ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
і І

і  -  i
Іван, Ваньо  -  imię męskie
ігл'а  -  igła
Ігор  -  imię męskie
ід, іди  -  idź
ідже, ід же  -  idź no
ідл'о  -  jedzenie, jadło
ідовити/й  -  jadowity
іж  -  jeż
іжджыня  -  jeżdżenie
іжыти ся  -  jeżyć się
ізба  -  izba, pokój
Ізбы  -  nazwa wsi
іздебка  -  izdebka, pokoik
іздити  -  jeździć
ікра  -  wymię krowy
ікра  -  ikra rybia
іле, і-ле, ід ле  -  idź no
Ілько  -  imię męskie
ільняие, леняне  -  lniane
імати  -  łapać
ім  -  im
імати ся  -  czepiać się, np. nitka spódnicy
  choroba człowieka, lub zwierzęcia. W czasie
  przeszłym яло ся тя штоси coś się do ciebie
  przyczepiło
імати ся  -  imać się (różnych zajęć)
імено  -  imię
імпреза  -  impreza
імя  -  imię
інакше  -  inaczej
інде  -  gdzie indziej
інче  -  inne
іншак, інакше  -  inaczej
Ірко  -  imię męskie, zdrobnienie od Ігор
іскорник  -  zimny ogień
іскра  -  iskra
іскристе  -  skrzące się
іскрити ся  -  skrzyć się
іспол'нити  -  scs spełnić, napełnić
істи  -  jeść
істина  -  scs istota (rzeczy) sedno, prawda
істык  -  krótki, czasem okuty kij do 
  oczyszczania drewnianego pługa z nalepiającej 
  się gliny
іс(т)ніти  -  istnieć
ісцілити  -  scs  wyleczyć
іти  -  iść
іх  -  ich
іхати  -  jechać
іш/ол', /л'а, л'о, /ли,   -  szedł, szła, szło, szli
іщы  -  jeszcze	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .