ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
a A
 

а -  a,  spójnik, lub określenie
 dodawania „два а два є штыри”
або - albo
абсолютне -  absolutne
абсолютні - absolutnie
абстракция - abstrakcja
абсурд -  absurd
авдиция - audycja
Австрия - Austria
Австрияк - Austriak  
авто - auto
автобус - autobus
автомат - automat
автор - autor
авторитет - autorytet
автострада - autostrada
ага - aha
аґац - akacja
аґент - agent
Адам - Adam
aдде,  ат де - oto gdzie, tutaj
адє, ат де є - oto gdzie jest, tutaj jest
адєо, ат де є, о - oto gdzie jest o! tutaj jest o!
аджеж - ale, a przecież
адзимка  - placek, podpłomyk
адрыс - adres
адрысувати -  adresować 
адукат - adwokat
аж - aż
ажур  -  ażur
ажурове  - ażurowe
азбука - alfabet, abecadło
Азия - Azja
Азиятя, Азъята - Azjata
Азийскі/й, Азиятыцкі/й - azjatycki
ай - aj
акация, аґац  - akacja
академія  -  akademia
Акым  -  imię męskie
акорд  -  akord
актор  - aktor
акторство  - aktorstwo 
акурат  -  akurat, też „w sam raz” 
акуратн/ист, /іст  - akuratność, ścisłość, 
  punktualność
акустыка  -  akustyka  
але  -  ale 
аллилуя  -  alleluja (hebr. „chwalcie Boga”)
альбія, вальбія, гальбія  - koryto dla świń 
альґебра  -  algebra
алькоголь  -  alkohol
аматор  -  amator
аматорскє  -  amatorskie
амбасада  -  ambasada
амбасадор  -  ambasador
Америка  -  Ameryka
Американ  -  Amerykanin
американьскє  -  amerykańskie
америцкє  -  amerykańskie
амин,  амін  -  amen
Амроз  -  imię męskie
анатомія  -  anatomia
ангел'  -  anioł
ангельскі/й  -  anielski 
анґіна  -  angina
Анґлик  -  Anglik
анґлицкє  -  angielskie
Анґлия  -  Anglia
Андрий  -  Andrzej
андрут  -  andrut
ани  -  ani
Анна  -  Anna
ано  -  ano
анонім  -  anonim 
анталок, ванталок  -  antałek
антена  -  antena
Антоний  -  Antoni
Анто/ха, /шка  -  
анцикрист  -  antychryst
апарат  -  aparat
апаратура  - aparatura 
апеляция  -  apelacja
апетит (pol.) > жыр  -  apetyt
апостол  -  apostoł
аптыка  -  apteka
аптыкар  -  aptekarz
Араб  -  Arab
Арабія  -  Arabia
арабскє  -  arabskie
аристократа  -  arystokrata
арытметыка  -  arytmetyka
аркіс,  аркіш  -  orkisz
аркушерка  -  akuszerka
армелик  -  prawdop. szczygieł
армелисти/й  -  krasy, w duże plamy
арміл'ка > армелик  
армія  -  armia
Армил'  -  byk w duże plamy
Арсен  -  imię męskie
артелєрия  -  artyleria
артелєрийскє  -  artyleryjskie
артиста  -  artysta
артистычне  -  artystyczne
архаізм  -  archaizm
архаічне  -  archaiczne
архів  -  archiwum
архіепископ  -  arcybiskup
архітект  -  architekt
архітектура  -  architektura
аря! аря!  -  okrzyk przy pędzeniu owiec (arch. Lub 
  obce)
аря - аць  -  j.w.
Асафат  -  imię męskie
асекурация  -  ubezpieczenie
асентерунок  -  stawanie na komisji poborowych
астряб  -  jastrząb
асфальт  -  asfalt
ат!  -  oto  W kontekście może oznaczać
 dopiero, zaledwie itp. Np. лем ат пару 
  днив як прошол' - zaledwie kilka dni 
  jak przyszedł
атак  -  atak
ат де!  адде!  -  oto gdzie!
ат де є, о!  -  oto gdzie jest, o !
атляс  -  atlas
атмосфера  -  atmosfera
атом  -  atom
атомове  -  atomowe
атрамент  -  atrament
Афія  -  imię żeńskie
Афрыка  -  Afryka
Афрыкан  -  Afrykanin
афрыканьскє  -  afrykańskie
Афтан/ас  -  imię żeńskie
ах  -  ach
а-ци!  -  okrzyk przy pędzeniu kóz

	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .