ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
е Е


е!  -  e ! okrzyk mający zwrócić czyjąś uwagę
Европа  -  Europa
Европейчык  -  Europejczyk
европлян  -  samolot
еґзамін  -  egzamin
ей  -  ej! okrzyk
економія  -  ekonomia
економічне  -  ekonomiczne
екран  -  ekran
експорт  -  eksport
експрес  -  ekspres
елєктрыка  -  elektryka, prąd elektr.
елєктрычне  -  elektryczne
елєктровня  -  elektrownia
елєктроніка  -  elektronika
елєктротехніка  -  elektrotechnika
еміґрант  -  emigrant
еміґрация  -  emigracja
енерґія  -  energia
ера  -  era
естетыка  -  estetyka
етап  -  etap
етер, кропка  -  eter
ех  -  ech	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .