ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
п Пп  -  p
па  -  pa! (na pożegnanie)
пав  -  paw
пава  -  samica pawia
Павил'  -  imię męskie
павуз  -  drąg do przytrzymywania siana
  na wozie, podczas zwózki z łąki – położony
  wzdłuż wozu i przywiązany mocno za oba
  końce z tyłu i z przodu
павузити  -  mocować przy pomocy павуза
павузник  -  sznur do przywiązywania „павуза”
павук  -  pająk
павур  -  paw
павурка, павуриця  -  samica pawia
павучына  -  pajęczyna
пага  -  rowek w grubszym boku gontu
падати  -  padać
пажерити  -  drapać
пажыти  -  wykonywać rowki w gontach tzw
  „пагы”
пазолина, пецина  -  przypalona glina z pieca
пазур  -  pazur
пазуха  -  pacha
Пазя  -  imę żeńskie
пазьдзіря  -  paździerze
пак, потим, потім  -  potem, później, dalej
пакіст  -  psota
пал'ата  -  pałac
палене  -  palone (np. kawa)
палениско  -  palenisko
палениця  -  spalone pole
палец  -  palec
палик  -  palik
палити  -  palić
палиця  -  laska
паличка  -  laseczka
пал'уба  -  w drewnie spróchniałym zupełnie 
  od wewnątrz, zdrowa zewnętrzna warstwa 
  grubości kilku centymetrów (z której czasem 
  robiło się np. beczki, cebry lub inne naczynia)
палюнка   -  wódka (pewnie dlatego, że się 
  pali)
паля  -  placek, podpłomyk pieczony 
  bezpośrednio na płycie pieca kuchennego 
паляр  -  producent wódki
пальок  -  palec od rękawiczki
пальцак  -  patyk grubości jednego-dwóch
  palców
пальчык  -  mały palec, paluszek
памува  -  coś, np. potrawa o konsystencji 
  niewyraźnej typu „rzadkie ziemniaki puree”
памят  -  pamięć
памятати  -  pamiętać
пан  -  pan
панахыда, панихыда  -  nabożeństwo za
  zmarłych
пандзір  -  żart. kręgosłup
паник  -  gatunek ptaka
паниско  -  panisko
панич  -  panicz
паношыти ся  -  panoszyć się
пантарка  -  ptak domowy
Пантна, Панкна  -  nazwa wsi
пануваня  -  panowanie
панувати  -  panować
панча  -  paniątko
панькати дакому  - przesadnie grzecznie
  traktować kogoś, nadużywając słowa „pan” 
паперик  -  papierek
паперйове  -  papierowe
папір  -    papier
папірос, цигар  -  papieros
папортина, папротина  - paproć 
папрати  -  paprać
папрач  -  papracz, ktoś kto paprze, lub psuje
папрыка  -  papryka
папруля  -  kobiecy „papracz”
папулі  -  pulchne policzki
пара  -  para np. butów
пара  -  para np. wodna
парада  -  parada, pokaz
парадна  -  paradna np. szabla 
парадні  -  paradnie
парадни/й  -  paradny
парадник  -  elegant, ktoś kto lubi się popisywać
  strojem
парадниця  -  elegantka, lubiąca się popisywać
  strojem, czasem z odcieniem pychy
парадувати  -  paradować przed kimś
парадувати ся  -  przechadzać się w czymś ładnym
  dla efektu, pysznić się trochę
парене  -  parzone np. kiełbaski
паренина  -  karma dla bydła składająca się np.
  z sieczki słomianej lub plew – sparzonych ukropem
  dla zmiękczenia, z dodatkiem jakiejś paszy treściwej
  np. otrąb
парибчыти, парібчыти  -  być kawalerem, dosł.
  „kawalerować”
парити  -  parzyć
пария  -  paskudny, nieprzyjemny wąwóz, zarośnięty
  cierniem potok, lub inne trudno dostępne miejsce, 
  czasem o paskudnej wyboistej drodze
парк  -  park
парник  -  parnik
паробок  -  kawaler
парове  -  parowe
партач  -  (pol.) partacz
пару  -  parę
паруваны  -  pasujący do siebie „jakby od pary”  
парунадцет  -  paręnaście
парфума  -  perfuma
парха  -  parch, choroba
парцяне  -  parciane
пасамунка, басамунка  -  wstążka
пасвиско  -  pastwisko
пасіка  -  pasieka
пасікы  -  pole, na którym często stawiano ule (?)
пасия  -  pasja
паска  -  okrągły chlebek (dawniej duży) do 
  święcenia na Wielkanoc
паскуда  -  paskuda
паскуджыня  -  paskudzenie
паскудити  -  paskudzić
паскудне  -  paskudne
паскудник  -  paskudnik, czasem o wężu
пасмо  -  pasmo włosów, włókien lnu, konopii, 
  także nici na motowidle
пасок  -  pasek
паст  -  łapka
паста  -  pasta
пасти  -  paść
пастыр  -  pasterz (bardziej uroczyście)
пастырство  -  pasterstwo
пастувати  -  pastować
пастух  -  pastuch
пасуване  -  pasowane
пасувати  -  pasować
пасує  -  pasuje
патыча  -  chrust, suche (najczęściej) patyki
патычкы  -  zapałki, też patyczki (malutkie
  patyki)
патрошыти  -  (pol.?) patroszyć
пахати  -  wąchać
пахне  -  pachnie
пахняче  -  pachnące
пацувати/й  -  pucołowaty
пацуляк  -  pucołowaty
пацюркы  -  paciorki, koraliki
паця  -  świnia
пацятко  -  prosiak, prosiaczek
пацятина  -  wieprzowina
пацяче  -  wieprzowe
пацячыти  -  świnić
пацькати  -  paćkać
пачискы, пачіскы  -  pakuły
пачисне  -  z pakuł, chodzi o tkaninę z pakuł
пачка  -  paczka
паша  -  pasza
пашове  -  paszowe
пащека  -  szczęka
пащекатий  -  ktoś z dużą szczęką
паяц  -  pajac
певні  -  pewnie
певнист  -  pewność
певниця, пивниця, яма  -  piwnica
певно  -  pewno
педал'о  -  pedał
пекар  -  piekarz
пекарити, пекарювати  -  być piekarzem
пекарня  -  piekarnia
пекарювати  -  być piekarzem
пекєльник  -  piekielnik
пеклити ся  -  pieklić się
пекл'о  -  piekło
пекуще  -  piekące
пелевен, пелевня  -  pomieszczenie na plewy
пелевник  -  mniejsze pomieszczenie na plewy
пеленка  -  pielucha
пелех  -  liczba pojedyńcza od „kudły”
пелехати/й  -  kudłaty, ze zmierzwionymi włosami
пелехы  -  kudły
пелеш  -  skudlone włosy
пендрак  -  pędrak
пенцак  -  pęcak, jęczmień nie mielony
пергач >  мышпергач
пердіти  -  pierdzieć
перайка  -  oddzielona część skrzyni шафарні - 
  na zboże, lub oddzielna część portfela, torby, 
  przegródka
п(е)ребачыти  -  przebaczyć
п(е)реберати  -  przebrać
п(е)ребивати  -  przeszkadzać, przerywać głośno
  rozmowę
п(е)ребити  -  przebić
п(е)ребрати  -  przebrać
п(е)реважыти  -  przeważyć
п(е)реважні  -  przeważnie
п(е)ревалити (ся)  -  przewalić (się)
п(е)реварити  -  przegotować
п(е)ревертати (ся)  -  przewracać (się)
п(е)ревивати  -  przewijać
п(е)ревина, провина  -  przewina
п(е)ревити  -  przewinąć
п(е)ревлечы  -  przewlec
п(е)ревлікати  -  przewlekać
п(е)реганяти  -  przeganiać
п(е)регнати  -  przegnać
п(е)регнил'е  -  przegniłe
п(е)регнити  -  przegnić
п(е)регорода  -  przegroda
п(е)регородити  -  przegrodzić
п(е)реґадати  -  przegadać
п(е)ред (чымси) -  przed (czymś)
перед  -  przód
п(е)редавати  -  przekazywać 
п(е)редвидіти  -  przewidzieć
п(е)ре(д)вчера  -  przedwczoraj
п(е)реділити  -  przedzielić
передити  -  wyprzedzać, prowadzić
переднє  -  przednie
переднє желізо  -  
передні зубы  -  przednie zęby
п(е)редостати ся  -  przedostać się
п(е)редумати  -  przemyśleć
п(е)режывати  -  przeżywać
п(е)режыти  -  przeżyć
п(е)режытя  -  przeżycie
п(е)режмыкати  -  przeprać w rękach
п(е)реіхати  -  przejechać
п(е)ре(й)няти  -  przejąć
п(е)рейти  -  przejść (dystans)
п(е)рейти  -  przejść (o dolegliwości)
п(е)реквинтувати си  -  wybrzydzać, kaprysić
  przebierać w czymś
п(е)рекл'адати  -  przekładać
п(е)реконати  -  sprawdzić samemu
п(е)реконати (ся)  -  przekonać (się)
п(е)рекормити  -  przekarmić
п(е)рекстити (ся)  -  przeżegnać (się)
п(е)рел'адуати  -  przeładować
п(е)рел'амати  -  przełamać
п(е)релетіти  -  przelecieć
переліг  -  pole pozostawione na jakiś czas odłogiem
п(е)релітувати  -  przelatywać
п(е)реливати  -  przelewać
п(е)рел'ожыти  -  przełożyć
п(е)реляти  -  przelać
п(е)ремалювати  -  przemalować
п(е)ремарніти  -  przemarnieć
п(е)ремерзнути  -  przemarznąć
п(е)реміняти  -  przemieniać
п(е)ремол'чати  -  przemilczeć
п(е)ремокнути  -  przemoknąć
п(е)ремордувати ся  -  przemęczyć się
п(е)ренести  -  przenieść
п(е)ренести ся  -  przenieść się
п(е)реносити  -  przenosić
п(е)ре(о)блечы (ся)  -  przebrać (się)
п(е)репасати ся  -  przepasać się
п(е)репечы  -  przepiec, przegrzać (np. o słońcu
  przez czapkę)
перепівка  -  przepiórka
п(е)репивати  -  przepijać
п(е)репинати  -  przepinać, przypinać w inne
  miejsce
п(е)репис  -  przepis, przepisanie na inną osobę
п(е)реписати  -  przepisać
п(е)репустити  -  przepuścić
п(е)реп(н)яти  -  przepiąć
п(е)рераб(л)яти  -  przerabiać
п(е)реридити, п(е)рерідити  -  przerzedzić
п(е)реризати, п(е)рерізати  -  przerżnąć
п(е)реробити  -  przerobić
п(е)рероб(л)ене  -  przerobione
п(е)рероснути  -  przerosnąć
п(е)рерости  -  przerosnąć
п(е)рерубати  -  przerąbać
п(е)ресаджати  -  przesadzać
п(е)ресадити  -  przesadzić
п(е)реселенці  -  przesiedleńcy
п(е)реселити (ся)  -  przesiedlić (się)
п(е)ресідити  -  przesiedzieć
п(е)ресіяти  -  przesiać
п(е)ресилити ся  -  przesilić się
п(е)рескочыти  -  przeskoczyć
п(е)ресолити  -  przesolić
п(е)рестати  -  przestać
п(е)рестроіти  -  przestroić
п(е)рестуда  -  przeziębienie
п(е)рестудити (ся)  -  przeziębić (się)
п(е)ретечы  -  przeciec
п(е)ретігати  -  przeciągać
п(е)ретинати  -  przecinać
п(е)ретрясти  -  przetrząść
п(е)ретяг  -  przeciąg
п(е)ретяти  -  przeciąć
п(е)рехвалити  -  przechwalić
п(е)рехворити  -  przechorować
п(е)рехід  -  przejście
п(е)рехідне  -  przejściowe
п(е)реховати  -  przechować
п(е)реходити  -  przechodzić
п(е)реходити ся  -  spacerować
п(е)реходити хвороту  -  przechodzić chorobę
п(е)рехрестити ся  -  przeżegnać się
п(е)рехресьця, п(е)рехрестя  -  skrzyżowanie
п(е)рецідити  -  przecedzić
п(е)речесати  -  przeczesać
перина  -  pierzyna
перко  -  piórko
перлик  -  młotek okrągły, kilkukilowy
перлинка  -  perełka
перлисте  -  perliste
перлити ся  -  perlić się
пернадель, пырнадель  -  giez, a raczej jego larwa
перо  -  pióro
перогы, пірогы  -  pierogi
перон  -  peron
перс, груд  -  pierś
перст  -  scs palec (stąd перстін, (персьцін) і
  наперсток)
персьцін, перстін  -  pierścień
перун  -  piorun
перуняче  -  pioruńskie
перуньскє  -  pioruńskie
перхати  -  fruwać
перхач  -  „fruwacz”
перши/й  -  pierwszy
перше  -  pierwsze
першеньство  -  pierwszeństwo
пес  -  pies
песик, псик  -  piesek
пестити  -  pieścić
пестити ся  -  pieścić się, cackać się z samym sobą
пестрак  -  pieg
пестракувати/й  -  piegowaty
петривка  -  post przed św. Piotra i Pawła
Петро  -  imię męskie
петрушка  -  pietruszka
пец  -  piec
пецина  -  spieczona glina z pieca
печене  -  pieczone
печенина  -  pieczyste
печеня  -  pieczeń
печинка, печінка  -  wątroba
печы  -  piec np. chleb
печы  -  piec np. po oparzeniu
печыня  -  pieczenie chleba, lub pieczenie po oparzeniu
пещыня  -  pieszczenie
піввозя  -  półwozie (przednie lub tylne) połączone zworą (свора)
півдруга, півтора  -  półtora
півкірцівка, півкірцивка  -  beczka 
  półkwartowa (50 kg ?)
півнич, північ  -  północ
півничне  -  północne
півосма  -  siedem i pół
півперек  -  poprzew
півперека  -  ktoś/coś stający w poprzek w przen.
  zawada, przeszkadzacz, kłótnik, півперека сьвіта
  ktoś będący na przekór światu, wieczny na „nie”
півперечыти  -  zaprzeczać
півпята  -  cztery i pół
півсема  -  sześć i pół
півтретя  -  dwa i pół
півтораста  -  półtorej setki
півчетверта  -  trzy i pół
півшеста  -  pięć i pół
під  -  pod
під  -  strych
підберати  -  podbierać np. zboże po kosie i wiązać w snopki
підбивати  -  podbijać
підбити  -  podbić
підбитка  -  podbitka
підбитя  -  podbicie np. piłki
підбитя  -  górna część sklepienia stopy, mówiło 
  się o wysokim lub niskim podbiciu
підважыти  -  podważyć, często w znaczeniu
  użyć dźwigni w celu uniesienia/ruszenia czegoś
  bardzo ciężkiego
підвезти  -  podwieźć
підвечырок  -  podwieczorek
підвигнути  -  podnieść, dźwignąć, podźwignąć
підвязати  -  podwiązać
підвязка  -  podwiązka
підгартати  -  podgarniać np. ziemniaki 
  w rzędach
підгрызати  -  podgryzać
підґарлиця  -  podgardle
підґарля  -  podgardle
піддавати  -  poddawać
піддани/й  -  poddany
піддати (ся)  -  poddać się
підзерати  -  podglądać
піди(й)ти, підыйти  - podejść 
підкашати  -  podkaszać np. żeby zrobić miejsce
  dla kosiarki
підкл'адати  -  podkładać
підкл'асти  -  podkłaść
підкова  -  podkowa
підкопати  -  podkopać
підкопнути  -  podkopnąć
підкопувати  -  podkopywać
підкосити  -  podkosić
підкрасти  -  podkraść
підкреслити, підкрислити  -  podkreślić
підкрутити  -  podkręcić
підкрутити  -  nastawić głośniej np. radio
підкручати  -  podkręcać
підл'амати  -  podłamać
підл'е  -  podłe
підливати  -  podlewać
підл'и/й  -  podły
підл'ога, дылі, дылины  -  podłoga
підл'ожыти  -  podłożyć
підляти  -  podlać
підмуривка  -  podmurówka
підмурок  -  fundament
підмурувати  -  podmurować
піднести, двигнути  -  podnieść
підносити, двигати  -  podnosić
підобрати  -  podebrać
підовж  -  на підовж wzdłuż
підогнути  -  podgiąć
підойма  -  część drewnianego wozu
підорати  -  podorać
підорвати  -  poderwać
підострити  -  podostrzyć
підосхнути  -  podeschnąć
підошва  -  podeszwa
підпалити  -  podpalić
підпалювати  -  podpalać
підпаляч  -  podpalacz
підпальча  -  placek, podpłomyk
підпаска  -  podpaska
підпенькы  -  podpieńki
підперати  -  podpierać
підперач  -  drąg do podpierania czegoś (np. хыжы która się chyli)
підпертя  -  podparcie
підпечы  -  podpiec
підпинати  -  podpinać
підпинка  -  podpinka
підпис  -  podpis
підписати  -  podpisać
підписувати  -  podpisywać
підпити/й  -  podpity, podchmielony
підпити ся  -  podchmielić sobie
підповід  -  podpowiedź
підповідати  -  podpowiadać
підпол'уденча, підпол'уденок  -  drugie śniadanie
підп(н)яти  -  podpiąć
підраб(л)яти  -  podrabiać
підрастати  -  podrastać
підризати, підрізати  -  poderżnąć np. drzewo 
підризувати, підрізувати  -  podrzynać
підрывати  -  podrywać
підроснути, підрости  -  podrosnąć
підрубати  -  podrąbać
підсыпати  -  podsypać
підсохнути  -  podeschnąć
підставити  -  podstawić
підставка  -  podstawka
підставяти  -  podstawiać
підступити  -  podstąpić (o krok)
підступні, підступно  -  podstępnie
підсьвічник  -  świecznik, lub stojak na świece
підтечы  -  podciec, podcieknąć
підтігати  -  podciągać
підтікати  -  podciekać
підтинати  -  podcinać
підтримати  -  podtrzymać
підтягнути  -  podciągnąć
підтяти  -  podciąć
підязка, підвязка  -  podwiązka
підъімати  -  podłapać
пізне  -  późne
пізніжше, пізнійше  -  później
пізнити  -  późnić
пізно  -  późno
пізняво  -  późnawo
пізриня, пізріня  -  spojrzenie 
пізрити, пізріти  -  spojrzeć
піл'  -  pół
піл'возя  -  półwozie  
піл'кішкы  -  niskie drabinki do wozu zamiast
  desek, lub drabin, plecione jak kosz
піл'коля  -  półkole
піл'кулька  -  część drewnianego wozu podpierająca kłonicę (?)
піл'тина  - połówka jodły rozszczepionej na pół 
пімста  -  pomsta, zemsta
пімстити (ся)  -  pomścić, zemścić się
піна  -  piana
пінити (ся) -  pienić się  
піняз  -  pieniądz
піняче  -  pieniące
пінливе  -  skłonne do pienienia
піпхнути  -  popchnąć
піриг, періг  -  pieróg
пірвати  -  porwać (pochwycić i uciec)
пірити ся  -  pierzyć się
пірняч  -  o bardzo ostrym drażniącym zapachu
пірняче  -  coś o ostrym drażniącym zapachu
піря  -  pierze
піскове  -  piaskowe
пісок  -  piasek
піст  -  post
піти  -  pójść
пі(л')торак  -  przędziwo mające 30 pasem na 
  półtora łokcia
пічніти  -  pęcznieć
піше  -  pieszo
пішкы  -  pieszkiem, pieszo
піщане  -  piaskowe
піщыско  -  wielki piasek
пявка  -  pijawka
пивниця, яма  -  piwnica  
пиво  -  piwo
пил'а  -  piła
пилити  -  pilić
пил'ка  -  piłka do gry
пил'ка  -  piłka do rżnięcia np. drewna
пильник  -  pilnik
пильно, скоро  -  szybko 
пильнувати  -  pilnować
писак  -  pisak
писаня  -  pisanie
писар  -  pisarz
писарство  -  pisarstwo
писарювати  -  być pisarzem (raczej
  gromadzkim)
писати  -  pisać
писем, писен  -  pieśń (podniosła lub cerkiewna)  
писк  -  pisk
пискати  -  piskać 
пискливе  -  piskliwe
писмо  -  pismo
пити  -  pić
питя  -  picie
пищал'ка  -  piszczałka
пищати  -  piszczeć
пищок, свисток  -  gwizdek 
пияк  -  pijak
пияк  -  grdyka, przełyk 
пияньство  -  pijaństwo
пиячыско  -  wielki pijak
пиячка  -  pijaczka
пык  -  pyk (z fajki)
пырдель  -  żart. tyłek
пырденя/тко  -  j.w. zdrobniale
пырий  -  perz
пыркій  -  zadarty (nos)
пырскати  -  pryskać
пырщ  -  pryszcz
пырщати  -  pryskać
пырщати/й  -  pryszczaty
пыск  -  pysk
пысканя  -  pyskata kobieta
пыскати/й  -  pyskaty ktoś
пыскувати  -  pyskować
пл'авати, пл'ывати  -  pływać
пл'авач  -  pływak
пл'ай  -  przełaj 
пл'акати  -  płakać
пл'акса  -  beksa
пл'аксиве  -  płaczliwe
пл'анне  -  marne
пл'анник  -  ktoś nic nie wart
пл'анниця  -  marna ziemia
пл'анно  -  słabo, marnie, licho
пл'ань  -  b. marny
пл'атити  -  płacić
пл'атов  -  płatew
пл'ахта  -  prześcieradło, płachta
пл'ач  -  płacz
пл'ачыня  -  płacenie
пл'ачка  -  płaczka
пл'ачливо  -  płaczliwie
пл'ашанкы  -  małe sanki zbite z desek
пл'ашанниця, пл'ащенниця  -  całun
  przedstawiający Chrystusa złożonego do grobu, 
  stosowany w Cerkwi podczas wielkanocnych 
  nabożeństw
плекати  -  karmić piersią lub pielęgnować
племено  -  plemię
племінне  -  plemienne
племінник  -  współplemiennik
плести  -  pleść
плетене  -  plecione
плетіня  -  plecenie
плеткар/ка  -  plotkarka
плетянка  -  plecionka
плечати/й  -  ktoś o szerokich plecach
плечы  -  plecy
пл'іт  -  płot
плічка  -  karczek w bluzce lub koszuli
плисканка  -  ser zawinięty w płótno i przyciśnięty
  czymś ciężkim - robi się płaski
пл'ывак  -  pływak
пл'ываня  -  pływanie
пл'ывати  -  pływać
пл'ывацкє  -  pływackie
пл'ын  -  płyn
пл'ынне  -  płynne
пл'ынути  -  płynąć
пл'ыта  -  płyta
пл'ытисьо, пл'ытицько  -  płyciutko
пл'ытко  -  płytko
П(л')овая  -  imię krowy płowej maści
пл'ови/й  -  płowy
плод,  плід  -  płód
пл'одити  -  płodzić
пл'от, пл'іт  -  płot
п(л')уг  -  pług
пляма  -  plama
плямате  -  plamiaste
плямити  -  plamić
плян  -  plan
плянтати  -  plątać 
плянтати ся  -  plątać się
плянтро, шток  -  piętro 
плянтрувати  -  piętrować, układać piętrowo
плянувати  -  planować
плясканка > плисканка
пляскате  -  płaskie
пляц  -  plac, miejsce
пняк  -  pniak, pieniek (czasem o resztce zęba trzonowego)
пняк  -  rodzina pszczela
пнячыско  -  wielki pniak  
пнячок  -  pieniek
по  -  po
побабрати (ся)  -  upaprać (się)
побавити ся  -  pobawić się
побесідувати  -  porozmawiać, pogadać
побивач  -  pobijacz, przyrząd do pobijania
  podczas zakładania obręczy na beczki
побити  -  pobić
побити/й  -  pobity
побожни/й  -  pobożny
поборонити  -  pobronować
поборонити  -  pobronić
побороти  -  zwyciężyć
побости  -  pobóść
побрати  -  pobrać
побрудити  -  pobrudzić
побудити  -  pobudzić
побудувати  -  pobudować
повага  -  powaga
поважаня  -  poważanie
поважыти ся  -  poważyć się
повал'а  -  sufit, powała
поваляти  -  pobrudzić
поваляти  -  poprzewracać
повалькати  -  utoczyć wałeczek z ciasta plasteliny
повбивати  -  powbijać
повдівати  -  powkładać (o odzieży)
повдыхати  -  powdychać (np. inhalację lub świeże powietrze
повезти  -  powieźć
повекшати  -  powiększać
повекшыня  -  powiększenie
повекшыти  -  powiększyć
поверене  -  popaczone
повересл'о  -  powrósło
поверити ся  -  popaczyć się
поверха  -  po wierzchu, na wierzchu
поверх чогоси  -  na wierzchu, po wierzchu czegoś
повести  -  powieść, poprowadzić
повести ся  -  powieść się 
повідати  -  powiadać, mówić
повіджыня  -  powiedzenie
повій  -  powój
повікы, клипачкы, клипайкы  -  powieki
повінь  -  powódź
повісмо  -  włókno lnu, oczyszczone z paździerza
повісти  -  powiedzieć
повітря  -  powietrze
повішати  -  powieszać (np. bieliznę na sznurze)
повивати  -  powijać, owijać noworodka w pieluchy
повивачы  -  powijaki
повити  -  powić
повыбивати  -  powybijać
повывертати  -  powywracać
повывішати  -  powywieszać
повыгынати  -  powyginać
повыдавати  -  powydawać
повынимати  -  powyjmować
повыносити  -  powynosić
повыризувати  -  powyrzynać, powycinać
повытерати  -  powycierać
повытігати  -  powyciągać
повытинати  -  powycinać
повказувати  -  pokazać, popokazywać
повлечы  -  powlec
повлікати  -  powlekać (np. nogą)
повлікач  -  
повливати  -  powlewać
повне  -  pełne
повно  -  pełno
повня  -  pełnia
повпинати  -  powpinać
повризувати, поврізувати  -  pourzynać, poucinać
повставяти  -  powstawiać 
повстыдати  -  powstydzić
повтаряти  -  powtarzać
повтерати  -  powycierać
повтинати  -  poucinać
повх  -  
повчыти  -  pouczyć
повчувати  -  pouczać
повязати  -  powiązać
повязины  -  obrzęd powiązywania Panny Młodej
повяс  -  pas, talia
погаджати ся  -  godzić się z czymś
ноганство, язычництво  -  pogaństwo
поганяч  -  poganiacz
поганьбити  -  pohańbić
погарик  -  pucharek, większy kieliszek
погармиґувати ся  -  pobiegać w różnych 
  gwałtownie zmieniających się kierunkach z głośnym 
  chrząkaniem (o prosiętach na wybiegu) czasem w 
  odniesieniu do hałaśliwych zabaw (wygłupów) 
  młodzieży
погынаве, жываве  -  giętkie
погынати  -  zginać coś giętkiego
погынцати ся  -  pobawić się z dzieckiem powygłupiać
погынути  -  poginąć 
погл'адити  -  pogładzić
погл'адити  -  oddzielić paździerze od lnu
погл'аскати  -  pogłaskać
поглядати  -  poszukać
погнати  -  pognać
погнівати ся  -  pogniewać się
погнити  -  pognić
погнобити  -  pognębić
погноіти  -  pognoić
погода, хвиля  -  pogoda
погодити (ся)  -  pogodzić się
погойдати (ся)  -  pokołysać (się)
погорбити ся  -  zgarbić się, pogarbić się
погоринец, погорінец  -  pogorzelec
погориско  -  pogorzelisko
пограбати  -  pograbić  
пограбкы  -  zgrabki, resztki zagrabione
пограйка  -  mała zabawa, np. z jednym 
  instrumentem lub przy gramofonie wzgl.
  magnetof.
погранича  -  pogranicze
пограничник  -  żołnierz straży (służby)
  granicznej
пограти  -  pograć
погребати, погребсти  -  pogrzebać (np. 
  w ziemi)
погребове  -  pogrzebowe
погребсти  -  pogrzebać
погриб, погріб, похорон  -  pogrzeb
погрибач  -  pogrzebacz
погрозити  -  pogrozić
погубити  -  pogubić, doprowadzić do zguby
погуляти  -  potańczyć, pohulać
погуйцкати  -  poszczuć psa
погуркати  -  pohurgotać, lub pomasować 
  niedelikatnie
погуцяти  -  dzieć. pokołysać
поґадати  -  pogadać, porozmawiać
под  -  chodź
подабати ся  -  podobać się
подавати  -  podawać
подармувати  -  poobijać się nic nie robiąc
подарувати  -  podarować
(по)дарунок  -  podarunek
подати  -  podać
подати ся на дакого  -  wdać się w kogoś, 
  być podobnym do kogoś
подвіря  -  podwórze
подворец  -  podwórze
поденок  -  sufit w stajni
подерте  -  podarte (np. spodnie)
подерти  -  podrzeć, też zniszczyć np. odzież
поділ'  -  podział
поділити  -  podzielić
подільне  -  podzielne
подія  -  wydarzenie
подышор, подышір  -  kredens kuchenny
подле, под ле, по-ле  -  chodź no „поле гев”
  chodź no tu
подовгасте  -  podłużne
подовок, подивок  -  podołek
подоляти  -  podołać
подорож  -  podróż
подорожати  -  podrożeć
подорожнє  -  podróżne
подорожни/й  -  podróżny
подорожувати  -  podróżować
подумати  -  pomyśleć
подуркати  -  postukać
подусити  -  podusić
подути  -  powiać
подушен(ь)ство  -  żałobne nabożeństwo
  za dusze
подяка  -  podzięka
подякуваня  -  podziękowanie
подякувати  -  podziękować
поезия  -  poezja
поет(а)  -  poeta
поетычне  -  poetyczne
поєдинчи/й  -  pojedynczy
поєдинчо  -  pojedynczo
поєднаня  -  pojednanie
поєднати  -  pojednać
пожал'увати  -  pożałować czegoś
пожал'увати  -  użalić się nad kimś
пожар  -  pożar
пожартувати  -  pożartować
пожегнати, попращати  -  pożegnać
пожерти  -  pogryźć np. kogoś przez psa
пожерти/й  -  pogryziony np. przez psa 
пожертвувати  -  ofiarować 
пожычар  -  pożyczający
пожычати  -  pożyczać
пожычыти  -  pożyczyć
пожычка  -  pożyczka
пожовтяве  -  żółtawe
поза  -  poza (czymś)
поза  -  poza (pozować)
позабивати  -  pozabijać
позабывати  -  pozapominać
позаганяти  -  pozaganiać
позагыбати  -  poginąć
позагынати  -  pozaginać
позадувати  -  pozdmuchiwać
позаперати  -  pozamykać
позапыхати  -  pozapychać
позарани  -  pojutrze
позарастати  -  pozarastać
позаризувати, позарізувати  -  pozarzynać
позберати  -  pozbierać
позберати ся  -  pozbierać się, ubrać się
позбывати ся  -  pozbywać się
позваляти  -  pozwalać
позваляти, позвалювати  -  pozrzucać, pozwalać
позвертати  -  powywracać, poprzewracać
позвивати  -  pozwijać
позволити  -  pozwolić
позганяти  -  pozganiać
позгартати  -  pozgarniać
поздерати  -  pozdzierać
позерати  -  spoglądać
позир  -  spojrzenie
позир  -  uwaga (дай там позир – uważaj tam)
позл'ачати  -  pozłacać
позл'отити  -  pozłocić
позл'отка  -  pozłotka
позл'очене  -  pozłocone
позміняти  -  pozmieniać
познавати  -  poznawać kogoś na ulicy
познавати  -  coś nowego
познайомити ся  -  poznajomić się
познати  -  poznać
позначыти  -  poznaczyć, poznakować
познимати  -  pozdejmować
позносити  -  poznosić
поімати  -  połapać
поісти  -  pojeść, pozjadać
поіти  -  poić
поіхати  -  pojechać
покаляти  -  pokalać
покаль  -  dopóki
покаяти ся  -  pokajać się
покірни/й  -  pokorny
покывати  -  pokiwać
покыдати  -  pokapać z łyżki
покыршыти  -  pokruszyć
покл'адати  -  robić podorywkę, płytką jesienną orkę
покл'аняти ся  -  pokłaniać się
поклиіти  -  pokleić
покликати  -  powołać
покля  -  dopóty, dotąd
покорити дакого  -  podporządkować sobie 
  kogoś
покраяти  -  pokrajać, pokroić
покос  -  pokos
покривити  -  pokrzywić
покрив(л)ене  -  pokrzywione
покричати  -  pokrzyczeć
покрывал'о, вкрывал'о  -  pokrowiec,
  przykrycie
покрыти  -  pokryć
Покровы  -  Swięto u Wschodnich Chrześcijan
покропити  -  pokropić
покрутити  -  pokręcić coś lub czymś
покрутити ся  -  pokręcić się (np. po domu)
покручене  -  pokręcone
покус, по кус  -  po trochę
покуса  -  pokusa
покута  -  pokuta
пол'азити  -  połazić
пол'азник  -  kolędnik na Boże Narodzenie. 
  U Łemków kolędowało się także na święto
  Jordanu (Выдофчы) i wówczas kolędnik 
  nazywał się  > щедрак
пол'амати  -  połamać
пол'атати  -  połatać
поле, под ле  -  chodź no
полегота  -  ulga w czymś dolegliwym
поледивка, поледиця  -  gołoledź
поледиця > поледивка
полекшати  -  zmniejszyć ciężar, dolegliwość
поліг  -  połóg
полізти  -  poleźć
поліпити  -  polepić
поліпы  -  polipy
поліпшати  -  polepszać 
поліпшати ся  -  o poprawieniu się stanu zdrowia
  stopy życiowej itp
поливати  -  polewać
поливка  -  polewka
полизати  -  polizać
полиця  -  półka (raczej duża)
поличка  -  półka, półeczka
полишати  -  pozostawiać
пол'ын  -  piołun
полк  -  pułk
полковник  -  pułkownik
пол'ова  -  plewy
по(л')овина  -  połowa
пол'овчык  -  mały płowy ptaszek, podobno
  gnieździ się na jałowcach
пол'огі/й  -  płaski, używane jednak w odniesieniu
  do górskiego krajobrazu, np. пол'ога гора to góra
  z płaskim wierzchołkiem
пол'ожына  - płaskowyż
пол'ожысти/й  -  płaskawy
пол'ожыти  -  położyć
пол'окати  -  płukać
пол'омін  -  płomień
пол'омінне  -  płomienne
пол'онина  -  połonina
пол'онь > пол'ын  -  piołun
пол'ос > пас  -  pas
пол'отенце  -  płócienko, cienkie lub mały
  kawałek
пол'оти  -  plewić
пол'отно  -  płótno
пол'отняне  -  płócienne
пол'уденок  -  posiłek spożywany w południe. 
  Odpowiednik „lunchu” na Zachodzie. W czasach
  gdy wstawało się do pracy o 4-5-tej rano to 
  w południe akurat wypadało około 8 godzin pracy
пол'удне  -  południe
пол'уднувати  -  jeść posiłek południowy
пол'удньове  -  południowe
полюбити  -  polubić
полюваня  -  polowanie
полювати  -  polować
полювач  -  mysliwy
поляна  -  polana
поляти  -  polać
Полячивя  -  pejoratywne określenie Polaków
полячыти ся  -  polonizować się
польовий  -  polny
польовы роботы  -  prace w polu
польоптати  -  полюштати  -  ubłocić się
помагати  -  pomagać
помазати  -  pomazać
помаленкы  -  pomaleńku, pomalutku
помастити  -  pomaścić
помахати  -  pomachać
помаціці  -  pomaluteńku
помедже  -  pomiędzy
помел'о  -  rodzaj miotły z jedliny
помервити  -  pomierzwić
пометати  -  porzucać
поміряти  -  pomierzyć
поміст  -  podłoga w stajni
поміч  -  pomoc
помішати  -  pomieszać
помил'уваня  -  zmiłowanie
помил'увати  -  zmiłować się
поминяти  -  pomijać
помирити (ся)  -  pogodzić się
помыток  -  ścierka do garnków
помышлюнок  -  pomyślunek
помолити ся  -  pomodlić się
помол'оджувати ся  -  pokrywać się
  drobniutkimi chmurkami niczym welonem 
  (o niebie)
помордувати  -  pomordować
поморока  -  ciemno od chmur, lub o zmierzchu
помост  -  pomost
помочы  -  pomóc
помпа  -  pompa
помпы  -  pumpy, bufiaste krótkie spodnie
  zapinane na guziki pod kolanami
помпувати  -  pompować
понабивати  -  ponabijać
понав(л)яти  -  ponawiać
понагляти  -  ponaglać
понагляти ся  -  spieszyć się
понад  -  ponad
понадто  -  ponadto
Понайбі  - pozdrowienie o nie znanym już 
  Pochodzeniu. Być może od Подай Бог lub od
 Помагай Бог. Prawdopodobnie było używane
  jako uniwersalne pozdrowienie na każdą okazję 
  (trzeba tu pamiętać że u Łemków Pan Bóg to 
  Пан Біг)
понедільок  -  poniedziałek
понєхати  -  zostawić, poniechać
понібя  -  podniebienie
понижати  -  poniżać
пониже  -  poniżej
понова  -  ponowa, świeży śnieg
поновити  -  ponowić
поносити  -  ponosić
понурити ся  -  zachmurzyć się (o człowieku)
  opuścić głowę i spoglądać spode łba
понюхати  -  powąchać
понятя  -  pojęcie
пообдерати  -  poobdzierać
пообкл'адати  -  poobkładać
пообкусувати  -  poobgryzać
пообризувати  -  poobrzynać
пообставяти  -  poobstawiać
поовивати  -  poowijać
пообзерати  -  pooglądać
пообзыряти  -  pomacać, podotykać
пооддавати  -  pooddawać
поодділяти  -  pooddzielać
поорати  -  poorać
поострити  -  poostrzyć (np. kosę)
поотверати  -  pootwierać
поп, піп  -  ukr. pop, u Łemków słowo nie 
  używane spotykało się єґомосьць, отец,
  сьващенник, ксьондз
попадати  -  popadać
попажерити  -  podrapać
попалити  -  popalić
попапрати  -  popaprać
попасти  -  popaść (troszkę krowy, owce)
попацячыти  -  popsuć, poświnić
попел'  -  popiół
попелиця, попелюх  -  łupież
попельник  -  popielnik
попер  -  pieprz
попередити  - poprzedzić 
попереднє  -  poprzednie
поперник, поперниця  -  pieprzniczka, pojemnik
  na pieprz
поперхливи/й  -  narwany, popędliwy, lubiący się
  gniewać
попечене  -  poparzone miejsce (przez coś gorącego
  ale suchego)
попід  -  pod
пописати  -  popisać
попити  -  popić, podchmielić sobie
попити  -  popić np. lekarstwo
попырскати  -  popryskać
попыртани/й  -  „porąbany” głupi i narwany
попыхати  -  popychać
поплекати  -  pokarmić piersią
поплета  -  pleciuga
поплітати  -  pleść co ślina na język przyniesie,
  gadać bzdury, głupoty
поплювати  -  popluć (np. w ręce)
поплямити  -  poplamić
поплянтати  -  poplątać
поправа  -  poprawa
поправити  -  poprawić
поправ(л)яти  -  poprawiać
поправді, по правді  -  zgodnie z prawdą
попрати  -  poprać
попращати (ся)  -pożegnać (się)  
попрене  -  pieprzone
поприбувати, попрібувати  -  popróbować
попри  -  przy попри тым przy tym
поприти  -  pieprzyć (posypywać pieprzem)
попрйова мята  -  mięta pieprzowa
попросити  -  poprosić
попустити  -  popuścić
попхати  -  popchać
пора  -  pora
порада  -  porada
порадити  -  poradzić
порадувати ся  -  poradować się
поражати  -  porażać
поразити  -  porazić
пораіти  -  życzliwie podpowiedzieć, nastręczyć
  (bez pejoratywnego znaczenia
  jakie słowo to ma w języku polskim), poradzić, 
порамотати  -  połamać, potłuc, pogruchotać
поранити  -  poranić
порастати  -  porastać
порахувати  -  policzyć
порахунок  -  porachunek
порепчыти  -  poryć w ziemi, pokopać mocno
  (czasem bezładnie)
пориг  -  próg
поригати ся  -  porzygać się
порид, порід  -  poród
порижнити, поріжнити  -  poróżnić
поризати, порізати  -  porżnąć (np. drewno na opał)
поризбити, порізбити  -  porzeźbić
порычати ся  -  poryczeć się, popłakać się
поробити  -  porobić
порода  -  gatunek, odmiana
породинены  -  spokrewnieni
породити  -  porodzić, w scs zrodzić 
порожнеча  -  próżnia
порожнє  -  próżne, puste
порок  -  wada, defekt, skaza, stąd непорочна bez skazy
пороніня  -  poronienie
поронити  -  poronić
поросна  -  prośna (locha)
поросити ся  -  prosić się (mieć prosięta)
пороснене  -  porośnięte
пороснути  -  porosnąć
пороти  -  pruć
порох  -  pył, proch
порохно  -  próchno
порохняве  -  spróchniałe
порохнявка  -  próchnica
порошок  -  proszek
порплиця  -  część żaren, też łupież
порпліт  -  lupież
порт  -  kawałek płótna zarzucany na plecy
  przez kobiety, coś w kształcie obrusa
порубати  -  porąbać
поруйнувати  -  porujnować
поруча  -  poręcz
поруыти  -  poręczyć
порушати  -  poruszać
порушыти  -  poruszyć
порцеляна  -  porcelana
порция  -  porcja, kielich
порцийка  -  kieliszek
поряд  -  за поряд wg kolejności
порядні  -  porządnie
порядни/й  -  porządny
порядок  -  porządek
порядочні  -  wg. porządku, kolejności
поряндати  -  porwać na ścierki
посада  -  posada
посадити  -  posadzić
поселенец  -  osiedleniec
поселити (ся)  -  osiedlić (się)
посестра  -  siostrzenica ?
посідити  -  posiedzieć
посікати  -  posiakać, posiec
посічы  -  posiec
посіяти  -  posiać
посикати (ся)  -  posikać (się) 
посиляти ся  -  jeść na siłę, bez apetytu
  lub bawić się jedzeniem
посыл'ати  -  posyłać
посыпати  -  posypać
поскл'адати  -  poskładać
посклияти  -  posklejać
поскрибка  -  mała skrobaczka do 
  oczyszczania dzieży z resztek ciasta
поскручати  -  poskręcać
поскубсти  -  poskubać
посл'анец  -  posłaniec
послебодити  -  poluzować
послинити  -  poślinić
посл'ухати  -  posłuchać
посл'ушеньство  -  posłuszeństwo
посл'ушни/й  -  posłuszny
посмакувати  -  posmakować
посмаркати ся  -  posmarkać się
посмарувати  -  posmarować
посмолити  -  posmolić
посмотрити  -  popatrzeć
посмутніти  -  posmutnieć
посолити  -  posolić
поспати  -  pospać
постав  -  postaw (sukna)
поставити  -  postawić
поставити серст  -  zjeżyć sierść
поставник  -  wielka świeczka lub duży 
  stojący świecznik przed obrazami w cerkwi
постелити  -  posłać
постепенно  -  stopniowo
постивка, постівка  -  pokos trawy
постіль, посьціль  -  łóżko, pościel
постілька  -  prycza, wyrko
постояти  -  postać
пострашыти  -  postraszyć
постричы  -  postrzyc (np. owce)
постружниця, буртниця  -  belka z bruzdą
  do spływu gnojówki w stajni
поступок  -  postępek
посувати  -  posuwać
посудити  -  posądzić
посунути  -  posunąć
посходити  -  powschodzić (o posianych roślinach)
посходити ся  -  poschodzić się, zejść się
посьватити  -  poświęcić
посьватити ся  -  poświęcić się
посьвачыня  -  poświęcenie
посьціль  -  pościel, łóżko
потаж  -  nawóz z popiołu
потакувати  -  potakiwać
потверджыня  -  potwierdzenie
потвердити  -  potwierdzić
потвір  -  potwór
потвора  -  potwór
потворне  -  potworne
потемри, по темри  -  po ciemku
потемрити ся  -  ściemniać się
потепліти  -  ocieplić się
потерпіти  -  pocierpieć
потігати  -  pociągać
потім, потим  -  potem
потіха  -  pociecha
потішати  -  pocieszać
потіщыня  -  pocieszenie
потик, потік  -  potok, mała górska rzeczka
потим, потім  -  potem
по тихы  -  po cichu
потовчы  -  potłuc
потовчы ся  -  potłuc się
поток, потик  -  potok
поторгати  -  potargać
поторгувати ся  -  potargować się
потратити  -  pogubić (coś)
потрафити  -  potrafić
потреба  -  potrzeba
потрибне, потрібне  -  potrzebne
потрибувати, потрібувати  -  potrzebować
потримати  -  potrzymać
потрискане, потріскане  -  popękane, potrzaskane
потроіти  -  potroić
потрущыти  -  pokruszyć (głównie w
  odniesieniu do kłosów zboża)
потрясани/й  -  rodzaj tańca
потряска  -  j.w.
потрясти  -  potrząść
потужыти  -  wzmocnić, np. gdy mocno
  dokręconą śrubę należy dokręcić jeszcze 
  potężniej
потужне  -  mocne, potężne, wzmocnione
поумыкати  -  poodsuwać na boki, pousuwać np. z przejścia
поусувати  -  pousuwać
пофарбити  -  pofarbować
пофафрындити  -  potargać na strzępy, podrzeć na pasma
похвал'а  -  pochwała
похвалити  -  pochwalić
похвальне  -  pochwalne
похворити, похворіти  -  zachorować, pochorować się
похылити (ся)  -  pochylić (się)
похыхму  -  po kryjomu
похлібяти  -  pochlebiać
похлипати  -  pochlipać, popić małymi łyczkami
похлюпати  -  pochlupać np. dla sprawdzenia 
  czy coś jest w zamkniętym naczyniu
похляпати  -  pochlapać
похмарно  -  pochmurno
поховати  -  pochować jakieś rzeczy
поховати  -  pochować kogoś, pogrzebać
поховзнути ся  -  pośliznąć się
походжыня  -  pochodzenie
походиста гора  -  góra o łagodnych zboczach
  (po której dobrze się chodzi)
походити  -  pochodzić (sobie)
походити  -  pochodzić (skądś)
похорон, погриб  -  pogrzeb
похоронити  -  pogrzebać, pochować
похребт  -  grzbiet
похребтина  -  mięso z grzbietu: schab, polędwica
поціл'увати  -  pocałować
поцикати (ся)  -  posikać (się)
поювувати > поціл'увати 
почарувати  -  poczarować
початок  -  początek
почервеніти  -  zaczerwienić się
почесати (ся)  -  poczesać (się)
почесне  -  honorowe
почкати  -  poczekać
почкы  -  nerki
почорняви/й  -  ciemny, „czarniawy”
почта  -  poczta
почтове  -  pocztowe
почтяр  -  poczciarz, pracownik poczty
почути  -  usłyszeć
почути  -  poczuć
почутя  -  poczucie
почухати  -  potrzeć, pomasować
пошана  -  szacunek
пошанувати  -  poszanować
пошыряти  -  poszerzać
пошкодити  -  zaszkodzić
пошкодувати  -  poszkodować
пошкрібок  -  mały ptaszek, по поли шкрібкат
пошкрябати  -  poskrobać
пошлід  -  poślad
пошлідити  -  śledzić, pójść po śladach, wyśledzić
пошлякувати  -  wyśledzić, wpaść na ślad
пошпортати  -  podłubać, poszperać
пошпотити ся  -  potknąć się
пощыпати  -  porąbać drwa na polana, lub szczapy
  do palenia
пра  -  pra
прабаба  -  prababcia
правак  -  ktoś posługujący się prawą ręka  por. 
  лівак
правда  -  prawda
правдиве  -  prawdziwe
правдивіст  -  prawdziwość
правдиво  -  prawdziwie
праве  -  prawe
праведник  -  sprawiedliwy, nazwa osób które
  osiągnęły świętość przebywając wśród ludzi, w
  warunkach życia powszedniego
праведно  -  sprawiedliwie, zgodnie z poczuciem 
  sprawiedliwości
праві  -  prawie
праві  -  właśnie, dopiero  праві єм пришол' 
  właśnie przyszedłem
праві добре  -  w sam raz dobre, jak w sam raz 
прави/й  -  prawy
правил'а  -  prawidła, reguły
правил'а  -  prawidła szewskie na buty
право  -  prawo
правнук  -  prawnuk
прагніня  -  pragnienie
прагнути  -  pragnąć
продідо  -  pradziadek
пражене  -  prażone
праживнк  -  ziele żółto kwitnące
пражыти  -  prażyć
праз(д)ник, сьвато  -  scs święto
праз(д)нувати, сьваткувати  -  scs świętować
прайник  -  kijanka do prania na rzeczce, potoku
практыка  -  praktyka, doświadczenie
практыкант  -  praktykant
практыкувати  -  praktykować
пралька  -  pralka
праменисти/й  -  promienisty, też włóknisty
прамено  -  promień (np. słońca), lub włókno
  np. konopii
праня  -  pranie
прайник  -  krótka drewniana deska z rękojeścią
  do prania na potoku, lub rzece
прапор, фана  -  sztandar, flaga
прапорец  -  proporzec
прапорец  -  bukiet ze sztucznych kwiatów, jako
  wyróżnik Marszałka na weselu
прапорщык  -  człowiek niosący, dzierżący
  sztandar, chorąży
прас  -  żelazko
прасувати  -  prasować
прати  -  prać
праца, робота  -  praca
прачка  -  praczka
превчера  -  przedwczoraj
превчерашнє  -  przedwczorajsze
прегнати  -  przegnać
предавати  -  przekazywać
пред, перед (чымси)  -  przed (czymś)
преднивок, доновинкы  -  przednówek
през  -  przez
пре(й)няти  -  przejąć
премилени/й  -  przemiły
преспаниця, преспанка  -  panna z dzieckiem
преспанка, копыл'ка  -  panna z dzieckiem
преспати ся  -  zajść w ciążę będąc panną
претак, решето  -  przetak, rzeszoto
префынкати  -  przemarnieć
прнці, прецінь  -  przecież
прецідити  -  przecedzić
преціж, преця  -  przecież
преця  -  przecież
пречыкнути ся  -  przerwać się (o jakimś 
  tworzywie np. skórze w której był otworek 
  i został przecięty przez mocną nić, drut, rzemyk itp.)
пречыста  -  przeczysta (w odniesieniu do Matki Boskiej)
пречыстити  -  przeczyścić
пречудове  -  przecudne
пречухати  -  przetrzeć (o materiale, skórze)
прешмарити  -  przerzucić
прей(н)яти  -  przejąć
преяти (ся)  -  przejąć (się)
при  -  przy
приберати  -  przybierać (brać po trochę)
приберати  -  przyozdabiać, też ubierać ozdobnie
приберати  -  przybierać pozę
прибити  -  przybić
прибыти  -  przybyć
прибувати, прібувати  -  próbować
приваджувати  -  przyczepiać
привадити  -  przyczepić
привалити  -  przywalić
привезти  -  przywieźć
привезти ся  -  przyjechać, dosł. przywieźć siebie
  (co raczej znaczy że ktoś nas przywiózł)
привести  -  przywieść
привіз  -  przywóz
привитаня  -  przywitanie
привитати ся  -  przywitać się
привлечы  -  przywlec
приводити  -  przywodzić
привчыти  -  przyuczyć
привязати  -  przywiązać
пригартати  -  przygarniać
пригварка  -  przymówka (?)
пригорнути  -  przygarnąć
пригорщ  -  przygarść
приґвамчыти  -  przygnieść, przytłamsić
придавати  -  przydawać czegoś
придавати ся  -  przydawać się
придане > приданяне
приданяне, приданчане  -  goście weselni 
  odwiedzający w pierwszy dzień po weselu pannę 
  młodą, wg innych informacji pana młodego
придати ся  -  przydać się
придатне  -  przydatne
придбати  -  przydbać, zadbać sobie o coś
придерте  -  przydarte, przyniszczone
придусити  -  przydusić
призабыти  -  przyzapomnieć
приздобити  -  przyzdobić
призелени/й  -  zielonkawy
призерал'о  -  lustro, zwierciadło
призерати ся  -  przyglądać się
признаня  -  przyznania
признати ся  -  przyznać się
призначыти  -  przeznaczyć
призрити ся  -  przyjrzeć się
при(й)няти  -  przyjąć
при(й)нятя  -  przyjęcie
при(й)ти  -  przyjść
прикл'ад  -  przykład
прикл'адати  -  przykładać
прикл'асти  -  przyłożyć
приклиіти  -  przykleić
прикликати  -  przywołać
приклякнути  -  przyklęknąć
прикоротити  -  ukrócić, przykrócić
прикра гора  -  stroma góra, na którą „przykro” się idzie
прикре  -  przykre
прикрист  -  przykrość
прикрывати (ся)  -  przykrywać (się)
прикрыти  -  przykryć
прикро  -  przykro
прикурити ся  -  przypalić się lekko (np. o
  mleku przegotowywanym)
прикусити  -  przygryźć
прилетіти  -  przylecieć
приліпити  -  przylepić
прилітувати  -  przylatywać
прилив  -  powódź
приливати  -  dolewać
прил'ожыти  -  przyłożyć
прилячы  -  przycisnąć swoim ciężarem ciała (leżąc)
примал'е  -  przymałe
примерзнене  -  przymarznięte
примерзнути  -  przymarznąć
примір  -  przykład
приморозити  -  przymrozić
приморозок  -  przymrozek
приморочени/й  -  lekko zamroczony
принаймі  -  przynajmniej
принести  -  przynieść
принимати  -  przyjmować
приносити  -  przynosić
приодівок  -  przyodziewek
приодіти  -  przyodziać
припавузити  -  przyłożyć drągiem > павуз
припасати  -  przypasać (wpuścić np. koszlę w spodnie)
припасти  -  przypaść
припацячыти  -  przypaskudzić (dosł. przyświnić)
приперти  -  przyprzeć
приперти  -  przymknąć z lekka (np. drzwi)
припецок  -  przypiecek
припечене  -  przypieczone
припечы  -  przypiec
припікати  -  przypiekać
припущати  -  przypuszczać
припин  -  przypon, długi łańcuch do
  przypinania koni, bydła, kóz by się pasły 
  w jednym miejscu
припинати  -  przypinać
приписати  -  przypisać
приплітати  -  przyplatać (wstążkę do warkocza)
припл'ывати  -  przypływać
приплянтати ся  -  przyplątać się
прип(н)яти  -  przypiąć
прип(н)яти/й  -  przypięty
приповідка  -  przysłowie
припоминати  -  przypominać
припомніня  -  przypomnienie
припомнути, припомянути  -  przypomnieć
припорошыти  -  przyprószyć
припустити  -  przypuścić
припучыти  -  przygnieść, przycisnąć
припущати  -  przypuszczać
припущыня  -  przypuszczenie
приражени/й  -  podchmielony, podpity
прирастати  -  przyrastać
приризати  -  przyciąć (piłą)
природа  -  przyroda
природжыня  -  przyrodzenie (oględnie o narządach płciowych)
природне  -  od urodzenia
природне  -  naturalne
прироснути  -  przyrosnąć
прирубити ся  -  przygoić się, o ranie, która
  zaczęła się goić tworząc rąbek
присадити  -  przystawić np. cielę do krowy, 
  co oznaczało, że nie będzie przeznaczone na rzeź
  lecz do dalszego chowu (raczej dotyczyło cieliczek
  byczki czekał zwykle nóż)
присадити ся  -  wziąć się za coś ciężkiego (do
  podźwignięcia, przesunięcia itp. czasami żartobliwie
  do jedzenia)
присвоіти  -  przyswoić
присігати  -  przysięgać
присідати  -  przysiadać
присісти  -  przysiąść
присыл'ати  -  przysyłać
присыпати  -  przysypać
прискл'адати  -  uskładać (trochę)
прискочыти  -  przyskoczyć (przybiec skokiem)
прискринок  -  mała skrzynka na wewnętrznej 
  bocznej ściance dużej skrzyni (лады)
присл'ати  -  przysłać
присмагнути ся  -  opalić się lekko
приспанка  -  panna z dzieckiem
приспати ся  -  zajść w ciążę będąc panną
приспорити  -  przysporzyć
приставати  -  przystawać, zgadzać się na coś
приставати  -  dojrzewać
приставити  -  przystawić, przyłożyć
приставка  -  przystawka
приставяти  -  przystawiać, przykładać
пристал'е  -  dojrzałe
пристати  -  dojrzeć (w sensie dojrzewania)
пристати  -  zgodzić się na coś
пристати до дакого  -  przyłączyć się do kogoś
  grupy, organizacji, rodziny
присташ  -  ten kto wszedł do, czyli пристал' 
  do rodziny żony – na jej grunt
пристерал'о, пл'ахта  -  prześcieradło
пристерати  -  przyścierać
присувати  -  przysuwać
присунути  -  przysunąć
присушыти  -  podsuszyć
присяга  -  przysięga
присягнути  -  przysiąc
присяжник  -  przysięgły, ławnik
присячы  -  przysiąc
притвор  -  przedsionek, przednia część świątyni
притерти  -  przytrzeć
притігати  -  przyciągać
притинати  -  przycinać
притиск  -  przycisk
притискати  -  przyciskać
притиснути  -  przycisnąć
притовчы, притавкати  -  przytłuc, przytłukiwać
притягнути  -  przyciągnąć
приходити  -  przychodzić
прицабанити  -  „przyłożyć”, uderzyć, lub 
  przydusić przycisnąć nagle
прицапнути  -  przyłapać, np. podeszwę do buta
  jednym gwożdzikiem by się nie przesuwała
  podczas dalszych czynności
прицяпати  -  przymoczyć (o deszczu, który na
  coś trochę napadał)
причаіти ся  -  przyczaić się
причандаля  -  różne narzędzia, przybory 
  dodatkowe do czegoś, albo inne „graty” nie
  zawsze potrzebne,
причастия  -  komunia
причащати ся  -  przystępować do komunii
причына  -  przyczyna
причыпок, причіпок  -  przybudówka
причыслити до  -  zaliczyć do
причол'ок (але причивка) -  część stodoły
пришва  -  przyszwa w bucie (przyszywana do podeszwy)
прищыпок  -  łatka skórzana na obuwiu, 
  częściowo przyczepiona do podeszwy
приятель  -  przyjaciel
прияти  -  przyjąć
прияти ся  -  przyjąć się np. do pracy
прияти ся  -  np. o posadzonym drzewku, które 
  nie zeschło, o szczepieniu, które „zadziałało”
про (дакого, дашто)  -  przez (kogoś, coś)
проба  -  próba
пробант  -  doświadczony człowiek, ekspert
пробантни/й  -  doświadczony
пробивати  -  przebijać
пробивач  -  przebijacz
пробити  -  przebić
проблем  -  problem
провадити  -  prowadzić
провій (але провоі)  - smuga 
провина  -  przewina
провуб, прол'уб  -  przerębel, przerębla
прогайнувати  > прогойнувати
прогалина  -  przerwa w pasie lasu, puste 
  niezarośnięte miejsce
прогноіти (поле)  -  nawieźć obornikiem (pole)
  прогойнувати, прогайнувати, розтратити  
  (грошы, добра)  -  przehulać, przemarnieć
продавати  -  sprzedawać
продаж  -  sprzedaż
продай  -  sprzedaż на продай na sprzedaż
продати  -  sprzedać
продовжати  -  przedłużać, kontynuować
прозывати  -  kląć, wyzywać
прозывка  -  przekleństwo, przezwisko
прозоре  -  przezroczyste
прокінча, проконеча  -  krótszy bok łóżka, 
  prostokątnego boku pola itp
проклинати  -  przeklinać
прокляти  -  przekląć kogoś, lub zakląć
прокляти/й  -  przeklęty
прокол'оти  -  przekłuć
проконеча > прокінча
промарніти  -  przemarnieć
пропаст  -  przepaść (do której można wpaść)
пропасти  -  przepaść (zniknąć, zaginąć)
пропити  -  przepić
проповід  -  kazanie
пропуклина  -  przepuklina
просатар  -  ktoś wynajęty do zapraszania gości
  na wesele, chrzciny, pogrzeb
просити  -  prosić
проснути ся  -  przebudzić się
простак  -  prostak
просте  -  proste
простицько, простіцько  -  prościutko
просто  -  prosto
простовол'оса  -  z golą głową, bez nakrycia
просторикі/й  -  prostoduszny (określenie zbliżone
  nieco do pojęcia naiwny, ale bez pejoratywnego 
  wydźwięku), wg innych mało delikatny, mówiący 
  prosto w oczy co myśli - chociaż by to było nie 
  bardzo taktowne. Nie wyczuwający sytuacji kiedy 
  co można powiedzieć.
просфора  -  chlebek eucharystyczny z pszennej mąki 
просхнути  -  przeschnąć
протечы, претечы  -  przeciec
протікати  -  przeciekać
против  -  przeciw на против wprost przeciwnie
противити ся  -  sprzeciwać się
противні  -  przeciwnie
противник  -  przeciwnik
противно, противні  -  przeciwnie, 
противставити ся  -  przeciwstawić się
проткати  -  przetkać, odetkać (udrożnić zatkany otwór)
протинок  -  (pol.) przecinek
прото, про то  -  dlatego
протрищыти  -  przejrzeć na oczy (rano)
протрищыти ся  -  świtać, lub rozpogadzać się 
  w znaczeniu że niebo zaczyna być widoczne wśród
  chmur
протяг, претяг  -  przeciąg
професор  -  profesor
проца  -  (pol.) proca
процент  -  procent
процентово  -  procentowo
процідити, прецідити  -  przecedzić
прочесати, пречесати  -  przeczesać
прочытати  -  przeczytać
прочухати  -  przetrzeć na wylot
прощати, пращати  -  żegnać
прояти/й  -  przejęty
прояти/й (нп. звук)  -  przejmujący (dźwięk)
прудко  -  szybko, prędko
пружыти (ся)  -  prężyć (się)
прут  -  pręt
прутик  -  witka, rózga, pręcik
прядено  -  motek przędzy
пряденце  -  przędza na motowidle
пряджыня  -  przędzenie
прядил'о  -  przędziwo
прядка  -  prządka, lub kołowrotek
пряджа, пряжа  -  przędza
прясти  -  prząść
прятати  -  sprzątać, chować
прятач/ка  -  sprzątacz/ka
приячка  -  sprzączka
псі уха  -  płatki (może zastawki) w sercu zwierzęcym
псик  -  piesek
пструг  -  pstrąg
псути  -  psuć
псутя  -  psucie
псякров  -  psiakrew
псяркы  -  dzikie, niesmaczne, drobne owoce
псятвоч  -  łagodne przekleństwo
псятко  -  szczenię, psiątko
псяче  -  psie
птах  -  ptak
пташивя  -  ptactwo (różnorakie)
пташаче  -  ptasie
птічко  -  ptaszę
пту-гей-са !  -  (lub samo гей-са!) okrzyk przy
  kierowaniu wołami oznaczający „w lewo” w
  innych regionach „w lewo” to ксобі)
пту-ксобі !  - (lub samo ксобі) okrzyk kierujący 
  woły w zaprzęgu w lewo
птуц ! -  okrzyk przy pędzeniu cieląt
пту-ча !  -  okrzyk kierujący woły w zaprzęgu w prawo
пудел'ко  -  pudełko
пукати  -  pękać
пукати/й  -  pękaty
пулярис  -  portfel
пулята, пульчата  -  indyczęta
пулька  -  indyczka
пульош, пуляк  -  indor, indyk
пупеняк  -  jakiś mały ptaszek ?
пупер  -  żołądek kurzy
пупок  -  pępek
пупок  -  pączek (zawiązek kwiatu, lub liścia)
пуприк  -  mały żołądek ptasi
пустити  -  puścić
пустыня, пустатыня  -  pustynia
пут  -  droga (zwykle gruntowa)
путати  -  pętać
путик  -  wąska dróżka
путиска  -  rozjechana szeroko droga gruntowa
путня  -  drewniane wiadro na wodę (dłubane 
  z pnia, z dwoma uchami i pałąkiem)
пух  -  puch
пухнути  -  puchnąć
пучыти  -  cisnąć, gnieść
пучыти ся  -  natężać się
пущаня  -  ostatki przed wielkim postem
пущати  -  puszczać
пущати ся  -  o brudzie, który znika w trakcie prania
пхати  -  pchać
пшениця  -  pszenica
пшеничне  -  pszenne
пщельник, улий  -  ul
пщоляр  -  pszczelarz
пщолярство  -  pszczelarstwo
пщол'а  -  pszczoła
пяд  -  piędź
пядити  -  mierzyć piędzią
пяст  -  pięść
пястук  -  pięść
пят  -  pięć
пята  -  pięta
пята част  - piąta część 
пятдесят  -  pięćdziesiąt
пятеракє  -  pięciorakie
пятеро  -  pięcioro
пятка  -  piątka
пятнадцет  -  piętnaście
пятниця  -  piątek
пятсто  -  pięćset	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .