ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
м М


м  -  m
ма, має  -  ma
маґлювати  -  maglować
маєток  -  majątek, dobytek
маз  -  maź, smar np. do osi wozu
мазати  -  mazać
мазур  -  polak gwarowo
мазурати/й  -  brudny
мазурити (ся)  -  brudzić się
мазурка  -  biała owca z czarnym łbem, 
  lub na odwrót
мазяр  -  maziarz, rozwożący maź (smar)
мазярка  -  smarowniczka, lub naczynie na maź
мазярскє  -  maziarskie
мазьґати  -  maźgać
маіти  -  maić, zdobić zielonymi gałązkami
Май  -  Maj
майже  -  prawie
майкєткы  -  falbanki np. u rękawa bluzki
майшеты  -  mankiety u nogawek spodni
мак  -  mak
макарон, ризанка  -  makaron
макове  -  makowe
маковины  -  makowiny, słoma makowa
маковиця, маківка  -  makówka
маковник  -  makowiec
Макрина  -  imię żeńskie
макутра  -  naczynie do ucierania maku
макух  -  makuch
мал'е  -  małe
маленкє  -  maleńkie
маліня  -  zmniejszanie
маліти  -  zmniejszać
малина  -  malina
малиннк  -  maliniak, zarośla malinowe
малинниско  -  miejsce gdzie rosną maliny
малинове  -  malinowe
малинчына  -  malinnik, zarośla malinowe
малиняк  -  maliniak, obszar gdzie rosną maliny
мал'о  -  mało
мал'па  -  małpa
мал'пє  -  małpie
мал'пятко  -  małpiątko
малюване  -  malowane
малюваня  -  malowanie
малювати  -  malować
маляґа  -  ten, kto pomału pracuje
маляр  -  malarz
малярскє  -  malarskie
маля/тко  -  maluszek
мальота  -  coś b. małego
мам  -  mam
мама  -  mama
мамине  -  mamine, należące do mamay
мамити  -  mamić
мамка  -  mamka
мамочка  -  mateczka
мамуна  -  coś, co mami, zwodzi na manowce, 
       jakieś licho niedobre
мамунити  -  zwodzić na manowce, ogłupiać, bałamucić
мамунка  -  lalka
мапа  -  mapa
мапник  -  mapnik
мара  -  mara (senna)
маранча  -  mnóstwo, wielka ilość czegoś, 
  маранча гусениц на капусті
Марец  -  Marzec
Мария, Марина  -  imię żeńskie
маркєрант  -  symulant
маркєрувати  -  symulować np. chorobę, by
  uniknąć czegoś niebezpiecznego lub przykrego
маркітний  -  markotny
марне  -  marne
марні  -  marnie
марніти  -  marnieć, lub marnować
марник  -  diabeł, zły
марнувати, марніти  -  marnować
маручати  -  mówić coś niewyraźnie przez sen,
  męczyć się głośno w złym śnie
марцювати ся  -  marcować się (o kocich godach w Marcu)
марцьове  -  marcowe
масеса  -  kobieta powolna jak smoła
масісє, маціцє  -  maciupkie
маска  -  maska
масл'о  -  masło
масне  -  tłuste
маст  -  maść
маст  -  tłuszcz, smalec wieprzowy
мастил'о  -  jajko z mąką rozrobione na mleku
мастити  -  maścić, dodawać tłuszczu do potraw
масьляк, машляк  -  maślak, grzyb
Матвій  -  imię męskie
материне  -  matczyne
материньскє  -  matczyne, macierzńskie
материньство  -  macierzyństwo
материя  -  materia
материкувати  -  przeklinać na matkę
матір  -  macierz, matka
мати  -  mieć
мати  -  matka
мати  -  mieć powinność, ты маш быти 
  мудрижший „ty powinieneś być mądrzejszy”
  ты старша та юж быс мала такє знати „ty
  jesteś starsza więc powinnaś już coś takiego
  wiedzieć”
Матка Біжа  -  Matka Boża, święto cerkiewne
Матрона  -  imię żeńskie
матрос  -  marynarz
махати  -  machać
махєрина  -  pęcherz
махнути  -  machnąć
махнути  -  machnąć, uderzyć z rozmachem kogoś
махорка  -  machorka
маціцє  -  malutkie
маціцєрне  -  maciupeńkie
маціцькє  -  malutkie
мацяти  -  macać
маць, мацьота  -  coś b. maleńkie
мачанка  -  sos
мачата  -  nasiona maku было того як мачат
  było tego jak ziarn maku
мачати  -  maczać
мачатко  -  kociątko
мачка  -  kot/ka
маш  -  masz
машына  -  maszyna
машынґвер  -  karabin maszynowy (niem.)
машынове  -  maszynowe
машкара  -  maszkara, coś b. brzydkiego
машлянка  -  maślanka
мащене  -  maszczone, okraszone tłuszczem
мвака, мл'ака -  kałuża
мвачура, мочара  -  bagno, moczary
мджурити, мдзюрити  -  mrużyć oczy
мед, мюд  -  miód
медведє  -  niedźwiedzie
медведик  -  niedźwiadek
медведик  -  szkodnik ziemniaczany
медведятко  -  niedźwiedziątko
мед(ь)від  -  niedźwiedź
медера  -  woda mocno słodzona miodem
  przen. coś o wspaniałym niespotykanym smaku
меджа  -  miedza  
медже  -  między
медивник, медівник  -  miodownik
медик  -  miodzik
медицина  -  medycyna
медове  -  miodowe
медовник, медивник  -  miodownik, piernik
мелене  -  mielone
Мелиянна  -  imię żeńskie
мельниця, мыйниця  -  miednica
мене  -  mnie
мено  -  imię
ментус  -  miętus
менчати, меншати  -  zmniejszać
менче, менше, мейше  -  mniej
менче, менше, менче  -  mniejsze
менчи/й  -  mniejszy
мерва  -  mierzwa
мерест  -  niskie bagienne ziele
мерзеник  -  wąż, albo obmierzły, nieprzyjemny
  zły człowiek
мерзніня  - marznięcie 
мкрзнути  -  marznąć
мериндя  -  jedzenie dawane pastuchom, lub innym
  pracującym w polu, żeby zjedli na miejscu
мести  -  mieść, zamiatać
металец  -  wąż, który wg dawnych wierzeń, brał 
  ogon do pyska i tworząc koło toczył się po zboczu.
  Gwizdał też podobno na deszcz. Racjonalnie nazwę
  tę daje się uzasadnić sposobem poruszania 
  niektórych węży
металь  -  metal
метальове  -  metalowe
метаня  -  rzucanie (por. polskie miotanie)
метати  -  rzucać, miotać
метати ся  -  rzucać się, miotać się
метер  -  metr
меч  -  miecz
мешканя  - mieszkanie 
мешкати (деси)  -  mieszkać (gdzieś)
мі  -  mi
міг  -  mógł
мід  -  miedź
мідяне  -  miedziane
міл'кє  -  miałkie
мінити ся  -  mienić się, zmieniać barwę 
  w zależności od kąta patrzenia
міняти (ся)  -  zamieniać (się)
міняче  -  mieniące (się)
міра  -  miara
мірка  -  miarka 
міркувати  -  miarkować
Мірон  -  imię męskie
міряня  -  mierzenie
міряти  -  mierzyć
місил'о  -  mieszadło, ściślej miesidło
містити  -  mieścić
міст  -  most
містецкє  -  miejskie
містечко  -  miasteczko
містити (ся)  -  mieścić się
місто  -  miasto
містове  -  miejskie, miastowe
місце  -  miejsce
місяц  -  miesiąc
місяц  -  księżyc
місячне  -  miesięczne
місячні  -  miesięcznie
місьцьове,  місцьове  -  miejscowe
мітл'а  -  miotła
мітляр  -  miotlarz, wyrabiający (i ew. sprzedający) miotły
міх  -  miech, duży worek
міхыр  -  pęcherz moczowy
міхыр  -  pęcherz po oparzeniu
міхырина,  махєрина  -  pęcherz moczowy
  po wyjęciu z zabitego zwierzęcia
міхырча  -  pęcherz moczowy wysuszony
  używany czasem jako kapciuch na tytoń
міц  -  moc/ny
міцне  -  mocne
міцніня  -  stawanie się mocniejszym
міцніти  -  wzmacniać się
міцно  -  mocno
міч, моч  -  mocz
мішане  -  mieszane
мішанина  -  mieszanina
мішаня  -  mieszanie
мішати  -  mieszać
мішечок  -  woreczek
мішкар  -  człowiek zajmujący się kastrowaniem
  wieprzków, byczków, źrebaków itp
мішкувати  -  kastrować
мішок  -  worek
миґаня  -  miganie
миґати  -  migać
миґы  -  migi
микытаня  -  rodzaj wierzchniego długiego
  do kolan zimowego okrycia męskiego 
  z białego sukna. W odróżnieniu od чугы 
  była bardziej dopasowana i z rękawami do
  użytku.
Микол'ай  -  imię męskie
мил'а  -  miła
мил'е  -  miłe
мил'іст  -  miłe zachowanie, miły sposób bycia
Милиян  -  imię męskie
мил'о  -  miło
миля  -  mila
Милька  -  imię żeńskie
мимо  -  mimo
миніня  -  minięcie
минул'и/й  -  miniony
минута  -  minuta
минути  -  minąć
миняти  -  mijać
миняк  -  podczas malowania ścian lub sufitu
  miejsce pominięte, podczas koszenia minięte 
  miejsce „wiecheć” itp.
миняти  -  mijać
мир  -  pokój, zgoda, mir
мир  -  mir, poważanie
мирити (ся)  -  godzić się, dążyć do pokoju
мирно  -  pokojowo
миро  -  św. olejek
мирувати  -  kreślić św. olejkiem znak krzyża
  na czyimś ciele np. na czole
миса  -  misa
миска  -  miska
мисник  - wieszak na miski, talerze, często ozdobny
мися/тко  -  maluteńka miseczka
митра  -  mitra, diadem. Nakrycie głowy biskupa,
 lub wysoce zasłużonych niższych duchownych (tzw. mitratów)
митрат  -  duchowny wsch. obrządku mający 
  honorowe prawo noszenia mitry, mimo że nie jest 
  biskupem. Zwykle bardzo zasłużony i raczej nie 
  młody.
Митро  -  imię męskie
Михал'  -  imię męskie
мы  -  my
мыдлити  -  mydlić
мыдл'о  -  mydło
мыйниця  -  miednica
мык  -  myk
мыкнути  -  myknąć 
мылити ся  -  mylić się
мыльне  -  mylne
мыльні  -  mylnie
мымрати  -  mamrotać
мырдати  -  merdać
мырчати  -  mruczeć
мысель  -  myśl
мыто  -  myto, cło
мыш  -  mysz
мышынці  - mysie odchody 
мышкар, мішкар  -  człowiek zajmujący się 
  kastrowaniem (głównie prosiąt, ale nie tylko)
мышкувати, мішкувати  -  kastrować 
мышліти, думати  -  myśleć
мышпергач, мышперхач  -  nietoperz
мл'аденец  -  dziecko płci męskiej, poetycko, albo 
  podniośle chłopiec, chłopak
мл'ака  -  kałuża
мл'аковите  -  podmokłe, bagniste
мліти  -  mdleć
млин  -  młyn
млинец  -  młynek
млинкувати  -  młynkować, oczyszczać ziarno z plew
млинцівка, млинчівка, жорнивка  -  drążek 
  do obracania kamieniem u żaren
м(л)юзґра  -  miazga, żywa część pod korą drzewa
многая  -  dużo, wiele, mnóstwo scs
множына  -  liczba mnoga
множыти  -  mnożyć
мова  -  mowa, język
мовне  -  mowne, językowe
мовни/й  -  mowny, rozmowny
мовчаня  -  milczenie
мовчати  -  milczeć
мовчкы  -  milcząc
могорич  -  litkup, poczęstunek po udanej transakcji
  (prawdop. gdzieś z huculszczyzny)
модрен, модрінь, шквірк  -  modrzew
моє  -  moje
мож  -  można
може  -  może
можливе  -  możliwe
можливіст  -  możliwość
можна  -  można
мозґове  -  mózgowe
мозок  -  mózg
мозолисте  -  pełne odcisków od ciężkiej pracy
мозоль  -  odcisk od znojnej pracy
мокнути  -  moknąć
мокре  -  mokre
мокро  -  mokro
мокряве  -  lekko mokre
моліня  -  modlenie
молитва  -  modlitwa
молитвенник  -  modlitewnik
молити ся  -  modlić się
молитовне  -  modlitewne
молитовні  -  modlitewnie
мол'ода, мол'одиця  - Panna Młoda
мол'оде  -  młode
мол'одіж  -  młodzież
мол'одіжне  -  młodzieżowe
мол'оди/й  -  młody
мол'оди/й  -  Pan Młody
мол'одист  -  młodość
мол'одиця  -  Panna Młoda
мол'одніня  -  młodnięcie, stawanie się młodszym
мол'одніти  -  młodnieć
мол'одята  -  Państwo Młodzi
мол'око  -  mleko
мол'оти  -  mleć
мол'отити  -  młócić
мол'оток  -  młotek
мол'отя  -  mielenie
мол'очыня  -  młócenie, młócka
мол'очне  -  mleczne
моль  -  mol
монах  -  mnich
монахыня  -  mniszka
мор  -  pomór
морґ  -  morg
морд  -  mord
морда  -  morda
мордерство, забивство  -  morderstwo
мордувати  -  mordować
мордувати ся  -  męczyć się
море  -  morze
моримуха  -  muchomor
морити  -  morzyć
морити ся  -  morzyć się, umartwiać
морков  -  marchew
морковянка, морквянка  -  ziele podobne do
  marchwi, lub nać marchwi
морове  -  morowe
морожене  -  mrożone
морожыня  -  mrożenie
мороз  -  mróz
морозиво  -  lody
морозиско  -  wielki mróz
морозити  -  mrozić
морозок  -  mały mrozik, przymrozek
морскє  -  morskie
морщыня  -  marszczenie
морщыти ся  -  marszczyć się
моряк  -  marynarz, człowiek morza
мостик, мосток  -  mostek
Мостиша  -  nazwa rzeki
мосур  -  człowiek ponury (w domyśle zły)
мосур  -  naczynie wydłubane z drewna jak np. wiadro na zboże
мосурити ся  -  chmurzyć się  
мосяж  -  mosiądz
мотыка  -  motyka
мотылиці  -  motylica, choroba owiec i bydła
мотыль  -  motyl
мотл'очыти  -  gnieść, tłamsić
мотовил'о  -  motowidło, część urządzeń tkackich 
мотор  -  motor, silnik
моторови/й  -  motorowy
мотуз/ок  -  sznur/ek
мотузя  -  sznurki (w bezładzie)
мох  -  mech
мохате  -  mechate
Мохначка  -  nazwa wsi
мохове  -  mchowe, dot. mchu
моц, дуже  -  dużo
мочар  -  b. mokre np. але мочар
мочар  -  mokre miejsce, bagno
мочара  -  bagno, bajoro
мочы  -  móc
мочыл'о  -  bajoro, oczko wodne w lesie, zwykle
  porośnięte rzęsą o nieznanej głebokości
мочыти  -  moczyć
мошыти ся  -  dostawać meszku (o swetrze, 
  włóczce wełnianej itp.)
мошок  -  meszek
мощ  -  moszcz, sok z owoców
мощы  -  relikwie
моя  -  moja
мрака -  mrok
мрачно  -  mrocznie
мрачыт ся  -  zmierzcha się, ściemnia się
мрия, мрія  -  (ukr.) marzenie
мрияти, мріяти  -  marzyć
мстивіст  -  mściwość
мстиви/й  -  mściwy
мстити ся  -  mścić się
мудрагель  -  mądrala
мудрец  -  mędrzec
мудри/й  -  mądry
мудрист, мудріст  -  mądrość
мудро  -  mądrze
мудрота, мудрист  -  mądrość
мудрувати ся  -  mądrzyć się
муж  -  mąż, też mężczyzna w scs
мужескє  -  męskie
мужество  -  męstwo
мужчына  -  mężczyzna
музыка  -  muzyka
музыкант  -  muzykant
музыкуваня  -  muzykowanie
музыкувати  -  muzykować
музычне  -  muzyczne
музычні  -  muzycznie
мука  -  mąka
мука  -  męka
мулити  -  mulić, zamulać
муляр  -  murarz
мундур  -  mundur
мундурове  -  myndurowe
мур  -  mur
мурда  -  уця мурдзяста owca z czarnymi obwódkami wokół oczu
мурдясти/й  -  brudny
муруване  -  murowane
муруваниця  -  murowany dom, kamienica
мурувати  -  murować
мурчати  -  mruczeć (o kocie)
мурянка  -  mrówka
мурянча купа  -  mrowisko
мурянчыско  -  mrowisko
мус  -  mus
мусіти  -  musieć
мутити, кол'омутити, кал'амутити  -  mącić
мутник  -  mały strumyk, który ledwie się wije
  między kamieniami
муха  -  mucha
муцикы  -  rodzaj uczesania
мученик  -  męczennik
мучыти  -  męczyć kogoś, zadawać męki
мучыти ся  -  męczyć się
мушара, мушера  -  mszyce, lub gęstwa innych
  małych muszek
муштарда  -  musztarda
мюд, мед  -  miód
мявкніня  -  miauknięcie
мявкнути  -  miauknąć
мявч  -  piłeczka o wielkości tenisowej, ze zbitej
 (ręcznie) sierści krowiej, uzyskiwanej stopniowo 
  podczas czyszczenia bydła zgrzebłem i szczotką
мявчати  -  miauczeć
мягісє  -  mięciutkie
мягіцькє  -  mięciuteńkie
мягкє  -  miękkie
мягко  -  miękko
мяготина  -  coś b. miękkiego
мязисти/й  -  mięsisty, umięśniony
мязы  -  mięśnie
мякніня  -  mięknięcie
мякнути  -  mięknąć
мяно  -  miano, nazwa
мянуваня  -  mianowanie
мянувати  -  mianować
мясар  -  mięsiarz, rzeźnik, sprzedawca mięsa
мясиво  -  mięsiwo
мясиско  -  mięsisko
мясисте  -  mięsiste
мясне  -  mięsne
мясниці  -  okres od świąt Bożego Narodzenia do 
  wielkiego postu
мясо  -  mięso
мята  -  mięta
мятове  -  miętowe	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .