ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk L l
 


labirynt  -  лябіринт
laborant  -  ляборант
laboratorium  -  лябораторюм
laboratoryjny  -  лябораторний
lać  -  ляти
lada  -  прил'авок
lada jaki  -  леда якій
ladaco  -  марник, буд што
ladacznica  -  шельма,  ледачниця ?
laguna  -  ляґуна
laik  -  дилєтант,  профан,  ляік
lakier  -  лякєр
lakierki  -  лякєркы
lakierować  -  лякєрувати
lakmus  -  лякмус
lakoniczny  -  ляконічний
lakować  -  лякувати, печатувати (ляком)
lalka  -  лялька
lament  -  пл'ач,  лямент
lamentować  -  пл'акати,  ляментувати
lamować  -  обрамяти
lamówka  -  облямка 
lampa  -  лямпа
lampart  -  лямпарт,  леопард,  пантера
lampas  -  лямпас
lampion  -  лямпйон
lamus  -  скл'аджай ?
lanca  -  списа,  піка,  копія
lancet  -  лянцет
landrynka  -  цукєркы,  ляндринкы
lanie  -  ляня,  битя
lanolina  -  ляноліна
lansować  -  популяризувати,  реклямувати
lapidarny  -  ляпідарний
lapis  -   ляпіс
lapsus  -  ляпсус
larwa  -  личынка,  лярва
las  -  ліс
laseczka  -  паличка
lasecznik  -  паличник 
lasek  -  лісик
laska  -  палиця
laskowy  -  лісковий
lasować  -  гасити
latać  -  перхати o ptakach,  літати o samolotach
latarka  -  лямпка
latarnia  -  літарня
latarnik  -  літарник
latawiec  -  літак
lato  -  літо 
latorośl  -   нащадок,  потомок,  чадо
       o roślinach літоврост *
laufer  -  гінчык *?
laur  -  ляур
laureat  -  ляуреат
lawa  -  лява
lawenda  -  ляванда
laweta  -  лявета
lawina  -  лявина
lawirować  -  лявірувати
lazaret  -  лязарет
lazur  -  лязур,  синява
ląd  -  земля
lądować  -  сідати
lądowisko  -  сідаче поле,  льотниско
lecieć  -  летіти,  перхати > літати
leciwy  -  старшавий
lecz  -  але
leczenie  -  лічыня
lecznica  -  лічниця,  амбуляторюм
lecznictwo  -  лічництво
leczniczy  -  лічничий
leczyć  -  лічыти
ledwie  -  ледво
legalizować  -  лєґалізувати
legalny  -  лєґальний,  правний
legat  -  леґат, папскій посел' в степени кардинал'а
legenda  -  леґенда
legendarny  -  леґендарний
legia  -  леґія,  леґіон
legion  -  леґіон
legionista  -  леґіонер,  леґіоніст(а)
legitymacja  -  лєґітимация
legitymować  -  лєґітимувати
legowisko  -  лігависко ?*
legumina  -  десер (будинь, кісєль)
lej  -  яма (нп. по бомбі)
lejce  -  ліцы, вічкы
lejek  -  лійок
lek  -  лік
lekarski  -  дохторскій
lekarstwo  -  лікарство
lekarz  -  дохтор
lekceważący  -  легковажучий ?
lekceważenie  -  легковажыня ?
lekceważyć  -  легковажыти ?
lekcja  -  лєкция
lekki  -  легкій
lekkoatleta  -  легка атлєтыка
lekkomyślność  -  легковажнист ?
lekkomyślny  -  легковажний ?
lekkość  -  легкіст
leksykografia  -  лєксикоґрафія
lektor  -  лєктор
lektura  -  чытаня
lemiesz  -  леміш
lemoniada  -  лимоняда
len  -  лен
lenić się  -  ліни(ви)ти ся
lenieć  -  лінити
leninizm  -  лєнінізм
leninowski  -  лєніновскій
lenistwo  -  лінивство
leniuch  -  лінивий,  лін
leniuchować  -  бал'аґувати ?
leniwiec  -  лінивец
leniwy  - лінивий
lennik  -  лєнник,  васаль
lenno  -  лєнно
leń  -  лінивий,  лін
lep  -  липкач
lepianka  -  хыжа з глины (ліпена), ліпянка
lepić  -  ліпити
lepiej  -  ліпше
lepki  -  липкачий
lepszy  -  ліпший
lesisty  -  лісистий
leszcz  -   лещ,  ліщ *
leszczyna  -  ліщына
leśnictwo  -  лісництво
leśniczówka  -  лісничивка
leśniczy  -  лісничи
leśny  -  лісний
letarg  -  летарґ
letni  -  літній (нп час) 
letni  -  літній (мал'о тепл'ий)
letnik  -  дачник,  вчасович
letnisko  -  дачня,  вчасовиско
leukocyt  -  лєукоцит
lew  -  лев 
lewa  -  взятка
lewar  -  підвигник,  * левар
lewatywa  -  клізма
lewica  -  ліве крыл'о
lewicowiec  -  лівий
lewy  -  лівий
leźć  -  лізти
leżak  -  лежак
leże  -  лежовиско
leżeć  -  лежати
lędźwie  -  крижы
lęgnąć  -  się лячы ся
lęk  -  страх
lękać się  -  бояти ся
lękliwy  -  боячий
lgnąć  -  липнути,  прилипати
libacja  -  пиятыка  -  
liberalizm  -  лібералізм
liberalny  -  ліберальний
liberał  -  ліберал'
liberia  -  парадний мундур сл'ужбы
libertyn  -  лібертин,  вільнодумец
libra  -  лібра
libretto  -  лібретто
licencja  -  ліценция
liceum  -  ліцей
licho  -  лихо біда
lichota  -  марнота
lichtarz  -  сьвічник
lichwa  -  лихва
lichwiarz  -  лихвяр
lichy  -  лихій 
licować  -  личыти
licytacja  -  ліцитация
licytator  -  ліцитатор
licytować  -  ліцитувати
liczba  -  чысл'о
liczbowy  -  чысл'овий
liczebnie  -  чысл'ово
liczebnik  -  чысловник
liczebny  -  чысленний
liczenie  -  рахуваня
licznik  -  чысельник
liczny  -  чысленний
liczyć  -  рахувати
liczydło  -  раховниця
liga  -  ліґа
lignina  -  ліґніна
likier  -  лікєр
likwidacja  -  ліквідация
likwidować  -  ліквідувати
lila  -  лилийовий
lilia  -  лелия
liliowy  -  лелийовий
liliput  -  лилипут,  карлик
limfa  -  лімфа
limfatyczny  -  лімфатычний
limit  -  ліміт
limuzyna  -  лімузина
lin  -   лин
lina  -  мотуз,  шнур,  лина
lincz  -  лінч
linczować  -  лінчувати
lingwista  -  лінґвіста
lingwistyka  -  лінґвістыка
linia  -  ленія
linijka  -  ленійка
liniować  -  крискувати,  леніювати
liniowy  -  ленійовий
linoleum  -  лінолєум
linoskoczek  -  акробата ?
linotyp  -  линотып
linowy  -  шнуровий,  линовий
lipa  -  липа
lipiec  -  липен
lipowy  -  липовий
lira  -  ліра
liryczny  -  лірычний
liryk  -  лірык
liryka  -  лірыка
lis  -  лишка
list  -  лист
lista  -  спис,  листа
listek  -  листок
listonosz  -  листонош
listopad  -  листопад
listownie  -  листовні
listowny  -  листовний
listowy  -  листовий
listwa  -  листва,  обшывка
liszaj  -  лишай
liszka  -  гусениця
liściasty  -  листятий, лисьцятий
liść  -  листок
litania  -  молебен
litera  -  буква,  літера
literacki  -  літерацкій
literalny  -  буквальний,  досл'овний
literat  -  літерат,  писменник
literatura  -  література,  писменництво
litewski  -  литовскій
litograf  -  литоґраф
litografia  -  литоґрафія
litościwy  -  мил'осерний
litość  -  мил'осердя
litować się  -  мил'осердити ся
litr  -  літра
liturgia  -  літурґія
liturgiczny  -  літурґічний
lity  -  ціл'ковий,  в ціл'ости
lizać  -  лизати
lizol  -  лізоль
lizus  -  підлизник *
lniany  -  ільняний,  леняний
loch  -  темниця,  льох
lodowaty  -  ледуватий
lodowiec  -  ледовец
lodowisko  -  ледовиско
lodownia  -  ледовня
lodowy  -  ледовий
lodówka  -  ледивка
lody  -  ледиво * морозиво ?
lodziarz  -  ледяр * ? 
logarytm  -  льоґарытм
logiczny  -  льоґічний
logika  -  льоґіка
lojalność  -  льояльнист
lojalny  -  льояльний
lok  -  кучер(ик)
lokaj  -  льокай,  посл'угач
lokal  -  поміщыня,  льокаль
lokalizować  -  льокалізувати
lokalny  -  місцевий,  льокальний
lokata  -  льоката,  вміщыня,  місце
lokaut  -  льокаут
lokomocja  -  преміщаня ся 
lokomotywa  -  льокомотыва
lokować  -  вміщати,  льокувати
lombard  -  льомбард
londyńczyk  -  льондинец
lont  -  запальний шнур,  льонт
lora  -  плятформа
lornetka  -  льорнета
los  -  доля,  білет льотериі
losować  -  жеребкувати,  тягнути білет
losowanie  -  жеребкуваня,  тягніня білету
lot  -  льот
loteria  -  льотерия
lotka  -  махавка ?
lotnictwo  -  авяция
lotniczy  -  авяцийний
lotnik  -  літач,* льотник
lotnisko  -  аеродром,  аеропорт
lotniskowiec  -  авіяносич ?
lotny  -  літальний,  быстрий
lotos  -  льотос
loża  -  льожа
lód  -  люд,  лед
lśniący  -  шклячий
lśnić  -  шклити ся
lub  -  або 
lubić  -  любити
lubieżnik  -  прелюбник,  * ? зл'олюбник, * ? 
lubować się  -  тішыти ся (дачым)
lud  -  нарид, люде
ludność  -  люде, населіня, нарид
ludny  -  (вельо)людний
ludobójca  -  людозабивец, людозабивця
ludobójstwo  -  людозабивство
ludowy  -  народний
ludożerca  -  людоід,  людожер
ludzie  -  люде
ludzki  -  ч(л')овечий,  гуманний
ludzkość  -  ч(л')овечество
lufa  -  люфа
lufcik  -  дверчыкы
luk  -  люк
luka  -  прерва, прогалина, люка
lukier  -  люкєр
lukratywny  -  доходовий
luksus  -  люксус
luksusowy  -  люксусовий
lunatyk  -  сновидник,  люнатык
lunąć  -  люнути
luneta  -  люнета ?
lupa  -  люпа
lusterko  -  зеркал'ко,  призерал'ко
lustracja  -  осмотрюваня,  інспекция, справджаня
lustro  -  зеркал'о,  призерал'о
lustrować  -  осмотрювати,  інспекцйонувати, справджати
lut  -  спойка
luteranin  -  лютеран
lutnia  -  лютня 
lutnista  -  лютняр
lutować  -  споювати
luty  -  лютий
luz  -   люз 
luzować  -  слебодити
luźny  -  слебідний
lwi  -  львій
lżyć  -  прозывати,  уближати ?	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .