ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk J j
 
ja  -  я
jabłecznik  -  ябчаник
jabłko  -  ябко
jabłoń  -  ябл'ін
jacht  -  яхт
jachtklub  -  яхтклюб
jad  -  ід
jadalnia  -  ідальня
jadalny  -  ідальний
jadalny  -  стол'овий
jadło  -  ідл'о
jadłodajnia  -  ідл'о(про)давня ?
jadłospis  -  меню, листа страв
jadowity  -  ідовитий
jaglany  -  ягляний ?
jagnię  -  ягня
jagoda  -  яфыра
jajeczko  -  яєчко
jajecznica  -  яшниця
jaj(k)o  -  яйце
jajnik  -  яйник
jak  -  як
jakby  -  як,  як бы 
jaki  -  якій
jakikolwiek  -  якійнебуд,  буд якій
jakiś  -  якісий
jakkolwiek  -  хоц,  хоцкі ?
jako  -  яко
jakoś  -  якоси
jakościowy  -  якісний
jakość  -  якіст
jałmużna  -  мил'остиня
jałowiec  -  я(д)л'овец
jałowieć  -  ял'овіти
jałowy  -  ял'овий
jałówka  -  ял'івка
jama  -  яма
jamnik  -  ямник
Jankes  -  Янкес
Japończyk  -  Японец,  Японьчык
japoński  -  японьскій
jar  -  яр
jarmark  -  ярмак
jarosz  -   веґетарян
jarski  -  веґетаряньскій
jary  -  ярий np. яре жыто
jarząbek  -  рябик ?
jarzeniówka  -  неонивка ?
jarzębiak  -  орябиняк
jarzębina  -  орябина
jarzmo  -  ярмо
jarzyna  -  ярина
jarzynowy  -  яриновий
jasełka  -  вертеп
jasiek  -  загол'овчок,  фізол'а
jaskier  -  жовтяник ?
jaskinia  -  печера,  яскыня
jaskiniowy  -  яскыньовий
jaskółka  -  ластивка
jaskrawy  -  яскравий
jasno  -  ясно
jasność  -  яснист
jasnowidz  -  ворож, ? ясновидец
jasny  -  ясний
jastrząb  -  астряб
jasyr  -  ясыр
jaszczur  -  ящур ?
jaszczurka  -  веретениця
jaśmin  -  жасмін
jaśnieć  -  ясніти
jatka  -  мясопродавня,  убойня, побоіще
jaw  -  одкрытист
jawa  -  правдивіст, ?  не сон
jawnie  -  явні,  явно
jawność  -  явнист
jawny  -  явний
jawor  -  явор
jaz  -  яз
jazda  -  ізда
jaźń  -  я,  сьвідоміст бытя
jądro  -  ядро
jądrowy  -  ядровий,  ядерний
jąkać się  -  загакувати ся
jąkała  -  загакливий,  загакуючий ся
jątrzyć  -  ятрити
jechać  -  іхати
jeden  -  єден
jedenasty  -  єденадцетий
jedenaście  -  єденадцет
jedlina  -  чатина,  яличына
jednać  -  єднати
jednak  -  єднак
jednaki, jednakowy  -  єднакій
jednakowe  -  єднакы (черевікы), але єднакє (поступуваня)
jednakowo  -  єднако
jednoaktówka  -  єдноактивка
jednobarwny  -  єднокольоровий
jednoczesny  -  єдночасний
jednocześnie  -  єдночасні, єдночасно
jednoczyć  -  єднати
jednodniowy  -  єднодньовий
jednogłośny  -  єдногл'асний,  єдногол'осний
jednokierunkowy  -  єдносторонний
jednokomórkowy  -  єдноклітинний
jednokrotny  -  єднократний, єдноразовий
jednolitość  -  ціл'ковіст,  монолітнист
jednolity  -  ціл'ковий,  монолітний
jednomyślnie  -  єднодумно
jednomyślność  -  єднодумнист
jednomyślny  -  єднодумний
jednonogi  -  єдноногій
jednoosobowy  -  єдномістний
jednopiętrowy  -  єдноштоковий, єдноплянтровий
jednopłatowiec  -  моноплян 
jednorazowy  -  єдноразовий
jednoręczny  -  єдноручний
jednoroczny  -  єднорочний
jednorodny  -  єднородний
jednostajność  -  монотоннист,  ривномірнист
jednostajny  -  монотонний,  ривномірний
jednostka  -  єдиниця
jednostronność  -  єднобічнист,  єдностороннист
jednostronny  -  єднобічний, єдносторонний
jedność  -  єднист,  єднота
jedność  -  єднина
jednotorowy  -  єдноторовий
jednozgłoskowy  -  єдногол'осковий
jednoznaczny  -  єднозначний
jedwab  -  єдваб,  гадваб, шовк
jedwabnik  -  шовкопряд,  єдвабник
jedynaczka  -  єдиначка
jedynak  -  єдинак
jedynie  -  лем
jedynka  -  єдинка
jedynowładca  -  єдиновол'одар, * єдиновл'адар *
jedynowładztwo  -  самодержавія, єдиновл'адарство *
jedyny  -  єдиний
jedzenie  -  іджыня
jeleń  -  єлень
jelito  -  кышка
jełczeć  -  псути ся,  гіркнути
jemioła  -  омел'а
jeniec  -  плінний *
jesienny  -  осінний
jesień  -  осін
jesion  -  ясен
jesionka  -  осінний пл'ащ
jesiotr  -  осетер ?
jestestwo  -  єство  -  *
jeszcze  -  іщы
jeść  -  істи
jeśli  -  єсли,  коли
jezdnia  -  іздниця * ?
jezioro  -  озеро
jezuicki  -  єзуіцкій
jezuita  -  єзуіта
jeździć  -  іздити
jeździec  -  кінник, * вершник ? 
jeż  -  іж
jeżeli  -  єсли
jeżyć  -  іжыти
jeżyna  -  черниця,  вожына
jęczeć  -  стукати
jęczmień  -  ярец
jędrny  -  твердий,  набитий
jędza  -  секутниця ?
jęk  -  стукніня
języczek  -  язычок
język  -  язык
językowy  -  языковий
językoznawstwo  -  языкознавство
jod  -  йод
jodełka  -  яличка
jodła  -  ялиця
jodoform  -  йодоформ
jodyna  -  юдина
jolka  -  човно мал'е 
jon  -  йон
jowialność  -   весел'ий,  жартовний
jowialny  -  весел'ий,  жартовний
jubilat  -  юбілят
jubiler  -  юбілер * ?
jubileusz  -  юбілей
jucht  -  юхт
juczny  -  вючний
judzić  -  юдити
Jugosłowianin  -  Югославян
jugosłowiański  -  югославяньскій
junak  -  юнак
junior  -  юньор
jurysdykcja  -  юрисдикция
juta  -  юта
jutro  -  заран
jutrzejszy  -  заранишній
jutrzenka  -  свитаня
już  -  юж,  уж


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .