ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
о О

о !  -  o ! wykrzyknik
оба  -  oba, obydwaj
обабрати ся  -  upaprać się
обадати  -  obadać
обарянец, оберянец  -  obwarzanek
обаряны компери  -  ziemniaki gotowane z łupiną
  i dopiero potem obierane
обаткати, баткати  -  wykonać pisankę > баткати
обатурити ся  -  obudzić się na dobre, oprzytomnieć
  Gdy ktoś się formalnie obudzi, ale jeszcze nic do 
  niego nie dociera, to mówi się, że „іщы ся не
  обатурил'”
обвиняти  -  obwiniać
обгартати  -  obsypywać np. ziemniaki w rzędach, 
  ręcznie motyką, lub konno płużkiem
обготувати, обготовити  -  obgotować
обґадати  -  obgadać, omówić
обдарувати  -  obdarować
обдерати  -  obdzierać
обдерти  -  obedrzeć
обдерти/й  -  obdarty, ubrany w podartą odzież, żebrak
обділити  -  obdzielić
обдоптати  -  obdeptać, ubić stopami 
обдумати  -  obmyślić
обдурити  -  ogłupić
обдути  -  o(b)wiać
оберати  -  obierać
обердзяд  -  ostatni biedak, żebrak
обернути (ся)  -  obrócić (się)
обертати  -  obracać
обертен/ь  -  część wozu, sworzeń łączący obrotową
  i stałą część przedniego półwozia
обзыряти  -  dotykać, macać
обі  -  obie, obydwie
обізрити  -  obejrzeć coś, lub kogoś
обізрити ся  -  obejrzeć się (za siebie)
обілити  -  obielić, pomalować na biało
обірвати  -  oberwać
обірвати ся  -  podźwigać się, ból brzucha 
  z powodu nadmiernego dźwigania ciężarów
обіруч  -  oburącz
обіручни ниж, ніж  -  nóż oburęczny, ośnik
обісхнути  -  obeschnąć
обіхати  -  objechać
обіцювати  -  obiecywać
обіцянка  -  obiecanka
обіцяти  -  obiecać
оби(й)ти, обыйти  -  obejść
оби(й)ти ся, обыйти ся  -  obejść się 
обити  -  obić
обитя  -  obicie
обырви  -  brwi
обыстя  -  obejście gospodarskie, gospodarstwo
  od podwórza
обытя  -  obycie
о(б)кл'адати  -  o(b)kładać
о(б)кл'адинка  -  okładka
обкрочыти  -  okroczyć, przekroczyć „кін
  обкрочыт яругу”
облесни/й  -  obleśny, fałszywy
обл'ак, выгляд, вікно  -  okno
облетіти  -  oblecieć
облечыня  -  ubranie, odzienie
облечы (ся)  -  ubrać (się), oblec (się)
облізене, облізл'е  -  oblazłe, wyblakłe
облізти  -  obleżć (stracić kolor), wyblaknąć
облізувати  -  blaknąć
облікати (ся)  -  ubierać (się)
обліпити  -  oblepić
облісок  -  
обливане горня  -  emaliowany garnek
обливати  -  oblewać
облизати  -  oblizać
облизувати  -  oblizywać
облюбити  -  oblubić
обляти  -  oblać
обметати  -  obrzucić, obszyć specjalnym
  ściegiem
обмыти  -  obmyć
обнижати  -  obniżać
обнимати  -  obejmować
обносити  -  obnosić
обнюхати  -  obwąchać
обняти -  objąć
обоє  -  oboje, obydwoje
обол'она  -  błona
обол'очына  -  poszwa (na pierzynę, kołdrę)
обол'очынка  -  poszewka (na poduszkę)
оборона  -  obrona
оборонити  -  obronić
обороняти  -  bronić
оборювати  -  oborywać
обраб(л)яти  -  obrabiać
образ/ок  -  obraz/ek
образити (ся)  -  obrazić (się)
обрастати  -  obrastać
обраховувати  -  obliczać
обрахуваня  -  obliczenie, obliczenia
обрахувати  -  obliczyć
обрахунок  -  obrachunek
обрехати  -  o(b)szczekać
обризати, обрізати  -  oberżnąć, obciąć
обризувати, обрізувати  -  obrzynać
обрик, обрік  -  obrok
обрывати  -  obrywać
обрыднути  -  obrzydnąć
обробити  -  obrobić
обробка  -  obróbka
обросл'е, оброснене  -  obrośnięte
оброснути  -  obrosnąć
оброчниця  -  torba na obrok
обрубити  -  obrąbić
обрубяти  -  obrąbiać
обрудити (ся), оваляти (ся)  -  obrudzić (się)
обруч  -  obręcz
обручка  -  obrączka
обряд  -  obrzęd
обряджати  -  obrządzać
обрядити  -  obrządzić
обрядове  -  obrzędowe
обрядок  -  obrządek
обсадити  -  obsadzić
обсіяти  -  obsiać
обсісти  -  obsiąść
обсикати  -  obsikać
обслинити  -  o(b)ślinić
о(б)смаркати (ся)  - o(b)smarkać się 
обставіня  -  obstawienie
обставины  -  okoliczności
обставити  -  obstawić
обступити  -  obstąpić
обсьміяти  -  obśmiać
обсьцяти  -  obszczać, obsikać
обтавкати  -  obtłukiwać
обтелепати ся, залюпати ся  -  zamoczyć
  nogawki u dołu, lub spódnicę
обтерати  -  obcierać
обтесати  -  o(b)ciosać
обтинати  -  obcinać
обтрясти  -  o(b)trząść
обтяти  -  obciąć
обудити (ся)  - obudzić (się) 
обути (ся)  -  obuć (się)
обутя  -  obucie, obuwie
обух  -  obuch
обходити  -  obchodzić
обхудний/й  -  wychudzony, dość chudy
обчи/й, вібчи/й, чужий  -  obcy
обшывати  -  obszywać
обшывка  -  obszewka, obszycie dodatkowym
  paskiem płótna dla wzmocnienia brzegów. 
  W stroju ludowym często zamiast kołnierza 
  i mankietów np. koszuli.
обшытя  -  obszycie
обявити ся  -  objawić się, ukazać się
овад  -  owad
овадє  -  owadzie
оваляти  -  obrudzić
овалькати  -  uformowane dłońmi ciasto obtoczyć
  np. w mące
овантолити ся  -  objęść się łapczywie, obeżreć się
овес  -  owies
овечка  -  owieczka
овивати  -  owijać
овивачы  -  owijacze. W przedwojennym wojsku 
  taśmy trykotowe do owijania nóg w łydce. Miało to
  „udawać” oficerki, a było niesamowicie uciążliwe
овосы > вол'осы  -  włosy
овоч  -  owoc
овочове  -  owocowe
огарок  -  ogarek
огварити  -  obmawiać, obgadywać, oczerniać
огварка  -  obmowa, obgadywanie
оген  -  ogień
огл'ав/ец  -  część uprzęży końskiej zakładana na głowę, uzda (?)
огляд  -  ogląd, wzgląd
огниво  -  ogniwo
огнити  -  o(b)gnić
огороджыня  -  ogrodzenie
огородити  -  ogrodzić
ограти  -  ograć
огриваня, огріваня  -  ogrzewanie
огривати, огрівати  -  ogrzewać
огривач, огрівач  -  ogrzewacz
огрити, огріти  -  ogrzać
огритя, огрітя  -  ogrzanie
огрызати  -  ogryzać
огрызок  -  ogryzek
огрызя  -  resztki poobgryzane
огурок  -  ogórek
оґєр  -  ogier
оґін  -  ogon
од  -  od
одберати  -  odbierać
одберачка, підберачка  -  kobieta odbierająca
  pokos za mężczyzną koszącym kosą
одбивани/й  -  odbijany
одбивати  -  odbijać
одбити  -  odbić
одбитя  -  odbicie
одвага  -  odwaga
одвадити  -  odczepić
одважыти  -  odważyć
одважыти ся  -  odważyć się
одважні  -  odważnie
одважни/й  -  odważny
одважник, тягарец  -  odważnik, ciężarek 
одвалити  -  odwalić np. kamień, którym coś 
  jest przywalone
одвалювати, одваляти  -  odwalać
одвдячати ся  -  odwdzięczać się
одвезти  -  odwieźć
одвести  -  odwieść
одвільгнути  -  zwilgotnieć lekko
одвивати  -  odwijać
одвити  -  odwinąć
од(з)выкнути  -  odwyknąć
одводити  -  odwodzić
одвозити  -  odwozić
одвязати  -  odwiązać
одвязувати  -  odwiązywać
одгаднути  -  odgadnąć
одганяти  -  odganiać
одгартати  -  odgarniać
одгваряти  - przeciwieństwo нагваряти 
  czyli „namawiać”
одгынати  -  odginać
одгорнути  -  odgarnąć
одгородити  -  odgrodzić
одгребати, одгребсти  -  odgrzebać  
одгребсти  -  odgrzebać
одгривати, одгрівати  -  odgrzewać
оддавати  -  oddawać
оддавати ся  -  wychodzić za mąż
оддаліня  -  oddalenie
оддаляти  -  oddalać
оддати  -  oddać
оддати ся -  wydać się, wyjść za mąż
оддерти  -  odedrzeć
одділ'  -  oddział
одділити  -  oddzielić
одділити ся  -  oddzielić się
одділяти, одділювати  -  oddzielać
оддых  -  oddech
оддыхати, дыхати  -  oddychać
оддыхнути  -  odetchnąć
оддулити ся  -  wybrzuszyć się
Одерне  -  nazwa wsi
оджал'увати  -  odżałować
оджегнати ся  -  odżegnać się
оджерти  -  odgryźć
оджерти ся  -  odgryźć się
оджывати  -  odżywać
оджыти  -  odżyć
одзерати  -  ściągać, odgapiać, odpisywać od kogoś
одзывати ся  -  odzywac się
одівати ся, облікати ся  -  odziewać się, oblekać się 
одіти ся, облечы ся  -  odziać się
оди(й)ти, одыйти  -  odejść
одкажати  -  odkażać
одказати  -  odmówić, odpowiedzieć
одказити  -  odkazić
одкале, одкаль  -  skąd
одкаль  -  skąd też czasem скади
одкачати  -  odtoczyć, odkatulać
одквитнути  -  przekwitnąć
одкырхнути (ся)  -  odkruszyć (się), odłamać
  (o okruchu od czegoś kruchego)
одкл'адати  -  odkładać
одкл'асти  -  odkłaść
од коли  -  od kiedy
одкраяти, одкроіти  -  odkroić
одкрывати  -  odkrywać
одкрыти  -  odkryć
одкрыти/й  -  odkryty
одкрытя  -  odkrycie
одлежати  -  odleżeć
одлежыны  -  odleżyny
одлетіти  -  odlecieć
одлівити  -  uderzyć na odlew, oddać uderzenie
одлітувати  -  odlatywać
одл'ожыти  -  odłożyć
одл'упити  -  odłupić, odłupać
одл'учыти  -  odłączyć
одляти  -  odlać (trochę z naczynia)
одметати  -  odrzucić
одміна  -  odmiana
одмінити  -  odmienić
одмінне  -  odmienne
одміняти  -  odmieniać
одміряти  -  odmierzyć
одмітувати  -  odrzucać
одмыкати  -  otwierać
одомкнути  -  otworzyć
одморожыня  -  odmrożenie
одморозити  -  odmrozić
одмяк  -  odwilż
одмякнути  -  odmięknąć, zmięknąć
однавяти  -  odnawiać
однесіня  -  odniesienie
однести  -  odnieść
однимати  -  odejmować
одновити  -  odnowić
односити  -  odnosić
одняти  -  odjąć
одобрати  -  odebrać
одогнати  -  odpędzić
одогнути  -  odgiąć
одозрити  -  ściągnąć, odpisać od kolegi
од ока  -  dla pozoru, na pokaz, nieszczerze
одомаш  -  wspólny obiad, lub kolacja dla 
  rodziny i sąsiadów pomagających przy pracach
  gospodarskich żniwa, młócka, kopanie 
  ziemniaków itp.
одомкнути  -  otworzyć
одорвати  -  oderwać
одосл'ати  -  odesłać
одоспати  -  odespać (po nieprzespanej nocy)
одохтіти ся  -  odechcieć się
одпадати  -  odpadać
одпасти  -  odpaść
одписати  -  odpisać
одпырцяти ся  -  żart. obronić się przed kimś 
  natrętnym, spowodować „odczepienie się”
одпл'атити  -  odpłacić
одповід  -  odpowiedź
одповідати  -  odpowiadać
одповісти  -  odpowiedzieć
одпокутувати  -  odpokutować
одпороти  -  odpruć
одпорошыти  -  odkurzyć
одпочати, одпочнути, одпічнути, одпочыти  -  odpocząć
одпочывати  -  odpoczywać
одпочынок  -  odpoczynek
одпочыти, одпочнути, одпічнути - odpocząć
одпустити  -  odpuścić
одраз  -  od razu, z miejsca, natychmiast
одразити  -  zmienić niemiłe uczucie w ustach 
  po zjedzeniu czegoś nieprzyjemnego, gdy nas 
  mdli po czymś itp.
одрапане  -  odrapane
одрапати  -  odrapać
одрастати  -  odrastać
одречы ся  -  wyrzec się
одрижнити, одріжнити  -  odróżnić
одризати, одрізати  -  oderżnąć
одризувати, одрізувати  -  odrzynać
одробити  -  odrobić, odpracować
одробок  -  praca u kogoś w zamian za jego pomoc
  przy pracach polowych
одрода  -  odrodzenie
одроджыня  -  odrodzenie
одродити ся  -  odrodzić się
одроснути  -  odrosnąć
одрочыня  -  odroczenie
одрочыти  -  odroczyć
одсадити  -  odstawić np. cielę od ssania krowy
одсыл'ати  -  odsyłać
одскакувати  -  odskakiwać
одскочыти  -  odskoczyć
одставати  -  odstawać
одставити  -  odstawić
одступити  -  odstąpić
одступити  -  odsłonić (gdy komuś sobą coś 
  zasłaniamy)
одступ(л)іня  -  odstąpienie
одступне  -  odstępne
одсувати  -  odsuwać
одсуніня  -  odsunięcie
одсунути  -  odsunąć
одтамале, одтамаль  -  stamtąd
одталь  -  stąd
одтамаль  -  stamtąd
одтваряти  -  odtwarzać
одтвориня  -  otwarcie
одтворити  -  otworzyć
одтігане мол'око  -  mleko odtłuszczone (przez
  wirowanie najczęściej)
одтігати  -  odciągać (np. kogoś od czegoś)
одтягніня  -  odciągnięcie
одтягнути  -  odciągnąć
одтяти  -  odciąć
одтятя  -  odcięcie
одурени/й  -  ogłupiony
одурити  -  ogłupić
одурювати, одуряти  -  ogłupiać
одхід  -  odejście
одхідне  -  odchodne
одхідча  -  dziecko poronione 
одходжыня  -  odchodzenie
одходити  -  odchodzić
одходова кышка  -  odbytnica
одхраяти ся  -  wykaraskać się z biedy, kłopotów
  odkuć się, 
одцціджавка  -  cedzidło do ziemniaków
одцідити  -  odcedzić
одчеєзл'е, одчезнене  -  odszczepione, np. gałąź 
  od pnia u samej nasady
одчезнене  -  j.w.
одчезнути  -  odszczepić np. gałąź u nasady
одшмарити  -  odrzucić
одщыпити  -  odszczepić
одъязок  -  odnoga idąca w bok od jazu
ожеледец, ожелест, ожелец  -  lód przymarznięty 
  na gałęziach
оженити (ся)  -  ożenić się
оженок  -  ożenek
ожеребити ся  -  oźrebić się
ожывіня, ожыв(л)іня  -  ożywienie
ожывити  -  ożywić
ожыв(л)ени/й  -  ożywiony
ожына  -  jeżyna w znaczeniu rośliny (bez
  owoców które noszą nazwę черниці
оздоровіти  -  ozdrowieć
озерати ся  -  oglądać się
озеро  -  jezioro
озимина  -  ozimina
означати  -  oznaczać
означыти  -  oznaczyć
озниця, вожниця  -  otwór w suficie w kurnej
  chacie, przez który uchodził dym (zamykany)
озол'отити  -  ozłocić
ой  -  oj
ойкати  -  ojkać
ойкнути  -  ojknąć
оказати ся (дачым)  -  okazać się (czymś)
оказия  -  okazja
оказия  -  wyraz zdziwienia оказийо !
окаі  -  „podkowy” pod oczami
окалити (ся)  -  pobrudzić się kałem, 
  o zwierzętach np. krowach leżących we 
  własnych odchodach
окара  -  coś wielkiego, niezdarnego
окіст  -  śnieg lub lód na gałęziach
окыдати ся  -  nakapać na siebie z łyżki
оклепати  -  oklepać
око  -  oko
оковот  -  duży snop słomy po omłóceniu
околиця  -  okolica
околичне  -  okoliczne
окоп, декунок  -  okop
окопати  -  okopać, w znaczeniu plewienia 
  np. ziemniaków, buraków itp.
окописто  -  kopiato
окопувати  -  okopywać, plewić
окотити ся  -  okocić się (nie tylko o kotce, 
  ale też o owcy, kozie)
окравати  -  okrawać
окравок  -  okrawek
окрадіня  -  okradzenie
окраєц  -  piętka chleba
окрачати  -  okraczać
окрем  -  oprócz
окреми/й  -  osobny
окремо  -  osobno
окресати  -  poobcinać gałęzie ze ściętego drzewa
окресувати  -  obcinać gałęzie
окропечні  -  okropnie
окропне  -  okropne
окропні  -  okropnie
окружати  -  okrążać
округ  -  okrąg
округл'и/й  -  okrągłe
округлянкы  -  gatunek śliwek
окружні  -  okrężnie
окрясти  -  odżyć po deszczu lub podlewaniu (o 
  roślinach), o człowieku, że mu się polepszyło pod 
  względem zdrowia, lub samopoczucia
окуляры  -  okulary
окуляти  -  okulać
окурити  -  o(b)dymić
оле  -  o ! oto ! оле! смотте кумо на то o! 
  popatrzcie kumo na to
Олена  -  imię żeńskie
олій  -  olej
олійне  -  olejne
оліпити  -  oblepić, pobrudzić
оліярня  -  olejarnia
олива  -  oliwa
оливити  -  oliwić
ол'ово  -  ołów
ол'увок  -  ołuwek
омамити  -  omamić
омаскати  -  posmarować tłuszczem, jajkiem 
омаста  -  omasta, tłuszcz do omaszczenia
омастити  -  omaścić
омерзнути ся  -  obrzydnąć, obmierznąć
омітати  -  omiatać
оминути  -  ominąć
омолитвати дитину  -  ochrzcić dziecko samemu
  przy pomocy wody – bez księdza (z konieczności)
омол'отити  -  omłócić
омурувати  -  o(b)murować
омшыти, замшыти  -  poobtykać mchem szpary
  (między belkami ścian хыжы)
онаґер  -  osioł lub muł
онакый ч(л')овек  -  nieżyczliwy człowiek
оначыти  -  określenie czynności, której nie możemy
  a bywa, że nie chcemy nazwać wyraźnie. 
  Z przedrostkami typowymi dla innych słów np.
  за, при, вы, itp. może je zastępować np.
  заоначыти może oznaczać: за-пяти, за-стегнути,
  завадити itp. при-оначыти to może być: при-
  бити, при-шыти, при-вадити;  вы-оначыти to 
  może znaczyć: вы-шмарити, вы-вернути, вы-
  ригати lub zgoła coś nieprzyzwoitego zwłaszcza w 
  odniesieniu do kobiety
оне  -  coś trudnego do określenia w danym momencie
  lub w ogóle wzgl. Coś czego nie chcemy z jakichś
  względów wyraźnie nazwać – pozostawiając to
  domyślności rozmówcy. Słowo „wytrych” 
  używane używane często żartobliwie. Jedno z dwóch
  słów w języku łemkowskim mające nietypowy, 
  wschodni akcent na ostatniej samogłosce.
они  -  oni
они  -  z akcentem na ostatniej samogłosce 
  oznacza kogoś, kogo w danej chwili, lub w ogóle
  nie potrafimy nazwać – albo też go nazwać nie
  chcemy
оно  -  ono
онуча  -  onuca
онучар, шматяр  -  szmaciarz
опавати  -  „wiać” ziarno młócone np. cepem 
  poprzez podrzucanie go w dzieży na wietrze tzw. 
  опавачці co powodowało „odwianie” dużo 
  lżejszych plew, a pozostawienie ziarna
опавати  -  podrzucać ciasto w dzieży (z obrotem 
  w powietrzu) dla nadania mu kształtu chleba,
  ziemniaki w garnku dla równomiernego
  rozprowadzenia soli itp.
опавачка  -  podłużna dzieża drewniana
опавка  -  opałka, koszyk okrągły lub owalny
опакуваня  -  opakowanie
опакувати  -  opakować
опалене  -  opalone
опалінкы  -  drzewa opalone
опалити (ся)  -  opalić (się)
опалюхы  -  osmalone konary drzew
опамятати ся  -  opamiętać się
опануваня  -  opanowanie
опанувати (ся )  -  opanować (się)
опапрати (ся)  -  opaprać (się)
опарити  -  sparzyć ukropem
опасати (ся)  -  opasać (się) - pasem
опаска  -  opaska
опасувати (ся)  -  opasywać (się)  
опата  -  łopata
операл'о  -  oparcie np. krzesła
операти (ся)  -  opierać (się)
оперти (ся)  -  oprzeć (się)
опертя  -  oparcie w kimś
опечыня  -  oparzenie
опечы (ся)  -  oparzyć się. Dokładnie opiec się
  W języku łemkowskim rozróżniano oparzenie
  cieczą od oparzenia gorącym ciałem stałym 
опізнене  -  opóźnione
опізніня  -  opóźnienie
опізнити  -  opóźnić
опікати  -  opiekać
опір  -  opór
опинка  -  sposób noszenia wierzchniej odzieży
  w postaci zarzuconej na ramiona, bez wkładania 
  rąk w rękawy. Np. чуга lub гуня
описати  -  opisać
описувати  -  opisywać
опл'акати  -  opłakać
опл'акувати  -  opłakiwać
оплести  -  opleść
оплетіня  -  oplot
оплітати  -  oplatać
опліча  -  bluzka damska płócienna z rękawami
  często haftowana
оповід  -  zapowiedzi (w cerkwi o ślubie)
оповіданя  -  opowiadanie
оповідати  -  opowiadać
оповіджыня  -  opowiedzenie się za czymś, 
  lub czegoś
оповісти  -  opowiedzieć  
опол'оти  -  wyplewić
опоросити ся  -  oprosić się
опоряджыня  -  oporządzenie
опорядити  -  oporządzić
оправдати (ся)  -  wytłumaczyć (się), 
  usprawiedliwić
оправджати (ся)  -  tłumaczyć (się), 
  usprawiedliwiać
оправджувати (ся)  -  j.w.
оприкрити ся  -  znudzić się, uprzykrzyć się
опукати  -  opukać
опустіти  -  opustoszeć
опустити  -  opuścić np. ręce
опустити  -  opuścić np. cenę
опухл'е  -  opuchnięte
опухлина  -  opuchlizna, obrzęk
опухнени/й  -  opuchnięty
опухнути  -  opuchnąć, obrzęknąć
оранина  -  oranina, orane pole
орати  -  orać
орач  -  oracz
орел'  -  orzeł
орендар  -  harendarz, dzierżawca
орих, оріх  -  orzech
орихове  -  orzechowe
орлє  -  orle
орниця  -  orane pole, w odróżnieniu od łąk
 i lasów мам 10 гектарив орниці mam 10 
 hektarów ornego
орчык  -  orczyk
орябец, орябина  -  jarzębina (?)
оса  -  osa
осада  -  rękojeść np. piły
освободжыня  -  oswobodzenie
освободити  -  oswobodzić, wyzwolić
освоіти  -  oswoić
осел'  -  osioł
осьляче, осляче  -  ośle
осем, вісем  -  osiem
осемдесят, вісемдесят  -  osiemdziesiąt
осемнадцет, вісемнадцет  -  osiemnaście
осемсто, вісемсто  -  osiemset
осередок  -  ośrodek
осередок  -  środek pieńka lub klocka drewna
осє гніздо  -  gniazdo os
осідати  -  osiadać
осіка, осика  -  osika
осінне, осіннє  -  jesienne
осіяти ся  -  osypać się (o nasionach ?)
осибне  -  osobne
осибно  -  osobno
осика  -  osika
осикати ся  - pokryć się rosą
Осиф  -  imię męskie
осыпати ся  -  osypać się
оскомина  -  oskoma
оскрептати  -  oskrobać, też obrać ziemniaki
оскубати, оскубсти  -  oskubać
осл'аб(л)ени/й  -  osłabiony
осл'аб(л)іня  -  osłabienie
осл'абити  -  osłabić
осл'аб(л)яти  -  osłabiać
ослизл'е, ослизнене  - oślizłe 
ослизнути  -  ośliznąć
ослинени/й  -  ośliniony
ослинити (ся)  -  oślinić (się)
осме  -  ósme
осмеро  -  ośmioro
осмина  -  ósma część (np. roli)
основа  -  osnowa, podstawa
основати  -  założyć
оснути  -  osnuć
особа  -  osoba
особове  -  osobowe
оспал'и/й  -  ospały
осрати  -  osrać
оставати  -  zostawać
остати  -  zostać
остаткы  -  ostatki
остатнє  -  ostatnie
остеречы  -  ostrzec
остырви  -  długie proste drągi drewniane
 grubości około 8-miu centymetrów np. grubsze 
 czasem rozszczepiane na połowę na łaty w płocie
 do których przybija się sztachety
остырга, роґаль  -  drewniany słup 
  z pozostawionymi krótkimi kikutami gałęzi
  jako podswawa do stawiania kop siana
остыти  -  ostygnąć
осто(в)піти  -  osłupieć
осторожні  -  ostrożnie
осторожни/й  -  ostrożny
осторожнист  -  ostrożność
остоя  -  ostoja
остояти ся  -  ostać się
остре  -  ostre
остріг  -  płot ze sztachet, suchych gałęzi itp.
острив  -  wyspa
остриня  -  ostrzenie
острити  -  ostrzyć
острижени/й  -  ostrzyżony
остричы, острічы  -  ostrzyc
острожына  -  ostrężyna
острокы  -  dziurki w kierpcach na toroki
осувиско, завезлиско  -  osuwisko
осуга  -  osad na gotowanej potrawie, lub 
  w beczce na kwasie z kapusty, ogórków itp.
осудок  -  osądzenie
ось (l.mn.оси)  -  oś
осьцяти  -  oszczać, osikać
отава  -  drugi pokos trawy, późnym latem
отар/а  -  kierdel owiec
отверати  -  otwierać
отвіт  -  scs odpowiedź
отворити  -  otworzyć
отелити ся  -  ocielić się
отец  -  ojciec
отжек, отжеж  -  otóż
отікати  -  ociekać
отик, отік  -  ropa we wrzodzie lub w ranie 
отл'ак  -  odcisk
оточыня  -  otoczenie
оточыти  -  otoczyć
отрясти  -  otrząść
отупно  -  strasznie, niemiło, 
отчым  -  ojczym
оферма  -  oferma
офіра  -  ofiara
офіцер  -  oficer
офіцеркы  -  oficerki, wysokie błyszczące, sztywne
  buty do konnej jazdy
офіцерскє  -  oficerskie
офлис  -  
ох  -  och
охаб  -  człowiek nic nie wart, którego wszyscy
  unikają
охабити, зохабити, лишыти  -  porzucić, zostawić
охват  -  ochwat, końska choroba
охворити, захворити  -  zachorować
охорона  -  ochrona
охоронити  -  ochronić
охороняти  -  ochraniać
оцет (ale віцту)  -  ocet
очерет  -  trzcina  
очымінь  -  mgnienie oka
очытаня  -  oczytanie
очытани/й  -  oczytany
очытати ся  -  oczytać się
очне  -  oczne
очутити  -  ocucić
очухати  -  otrzeć (lekko uszkodzić skórę, w wyniku otarcia)
ошаліти  -  oszaleć, zwariować
ошеда  -  szron  
ошкрябати  -  oskrobać 
ошукати  -  (pol.) oszukać
ощаджати  -  oszczędzać
ощадити, зашпарувати  -  (za)oszczędzić
ощадити  -  oszczędzić
ощаднист  -  oszczędność
ощыпок  -  ser owczy ????

	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .