бандурка, ґруля, земяк
ziemski  -  земний
ziewać  -  позівкати
zięba  -  зяблик ?
ziębić  -  студити
ziębnąć  -  мерзнути
zięć  -  зять
zima  -  зима
zimno  -  зимно, студено
zimny  -  зимний, студений
zimorodek  -  зимородок
zimować  -  зимувати
zioło  -  зіля
ziomek  -  земляк
ziścić  -  зъістити
zjadać  -  зъідати
zjadliwy  -  зъідливий
zjawa  -  зъява
zjawić się  -  зъявити ся
zjawisko  -  (зъ)явиско, феномен
zjazd  -  зъізд
zjechać  -  зъіхати
zjednać  -  зъєднати
zjednoczenie  -  зъєднаня
zjednoczony  -  зъєднаний
zjednoczyć  -  зъєднати
zjełczały  -  зопсутий, згіркл'ий
zjeść  -  зісти
zjeżdżać  -  зъіжджати
zlatywać  -  злітувати
zlecać  -  поручати ?
zlecenie  -  поручыня ?
z lekka  -  з легка
zlepek  -  злипок
zlepiać  -  злипяти
zlew  -  злив *
zlewać  -  зливати
zlewisko  -  зливня *
zlewka  -  зливка *
zlewki  -  зливкы
zliczyć  -  зрахувати
zlodowaciały  -  зл'едовений *
zlodowacieć  -  зл'едовіти
zlot  -  злет, зъізд
złagodnieć  -  зл'агідніти
złagodzenie  -  зл'агоджыня
złamać  -  зл'амати, зломити
złamanie  -  зл'аманя
złazić  -  зл'азити, сходити
złącze  -  стык, зл'учка *
złączenie  -  зл'учыня
złączyć  -  зл'учыти
złe  -  зл'е
zło  -  зл'о
złocić  -  з(о) л'отити
złoczyńca  -  зл'очынец
złodziej  -  зл'одій
złodziejski  -  зл'одійскій
złodziejstwo  -  зл'одійство
złom  -  (старе) желізивя
złorzeczenie  -  зл'осл'овіня, зл'оречыня, проклинаня
złorzeczyć  -  зл'осл'овити, жлі повідати, проклинати
złościć  -  зл'остити
złość  -  зл'іст, зьвіст
złośliwość  -  зл'овтішнист, зл'осливіст
złośliwy  -  зл'овтішний, зл'осливий
złośnik  -  зл'істник, зьвістник
złotnik  -  з(о) л'отник
złoto  -  з(о) л'ото
złoty  -  з(о) л'отий
złowieszczy  -  зл'овіщий
złowrogi  -  зл'овіщий
złoże  -  залежына, покл'ад
złożenie  -  зл'ожыня
złożony  -  зл'ожений
złożyć  -  зл'ожыти
złuda  -  привида, * обмана, міраж, ілюзия
złudny  -  привидний, обманливий, ілюзийний
złudzenie  -  привида, * обмана, міраж, ілюзия
zły  -  зл'ий  -  
zmagać się  -  змагати ся
zmaganie  -  змаганя
zmaleć  -  змаліти
zmanierowany  -  зманіруваний
zmarły  -  вмерл'ий, гмерл'ий
zmarnować  -  змарнувати
zmarszczka  -  зморщка
zmarszczyć  -  зморщыти
zmartwić  -  застарати
zmartwienie  -  старунок
zmartwychwstać  -  воскреснути
zmartwychwstanie  -  воскресенія, воскресіня
zmarznąć  -  змерзнути
zmawiać się  -  нагваряти ся
zmaza  -  пляма
zmazać  -  змазати
zmądrzeć  -  змудрити
zmęczenie  -  змучыня, змордуваня
zmęczony  -  змучений, змордуваний
zmęczyć  -  змучыти, змордувати
zmiana  -  зміна
zmiatać  -  змітати
zmiażdżyć  -  розчеревити, роздавити 
zmieniać  -  зміняти
zmienna  -  змінна
zmienność  -  зміннист
zmienny  -  змінний
zmierzać  -  іти, кєрувати ся ґу чомуси
zmierzyć  -  зміряти
zmierzch  -  змерк
zmierzchać się  -  змеркати ся
zmieszać  -  змішати
zmieszanie  -  змішаня
zmieścić  -  змістити
zmiękczyć  -  змякчыти
zmięknąć  -  змякнути
zmiłować się  -  змил'увати ся
zmniejszenie  -  зменчаня
zmniejszyć  -  зменчати
zmoczyć  -  змочыти
zmoknąć  -  змокнути
zmora  -  ґнєцюх, бізя
zmordować  -  змордувати
zmorzyć  -  зморити
zmotoryzowany  -  змоторызуваний
zmowa  -  змова, згварка
zmóc  -  превозмочы
zmówić  -  выгварити
zmrok  -  змерк
zmurszały  -  зборшніл'ий ?
zmurszeć  -  зборшніти
zmuszać  -  змушати
zmykać  -  втікати
zmylić  -  змылити
zmysł  -  почутя, змысел' ?
zmysłowo  -  почутьово, тілесно ??
zmysłowy  -  почутьовий, тілесний ??
zmyślać  -  здумувати
zmyślenie  -  выдумка *
zmyślony  -  здуманий, выдуманий
znachor  -  знахор
znaczący  -  значучий, дост велькій
znaczek  -  значок
znaczenie  -  значыня
znacznie  -  в дост велькій міри, значні
znaczny  -  дост велькій
znaczony  -  значений
znaczyć  -  значыти
znać  -  знати
znajdować  -  (з)находити
znajomość  -  знайоміст
znajomy  -  знайомий
znak  -  знак
znakomitość  -  величнист, ? знатнист ?
znakomity  -  величний, ? знатний ?
znalazca  -  (з)нахідец *
znalezienie  -  найдіня
znaleźć  -  найти
znaleźne  -  нахідне *
znamienny  -  знаменний ?
znamię  -  знак, знамено
znamionować  -  знаменувати ?
znany  -  знаний
znarowić  -  зноровити
znarowiony  -  зноровений
znawca  -  знавец
znawstwo  -  знавство
znęcać  -  зьдзівати ся, знущати 
znękany  -  змучений, змордуваний
zniechęcać  -  знеохочати
zniechęcenie  -  знеохочыня
zniecierpliwić  -  знетерпливити
zniecierpliwienie  -  знетерпливіня
znieczulający  -  знечульний, знечуляючий, знеболяючий
znieczulenie  -  знечуліня, ? знеболіня ?
znieczulica  -  бездушнист, ? знечулиця ?
znieczulić  -  знечулити, ? знеболіти ?
zniedołężnieć  -  знемічніти, знесилити
zniekształcić  -  здеформувати
znienacka  -  нездобачкы
znienawidzić  -  зненавидіти
znienawidzony  -  зненавиджений
znieprawić  -  знеправити
zniesienie  -  знесіня, ліквідация
zniesławić  -  знесл'авити
zniesławienie  -  знесл'авіня
znieść  -  знести
zniewaga  -  зневага
znieważać  -  зневажати
zniewieściały  -  збабіл'ий
zniewolenie  -  зневоліня
zniewolić  -  зневолити
znikać  -  зникати, щезати
znikąd  -  одникаль
znikomy  -  маленкій, мал'означнй
zniszczeć  -  змарніти
zniszczenie  -  знищыня
zniszczyć  -  знищыти
zniweczyć  -  звести на нич, знивечыти
zniżać  -  знижати
zniżka  -  знижка
zniżony  -  знижений
znojny  -  тяжкій, мучачий
znosić  -  зносити
znośny  -  стерпний ?
znowu  -  зас
znój  -  тяжка праца
znudzenie  -  сприкриня
znudzić (się)  -  сприкрити (ся)
znużenie  -  змучыня, змордуваня
znużyć  -  змучыти, змордувати
zobaczenie  -  взриня
zobaczyć  -  взрити
zobojętnić  -  свшыткоєднити *
zobojętnieć  -  свшыткоєдніти *
zobowiązanie  -  зобовязаня
zobowiązywać  -  зобовязувати
zodiak  -  зодъяк
zoolog  -  зоольоґ
zoologia  -  зоольоґія
zoologiczny  -  зоольоґічний
zorza  -  зоря
z osobna  -  осибно
zostać  -  остати
zostawiać  -  лишати
zrastać się  -  зрастати ся
zrazić  -  зразити
zrazu  -  сперша, зразу
zrażać  -  зражати
zrąb  -  зруб
zresztą  -  зрештом
zrewanżować  -  одпл'атити ?
zrewidować  -  обглядяти дакого, змінити
zręczność  -  ? вправноручнист
zręczny ?  -  вправноручний
zrobić  -  зробити
zrosnąć  -  зроснути
zrozpaczony  -  ?
zrozumiały  -  зрозуміл'ий
zrozumieć  -  зрозуміти
zrozumienie  -  зрозуміня
zrównać  -  зривнати
zrównanie  -  зривнаня
zrównoważyć  -  зривноважыти
zrywać  -  рвати, зрывати
zrządzić  -  просудити *
zrzeczenie  -  зречыня
zrzekać się  -  зрикати ся
zrzeszać  -  обєднувати
zrzeszenie  -  обєднаня ? 
zrzęda  -  жуграч, ґынґра ? 
zrzędzić  -  жуграти, ґынґрати ?
zrzucać  -  змітувати
zrzut  -  зміт, * зошмарка *
zsiadać  -  з(о)сідати
zsiadłe (mleko)  -  квасне (мол'око)
zstępować  -  сходити ?
zszyć  -  зошыти
zszywka  -  зошывка
zubożały  -  збіднілий
zubożeć  -  збідніти
zuch  -  сьміл'ий, одважний
zuchwalstwo  -  надсьміл'іст *
zuchwały  -  надсьміл'ий * 
zupa  -  зупа
zupełny  -  ціл'ковитий
zużycie  -  зужытя
zużyć  -  зужыти
zużytkować  -  зужыткувати
zużyty  -  зужытий
zwać  -  звати, называти
zwada  -  сварка, шарпанина, тіж мал'а битка
zwalczyć  -  премочы
zwalić  -  звалити
zwalniać  -  звільняти, освободжати, помаліти
zwapnienie  -  звапніня
zwariować  -  здурити, зыйти з розума, зварювати
zwariowany  -  одурилий, зварюваний
zwarty  -  зиткнений, збитий, щельний
zwarzyć  -  зварити
zważać  -  зважати
zważyć  -  зважыти
zwątpić  -  зосумніти, ? зневірити
zwątpienie  -  зосумніня ? зневіра
zwędzić  -  вкрасти 
zwęglić  -  зуглити
zwęzić  -  зузити
zwiać  -  втечы
zwiadowca  -  розвідчык
zwiad(y)  -  розвід
zwiastować  -  вістити
zwiastun  -  вістник
związać  -  звязати
związek  -  звязок, союз, соєдиніня 
związkowy  -  звязковий, союзний
zwichnąć  -  вытхнути
zwichnięcie  -  вытхніня
zwiedzać  -  звиджати, обзерати
zwierciadło  -  призерал'о, зеркал'о
zwierzać się  -  признавати ся, оповідати о собі
zwierzchni  -  верховний
zwierzchnictwo  -  верховництво *
zwierzchnik  -  верховник *
zwierzenie  -  признаня, повіджыня о собі
zwierzę  -  зьвіря
zwierzęcy  -  зьвірячий
zwierzyna  -  зьвірина
zwierzyniec  -  зьвірятник
zwietrzały  -  одпахнений (доцяп,) кыршавий *
zwietrzeć  -  одпахнути (доцяп), зробити ся кыршавым *
zwiewać  -  здувати, втікати
zwiędły  -  высхнений, звянутий
zwiędnąć  -  высхнути, звянути
zwiększyć  -  звекшыти
zwięzłość  -  стисненист, збитист, стягненист, ? короткіст
zwięzły  -  стиснений, збитий, стягнений, ? короткій 
zwijać  -  звивати
zwilżyć  -  легко змочыти, звільжыти
zwinąć  -  звити
zwinny  -  спырсний, * повертливий * ?
zwitek  -  звивка *
zwlekać  -  стігати, одтігати
zwłaszcza że  -  тым більше же,* a ~ а головні *
zwłoka  -  опізніня
zwłoki  -  тіло вмерл'ого, тлінны останкы
zwodniczy  -  зводничий
zwodzić  -  зводити
zwolennik  -   сторонник, прихыльник
z wolna  -  помал'ы
zwolnić  -  спомаліти, звільнити, освободити
zwolnienie  -  спомаліня, звільніня, освободжыня
zwoływać  -  скликувати
zwozić  -  звозити
zwój  -  звивок
zwracać  -  вертати, вонітувати
zwrot  -  наверніня, наверт * ?
zwrotka  -  стричка
zwrotnica  -  навертниця * 
zwrotnik  -  тропік
zwrotnikowy  -  тропікальний
zwrotny  -  легко(на)вертний * ?
zwrócić  -  оддати, звонітувати
zwycięski  -  выграний, преможний
zwycięstwo  -  выграна, премога
zwycięzca  -  преможник, выгравец ?
zwyciężać  -  выгравати, премагати 
zwyciężyć  -  выграти, премочы
zwyczaj  -  звык, звычай
zwyczajny  -  звыкл'ий
zwyczajowy  -  звычайовий
zwykle  -  звыкл'о
zwykły  -  звыкл'ий
zwyrodniały  -  звыродніл'ий
zwyrodnienie  -  звыродніня
zwyżka  -  звыжка
zwyżkować  -  звыжкувати
zwyżkowy  -  звыжковий
zygzak  -  зиґзак
zysk  -  хосен, корыст
zyskać  -  скорыстати, мати хосен, зыскати
zyskowny  -  хосенний, корысний
zza  -  споза
zziajać (się)  -  задыхати (ся)
zziębnąć  -  змерзнути
zziębnięty  -  змерзнений
zżyć się  -  зжыти ся
zżymać się  -  зл'остити ся ?	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .