ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk W w
 


w, we  -  в
wabić  -  манити, вабити, притігати ?
wabik  -  приманник, *привабляч
wachlarz  -  вітрил'о *
wachlować  -  вітрувати *
wachmistrz  -   вахмайстер ? 
wada  -  ґанч
wadliwy  -  з ґанчом, ґанчуватий
wafel  -  вафель
waga  -  вага
wagary  -  поза школ'ом, pójść na ~ піти поза школ'у
wagon  -  ваґон
wahać się  -   хвіяти ся, вагати ся, кол'ысати ся ??
wahadło  -  кол'ысал'о * ? 
wahanie  -  хвіяня, кол'ысаня ? 
wakacje  -  вакациі
walać  -  валяти 
walc  -  вальц
walcować  -  вальцювати
walcownia  -  вальцьовня
walczący  -  биючий ся, воюючий
walczyć  -  бити ся, воювати
walec  -  валец, катулька
waleczność  -  битнист 
waleczny  -  битний 
walet  -  хл'опец
walić  -  валити
Walijczyk  -  Валійчык 
walijski  -  валійскій
walizka  -  валізка
walka  -  битка, бій, борба
walny  -  рішаючий, ґенеральний, всебытний * ?
walor  -  вартист
waluta  -  піняз, пінязі
wał  -  вал'
wałek  -  вальок
wałęsać się  -  блиндати, вол'очыти ся
wampir  -  вампір
wandal  -  вандаль
wandalizm  -  вандалізм
wanienka  -  вановця
wanna  -  ванов
wapień  -  вапняк
wapno  -  вапно
wapń  -  кальций
warcaby  -  шашкы, варцабы 
warchoł  -  сварник, * закол'отник *
warczeć  -  гырчати
warga  -  ворга
wargowy  -  ворговий
wariacja  -  варяция, бортацтво
wariacki  -  варияцкій
wariant  -  варянт
wariować  -  дурити, глупіти, варювати
warkocz  -  коса
warownia  -  варовня, твердыня, крипост
warowny  -  варовний
warstwa  -  верства
warszawianin  -  варшавяк
warsztat  -  варштат
wart  -  вартаючий
warta  -  варта
wartki  -  прудкій, быстрий, скорий
warto  -  вартат
wartościowy  -  вартисний
wartość  -  вартист
warunek  -  вымога
warunkowy  -  підвыможний *
warzelnia  -  варня, варильня
warzywa  -  ярины
warzywny  -  яриновий
wasal  -  підрядний *
wasz  -  ваш
waśń  -  свара, гнів, розбрат
wata  -  бавовна, вата
watować  -  ватувати
wawrzyn  -  ляур
waza  -  ваза
wazelina  -  вазеліна
wazon  -  вазон 
ważka  -  важка ??
ważki  -  важний, важучий
ważność  -  важнист
ważny  -  важний
ważyć  -  важыти
wąchać  -  нюхати
wąs  -  баюс
wąski  -  ускій
wąskotorowy  -  ускоколєйовий
wątek  -  нитка, мотыв
wątły  -  сл'абий, марний, тонькій
wątpić  -  не быти певным, сумнівати
wątpliwość  -  брак певности, непевнист, сумнів
wątpliwy  -  непевний, сумнівий 
wątroba  -  печинка
wąwóz  -  яр, пария, вертеп
wąż  -  гад
wbić  -  забити, вбити
wbiec  -  влетіти
wbijać  -  забивати, вбивати
wbrew  -  против, напротив
w bród  -  (było czegoś) ~ (был'о чогси) дост, 
        або до фраса, 
        przejść rzekę ~ прейти рику през брид (або бродом)
wcale  -  нияк
wchłaniać  -  брати в себе, втігати в себе
wchodzić  -  входити
wciągać  -  втігати
wciąż  -  все
wcielać  -  вл'учати, прил'учати, приєднувати, вопл'очати, втіляти 
wcielenie  -  вопл'очыня, втіліня
wcielony  -  вопл'очений, втілений
wcierać  -  вчухувати
wcieranie  -  вчухуваня
wcięcie  -  втятя, вриз, зужыня
wcinać  -  (się) втинати ся, вризувати ся
wciskać  -  втискати, впучати
wczasowicz  -  вчасович
wczasy  -  вчасы
wczesny  -  вчасний
wcześnie  -  завчасу
wczoraj  -  вчера
wdawać się  -  вдавати ся
w domu  -  дома 
wdowa  -  вдова
wdowiec  -  вдовец
wdrapać się  -  выдерти ся
wdrażać  -  впроваджати *
wdychać  -  вдыхати
wdzierać się  -  вдерати ся
wdziewać  -  вдівати
wdzięczność  -  вдячнист
wdzięczny  -  вдячний
wdzięk  -  прелест
według  -  вед(л')уґ
wegetacja  -  веґетация, буд якє жытя
wegetować  -  жыти буд як, жыти марні 
wejrzeć  -  посмотрити, вникнути
wejrzenie  -  пізриня
wejście  -  вхід
wejść  -  гвойти
weksel  -  вексель
welon  -  вельон
wełna  -  вовна
wełniany  -  вовняний
wentyl  -  вентиль
wentylacja  -  провітрюваня, * вентиляция
wentylator  -  провітряч, * вентилятор
wentylować  -  провітрювати *
weranda  -  веранда
werbel  -  бубник
werbunek  -  вербунок
werniks  -  ляк ?
werniksować  -  покрывати ляком ?
wersja  -  версия
wertować  -  превертати карткы
werwa  -  жывіст, енерґія, темперамент
weryfikacja  -  справджаня, верифікация
weryfikować  -  справджати, верифікувати
wesele  -  весіля
weselić się  -  веселити ся
wesołek  -  веселик *
wesołość  -  весел'іст
wesoły  -  весел'ий
westchnąć  -  зотхнути, зитхнути
westchnienie  -  зитхніня, зотхніня
wesz  -  уш
weteran  -  ветеран
weterynarz  -  ветеринар, żart. нелюдзкій дохтор
wetknąć  -  втыкнути, вштурити
weto  -  спротив
wewnątrz  -  в середині
wewnętrzny  -  всерединний *
wezbrać  -  прибрати, піднести ся ?
wezwać  -  возвати, прикликати
wezwanie  -  возваня, прикликаня
węch  -  нюх
wędka  -  вудка ?
wędkarz  -  вудкар ? *
wędlina  -  вудженина
wędrować  -  вандрувати
wędrowiec  -  вандривник
wędrowny  -  вандривний
wędrówka  -  вандривка
wędzarnia  -  вуджарня ?
wędzić  -  вудити
wędzidło  -  узда
wędzonka  -  вуджений бочок 
węgiel  -  угель
Węgier  -  Мадяр
węgierski  -  мадярскій
węglan  -  карбонат ?, углян
węglarz  -  угляр
węglowodan  -  угльоводаны
węglowodór  -  угльоводор
węglowy  -  угльовий
węgorz  -  вугер *
węszyć  -  пронюхувати
węzeł  -  узел'
węzłowy  -  узл'овий
wgląd  -  взераня, вгляд, надзир
wglądać  -  взерати, вглядати
wgryzać  -  відати, вкусувати
wiać  -  дути
wiadomo  -  знатя,  nie ~ не знатя jak ~ як знатя, як знаме
wiadomość  -  віст, відоміст
wiadomy  -  відомий
wiadro  -  відро
wiadukt  -  вядукт
wianek  -  вінок, вінец
wiara  -  віра
wiarogodność  -  достовірнист, віродостойнист
wiarogodny  -  достовірний, віродостоєн
wiarołomność  -  вірол'омнист
wiarołomny  -  вірол'омний
wiatr  -  вітер
wiatrak  -  вітрак
wiąz  -  берест
wiązać  -  вязати
wiązadło  -  звязка
wiązanie  -  вязаня
wiązanka  -  вязанка
wiązka  -  (з)вязка
wibracja  -  вібрация
wibrować  -  вібрувати
wice  -  заступник, віце
wiceadmirał  -  віцеадмірал'
wiceprezydent  -  заступник президента, віцепрезидент
wicher  -  вітерниця
wichrzyciel  -  підбуряч
wichrzyć  -  підбуряти, z~ włosy піддерти вол'осы 
         (як бы іх вітер піддув)
wić  -  вити
widelec  -  выделец, вил'кы
widły  -  вивы, вил'ы
widmo  -  привид, спектрум
widmowy  -  привидний, спектровий
widnieć  -  быти видочным
widno  -  видно
widnokrąg  -  виднокруг, горизонт
widny  -  ясний, видочний
widocznie  -  видочні
widoczność  -  видочнист
widoczny  -  видочний
widok  -  видок
widokówka  -  почтивка
widowisko  -  видовиско
widownia  -  видовня
widywać  -  видіти (з ридка)
widz  -  видич, * ? обзерач * ?
widzenie  -  виджыня
widziadło  -  привид(а) 
widzialność  -  видиміст, видочнист ?
widzialny  -  видимий, видочний ?
widzieć  -  видіти
wiec  -  віче
wiecha  -  віха ?
wiecheć  -  жмыт
wieczerza  -  вечеря
wieczność  -  вічнист
wieczny  -  вічний
wieczorek  -  вечерок
wieczór  -  вечер
wieczysty  -  (віко)вічний 
wiedza  -  знаня
wiedzieć  -  знати
wiedźma  -  босорка, чаривниця
wiejski  -  сельскій
wiek  -  вік
wieko  -  віко
wiekopomny  -  вікопамятний
wiekowy  -  віковий
wiekuisty  -  вічний 
wielbiciel  -  обожувач *
wielbić  -  обожувати *
wielbłąd  -  верблюд
wielce  -  барз
wiele  -  дуже
wielebny  -  преподобний
Wielkanoc  -  Великден
wielki  -  велькій, великій
wielkoduszność  -  великодушнист
wielkoduszny  -  великодушний
wielkolud  -  великан
wielkość  -  велькіст
wielmożny  -  вельможний
wieloboczny  -  вельобічний
wielokąt  -  вельокут
wielokrotny  -  вельократний
wieloryb  -  кыт ?
wieniec  -  вінец
wieńczyć  -  овінчати *
wieprz  -  вепер
wieprzowina  -  пацяче, пацятина
wiercić  -  борувати, сверблити (в дровні)
wierność  -  вірнист
wierny  -  вірний
wiersz  -  вірш, рядок
wierszokleta  -  марний поет(а)
wierzba  -  верба
wierzch  -  верх
wierzchni  -  верхній
wierzchołek  -  вершок
wierzchowiec  -  верховий кін 
wierzgać  -  бити задом
wierzyciel  -  пожычник *
wierzyć  -  вірити
wierzytelność  -  задовженист
wieszać  -  вішати
wieszadło  -  вішал'о
wieszak  -  вішал'о, вішак
wieszcz  -  пророк, вістун, поет народний (найвекший)
wieś  -  сел'о
wieść  -  віст
wieść  -  вести
wieśniaczka  -  селянка
wieśniak  -  селян(ин), часом простак
wietrzeć  -  тратити запах, тратити звязкіст, розкыршувати ся
wietrzyć  -  вітрити
wiewiórka  -  вовюрка, вовірка
wieźć  -  везти
wieża  -  вежа
wieżyczka  -  вежычка
więc  -  і так ? 
więcej  -  веце
więdnąć  -  вянути
większość  -  векшист, більшист
większy  -  векший, більший
więzić  -  вязнити
więzienie  -  гарешт, вязниця
więzień  -  вязен
wigilia  -  велия
wikariusz  -  вікарий
wiklina  -  л'озина
wikłać  -  плянтати
wikt  -  ідл'о
wiktuały  -  ідл'о, провянт ?
wilgoć  -  вільгіт
wilgotny  -  вільгій, вогкій
wilia  -  велия
wilk  -  вовк
willa  -  муруваниця, вільльа
wina  -  (про)вина
winda  -  ліфт ?
windykować  -  домагати ся свого през суд, ? одсудити своє
windziarka  -  ліфтярка
winiarnia  -  винярня
winić  -  винувати
winien  -  виден
winieta  -  вінєта
winnica  -  винниця
winny  -  виден
winny  -  кваскуватий
wino  -  вино
winobranie  -  винобраня
winogrono  -  виноград
winowajca  -  провинник, * провинец *
winszować  -  вінчувати
wiolonczela  -  вйольончеля
wionąć  -  легіцько подути
wiosenny  -  ярний, яришній, весняний
wioska  -  сел'о, dawniej хотар
wiosło  -  весл'о
wiosłować  -  весл'увати
wiosna  -  яр, весна
wioślarski  -  веслярскій *
wioślarstwo  -  веслярство *
wioślarz  -  весляр *
wiotki  -  тонькій, сл'абий, легкій до зогніня, * мал'о штывний
wiór  -  стружка
wir  -  вір
wiraż  -  віраж
wirować  -  обертати ся
wirówka  -  центрифуґа
wirtuoz  -  віртуоз
wirus  -  вірус
wisieć  -  вісити 
wisielec  -  тот што ся завісил', вісєляк
wisiorek  -  завісник * ?
wisus  -  кварник ?
wiśnia  -  вышня
wiśniak  -  згоривка на вышнях, вышняк
witać  -  витати
witamina  -  вітаміна
witraż  -  вітраж
witryna  -  вітрина
wiwat  -  віват
wiwatować  -  віватувати
wiwisekcja  -  вівісекция, операция на жывым зьвіряти
wiza  -  віза
wizerunek  -  образ 
wizja  -  візия
wizyta  -  візита, одвидины
wizytacja  -  візитация, контрольны одвидины
wizytator  -  візитатор, справджаючий
wizytować  -  візитувати, одвиджати контрольні
wizytowy  -  візитовий, парадний, на одвидины
wjazd  -  візд
wjeżdżać  -  віжджати
wkleić  -  вклиіти
wklęsłość  -  ямка, ямкуватист ?
wklęsły  -  ямкуватий ?
wkład  -  вставка, вкл'ад
wkładać  -  вставяти, вкл'адати
wkładka  -  вставка, вкл'адка, вл'ожка
wkoło  -  вкол'о
wkradać się  -  красти ся
wkręcać  -  вкручати
wkroczyć  -  вступити, входити
wkrótce  -  скоро
wkupić  -  вкупити
wlać  -  вляти
wlec  -  влечы
wlepić  -  вліпити
wlewać  -  вливати
wleźć  -  влізти
wliczyć  -  врахувати
w lot  -  легко, быстро, натыхмяст ?
wlot  -  впус(т)ник, * дзюра впустова
władać  -  вол'одіти, вл'адіти
władca  -  вол'одар, вл'адар
władza  -  вл'ада, вл'аст ?
włamać  -  вл'амати, гвамати
włamanie  -  вл'аманя, гваманя 
włamywacz  -  вл'амувач
własnoręcznie  -  вл'асноручні, гвасноручні
własnoręczny  -  вл'асноручний, гвасноручний
własność  -  вл'аснист, гваснист
własny  -  вл'асний, гвасний
właściciel  -  вл'аститель, гваститель
właściwość  -  вл'астивіст
właściwy  -  вл'астивий, одповідній
właśnie  -  гвашні
włączać  -  вл'учати
włącznie  -  включно
Włoch  -  Італіян
włochaty  -  вол'осатий
włos  -  вол'ос
włoski  -  італіяньскій
włoskowatość  -  вол'оскуватист
włoskowaty  -  вол'оскуватий
włoszczyzna  -  зеленина, ярины
włościanin  -  селян(ин)
włośnica  -  трихіноза
włożyć  -  вл'ожыти, гвожыти
włóczęga  -  вол'оцюга, блиндач
włóczka  -  вовна ?
włócznia  -  тяжка копія піхотинна ?
włóczyć  -  вол'очыти
włókiennictwo  -  текстыльництво, пол'отнярство *
włókienniczy  -  текстыльничий, пол'отнярскій *
włókniarz  -  текстыльник, пол'отняр *
włóknisty  -  вол'окняний ?
włókno  -  вол'окно ?
wmawiać  -  вмавяти
wmieszać  -  вмішати
wnet  -  гнет, внет
wnęka  -  загл'убіня, вгл'убіня, ниша ?
wnętrze  -  середина
wnętrzności  -  кышкы, флякы
wnieść  -  внести
wnikać  -  вникати
wniosek  -  вывід, внесок, высновок
wnioskować  -  выводити, внескувати, выснувати
wnioskowanie  -  выводжыня думок, внескуваня, выснуваня думок
wniwecz  -  на нич,  в порох ?
wnosić  -  вносити
wnuczka  -  внучка 
wnuk  -  внук
woal  -  воаль
wobec  -  пред, з огляду на то
woda  -  вода
wodewil  -  водевіль
wodnisty  -  воднистий
wodnopłatowiec  -  гыдроплян
wodny  -  водний
wodociąg  -  водопровід
wodolecznictwo  -  водолічництво
wodorost  -  водны рослины, водоросты
wodorowy  -  водородний
wodospad  -  водопад
wodoszczelny  -  непреводний
wodotrysk  -  фонтанна
wodować  -  спущати на воду
wodowstręt  -  водобрыдя *
wodór  -  водород
wodze  -  ліцы
wodzić  -  водити
w ogóle  -  нияк, в ціл'ости, в ціл'ку * ?
wojak  -  вояк
wojenny  -  воєнний
województwo  -  воєвідзтво
wojłok  -  войл'ок ?
wojna  -  война, ві(й)на
wojować  -  воювати
wojowniczy  -  войовничий, битний
wojownik  -  вой(овник)
wojsko  -  войско
wojskowość  -  войсковіст
wojskowy  -  войсковий
wokalny  -  вокальний
wokoło  -  вкол'о
wola  -  воля
woleć  -  воліти
wolno  -  повільно, помал'ы, свобідні
wolnomyśliciel  -  вільнодумач, атеіста
wolnomyślność  -  вільнодумство
wolnomyślny  -  вільнодумний
wolność  -  свобода
wolny  -  свобідний
wolt  -  вольт
woltomierz  -  вольтоміряч *
wołacz  -  кличучий
wołać  -  кликати, кричати
wołanie  -  кликаня, кричаня
wołowina  -  коровяче (мясо)
wonny  -  пахнячий
woń  -  запах
worek  -  мішок
wosk  -  віск
woskować  -  віскувати
wotum  -  вотум
wozić  -  возити
woźnica  -  фурман
wódka  -  згоривка, палюнка
wódz  -  вожд
wójt  -  ві(й)т
wół  -  віл, бык
wór  -  міх
wówczas  -  (х)товды, (в)товды
wóz  -  віз
wózek  -  возок
wpadać  -  влітувати
wpajać  -  взвычаяти ?
wpaść  -  влетіти
wpatrywać  -  всмотрювати
wpędzać  -  вганяти
wpierw  -  найперше
wpis  -  впис
wpisać  -  вписати
wpisowe  -  вписове
wplątać  -  вплянтати
wpłacać  -  впл'ачати
wpłata  -  впл'ата
wpław  -  впл'ав, пл'авом
wpływ  -  впл'ыв
wpływać  -  впл'ывати
wpływowy  -  впл'ывовий
w poprzek  -  на півперек
wpół  -  в по(л'о)вині 
wprawa  -  вправа
wprawdzie  -  поправді
wprawić  -  привести, вставити 
wprawny  -  вправний
wprost  -  просто (в очы)?
wprowadzać  -  впроваджати
wprzęgać  -  впригати
wprzód  -  найперше
wpust  -  впуст ?
wpuszczać  -  пущати
wpychać  -  впыхати
wracać  -  вертати
wrastać  -  врастати
wraz  -  разом
wrażać  -  вставяти, впыхати, всаджати
wrażenie  -  вражыня ?
wrażliwość  -  вражливіст ?
wrażliwy  -  вражливий ?
wreszcie  -  врешті
wręcz  -  як раз, ручно ?
wręczać  -  вручати
wręczenie  -  вручыня
wrodzony  -  природний
wrogi  -  ворожий
wrogość  -  ворожист
wrona  -  ворона
wrota  -  ворота
wrotki  -  роликы ?
wróbel  -  воробель
wrócić  -  вернути
wróg  -  ворог
wróżba  -  ворожба
wróżbiarstwo  -  ворожбицтво
wróżbiarz  -  ворож
wróżyć  -  ворожыти
wryć  -  врыти
wrzask  -  грявк
wrzawa  -  грявчаня, грявк
wrzący  -  кыпячий
wrzątek  -  крип
wrzeciono  -  веретено
wrzeć  -  кыпіти
wrzenie  -  кыпіня
wrzesień  -  вересен
wrzeszczeć  -  верещати, грявчати
wrzos  -  верес
wrzosowisko  -  вересиско *
wrzód  -  чыряк
wrzucać  -  вмітувати
wsadzać  -  всаджати
wschodni  -  всхідній
wschodzić  -  (в)сходити
wschód  -  всхід
wsiadać  -  всідати
wsiąkać  -  всякати
wskakiwać  -  вскакувати
wskazówka  -  вказивка
wskazujący  -  вказуючий
wskazywać  -  вказувати
wskaźnik  -  вказивник
wskoczyć  -  вскочыти
w skos  -  на склес, склесом
wskroś  -  ? през ?
wskrzesić  -  воскресити
wskrzeszenie  -  воскресенія
wskutek  -  про (то) ?
wsławić  -  всл'авити
wspak  -  взипы
wspaniałomyślność  -   великодушнист
wspaniałomyślny  -  великодушний
wspaniałość  -  пышнист, велич(ествен)нист ?
wspaniały  -  пышний, велич(ествен)ний  -  ?
wsparcie  -  поміч, підтримка
wspierać  -  помагати, підтримувати
wspinaczka  -   скал'ол'азка ?
wspinać się  -   лізти, дерти ся
wspomagać  -  (в)спомагати
wspominać  -  (в)споминати
wspomnienie  -  (в)спомин
wspólnie  -  (в)спільні
wspólnik  -  (в)спільник
wspólnota  -  (в)спільнота
wspólny  -  (в)спільний
współczesność  -  гнешій час, гнешніст
współczesny  -  гнешній
współcześnie  -  гнешньо
współczucie  -  (в)співчутя
współczuć  -  (в)співчути
współczynnik  -  коефіциєнт
współdziałać  -  (в)співдіяти
współdziałanie  -  (в)співдіяня
współistnieć  -  (в)співістніти
współistnienie  -  (в)співістніня
współmierny  -  одповідній до
współobywatel  -  (в)співдержаван *
współpraca  -  (в)співробітництво
współpracować  -  (в)співробітничыти
współpracownik  -  (в)співробітник
współrzędna  -  координата 
współrzędność  -  ривностепеннист, ривнозначнист
współrzędny  -  ривностепенний, ривнозначний
współuczestnictwo  -  вспіл'участ
współuczestniczyć  -  вспіл'участвувати
współudział  -  (в)спіл'участ
współwłaściciel  -  (в)спіл'вл'аститель
współzawodnictwo  -  сопротивництво *
współzawodniczyć  -  сопротивничыти *
współzawodnik  -  сопротивник *
współżycie  -  вспівжытя
współżyć  -  вспівжыти
wstawać  -  ставати
wstawiać  -  вставяти
wstawiennictwo  -  вставенництво
wstawka  -  вставка
wstąpić  -  вступити
wstąpienie  -  вступіня
wstążka  -  пасамунка
wstecz  -  взад
wstecznictwo  -  взадництво
wsteczność  -  взаднист
wsteczny  -  взадній
wstęga  -  пасама *
wstęp  -  вступ
wstępny  -  вступний
wstępować  -  вступувати
wstręt  -  обрыда
wstrętny  -  обрыдний
wstrząs  -  (в)стрясіня
wstrząsający  -  потрясаючий
wstrząsnąć  -  потрясти
wstrzemięźliwość  -  встриманист
wstrzemięźliwy  -  встриманий
wstrzykiwać  -  впырскувати
wstrzymywać  -  (в)стримувати
wstyd  -  (в)стыд
wstydliwość  -  (в)стыдливіст
wstydliwy  -  (в)стыдливий
wstydzić się  -  (в)стыдати ся
wsunąć  -  всунути
wsypać  -  всыпати
wszakże  -  преціж ?
wszcząć  -  зачати
wszczepiać  -  вщыпяти
wszczynać  -  зачынати
wszechmoc  -  всесилья, всемогучист
wszechmocny  -  всесильний, всемогучий
wszechnica  -  університет
wszechstronność  -  всестороннист
wszechstronny  -  всесторонний
wszechświat  -  всесьвіт
wszechświatowy  -  всесьвітний
wszechwiedzący  -  всезнаючий *
wszechwładny  -  всемогучий
wszelaki  -  вшелеякій
wszelako  -  вшелияко ?
wszerz  -  вшыр
wszędzie  -  всяди
wszystek  -  вшыток
wścibiać  -  втыкати
wścibski  -  втыкливий *
wściekać się  -  всьцікати ся
wścieklizna  -  встеклина
wściekłość  -  встеченист, зьвіст, зл'іст
wściekły  -  встечений
wśliznąć  -  вслизнути
wśród  -  серед
wtajemniczać  -  втаємняти 
wtajemniczenie  -  втаємніня
wtargnąć  -  вдерти ся
wtedy  -  (х)товды, (в)товды 
wtoczyć  -  вкатуляти
wtorek  -  віторок 
wtórować  -  повтаряти, потакувати, сьпівати з(а) дакым
wtrącać  -  вмітувати, вмішувати 
wtyczka  -  втычка
wtykać  -  втыкати
w tył  -  в зад
wuj  -  уйко
wujenka  -  уйчына (уйкова жена) (czasem błędnie  -  вичына)
wulgarny  -  грубий, простацкій
wulkan  -  вулькан
wulkaniczny  -  вульканічний
wulkanizować  -  вульканізувати 
wwozić  -  ввозити
wy  -  вы
wybaczać  -  выбачати пребачати
wybaczalny  -  выбачальний
wybaczenie  -  пребачыня, выбачыня
wybaczyć  -  пребачыти, выбачыти
wybawca  -  ратовник, спаситель, вызволитель
wybawić  -  вызволити, выратувати
wybawienie  -  вызволіня, ратунок
wybić  -  выбити
wybiec  -  вылетіти
wybieg  -  выгін, гармиґовиско ?
wybielać  -  выбіляти
wybierać  -  выберати
wybieralny  -  выберальний
wybijać  -  выбивати
wybitny  -  выбитний ?
wybladły  -  зблідл'ий 
wyblakły  -  вылізл'ий
wyblaknąć  -  вылізти
wyboisty  -  выбоістий
wyborca  -  выберач *
wyborczy  -  выборчий
wyborny  -  барз добрий, барз крас
wyborowy  -  пребераний, выбераний
wybory  -  выборы
wybój  -  яма (на дорозі выбита), вертеп
wybór  -  выбір
wybrakować  -  выбракувати
wybraniec  -  выбранец
wybredny  -  преквинтний *
wybrnąć  -  выйти, вылізти, выдерти ся 
wybryk  -  выскок, вычын ? 
wybrzeże  -  побережа
wybuch  -  выбух
wybuchnąć  -  выбухнути
wybuchowy  -  выбуховий
wybujać  -  выроснути барз 
wychodzić  -  выходити
wychodźca  -  еміґрант
wychodźstwo  -  еміґрация
wychować  -  выховати
wychowanek  -  выхованок
wychowanie  -  выхованя
wychowawca  -  выховувач, * педаґоґ
wychowawczy  -  выховавчий
wychowawczyni  -  выховавчыня
wychowywać  -  выховувати
wychwalać  -  барз хвалити, выхваляти
wychylać  -  выхыляти
wyciąg  -  выпис, екстракт, підвигник, вывітряч
wyciągać  -  вытігати
wycie  -  вытя
wycieczka  -  прогулька
wyciek  -  вытік
wyciekać  -  вытікати
wycieńczać  -  вынищати, осл'абяти
wycieńczenie  -  вынищыня, осл'абіня
wycieraczka  -  вытерачка
wycierać  -  вытерати
wycięcie  -  вытятя
wycinać  -  вытинати, выризувати
wycinek  -  выризок, выкравок, вытинок
wyciskać  -  вытискати
wycofać  -  выцофати
wyczekiwać  -  чекати, вычекувати
wyczerpać  -  вычерпати
wyczuwać  -  вычувати
wyczyn  -  досягніня
wyć  -  выти
wyćwiczony  -  вправений
wyćwiczyć  -  вправити ся
wydać  -  выдати
wydajność  -  продуктывнист
wydajny  -  продуктывний
wydalać  -  выдаляти
wydanie  -  выданя
wydalenie  -  выдаліня
wydarzenie  -  подія, событя ? 
wydarzyć się  -  стати ся, подіяти ся
wydatek  -  выдаток
wydatkować  -  выдаткувати
wydatny  -  велькій, выставаючий, значучий ?
wydawać  -  выдавати
wydawca  -  выдавец *
wydawnictwo  -  выдавництво
wydąć  -  выдути, выдулити
wydech  -  выдых
wydeptać  -  выдоптати
wydłużać  -  выдовжати
wydma  -  дъюна
wydmuchać  -  выдути
wydobrzeć  -  выздоровіти
wydobycie  -  выдобытя, вытягніня
wydobywać  -  выдобывати, вытігати
wydostać  -  выдостати, выйняти
wydra  -  выдра
wydrapać  -  выдрапати
wydrążać  -  выдобувати, выберати
wydrążenie  -  выдобаня, выбраня
wydrwigrosz  -  циґан
wydusić  -  выпучыти
wydychać  -  выдыхати
wydymać  -  выдувати, выдуляти
wydział  -  одділіня, выділ'
wydziedziczać  -  не записати ничого (в дистаменті ?)
wydziedziczenie  -  не записаня ничого (в дистаменті ?) 
wydzielać  -  выділяти, одділяти
wydzielina  -  секретина *
wydzierać  -  выдерати
wydziobać  -  выдзюбати
wyga  -  (о)бытий ч(л')овек ?
wygadać  -  выґадати
wygarniać  -  выгартати
wygasać  -  гаснути, выгасати
wygasić  -  загасити помал'ы, выгасити
wygięcie  -  выгніня
wyginać  -  выгынати
wygląd  -  выгляд
wyglądać  -  выглядати
wygłodzić  -  выгол'одити
wygłosić  -  выгол'осити
wygnać  -  выгнати
wygnanie  -  выгнаня
wygnaniec  -  выгнаний
wygniatać  -  выпучати
wygoda  -  выгода
wygodny  -  выгідний
wygolony  -  выголений
wygon  -  выгін
wygospodarować  -  выґаздувати
wygórowany  -  завыж(ш)ений *
wygrać  -  выграти
wygrana  -  выграна
wygryzać  -  выгрызати, выідати
wygrzebywać  -  выгребувати
wygrzewać się  -  выгривати ся
wygwizdać  -  высвистати
wyjałowić  -  выял'овити
wyjałowienie  -  выял'овіня
wyjaśniać  -  т(л')умачыти, выясняти
wyjaśnienie  -  т(л')умачыня, выясніня
wyjawiać  -  выявяти
wyjazd  -  выізд
wyjątek  -  выняток
wyjątkowy  -  вынятковий
wyjąwszy  -  поза
wyjechać  -  выіхати
wyjednać  -  выєднати, выпросити
wyjezdne  -  выіз(д)не
wyjmować  -  вынимати
wyjście  -  выхід
wyjść  -  выйти
wykałaczka  -  патычок до зубів
wykarmić  -  выкормити
wykaz  -  спис
wykazywać  -  выказувати
wykipieć  -  выкыпіти
wyklarować  -  вытл'умачыти, выяснити
wykląć  -  прокляти, выкляти
wykleić  -  выліпити, выклиіти
wyklęcie  -  выклятя, анафема ?
wyklinać  -  выклинати, проклинати
wykluczać  -  одстраняти, выключати
wykluczenie  -  одстороніня, выключыня
wykład  -  выкл'ад
wykładać  -  выкл'адати
wykładnik  -  вказник
wykładowca  -  выкл'адач
wykładowy  -  выкл'адовий
wykoleić  -  выйти з колеі
wykolejenie  -  выскочыня з колеі ?
wykonać  -  зробити, выконати
wykonalność  -  выкональнист
wykonalny  -  выкональний, можливий до зробіня
wykonanie  -  зробіня, выконаня
wykonawca  -  тот што зробил', выконавец
wykonawczy  -  выконавчий
wykonywać  -  выконувати
wykończenie  -  выкінчыня
wykończyć  -  выкінчыти
wykopać  -  выкопати
wykorzenić  -  выкоренити, выкаренчыти
wykorzystać  -  выкорыстати
wykpić  -  высьміяти
wykraczać  -  выступяти, выкрачати
wykradać  -  выкрадати
wykres  -  ґрафік, дъяґрам, рысунок
wykreślić  -  выкрислити, накрислити
wykręcić  -  выкрутити
wykręt  -  одгварка, * ? выкрут ?
wykrętny  -  одгварний * ? 
wykroczenie  -  проступок 
wykroić  -  выкроіти, выкраяти
wykruszyć  -  выкыршыти
wykrycie  -  выкрытя, проявіня
wykryć  -  выкрыти, проявити
wykrzesać  -  выкресати
wykrzyczeć  -  выкричати
wykrzykiwać  -  выкрикувати
wykrzyknąć  -  крикнути
wykrzyknik  -  выкрикник
wykrzywiać  -  выкривяти
wykształcenie  -  осьвіта
wykształcić  -  вывчыти
wykształcony  -  вывчений
wykup  -  выкуп, окуп
wykusz  -  крытий балькон ? 
wykupić  -  выкупити
wykuwać  -  выкувати
wykwintny  -  выштыркний ?
wykwit  -  нальот, выквит
wylatywać  -  вылітувати
wyląg  -  выляжыня
wylecieć  -  вылетіти
wyleczyć  -  вылічыти
wylew  -  выл'ив
wylewać  -  выливати
wylęgać  -  вылігати
wylęgły  -  выляглий, выляжений
wyliczać  -  выраховувати
wylosować  -  вытягнути
wylot  -  выліт, выхідна діра ?
wyludniać  -  обезлюдняти, вылюдняти
wyludnienie  -  обезлюдніня, вылюдніня
wyładować  -  выл'адувати, выляти зьвіст
wyłamać  -  выл'амати
wyłaniać się  -  вказувати ся, возникати вынуряти ся, 
          ~ spośród siebie выберати з медже себе
wyłączać  -  выл'учати, выключати
wyłączenie  -  вылучыня, выключыня
wyłącznik  -  выл'учник
wyłączność  -  выключнист 
wyłączny  -  выключний
wyłogi  -  выл'огы
wyłom  -  выл'ом
wyłożyć  -  выл'ожыти
wyłudzić  -  выциґанити, выдурити 
wyłuskać  -  выл'ущати, одділити од (л')упы
wyłuszczyć  -  выл'ущыти, вытл'умачыти
wymagać  -  вымагати
wymaganie  -  вымаганя
wymarcie  -  вымертя
wymarły  -  вымерлий
wymarsz  -  вымашеруваня
wymarzony  -  выдуманий, вымрияний, ідеальний
wymarzyć  -  выдумати, вымрияти
wymaszerować  -  вымашерувати
wymawiać  -  вымавяти, выгваряти
wymazać  -  вымазати
wymeldować  -  вымельдувати
wymiana  -  выміна
wymiar  -  вымір, велькіст
wymiatać  -  вымітати
wymieniać  -  выміняти
wymienny  -  вымінний
wymierać  -  вымерати
wymierny  -  міряльний ?
wymierzać  -  одмірювати ?
wymię  -  ікра
wymijać  -  миняти
wymijający  -  обхідний * ?
wymiotować  -  вонітувати, блювати
wymłócić  -  вымол'отити
wymoczek  -  сл'аботина, здохляк ?
wymowa  -  вымова
wymowny  -  вымовний
wymóc  -  вымочы
wymówka  -  одгварка, вымівка, выкрут, догварка
wymuszać  -  вымушати
wymuszenie  -  вымушыня
wymuszony  -  вымушений
wymykać się  -  выходити тайком, вырывати ся (спід контролі)
wymysł  -  выдум(а)
wymyślać  -  выдумувати
wymyślić  -  выдумати
wymyślny  -  выдумний ?
wynagradzać  -  вынагороджувати
wynagrodzenie  -  вынагороджыня
wynajdywać  -  вынаходити
wynajmować  -  вынаймувати
wynalazca  -  вынахідник
wynalazek  -  вынахідок ?
wynaleźć  -  вынайти
wynarodowić  -  вынародовити
wynarodowienie  -  вынародовіня
wynędzniały  -  забідуваний, змарніл'ий
wynędznieć  -  змарніти, забідувати ся
wynieść  -  вынести
wynik  -  выник, результат, нашлідок
wynikać  -  выходити з, выникати
wyniosłość  -  горб ?
wyniosły  -  высокій, возвышений, ? горд(овит)ий ?
wyniszczać  -  вынищати
wyniszczenie  -  вынищыня
wynosić  -  выносити ?
wynurzać  -  выпл'ывати, вынуряти, оповідати о собі, ? отверати душу
wynurzenie  -  выпл'ыніня, вынуриня оповіданя о собі ?
wyobcować  -  вычужынніти, счужынніти
wyobraźnia  -  думка, представліня в думці
wyobrażać (sobie)  -  думати (си), представ(л)яти си в думках 
wyobrażalny  -  до подуманя
wyobrażenie  -  подуманя, представліня, в думках
wyodrębniać  -  выокремити, * выосибнити *
wyodrębnienie  -  выокреміня, * выосибніня
wyolbrzymić  -  звеликанити *
wypaczyć  -  выкривити, выдулити
wypad  -  вылечыня, * ? прогулька
wypadać  -  вылітувати, пасувати штоси зробити
wypadek  -  выпадок
wypadkowa  -  вспівсередня * ?
wypadowy  -  выхідний
wypalać  -  выпаляти
wypaplać  -  выклеветати 
wypaść  -  вылетіти, трафити ся, выйти (добри\жлі), вылізти (вол'осы)
wypatrywać  -  высмотрювати
wypełniać  -  выпол'няти
wypełnienie  -  выпол'ніня, выконаня
wypędzać  -  выганяти
wypić  -  выпити
wypiek  -  выпіканя, выпечка, румянец, червене пятно
wypierać  -  выперати, выпыхати, вытисняти
wypis  -  выпис
wypisywać  -  выписувати
wyplatać  -  выплітати
wyplątać  -  выплянтати
wyplenić  -  выкоренити, знищыти, усунути
wypluć  -  выплювати
wypłacać  -  выпл'ачати
wypłacalność  -  выпл'ачальнист
wypłacalny  -  выпл'ачальний
wypłata  -  выпл'ата
wypłoszyć  -  встрашыти, выгнати страхом
wypłowieć  -  вылізти
wypłukać  -  выпол'окати
wypływ  -  выпл'ыв
wypływać  -  выпл'ывати
wypoczynek  -  одпочынок, выпочынок
wypoczywać  -  одпочывати, выпочывати
wypogadzać  -  выхвиляти
wypominać  -  выпоминати
wyporność  -  водовыпір 
wyposażenie  -  озасобніня * ?
wyposażyć  -  озасобнити * ?
wypowiadać  -  выповідати
wypowiedzenie  -  выповіджыня
wypożyczać  -  выпожычати
wypożyczalnia  -  (вы)пожычальня
wypracować  -  выпрацувати, выробити
wypracowanie  -  выроб(л)іня, писемна робота (в школі)
wyprać  -  выпрати
wypraszać  -  выпрошувати, выпрашати
wyprawa  -  выправа
wyprawiać  -  выправяти
wyprężać  -  выпружати
wyprostować  -  выпростити
wyprowadzać  -  выпроваджати
wypróbować  -  выприбувати
wypróbowany  -  выприбуваний
wypróżniać  -  спорожняти, опорожняти
wyprysk  -  выпырск(ніня)
wyprzedawać  -  выпродавати
wyprzedaż  -  выпродай
wyprzedzać  -  выпереджати, передити
wyprzęgać  -  выпригати
wypukłość  -  выпукненист, выпукл'іст 
wypukły  -  выпукнений, выпукл'ий
wypuścić  -  выпустити
wypychać  -  выпыхати
wypytywać  -  вывідувати
wyrabiać  -  вырабяти
wyrachowany  -  вырахуваний, інтересовний
wyraz  -  сл'ово, выраз
wyrazisty  -  выразистий
wyraźny  -  выразний
wyrażać  -  выражати
wyrażenie  -  выражыня
wyrąb  -  выруб
wyrąbać  -  вырубати
wyręczać  -  выручати
wyrobnik  -  выробник, наймита, марний ремес(ель)ник, хал'турник
wyrocznia  -  пророчня, высокій авторитет
wyrodny  -  выродний
wyrodzić  -  выродити
wyrok  -  вырок, присуд
wyrostek  -  одросток, хл'опчыско (іщы не паробок а юж не дитина)
wyrozumiałość  -  пробачливіст, выбачливіст,
wyrozumiały  -  пробачливий, выбачливий, побл'ажливий ? 
wyrozumować  -  вырозумувати
wyrób  -  выриб
wyrównać  -  выривнати
wyrównanie  -  выривнаня
wyróżniać  -  вырижняти
wyrugować  -  выселити, выгнати, выперти усунути, выкоренити 
wyruszyć  -  вырушыти, выйти
wyrwa  -  вырва
wyrwać  -  вырвати
wyrządzać  -  робити
wyrzec się  -  выречы ся
wyrzeczenie  -  выречыня
wyrzucać  -  вымітувати
wyrzut  -  вышмариня, ? выгварка ?
wyrzutek  -  вышмарник
wyrzynać  -  выризувати
wysadzić  -  высадити
wyschnąć  -  высхнути
wysepka  -   островик
wysiadać  -  высідати
wysiedlać  -  выселяти
wysiedlenie  -  выселіня
wysilać  -  высиляти
wysiłek  -  высиліня ? 
wyskakiwać  -  выскакувати
wyskok  -  выскок
wyskrobać  -  вышкрябати 
wyskubać  -  выскубсти
wysłać  -  высл'ати
wysłaniec  -  высл'анец
wysławiać  -  высл'авяти
wysłowienie  -  высл'овіня
wysłuchać  -  высл'ухати
wysłuchiwać  -  высл'ухувати
wysługiwać się  -  высл'угувати ся
wysłużyć  -  высл'ужыти
wysmażony  -  выжарений ?
wysmukły  -  высокій а тонькій (при гардых пропорциях)
wysnuwać  -  выснувати
wysoki  -  высокій
wysokogórski  -  вісокогірскій
wysokość  -  высокіст
wyspa  -  остров, острив
wyspać się  -  выспати ся
wyspiarski  -  островскій *
wyspiarz  -  островяк *
wyssać  -  выцицати
wystarać się  -  выстарати ся
wystarczający  -  старчаючий
wystarczyć  -  старчыти
wystawa  -  выстава
wystawać  -  стырчати, выставати 
wystawca  -   выставяч, выставник
wystawiać  -  выставяти
wystawność  -  выставнист, богацтво, вказаня, розкішнист ?
wystawny  -  выставний, богатий (на вказаня) ?
wystawowy  -  выставовий
wystąpić  -  выступити
występ  -  выступ
występek  -  преступок, зл'ий чын, прегришка
występny  -  прогришний, преступничий
wystosować  -  звернути (ся) ?
wystraszyć  -  встрашыти
wystroić  -  выстроіти
wystrzał  -  выстрыл'
wystrzegać się  -  выстеригати ся
wystrzelić  -  выстрылити
wysuszyć  -  высушыти
wysuwać  -  высувати
wyswobodzenie  -  высвободжыня
wyswobodzić  -  высвободити
wysyłać  -  высыл'ати
wysypać  -  высыпати
wysypka  -  высыпка
wyszczególnienie  -  вырижніня, вызначыня ?
wyszczerbić  -  выщербити
wyszukać  -  вынайти
wyszukany  -  вынайдений, выбраний, высмакуваний ? 
wyszydzać  -  высьмівувати
wyszynk  -  продаж алькоголю на порциі, вышынк
wyszywać  -  вышывати
wyścielać  -  выстелювати
wyścig  -  дигінка ?
wyśledzić  -  вышлідити
wyśliznąć się  -  віслизнути ся
wyśmiać  -  высьміяти
wyśmienity  -  барз добрий, барз крас 
wyświadczyć  -  зробити, присл'ужыти ся
wyświetlać  -  высьвітляти, выясняти  -   ?
wytarty  -  вычуханий
wytchnąć  -  одотхнути
wytchnienie  -  одпочынок ?
wytępić  -  вытупити
wytępienie  -  вытупіня
wytężać  -  напружати 
wytężenie  -  напружыня
wytężony  -  напружений
wytknąć  -  вытыкнути
wytłaczać  -  выытискати ?, выпучати
wytłumaczyć  -  вытл'умачыти
wytoczyć  -  выточыти
wytrawny  -  з вельком практыком, терпкавий (о вині)
wytrącić  -  выбити
wytropić  -  вышлідити
wytrwać  -  вытримати
wytrwałość  -  вытримал'іст ??
wytrwały  -  вытримал'ий ??
wytrysk  -   выпырск
wytryskać  -  выпырскувати
wytrząść  -  вытрясти
wytrzebić  -  вычыстити, выбити, вымышкувати
wytrzeszczyć  -  вытрищыти
wytrzeźwieć  -  вытерезбіти
wytrzymać  -  вытримати
wytrzymałość  -  вытримал'іст
wytrzymały  -  вытримал'ий
wytrzymanie  -  вытриманя
wytwarzać  -  выраб(л)яти, вытворяти
wytworność  -   велика елєганция ??
wytworny  -  барз елєгннцкій ??
wytwór  -  выриб, вытвір
wytwórczość  -  вырибництво ?
wytwórczy  -  выробничий ?
wytwórnia  -  выробня ?
wytyczać  -  вытычати
wytyczna  -  вказаня, директыва
wytyczny  -  позначений 
wytykać  -  вытыкати
wyuzdany  -  розгуканий, зопсутий 
wywabiać  -  вытігати, ? вычыщати
wywalczyć  -  выбороти
wywalić  -  вывалити
wywar  -  вывар
wyważyć  -  выважыти
wywdzięczyć się  -  одвдячыти ся
wywiad  -  розвід, вывід, інтервю
wywiadywać się  -  вывідувати ся
wywiązać się  -  выпол'нити, выконати, стати ся мати місце
wywierać  -  робити, ~ wpływ впл'ывати, ? ~ wrażenie робити вражыня ??
wywieść  -  вывести
wywietrzeć  -  вывітрити
wywietrzyć  -  вывітрити
wywijać  -  вывивати
wywlekać  -  вывлікати
wywłaszczać  -  одвл'асняти *
wywłaszczenie  -  одвл'асніня *
wywnętrzać się  -  одкрывати душу
wywnioskować  -  вывести высновок ?
wywodzić  -  выводити
wywołać  -  выкликати
wywoływać  -  выкликувати
wywozić  -  вывозити
wywód  -  вывод, аргументация ?
wywóz  -  вывіз
wywracać  -  вывертати
wywyższać  -  вывыжшати
wywyższenie  -  вывыжшыня
wyzbyć się  -  позбыти ся
wyzdrowieć  -  выздоровіти
wyzdrowienie  -  выздоровіня
wyziew  -  выпары
wyznaczać  -  вызначати
wyznacznik  -  детермінант ?
wyznać  -  признати ся, повісти, выявити
wyznanie  -  признаня ся, выяв(л)іня
wyznawać  -  признавати ся, выяв(л)яти
wyznawca  -  сторонник, вірник  -  ?
wyzuć  -  вызути
wyzwać  -  вызвати, выпрозывати
wyzwalać  -  вызваляти
wyzwanie  -  вызыв, выклик ?
wyzwolenie  -  вызволіня
wyzwolić  -  вызволити
wyzysk  -   выкорыстуваня, вызыск, експльоатация
wyzyskiwacz  -  выкорыстувач
wyzyskiwać  -  выкорыстувати
wyzywać  -  вызывати, прозывати
wyzywający  -  вызываючий
wyżebrać  -  выжебрати
wyżej  -  выжше
wyżeł  -  пес стрылецкій (леґавец ?)
wyżłobić  -  выжол'обити
wyższość  -  выжшист
wyższy  -  выжший
wyżyć  -  выжыти
wyżymaczka  -  вытискачка
wyżymać  -  вытискати, выкручати
wyżyna  -  выжына
wyżywić  -  выжывити
wyżywienie  -  выжыв(л)іня
wzajemność  -  взаємнист
wzajemny  -  взаємний
w zamian  -  за то
wzbić się  -   вылетіти
wzbierać  -  двигати ся, підносити ся
wzbogacać  -  збогачати
wzbogacenie  -  збогачыня
wzbraniać  -  боронити ?
wzbudzać  -  збуджувати, выкликувати
wzbudzenie  -  збуджыня, выкликаня
wzburzenie  -  зозл'ощыня, ? згорячыня ?
wzburzony  -  зозлощений, ? згорячений ?
wzburzyć  -  зозл'остити, ? згорячыти ?
wzdąć  -  здути
wzdłuż  -  вздовж, на підовж
wzdrygać się  -  дырґнути
wzdychać  -  зитхати
wzdymać  -  вздувати, надувати
wzgarda  -  нехітнист * ??
wzgardliwy  -  нехітний * ?? 
wzgardzić  -  нехтіти, одшмарити, 
wzgląd  -  взгляд
względność  -  релятывізм
względny  -  релятывний
wzgórek  -  горбок
wzgórze  -  горб
wziąć  -  взяти
wziewanie  -  вдыханя
wzięty  -  тот, кого люде ради берут до дачого, знаний, популярний 
wzlot  -  взлет (взлітувати) ?
wzmacniać  -  (в)зміцняти
wzmagać  -  насиляти
wzmianka  -   згадка ?
wzmożenie  -  насиліня
wzmożony  -  насилений
wznak  -  na ~ горизнач
wzniecić  -  розпалити,. розпочати ?
wzniesienie  -  горб(ок), выдвижыня *
wznieść  -  двигнути, збудувати ?
wzniosłość  -  вознесенист * ?
wzniosły  -  вознесений * ?
wznosić  -  двигати, будувати
wznowić  -  (в)зновити
wznowienie  -  (в)зновіня
wzorować  -  взорувати
wzorowy  -  взоровий
wzorzec  -  взир, взорец
wzorzysty  -  взористий
wzór  -  взир
wzrastać  -  роснути
wzrok  -  зир
wzrokowiec  -  зоровец *
wzrokowy  -  зоровий
wzrost  -  (в)зрист
wzruszać  -  зрушувати, ~ się мякнути на души/серци, 
            * ??? ~ ramionami рушати раменами
wzruszający  -  мякчучий, * ? зворушаючий ?
wzruszenie  -  мякчист, * ? зворушыня ?
wzwyż  -  до горы
wzywać  -  казати прийти ?
	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .