ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk S s
 


sabotaż  -  саботаж
sabotażysta  -  саботер *
sabotować  -  саботувати
sad  -  сад
sadło  -  сал'о
sadowić  -  садовити
sadownictwo  -  садивництво
sadyba  -  садыба
sadysta  -  садиста 
sadyzm  -  садызм
sadza  -  саджа
sadzać  -  саджати
sadzawka  -  сажавка,копанка 
sadzić  -  садити
sadzonka  -  саджинка
safian  -  сафян
sagan  -  велькій горнец,котел'
sak  -  сіт(ка) на рыбы
sakrament  -  таінство
sakwa  -  мішок подорожній
sala  -  саля
salaterka  -  шал'атник,шал'атниця
saldo  -  сальдо
saletra  -  салітра
salina  -  сол'отвина ?
salon  -  сальон
salonka  -  сальонка
salut  -  салют
salutować  -  салютувати
salwa  -  сальва, салют
sałata  -  шал'ата
sam  -  сам
samica  -  самиця
samiec  -  самец
samobójca  -  самозабивця *
samobójczy  -  самозабивчий *
samobójstwo  -  самозабивство *
samochód  -  ауто, самохід
samochwalstwo  -  самохвальство
samochwał  -  самохвалец
samodział  -  домове сукно\пол'отно
samodzielność  -  самодільнист ?
samodzielny  -  самодільний ?
samogłoska  -  гол'осна
samogon  -  самогон
samoistny  -  самоістний
samokrytyka  -  самокритыка
samokształcenie  -  самоосьвіта
samolot  -  европлян, самольот
samolub  -  самолюб
samolubny  -  самолюбний
samolubstwo  -  самолюбство
samoobrona  -  самооборона
samoobsługowy  -  самообсл'уга
samopas  -  самопас, самому (без надзору)
samopoczucie  -  самопочутя
samopomoc  -  взаємопоміч,самопоміч
samorodek  -  самородок
samorodny  -  самородний
samorząd  -  самоуряд
samostanowienie  -  самостанов(л)іня
samotnik  -  самотник
samotność  -  самітнист
samotny  -  самітний
samouctwo  -  самоосьвіта
samouczek  -  самоучебник
samouk  -  самоук
samowładztwo  -  самодержавя
samowola  -  самоволя
samowolny  -  самовільний
samowystarczalność  -  самовыстарчальнист
samozachowawczy  -  самохранний
samozapalanie się  -  самозапаляня ся
samozwaniec  -  самозванец
samozwańczy  -  самозваньчий
sanatorium  -  санаторюм
sandał  -  сандал'
sanie  -  сані
sanitariusz  -  санітет
sanitariuszka  -  санітетка
sanitarny  -  санітарний
sankcja  -  санкция
sankcjonować  -  санкцйонувати
sanki  -  санкы 
sanna  -  саниця
sanskryt  -  санскрыт
sapać  -  сапіти
saper  -  сапер
sardynka  -  сардинка
sarkać  -  побуркувати (на дакого), пригваряти вышкырчо
sarkastyczny  -  саркастычний, вышкырчий ?
sarkazm  -  сарказм, вышкырчист ? 
sarkofag  -  саркофаґ
sarna  -  серна
sarni  -  сернячий
Sas  -  Сас
saski  -  саскій
satelita  -  спутник,сателіта
satrapa  -  сатрапа
satyna  -  сатина
satyryczny  -  сатыра
satyryk  -  сатырык
satysfakcja  -  задоволіня,сатысфакция
sączek  -  сячок
sączyć  -  сячыти
sąd  -  суд
sądownictwo  -  судовництво
sądowy  -  судовий
sądzić  -  судити
sąsiad  -  сусід
sąsiadować  -  сусідувати
sąsiedni  -  сусідній
sąsiedztwo  -  сусідзтво
scalić  -  сцілити, зл'учыти в ціл'іст
scena  -  сцена
scenariusz  -  сценар
sceneria  -  сценеря
sceniczny  -  сценічний
sceptycyzm  -  скептыцизм
sceptyczny  -  скептычний
sceptyk  -  скептык
schab  -  похребтина
schadzka  -  cхідка, ? таємна стрича
scheda  -  дідицтво ? вітцьовизна
schemat  -  схема(т)
schematyczny  -  схематычний
schizma  -  схізма,розщып
schlebiać  -  підхлібяти
schludny  -  чыстий,порядний
schnąć  -  схнути
schodek  -  сходок,ступень, степень 
schodowy  -  сходовий
schody  -  сходы
schodzić  -  сходити
schorowany  -  схворений
schować  -  сховати
schowek  -  (с)хованка
schron  -  охоронне скрытя
schronić  -  сховати,скрыти пред непеком
schronisko  -  туристычна хыжа
schwytać  -  зімати,хватити
schylać  -  схыляти
schyłek  -  занепад,схыл'ок
scyzoryk  -  ниж скл'аданий,цизорик
seans  -  сеанс
secesja  -  одділіня,одорваня
sedno  -  істина,? гол'овне, гол'овна рич\мысель
sejf  -  сейф
sejm  -  сейм
sekciarski  -   сектярскій
sekciarz  -  сектяр
sekcja  -  секция
sekcyjny  -  секцийний
sekret  -  секрет
sekretariat  -  секретарят
sekretarz  -  секретар
seksualny  -  пл'отьовий,сексуальний
sekta  -  секта
sektor  -  сектор
sekunda  -  секунда
sekundant  -  секундант
sekundować  -  секундувати
sekutnica  -  сварлива баба,секутниця
sekwestr  -  секвестер
seledynowy  -  блідо-зелений,селєдиновий
selekcja  -  селєкция
seler  -  селєр
semafor  -  семафор
semantyka  -  семантыка
semestr  -  семестер
semicki  -  семіцкій
seminarium  -  семінарюм
Semita  -  Семіта
sen  -  сон
senat  -  сенат
senator  -  сенатор
senior  -  сеньор
senność  -  спячист,соннист
senny  -  спячий,сонний
sens  -  сенс,смысел'
sensacja  -  сенсация
sensacyjny  -  сенсацийний
sentencja  -  сентенция
sentyment  -  сентимент
sentymentalność  -  сентиментальнист
sentymentalny  -  сентиментальний
separacja  -  одділіня, сепарация
separować  -  одділяти, сепарувати
sepleniący  -  шепельтавий
seplenić  -  шепельтати
ser  -  сыр
serce  -  серце
sercowy  -  серцьовий
serdak  -  сердак
serdeczność  -  сердечнист
serdeczny  -  сердечний
serdelek  -  кобаска, сердельок
serduszko  -  сердечко
serenada  -  серенада
seria  -  серия
serio  -  на поважні
serwatka  -  жемтиця
serweta  -  сервета,обрус ?
serwetka  -  серветка,обрусик ?
serwilizm  -  підсл'ужнист
serwis  -  обсл'уга
serwis  -  застава стол'ова
serwować  -  подавати (на стил')
seryjny  -  серийний
sesja  -  сесия
setka  -  сотка
setny  -  сотний
sezon  -  сезон
sędzia  -  судя
sędziwy  -  старий
sęk  -  сук
sękaty  -  сукатий
sęp  -  стервятник
sfera  -  сфера
sferyczny  -  сферычний,банькастий
sfinks  -  сфінкс
sfora  -  сфора
siać  -  сіяти
siadać  -  сідати
siano  -  сіно
sianokosy  -  сіножатя,сінокосы
siarczan  -  сірчан ?
siarczysty  -  міцний,острий 
siarka  -  сірка
siarkowy  -  сірковий
siatka  -  сітка
siatkówka  -  сітчатка,
siatkówka  -  пил'ка сіткова
siąść  -  сісти
sidło  -  сідл'о
siebie  -  себе
siec  -  січы
sieczka  -  січка
sieczna  -  січна ?
sieć  -  сіт
siedem  -  сім
siedemdziesiąt  -  сімдесят
siedemdziesiąty  -  сімдесятий
siedemnasty  -  сімнадцетий
siedemnaście  -  сімнадцет
siedemset  -  сімсто
siedlisko  -  місце поселіня, жытлиско *
siedmioletni  -  семолітній
siedmioraki  -  семеракій
siedmioro  -  семеро
siedzenie  -  сіджыня
siedziba  -  резиденция? місце мешканя
siedzieć  -  сідити
siejba  -  сіяня
siekacz  -  сікач
siekać  -  січы? сікати
siekanina  -  сіканина
siekiera  -  сокыра
sielanka  -  ідыльля
sielski  -  ідылличний, сельскій
siemię  -  сімя
siennik  -  сінник
sień  -  сіни
sierociniec  -  сиротинец
sieroctwo  -  сиротиньство
sierota  -  сирота
sierp  -  серп
sierpień  -  серпен
sierść  -  серст
sierżant  -  сєржант
siew  -  сів
siewca  -  сівач
siewnik  -  сівник
się  -  ся
sięgać  -  диставати (штоси) заставати (покальси)
sikawka  -  сикавка
sikor(k)a  -  синиця,синичка
silić się  -  силити ся
silnik  -  мотор
silny  -  міцний,сильний
silos  -  съільос
siła  -  сил'а
siłacz  -  сил'ач
siłownia  -  сил'овня, сил'ова стация сил'овий аґреґат,
siniak  -  синяк
sinus  -  съінус
siny  -  синій
siodlarstwo  -  сідлярство
siodłać  -  сідл'ати
siodło  -  сідл'о
siostra  -  сестра
siostrzenica  -  сестры дівка
siostrzeniec  -  сестры сын
siódemka  -  сімка
siódmy  -  семий
sito  -  сито
siwek  -  сивий
siwieć  -  сивіти
siwowłosy  -  сивовол'осий,зо сивыма вол'осами
siwy  -  сивий
skafander  -  скафандер
skakać  -  скакати
skakanka  -  скаканка
skala  -  скаля ?
skaleczenie  -  скалічыня
skaleczyć  -  скалічыти
skalisty  -  скалистий
skalp  -  скальп
skała  -  скал'а
skamielina  -  скамяніл'іст
skamienieć  -  скаменіти,скамяніти
skandal  -  скандаль
skandaliczny  -  скандальний
skarb  -  скарб,богацтво
skarbiec  -  скарбниця
skarbnik  -  скарбник
skarbonka  -  скл'аданичка, * касочка *
skarga  -  скарга
skarłowaciały  -  скыртавіл'ий
skarpa  -  шкарпа,бериг
skarpetka  -  шкарпетка
skarżyć  -  скаржыти 
skaza  -  порок
skazać  -  засудити
skazaniec  -  засуджений
skazić  -   заразити,сказити
skąd  -  одкаль
skądinąd  -  од індаль, * з інчого жерел'а
skąpić  -  скупити
skąpiec  -  скупар
skąpstwo  -  скупіст
skąpy  -  скупий
skiba  -  скыба
skinąć  -  кывнути
skinienie  -  кывніня
sklejka  -  склийка 
sklep  -  продайня * склеп
sklepienie  -  склепіня
sklepikarz  -  продавец, *продавчыня, * склепар *
sklepiony  -  склепений
skleroza  -  склєроза
składać  -  скл'адати
składany  -  скл'аданий
składka  -  скл'адка
składnia  -  синтаксис
składnica  -  скл'аджай,скл'адниця
składnik  -  зл'ожник *
składniowy  -  синтаксычний
skłaniać  -  схыляти,схылювати
skłon  -  схыліня
skłonność  -  схыльнист
skłonny  -  схыльний
skłócić  -  посварити
sknera  -  скупар
sknerstwo  -  скупство,скупарство
skobel  -  скібка
skoczek  -  скочник
skoczny  -  скочний
skoczyć  -  скочыти
skok  -  скок
skołatany  -  зостараний,стурчений ?
skomleć  -  скомліти
skomplikowany  -  зоскл'аднений
skonać  -  сконати
skonfederować  -  сконфедерувати
skończony  -  скінчений
skończyć  -  скінчыти
skoro  -  як, коли ~ świt чым свит
skorowidz  -  скорогляд *
skorpion  -  скорпіон
skorupa  -  шкарупа
skory  -  охотний, схыльний,
skośny  -  скісний
skowronek  -  жа(й)воронок
skowyczeć  -  сковычати
skowyt  -  сковыт
skóra  -  скора
skórka  -  скірка
skórny  -  скоровий
skórzany  -  скоряний
skracać  -  коротшати 
skradać się  -  підходити непостережено, красти ся 
skraj  -  край
skrajność  -  крайнист
skrajny  -  крайній
skrapiać  -  кропити,спырскувати 
skraplać  -  скропляти,орошувати, конденсувати
skrawek  -  кавальчык
skreślić  -  скрислити
skręcać  -  скручати, кєрувати
skrępować  -  звязати кісно
skrępowany  -  звязаний кісно, ? або не свобідний в почутю
skręt  -  кєра
skrobaczka  -  шкрябак
skrobać  -  шкрябати
skromność  -  скромнист
skromny  -  скромний
skroń  -   бік чел'а,чел'обік * ?
skropić  -  скропити
skrócić  -  скоротити
skrót  -  скорочыня
skrucha  -  покаяня,жал'уваня 
skrupić się  -  звезти ся (на дакым)
skrupulatność  -  докл'аднист,сумліннист
skrupulatny  -  докл'адний,сумлінний
skrupuł  -  одзыв сум(л)іня
skruszony  -  тот што ся покаял'
skruszyć  -  розкыршыти,розбити, змякчыти
skrypt  -  запис, выпис з книжок 
skrytka  -  схованка
skrytobójca  -  скрытозабивця *
skryty  -  скрытий
skrzeczeć  -  скреготати
skrzep  -  загусток *
skrzętność  -  дбачист, * ощаднист
skrzętny  -  дбачий,ощадний
skrzydlaty  -  крыл'атий,крылятий
skrzydło  -  крыл'о
skrzynia  -  скриня
skrzynka  -  скринка
skrzypaczka  -  гушлярка
skrzypce  -  гушлі
skrzypek  -  гушляр
skrzypieć  -  скрипіти
skrzyżowanie  -  п(е)рехрестя, криживка скрещыня
skubać  -  скубсти
skuć  -  скути
skulić się  -  скорчыти ся
skup  -  скуп
skupiać  -  зберати до купы, концентрувати
skupienie  -  концентрация ?
skupiony  -  сконцентруваний ?
skupować  -  скупувати
skurcz  -  скорч
skurczyć  -  скорчыти
skuteczność  -   ефектывнист
skuteczny  -  ефектывний
skutek  -  нашлідзтво, ефект,результат
skuter  -  скутер
skutkować  -  нашлідствувати,давати результат ?
skwapliwy  -  квапливий,поспішливий
skwar  -  спека
skwaśniały  -  сквашнілий
skwer  -  сквер
slawistyka  -  слявістыка
słabnąć  -  сл'абнути
słabostka  -  сл'абничка *
słabość  -  сл'абіст
słabowity  -  сл'абуватий *
słaby  -  сл'абий
słać  -  сл'ати,посыл'ати
słaniać się  -  іти втычкы
sława  -  сл'ава
sławić  -  сл'авити
sławny  -  сл'авний
słodkawy  -  сол'одкавий
słodki  -  сол'одкій
słodycz  -  сол'оджава
słodzić  -  сол'одити
słoik  -  сл'оік 
słoma  -  сол'ома
słomianka  -  сол'омянка
słomiany  -  сол'омяний
słomka  -  сол'омка
słomkowy  -  сол'ом(к)овий
słonecznik  -  сонячник
słoneczny  -  сонячний
słonina  -  сол'онина
słoniowy  -  сл'оньовий
słoność  -  соленист 
słony  -  солений
słoń  -  сл'онь
słońce  -  сонце
słota  -  сл'ота
słotny  -  сл'отний
słowacki  -  сл'овацкій
Słowak  -  Сл'овак
Słoweniec  -  Сл'овенец
słoweński  -  сл'овеньскій
Słowianin  -  Сл'авян(ин)
słowiański  -  сл'авяньскій
słowik  -  сол'овій
słownictwo  -  лєксыка,сл'овництво
słownie  -  сл'овні,сл'овно
słownik  -  сл'овник
słowny  -  сл'овний
słowo  -  сл'ово
słowotwórstwo  -  сл'овотвориня
słód  -  сол'од
słój  -  свій
słówko  -  сл'івце
słuch  -  сл'ух
słuchacz  -  с(л')ухач
słuchać  -  с(л')ухати
słuchawka  -  с(л')ухавка
sługa  -  с(л')уга
słup  -  стоп
słupek  -  стопок
słusznie  -  правильно,справедливо
słuszność  -  правильнист,сл'ушнист
słuszny  -  правильний,сл'ушний
służalczość  -  сл'ужливіст,льокайство, раболюбнист
służalczy  -  сл'ужливий,льокайскій, раболюбний
służąca  -  с(л')ужниця,с(л')ужка
służba  -  с(л')ужба
służbista  -  с(л')ужбиста 
służbowy  -  с(л')ужбовий
służyć  -  с(л')ужыти
słychać  -  чути
słynąć  -  сл'авити ся
słynny  -  сл'авний
słyszalny  -  чутний *
słyszeć  -  чути
smaczny  -  добрий,смачний
smagać  -  смагати
smagły  -  смагл'ий
smak  -  смак
smakołyk  -  смаковина *
smakować  -  смакувати
smalec  -  смалец
smar  -  маз
smarkacz  -  смаркач
smarkaty  -  смаркатий
smarować  -  смарувати
smażyć  -  печы на омасті,смажыти
smecz  -  збитя,стятя
smętny  -  смутнявий
smoczek  -  цицок
smok  -  цмок
smoking  -  смокінґ
smolny  -  смоляний
smoła  -  смол'а
smrodliwy  -  смердячий * 
smród  -  смрид
smucić  -  смутити
smukły  -  шмыткій ?
smutek  -  смуток
smutny  -  смутний
smycz  -  вязаня
smyczek  -  смычок
smyczkowy  -  смычковий
snop  -  сноп,снип
snuć  -  снути,снувати
snycerstwo  -  ризбярство
snycerz  -  ризбяр
sobek  -  скупар
sobie  -  собі
sobota  -  субота
sobowtór  -  двійник
soból  -  соболь
sobór  -  собор
sobótka  -  собітка
socjalista  -  социяліста
socjalistyczny  -  социялістычний
socjalizacja  -  социялізация
socjalizm  -  социялізм
socjalizować  -  социялізувати
socjolog  -  соцйольоґ
socjologiczny  -  социйольоґічний
soczewica  -  сочевиця
soczewka  -  предочивка * ?
soczysty  -  соковитий
soda  -  сода
sodowy  -  содовий
sofa  -  софа
soja  -  соя
sojusz  -  союз
sojuszniczy  -  союзничий
sojusznik  -  союзник
sok  -  сок
sokół  -  сокіл'
solanka  -  солянка
solenny  -  торжественний,урочыстий
solić  -  солити
solidarność  -  солідарнист
solidarny  -  солідарний
solidny  -  порядний,міцний,солідний
solista  -  соліста
soliter  -  солітер
solniczka  -  сольничка
solny  -  соляний
solo  -  сольо
sołtys  -  шол'тыс
sonata  -  соната
sonda  -  сонда 
sondować  -  сондувати
sonet  -  сонет
sopel  -  цомпель
sopran  -  сопран
sortować  -  сортувати
sos  -  сос
sosna  -  сосна
sośnina  -  соснина
sowa  -  сова
sowity  -  щедрий
sód  -  натрюм,натрий
sól  -  силь
spacer  -  прогулька,спацер
spacerować  -  прогуляти,спацерувати
spacja  -  одступ
spaczenie  -  выдуліня
spać  -  спати
spad  -  спад, ? похыліня,склес (ґрунту)
spadać  -  падати
spadek  -  нашлідзтво,дідицтво вітцьовизна, східщына * ?
spadkobierca  -  нашлідник ?
spadkobierczyni  -  нашлідниця ?
spadochron  -  парашут
spadochroniarz  -  парашутиста
spadochronowy  -  парашутовий
spadzisty  -  спадистий,? похылий, прикрий 
spajać  -  споювати,лучыти
spalać  -  спаляти
spalanie  -  спаляня,спалюваня
spalinowy  -  спалярний * ?
sparzyć (się)  -  попечы (ся)
spawacz  -  швайсер
spawać  -  швайсувати
spawanie  -  швайсуваня
spazm  -  спазм,конвульсия
spazmatyczny  -  спазмовий
specjalista  -  фаховец,специяліста
specjalizować  -  специялізувати
specjalność  -  специяльнист
specjalny  -  специяльний
specyficzny  -  специфічний
spekulacja  -  шпекуляция
spekulant  -  шпекулянт
spekulować  -  шпекулювати
spelunka  -  непечна корчма
spełniać  -  выпол'няти
spełznąć  -  сховзнути
spędzać  -  проводити spędzić czas na czymś провести час на дачым
spichlerz  -  шпіхлір 
spiczasty  -  шпічастий,острокінчний *
spiec  -  спечы
spieniężyć  -  замінити на грошы,продати
spieniony  -  спінений
spierać się  -  пресперати ся,сперати ся
spieszny  -  скорий ?
spieszyć się  -  понагляти ся
spięcie  -  спятя,счыпіня,замкніня
spiętrzyć  -  сплянтрувати
spiker  -  спікер 
spinacz  -  спинач
spinać  -  спинати
spinka  -  спинка
spirala  -  спіраля
spiralny  -  спіральний
spirytus  -  шпіритус
spis  -  спис(ок)
spisać  -  списати
spisek  -  змова
spiskować  -  змав(л)яти ся
spiskowiec  -  змовник
spiż  -  бронз
spiżarnia  -  комора ?
splatać  -  сплітати
spleśniały  -  сплишніл'ий
splot  -  сплет, * спліт
splunąć  -  плюнути
spluwaczka  -  плювачка
spłacać  -  спл'ачати
spłaszczać  -  сплящати
spłata  -  спл'ата
spłatać  -  спл'ачати
spław  -  спл'ав
spławiać  -  спл'авяти
spławny  -  спл'авний
spłodzić  -  привести на сьвіт
spłonąć  -  згорити
spłonka  -  кабзель 
spłowiały  -  облізл'ий
spłowieć  -  облізти
spłukiwać  -  спол'окувати
spływać  -  спл'ывати,стікати
spocić się  -  здушыти ся
spocząć  -  сісти,спочнути
spoczynek  -  спочынок
spoczywać  -  спочывати
spod  -  спід
spodek  -  підставка *
spodlenie  -  спідліня
spodlić  -  спідлити
spodnie  -  ногавкы,сподні
spodobać się  -  сподабати
spodziewać się  -  сподівати ся
spoglądać  -  спозерати
spoić  -  споіти
spoistość  -  звязкіст ?
spoisty  -  звязкій ?
spojówka  -  споівка ?
spojrzeć  -  пізрити
spojrzenie  -  пізриня
spokojny  -  спокійний
spokój  -  спокій
spokrewnić się  -  зродинити ся
spoliczkować  -  вдарити (дол'оню) в лице
społeczeństwo  -  социяльство *
społeczność  -  социяльнист *
społeczny  -  социяльний *
społem  -  вспільні,разом
spomiędzy  -  спомедже
sponad  -  спонад
spontaniczny  -  спонтанний
sporadyczny  -  ридкій,ридко ся траф(л)яючий
sporny  -  спорний, пресперний
sporo  -  споро
sport  -  спорт
sportowiec  -  спортовец
sportowy  -  спортовий
sportsmen  -  спортсмен
sportsmenka  -  спортсменка
spory  -  спорий
sporządzać  -  приготовляти
sposobić  -  рыхтувати
sposobność  -  добрий момент, оказия
sposobny  -  спосибний,? надаючий ся
sposób  -  спосиб
spostrzegać  -  спостеригати
spostrzegawczość  -  спостережнист
spostrzegawczy  -  спостережний
spostrzeżenie  -  спостережыня
spośród  -  спомедже,спосеред
spotkanie  -  зыйтя,спотканя
spotkać (się)  -   зыйти ся 
spotwarzać  -  оклеветати,очернити
spotykać  -  зыходити (ся),спотыкати
spowiadać  -  сповідати
spowiedź  -  сповід
spowinowacić się  -   породинити ся
spowodować  -  спричынити
spowszednieć  -  скаждоденніти *
spoza  -  споза
spożycie  -  зіджыня,спожытя
spożywać  -  істи,спожывати
spożywca  -  зъідач,спожывец
spożywczy  -  ідл'овий,спожывчий
spód  -  спід
spódnica  -  кабат,фарбанка,спідниця
spójnia  -  звяз
spójnik  -  пол'учник
spółdzielca  -  кооператор
spółdzielczość  -  кооператывнист
spółdzielczy  -  кооператывний
spółdzielnia  -  кооператыва
spółgłoska  -  спіл'гол'осна
spółka  -  спіл'ка
spór  -  (пре)спір
spóźniać się  -  спізняти ся
spóźnienie  -  спізніня
spóźniony  -  спізнений
spracowany  -  наробений
spragniony  -  спрагл'ий,спрагнений
sprawa  -  справа
sprawca  -  виновник
sprawdzać  -  справджати
sprawdzian  -  справджаник *
sprawiać  -  спричыняти *
sprawiedliwość  -  справедливіст
sprawiedliwy  -  справедливий,праведний
sprawka  -  справка,учынок
sprawnie  -  справні,скоро і добри
sprawność  -  справнист,зручнист
sprawny  -  справний,зручний,спосибний
sprawować (się)  -  провадити ся, вести ся
sprawowanie  -  проваджыня ся,ведіня ся
sprawozdanie  -  справопис *
sprawozdawca  -  справописувач *
sprawunek  -  справунок
sprężać  -  стиснути,спружыти
sprężenie  -  стисніня,спружыня
sprężyna  -  спружына
sprężysty  -  спружынний, * жывавий
sprostać  -  дати рады
sprostować  -  спростувати
sprostowanie  -  спростуваня
sproszkować  -  змінити в порошок
sprośność  -  непристойнист,лябздота ?*
sprośny  -  непристойний, лябздивий ?*
sprowadzać  -  спроваджати
spróchniały  -  збутвіл'ий,спорохніл'ий
spróchnieć  -  збутвіти,спорохніти
spryskać  -  спырскати
spryt  -  спрыт, быстрота ?
sprytny  -  спрытний,быстрий ?
sprzączka  -  приячка
sprzątaczka  -  прятачка
sprzątać  -  прятати
sprzątanie  -  прятаня
sprzeciw  -  спротив
sprzeciwiać się  -  противити ся
sprzeczać się  -  пресперати ся
sprzeczka  -  пресперка *
sprzeczność  -  преспернист *
sprzeczny  -  пресперний *
sprzed  -  спред
sprzedać  -  продати
sprzedajność  -  продайнист
sprzedajny  -  продайний
sprzedawać  -  продавати
sprzedawca  -  продавец
sprzedaż  -  продай,продаж
sprzeniewierzenie  -  одступство,зрада *
sprzeniewierzyć  -  одступити,зрадити *
sprzęgać  -  спригати
sprzęgło  -  спряжник *,счыпник *
sprzęt  -  прибор(ы) ?
sprzyjać  -  сприяти
sprzyjający  -  сприяючий
sprzykrzyć  -  сприкрити
sprzymierzeniec  -  союзник
sprzymierzony  -  зосоюзнений, * союзний, посоюзнений
sprzymierzyć się  -  зосоюзнити ся
sprzysięgać się  -  змав(л)яти ся, * сприсігати ся
sprzysiężenie  -  змова *
spuchnąć  -  спухнути
spuchnięty  -  спухнений
spust  -  спуст,цинґєль 
spustoszenie  -  спустошыня
spustoszyć  -  спустошыти
spuszczać  -  спущати
spuścizna  -  оставшына *
spychacz  -  спыхач
spychać  -  спыхати
srebrnik  -  срибляник
srebro  -  срибл'о
srebrzyć  -  сриблити
srebrzysty  -  сриблистий
srogi  -  лютий,строгій,гризний, суровий ? 
srogość  -  лютист строгіст суровіст 
sroka  -  сорока
srokaty  -  сорокатий
sromotny  -  соромний ?
srożyć się  -  лютити ся ?
ssać  -  цицати
ssak  -  цицавец * ?
ssanie  -  цицаня
ssący  -  цицаючий
stabilizacja  -  стабілізация
stacja  -  стация
staczać  -  скатулювати, вести, проводити
stać  -  стояти
stadion  -  стадйон
stadium  -  фаза,стадюм
stadło  -  пара (муж і жена)
stado  -  стадо
stagnacja  -  стаґнация
stajnia  -  стайня
stal  -  сталь
stale  -  все
stalownia  -  стальовня
stalówka  -  перо, стальова листва
stałość  -  стояннист, * ? незміннист
stały  -  стоянний, * ? незмінний
stamtąd  -  одтамаль
stan  -  стан
stanąć  -  стати
stancja  -  кватера ?
standard  -  стандард
standaryzować  -  стандаризувати
stanik  -  підгрудник, * грудтримач, * станик
staniol  -  станьйоль
stanowczo  -  становчо,ришучо ?
stanowczość  -  становчист,ришучист ?
stanowczy  -  становчий,ришучий ?
stanowić  -  становити
stanowisko  -  становиско,позиция
starać się  -  старати ся
staranie  -  стараня
staranność  -  дбачист, докл'аднист 
staranny  -  докл'адний,дьачий
starcie  -  збитя, взаємовдариня
starczy  -  старчыт
starczyć  -  старчыти
starodawny  -  стародавний
staromodny  -  старомодний
starosta  -  староста
starość  -  старист
staroświecki  -  старосьвіцкій
starożytność  -  антычний,старожытнист
starożytny  -  антычний,старожытний
starszeństwo  -  старшенство
starszy  -  старший
starszyzna  -  старшына
start  -  старт,початок
starter  -  стартер
startować  -  стартувати
staruszek  -  старушок
staruszka  -  старушка
stary  -  старий
starzeć się  -  старити ся
stateczność  -  статечнист
stateczny  -  статечний
statek  -  корабель
statua  -  статуя
statuetka  -  статуетка
statut  -  статут
statyczny  -  статычний
statyka  -  статыка
statysta  -  статыста
statystyczny  -  статистычний
statystyk  -  статистык
statystyka  -  статистыка
statyw  -  статыв
staw  -  став
stawać  -  ставати
stawiać  -  ставяти
stawiennictwo  -  ставництво, зъявництво
stawka  -  ставка
staż  -  стаж
stażysta  -  стажыста
stąd  -  одталь
stąpać  -  ступати
stchórzyć  -  встрашыти ся, побояти ся
stearyna  -  стеарина
stempel  -  штемпель
stemplować  -  штемплювати
stenograf  -  стеноґраф
stenografia  -  стеноґрафія
stenografować  -  стеноґрафувати
step  -  степ
ster  -  кєрувал'о ? *
sterczeć  -  стырчати
stereoskop  -  стереоскоп
stereotypowy  -  стереотыповий
sterling  -  штерлінґ
sternik  -  кєрувач * ?
sterować  -  кєрувати
sterowanie  -  кєруваня
sterta  -  стырта
sterylizować  -  стерилізувати
stębnować  -  стебнувати
stęchlizna  -  стухлина
stęchły  -  стухл'ий,стухнений
stękać  -  стукати
stępić  -  ступити
stęskniony  -  зоцл'ий, зоцнений
stężać  -  густнути,тверднути
stężenie  -  згущыня,концентрация
stłoczyć  -  стол'пити,напхати,стиснути
stłuc  -  стовчы
sto  -  сто
stocznia  -  корабельня *
stodoła  -  студол'а
stoicyzm  -  стоіцизм
stoik  -  стоік
stoisko  -  штанд ? 
stojak  -  стояк
stok  -  убіч
stokrotka  -  марґаритка ?
stokrotny  -  стократний
stolarz  -  столяр
stolec  -  столец
stolica  -  столиця
stolnica  -  стольниця
stołeczny  -  столичний
stołek  -  стильчык
stołować  -  кормити,істи 
stołownik  -  ідальник ?
stołówka  -  ідальня
stomatologia  -  стоматольоґія
stonoga  -  стонога
stop  -  спл'ав,стоп (стояти)
stopa  -  л'аба
stopić  -  розтопити,спл'авити (зляти в єдно)
stopień  -  степень
stopniały  -  розтопений 
stopnieć  -  розтопити ся
stopniować  -  стопнювати
stopniowanie  -  стопнюваня
stopniowo  -  степенно
stopniowy  -  степенний
stora  -  штора,заступа *
storczyk  -  орхідея
stos  -  стырта
stosować  -  ужывати ?
stosowanie  -  ужываня ?
stosowny  -  одповідній
stosunek  -  реляция,пропорция, копуляция
stosunkowy  -  релятывний
stowarzyszenie  -  стоваришыня
stożek  -  стижок
stożkowaty  -  стожкуватий 
stóg  -  стиг,копа
stół  -  стил'
stracenie  -  страчыня,смерт
straceniec  -  насмертенец * ?
strach  -  страх
stracić  -  стратити
stragan  -  будка купецка
straganiarz  -  будковий продавец
strajk  -  штрайк
strajkować  -  штрайкувати
strajkujący  -  штрайкуючий
strapienie  -  страп(л)іня
strapiony  -  страп(л)ений
straszak  -  страшак
straszliwy  -  страшливий
straszny  -  страшний
straszyć  -  страшыти
straszydło  -  страшыл'о
strata  -  втрата
strategia  -  стратеґія
strategiczny  -  стратеґічний
stratny  -  втратний
stratosfera  -  стратосфера
strawa  -  страва
strawny  -  стравний
straż  -  варта,охорона,сторож *
strażak  -  противогняр *
strażnica  -  вартовня,будка охороны
strażnik  -  вартовник,охороняр,сторож 
strącić  -  звалити
strączek  -  стручок
strefa  -  стрефа
streszczać  -  коротко, описувати ?
streszczenie  -  скорочений опис ?
stręczyciel  -  раяч *
stręczyć  -  раіти
strofa  -  стричка
strofować  -  напоминати
stroić  -  строіти
strojny  -  гарді позбераний
stromy  -  прикрий,обырвистий,? крутий ?
strona  -  сторона
stronnictwo  -  партия
stronniczość  -  пристороннист, * необєктывнист
stronniczy  -  необєктывний,присторонний *
stronnik  -  присторонник,* поперач *
strop  -  повал'а
stropić  -  выбити з певности,збити з думкы
stroskany  -  застараний
strój  -  облечыня,стрий,ноша
stróż  -  сторож 
strudzony  -  змучений 
strug  -  гобель
struga  -  потик,потичок
strugać  -  стругати
struktura  -  структура
strumień  -  потик,струя ?
struna  -  струна
strup  -  струп
struś  -  струсь
strych  -  під
stryczek  -  шнур на шыбеници
stryj/ek  -  стрык/о
stryjeczny  -  стрычний
strzał  -  (вы)стрыл' ?
strzała  -  стрыл'а
strzaskać  -  розтрискати
strząsać  -  стрясати
strzec  -  стеречы
strzecha  -  стриха
strzelać  -  стрыляти
strzelanina  -  стрылянина
strzelba  -  стрыльба
strzelec  -  стрылец
strzelnica  -  стрыльниця
strzelniczy  -  стрыльничий
strzemienny  -  пращальний, ? стрименний
strzemię  -  стримено
strzęp  -  штрямб
strzępić  -  штрямбати
strzyc  -  стричы
strzykać  -  стрикати
strzykanie  -  стриканя
strzykawka  -  шприца ?
strzyżenie  -  стрижыня
student  -  студент
studiować  -  студиювати
studium  -  студиюм
studnia  -  студня
studzić  -  студити
stuk  -  дурк
stulecie  -  столітя
stuletni  -  столітній
stulić  -  стулити
stwardniały  -  ствердлий
stwarzać  -  творити
stwierdzać  -  констатувати,стверджати
stwierdzenie  -  констатация,стверджыня
stworzenie  -  с(о)твориня
stworzyciel  -  с(о)творитель
stworzyć  -  с(о)творити
styczeń  -  січен/ь
styczna  -  стычна,дотычна 
styczność  -  контакт,стык,стычнист
stygmat  -  знак,печат,стиґмат
stygnąć  -  стыти,стынути
stykać się  -  стыкати ся
styl  -  стыль
stylista  -  стыліста
stylistyczny  -  стылістычний
stylistyka  -  стылістыка
stylowy  -  стыльовий
stypa  -  поминкы ?
stypendium  -  стыпендиюм
stypendysta  -  стыпендиста
subiektywizm  -  субєктывізм
subiektywny  -  субєктывний
sublimacja  -  сублімация
sublokator  -  кватерант
subordynacja  -  посл'ушнист
subskrybent  -  предпл'атник
subskrybować  -  предпл'ачати
subskrypcja  -  предпл'ата
substancja  -  матеря,субстанция
subsydiować  -  субсидиювати
subsydium  -  субсидиюм
subtelność  -  деликатнист,субтельнист
subtelny  -  деликатний,субтельний
subwencja  -  допл'ата,субвенция,дотация
subwencjonować  -  допл'ачати,субвенцйонувати
suchar  -  сухар
sucharek  -  сухарок, сухарик
suchotnik  -  сухотник
suchoty  -  сухоты
suchy  -  сухій
sufiks  -  суфікс
sufit  -  повал'а
sufler  -  підповідач, * суфлєр
sugerować  -  підтыркувати *
sugestia  -  підтыркніня *
sugestywny  -  підтырковний *
suka  -  сука
sukces  -  успіх,поведенист *
sukcesja  -  нашлідзтво
sukcesor  -  нашлідник
sukienka  -  кошеля,сукєнка
sukiennice  -  сукєнниці
sukiennictwo  -  сукєнництво
sukiennik  -  сукєнник
suknia  -  сукня
sukno  -  сукно
sułtan  -  сул'тан
sum  -  сум,сом
suma  -  сума
sumaryczny  -  сумарний
sumienie  -  суміня
sumienność  -  сум(л)іннист
sumienny  -  сум(л)інний
sumować  -  додавати,сумувати
sunąć  -  сунути
supeł  -  узел'
supremacja  -  верхуваня,геґемонія, пануваня
surogat  -  суроґат
surowica  -  серум,суровиця
surowiec  -  суровина
surowość  -  суровіст
surowy  -  суровий
surówka  -  шал'ата з суровых ярин, або овочив,суровянка,* сурове желізо
susza  -  суша
suszarnia  -  сушня
suszka  -  сушка
suszyć  -  сушыти
sutanna  -  сутанна,підрясник
suterena  -  сутерина
sutka  -  бородавка (на груди)
suwać  -  сувати
suwak  -  замок,(застіжка) ленійка раховнича
swada  -  легковымовнист ?
swar  -  сварка
swat  -  сват
swatać  -  сватати
swaty  -  сваты
swawola  -  сваволя
swawolić  -  сваволити
swawolny  -  свавільний
swąd  -  смрид спаленины
sweter  -  сведер
swędzenie  -  сьваліня
swędzić  -  сьвалити,сьваліти
swoboda  -  свобода
swobodny  -  свобідний
swoisty  -  свойородний,орґінальний
swojski  -  домашній
sworzeń  -  сворень
swój  -  свій
sybaryta  -  сыбарыта
sybarytyzm  -  сыбарытызм
syberyjski  -  сиберийскій
sycić  -  сытити
syczeć  -  сычати
syfon  -  сифон
sygnalizacja  -  сиґналізация
sygnalizacyjny  -  сиґналізацийний
sygnalizować  -  сиґналізувати
sygnał  -  сиґнал'
sygnatura  -  підпис
sygnet  -  персьцін (перстін) зо знаком (родовым або інчым)
syk  -  сык
sylaba  -  скл'ад,силяба
sylogizm  -  сильоґізм
sylwet(k)a  -  обрыс,силует
symbioza  -  симбіоза
symbol  -  симболь, символь
symboliczny  -  симболічний
symbolika  -  симболіка
symbolizować  -  симболізувати
symetria  -  симетрия
symetryczny  -  симетрычний
sympatia  -  симпатия
sympatyczny  -  симпатычний
sympatyk  -  симпатык
sympatyzować  -  симпатызувати
symptom  -  симптом
symptomatyczny  -  симптоматычний
symulacja  -  маркєранцтво,симуляция
symulant  -  симулянт,маркєрант
symulować  -  симулювати,маркєрувати
syn  -  сын
synagoga  -  синаґоґа
synchronizacja  -  синхронізация
synchronizm  -  синхронізм
synchronizować  -  синхронізувати
syndyk  -  сындык
syndykat  -  сындыкат
synekura  -  сынекура
synod  -  синод
synonim  -  синонім
synowa  -  сынова
syntaktyczny  -  синтактычний
syntetyczny  -  синтетычний
synteza  -  синтеза
sypać  -  сыпати
sypialnia  -  спальня
sypialny  -  спальний
sypki  -  сыпкій
syrena  -  сирена
syrop  -  сироп
Syryjczyk  -  Сирийчык
syryjski  -  сирийскій
system  -  систем
systematyczny  -  систематычний
sytny  -  сытний
sytość  -  сытист
sytuacja  -  ситуация,пол'ожыня
sytuować  -  вміщати,льокалізувати
sytuowany (dobrze)  -  матеряльні забезпечений
syt/y  -  сытий
szabla  -  шабля
szablon  -  шабльон
szach  -  шах
szachista  -  шахіста
szachować  -  шахувати
szachownica  -  шаховниця
szachraj  -  шахрай
szachrajstwo  -  шахрайство
szachrować  -  шахрувати
szachy  -  шахы
szacować  -  оціняти,шацувати
szacunek  -  пошана
szafa  -  шафа
szafir  -  ша(п)фір
szafka  -  шафка
szafot  -  шафот
szafować  -  роздавати дашто легкодумні, 
      тіж ґаздувати дачым щедро,або нерозумно
szafran  -  шафран
szajka  -  шайка,банда
szakal  -  шакаль
szal  -  шаль
szala  -  шаля,шалька
szalbierstwo  -  циґаньство,шахрайство
szalbierz  -  циґан,шахрай
szaleć  -  шаліти
szaleniec  -  шаленец
szaleństwo  -  шаленство
szalet  -  выходок
szalik  -  шалик
szalka  -  шалька
szalony  -  шалений
szalować  -  шалювати
szalupa  -  човно ратункове (велькє) на кораблю, ш(а)люпа
szał  -  шалена зьвіст
szałas  -  буда
szambelan  -  шамбелян
szamotać się  -  метати ся,шарпати ся, бити ся
szampan  -  шампаньскє вино
szaniec  -  шанец,окоп
szanować  -  шанувати
szanowny  -  шановний
szansa  -  шанса
szantaż  -  шантаж
szantażować  -  шантажувати
szantażysta  -  шантажыста
szarada  -  шарада
szarańcza  -  шараньча, саранча
szarfa  -  перевяз,шарфа
szargać  -  порочыти,шарґати
szarlatan  -  шарлятан
szarotka  -  крокус
szarpać  -  сіпати,шарпати
szaruga  -  дощ з вітром
szary  -  сірий
szarzeć  -  сірити, стемняти ся
szarża  -  атак кавалєриі (кінниці)
szarżować  -  атакувати
szastać  -  шастати
szata  -  облечыня,ноша,стрий
szatan  -  дябол'
szatański  -  дяблі
szatkować  -  краяти на дрибно
szatnia  -  ґардероба ?
szczapa  -  щыпа
szczaw  -  квасниця
szcząt\ek  -  останик * ~ \tki останкы
szczebel  -  щебель
szczebiot  -  щебет
szczebiotać  -  щебетати
szczecina  -  щетина
szczególność  -  особливіст
szczególny  -  особливий
szczegół  -  дрибниця *
szczegółowo  -  подрибно *
szczegółowy  -  подрибний *
szczekać  -  брехати
szczelina  -  щелина
szczelny  -  щельний
szczeniak  -  псичок,щеня
szczep  -  рид,част племена
szczepić  -  щыпити
szczepienie  -  щыпіня
szczepionka  -  вакцина ?
szczerba  -  щерба
szczerbaty  -  щербатий
szczerbić  -  щербити
szczerość  -  щырист
szczery  -  щырий
szczęk  -  бряскіт ?
szczęka  -  пащека
szczękać zębami  -  трясти бородом ?
     ~zbroją бряскати ? 
szczęścić się  -  щастити ся
szczęście  -  щесьця щестя
szczęśliwy  -  щасливий
szczodrość  -  щедрист
szczodry  -  щедрий
szczoteczka  -  щиточка
szczotka  -  щитка
szczotkować  -  щиткувати
szczuć  -  гуйцкати
szczudło  -  щуґлі
szczupak  -  щука ?
szczupleć  -  тонькнути
szczupły  -  тонькій
szczur  -  щур
szczycić  -  щытити
szczypać  -  щыпати
szczypce  -  щыпці
szczypta  -  щыпка
szczyt  -  вершок
szczytny  -  вознесений ?
szef  -  шеф
szeląg  -  шеляґ
szelest  -  шелест
szeleścić  -  шелестити
szelki  -  шелькы
szelma  -  шельма
szelmowski  -  шельмівскій
szemrać  -  шемрати
szept  -  шепт
szeptać  -  шептати
szereg  -  ряд
szeregować  -  рядувати *
szeregowiec  -  рядовий *
szeregowy  -  рядовий *
szermierka  -  фехтунок
szermierz  -  фехтяр *
szeroki  -  шырокій
szerokość  -  шырокій
szerokotorowy  -  шырококолєйовий
szerszeń  -  шаршонь
szerzyć  -  шырити
szesnastka  -  шисндцетка
szesnasty  -  шиснадцетий
szesnaście  -  шиснадцет
sześcian  -  кубин * ?
sześcienny  -  кубичний
sześć  -  шист
sześćdziesiąt  -  шистдесят
sześćdziesiąty  -  шистдесятий
sześćset  -  шистсот
szew  -  шев
szewc  -  швец
szewiot  -  шевйот
szkalować  -  порочыти,шкалювати, робити наклепы
szkapa  -  худа кобыл'а
szkaradny  -  шкаредний
szkarlatyna  -  шкарлятина
szkarłat  -  ясно червений кольор, пурпура
szkatuła  -  (крас) скринка на цінности (і сама часом цінна) 
szkic  -  шкіц,нарыс
szkicować  -  шкіцувати,рысувати
szkicownik  -  шкіцовник
szkielet  -  кісьцяк,кістяк
szkiełko  -  шкєлко
szklanka  -  шклянка
szklarz  -  бл'аняр,шкляр
szklisty  -  шклистий
szkliwo  -  шкливо
szkło  -  шкл'о
szkocki  -  шкоцкій
szkoda  -  шкода
szkodliwość  -  шкідливіст
szkodliwy  -  шкідливий
szkodnik  -  шкідник
szkodzić  -  шкодити
szkolić  -  школити
szkolnictwo  -  шкільництво
szkolny  -  шкільний
szkoła  -  школ'а
szkopuł  -  труднист,проблем
szkorbut  -  шкорбут,гнилец
Szkot  -  Шкот
szkółka  -  шкіл'ка
szkutnictwo  -  корабництво
szkutnik  -  корабник
szkwał  -  шквал'
szlaban  -  шлябан,барєра
szlachcic  -  шляхтич,дворянин
szlachetny  -  шляхетний,бл'агородний
szlachta  -  шляхта,дворянство
szlafrok  -  шляфрок, подомник *
szlak  -  дорога,шляк,пут,стежка туристив
szlam  -  шлям
szlem  -  шлем
szlemik  -  малий шлем
szlifierz  -  шліфер *
szlifować  -  шліфувати
szlochać  -  пл'акати похлипні * ?
szmaragd  -  шмараґд
szmat  -  кавалец  -  
szmata  -  шмата
szmelc  -  старе желізо (не до ужытку)
szmer  -  шуршаня,шелест
szminka  -  воргівка
szmugiel  -  контрабанда
szmugler  -  контрабандер
szmuglować  -  контрабандувати
sznur  -  мотуз,шнур
sznurek  -  мотузок,шнурок
sznurowadło  -  шнурок,торок
szofer  -  шофер
szopa  -  шопа
szopka  -  вертеп
szorować  -  мыти,чыстити,шкрябати
szorstki  -  задеристий,коравий ?
szorty  -  шорты
szosa  -  дорога бита,цисарка,шоса
szowinista  -  шовініста
szowinizm  -  шовінізм
szóstka  -  шистка
szósty  -  шестий
szpada  -  шпада
szpagat  -  шраґат
szpagat  -  груба (міцна) нитка
szpaler  -  ряд
szpalta  -  шпальта
szpara  -  шпара
szparag  -  шпараґ
szpecić  -  збрыджати *
szpetny  -  брыдь, брыць
szpic  -  шпіц
szpicel  -  шпіцель,доноситель,шпєґ
szpieg  -  шпєґ
szpiegować  -  шпєґувати
szpik  -  шпик
szpikować  -  натыкати
szpilka  -  шпилька
szpinak  -  шпинак
szpital  -  шпыталь
szpon  -  пазур
szprot  -  шпрот
szpryca  -  шприца
szprycha  -  шпіха
szprycować  -  шприцувати
szpulka  -  шпулька
szpunt  -  кол'ок,затычка
szrama  -  шрама
szranki  -  поле биткы\бою 
szron  -  ошеда
sztab  -  штаб
sztaba  -  штаба
sztachety  -  дранкы
sztafeta  -  штафета
sztaluga  -  малярниця,* малярник ?
sztanca  -  штанца
sztandar  -  прапор,фана
szterling  -  штерлінґ
sztokfisz  -  штокфіш,розризаний сушений дорш
sztolnia  -  штольня
sztucer  -   штуцер
sztuczka  -  штучка ?
sztuczny  -  штучний
sztućce  -  пприборы стол'овы (ножы, выдельці,л'ыжкы,л'ыжечкы)
sztuka  -  штука,артизм
sztukateria  -  штукатеря
sztukować  -  надставяти
szturchać  -  штуркати
szturm  -  штурм
szturmować  -  штурмувати
sztych  -  ґравюра
sztyft  -  штыфт 
sztygar  -  штыґар
sztylet  -  штылєт
sztywnieć  -  штывніти
sztywny  -  штывний
szubienica  -  шыбениця
szubrawiec  -  негідник
szufla  -  (л')опата
szuflada  -  шуфляда
szuja  -  шуя
szukać  -  глядати
szuler  -  шулєр
szum  -  шум
szumieć  -  шуміти
szumny  -  шумний
szumowiny  -  шумовины
szuter  -  шутер
szuwary  -  очереты
szwaczka  -  швачка
szwadron  -  швадрон
szwagier  -  шваґєр
szwagierka  -  шваґєрка
Szwajcar  -  Швайцар
szwajcarski  -  швайцарскій
Szwed  -  Швед
szwedzki  -  шведзкій
szyb  -  шахта
szyba  -  шыба
szybki  -  скорий
szybko  -  скоро
szybkość  -  скорист
szybować  -  возносити ся (в повітрю)
szybowiec  -  плєйнер ? 
szychta  -  шыхта, зміна
szycie  -  шытя
szyć  -  шыти
szydełko  -  шылко *
szydełkowy  -  шылковий *
szyderca  -  высьмівач * ?
szyderczy  -  высьмівчий *
szyderstwo  -  высьмівка *
szydło  -  шыл'о
szydzić  -  высьмівати
szyfr  -  шыфр
szyfrować  -  шыфрувати
szyja  -  карк,ґарл'о
szyk  -  порядок,стрий,елєґанция
szykanować  -  прешлідувати
szykany  -  прешлідуваня
szykowny  -  елєґанцкій
szyld  -  вывішка
szyling  -  шылінґ
szylkret  -  черепина *
szympans  -  шымпанс
szyna  -  шына
szynk  -  корчма,шенк
szynka  -  шынка ?
szynkarz  -  корчмар
szyper  -  шыпер,капітан рыбацкого (малого) корабля
szyszak  -  шышак
szyszka  -  кукурудзок	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .