ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
В вв  (в церкви,  в него)  -  w
ваба  > л'аба  -  stopa
вабатий > л'абатий  -  o dużych stopach
вава > л'ава  -  ława, lub potężna kładka 
  przez rzekę
вавка > л'авка  -  ławka, lub kładka
вавок  > л'авок  -  pokos
вага  -  waga do ważenia
вага  -  waga u wozu do przyczepiania orczyków
ваган  -  duża drewniana dzieża do wyrabiania
  ciasta, szczególnie wielkanocnego chleba typu
  > паска
вагово  -  wagowo  
ваґон  -  wagon
вада > л'ада  -  drewniana skrzynia na odzież,
  często pięknie zdobiona 
Вадек  -  Władek
вадити  -  wadzić, czepiać
вадити ся  -  wadzić się, kłócić
вадне (ванне)  -  ładne
вадні  (ванні)  -  ładnie
вадувати  -  ładować
вадунок  -  ładunek
важне  -  ważne
важыня  -  ważenie
важыти  -  ważyć
вазити  > л'азити  -  łazić  
Вазы  > л'азы  -  nazwa terenowa
вайкати  -  jęczeć za uszami
вакациі  -  wakacje
ваківка  -  tynk
вакілия,  вакелия  -  huba
вакувати  -  tynkować
валавчан, селянин  -  wieśniak
валал, хотар, сел'о  -  wieś
валах  -  wałach
вал'ашыти, мішкувати  -  kastrować
валів  -  koryto do pojenia bydła  ?
валити  -  walić, przewracać, sypać gęsto 
  (o śniegu)
вал'ушный  -  użyteczny
валяти  -  przewracać, rozwalać
валяти, звалювати  -  zrzucać np. siano z wozu
валяти ся  -  walać się
вальбія > гальбія  -  koryto do karmienia świń
валькати  -  toczyć dłońmi wałeczek np. z ciasta
ваманиця, л'аманиця  -  narzędzie 
  gospodarskie do łamania lnu
вамати, л'амати  -  łamać
вамливе, л'амливе  -  łamliwe
ванва,  ванов  -  wanna
вандривка  -  wędrówka
вандривник  -  wędrownik
вандрувати  -  wędrować
ванов/ця  -  wanienka
вансач, баюсач  -  wąsacz, wąsal
вантавок  -  antałek
вантолити  -  jeść łapczywie, opychać się
ванц > ретяз
Ваньо  -  imię męskie
ван(ь)сач, баюсач  -  wąsacz, wąsal
ваньсы, баюсы  -  wąsy
Вапенне  -  nazwa wsi
вапно  -  wapno
вар  -  kwas z kapusty kwaszonej, lub ukrop,
  też tryb rozkazujący od варити - gotować
вара  -  wara 
варахобник  -  ziele żółto kwitnące
варене  -  gotowane
варенина  -  coś gotowanego, gotowane –
  ogólnie
варити  варіти  -  gotować
вариха  варіха  -  chochla, warzecha
варта  -  warta
вартати  -  być warte, kosztować, 
  „не вартат” – nie warto; нич не вартат - nic
  nie jest warte
вартисне  -  wartościowe
вартист  -  wartość
вартовник  -  wartownik
вартувати  -  wartować, pilnować
варувати ся  -  pilnować się, uważać, strzec
  się
варцаб  -  parapet okienny, lub futryna okna
варштат  -  warsztat (stół) stolarski
варянка  -  rodzaj zupy na kwasie z kapusty
варянт  -  wariant
Васко  -  zdrobnione imię męskie
вата, л'ата  -  łata
вата,  л'ата  -  wąska deska
ватерник  -  kamień przy ognisku (watrze)
ватра  -  ognisko
ватра  -dno pieca, na którym kładzie się chleb 
  do pieczenia
ватралька, ватлярка  -  drewniana łopata z
  długim trzonkiem do pieca chlebowego 
ватриско  -  miejsce gdzie była watra
ватряне  -  dotyczące watry
ватряне  -  goście – uczestnicy święta typu 
  „Watra”
Вафка -  nazwa wsi
Вафчан  -  mieszkaniec Вафкы
ваше -  wasze
вбивати > забивати -  wbijać
вбити > забити -  wbić
вбитя > забитя  -  wbicie
ввадувати  - вл'адувати  -  władować
ввезти  -  wwieźć
ввести  -  wwieść
вводити  -  wwodzić
ввозити  -  wwozić
вдавати ся  -  wdawać się  
вдавити ся  -  udławić się
вдарити -  uderzyć
вдаряти  -  uderzać
вдати ся  -  wdać się
вдерати ся  -  wdzierać się
вдерти  -  udrzeć, odedrzeć
вдерти ся  -  wedrzeć się
вдівати  -  wdziewać, ubierać
вдіти  -  wdziać, ubrać
вдырды  -  biec, podbiegać wolnym truchtem
  dyrdać
вдыхати  -  wdychać
вдыхнути  -  wdychnąć
вдячни/й  -  wdzięczny
вдячнист  -  wdzięczność
ведіня  -  wiedzenie, prowadzenie, kierowanie
вежа  -  wieża
везти  -  wieźć
векшати ся  -  zwiększać się
векши/й  -  większy
великан  -  olbrzym, wielkolud
великаньскє  -  ogromne, bardzo wielkie
Великден  -  Wielkanoc (dosł. Wielki Dzień)
великє  -  b. wielkie lub podniośle wielkie
великонне  -  великодне  -  wielkanocne
велич  -  b. wielkie  
величавий  -  majestatyczny, wielmożny, 
  wyniosły
величати  -  wysławiać, wychwalać, tytułować
величко  -  dość sporo, не величко - niezbyt
  wiele
Велия  -  Wigilia
вельбіб  -  odmiana dużej fasoli
велькє  -  duże, wielkie
вельо  -  dużo, wiele 
вельон  -  welon
веп  -  łeb  
вепак  -  głowacz, ktoś z dużą głową lub łebski 
  ktoś
вепер  -  wieprz
веприк  -  wieprzek
вера  -  
вера Боже  -  na Boga (przysięga)
верабожкати ся  -  zaklinać się, przysięgać na
  Boga
верба  -  wierzba
вербина  -  drewno wierzbowe, kora wierzbowa
вербинец  -  łoza
вербове  -  wierzbowe
вербуванец  -  ten, kto się dał zwerbować
вербувати  -  werbować
вере  -  krzywe, spaczone, zdeformowane
верес  -  wrzos
вересен  -  wrzesień
веретениця  -  jaszczurka zwinka
веретено  -  wrzeciono
веретільник  -  веретільниця -> веретениця
веретірник  > веретениця
верещати  -  wrzeszczeć
верити ся  -  paczyć się, krzywić, skręcać
верніня  -  powrót
вернути (ся)  -  wrócić
вернути  -  oddać, także cios, uderzenie
верства  -  warstwa
верствак  -  rówieśnik
верствове  -  warstwowe
вертаня  -  wracanie, powrót, powroty
вертати  -  wracać
вертати  -  oddawać, także ciosy
вертеп  -  wertep, rodzaj przedstawienia
вертепы  -  bezdroża, wądoły
вертепни/й  -  trudny do przejścia, pełen 
  wądołów
вертіти  -  wiercić
вертлик  -  katarynka
верх  -  wierzch, góra czegoś
верх, вірх  -  szczyt góry
верхівка  -  
верховний  -  górny, zwierzchni
верхнє  -  wierzchnie, górne
верхні/й  -  wierzchni, górny
верхнина  -  śmietana
верхник  -  górny kamień w żarnach
верховина  -  wyżyna, często w znaczeniu 
  górski obszar
вершник  -  jeździec
вершок  -  wierzchołek, szczyt
весел'іст  -  wesołość
весел'и/й  -  wesoły
веселити (ся)  -  weselić się
весел'о  -  wesoło
весіля  -  wesele
весільне  -  weselne
весільникы  -  weselnicy, goście weselni
весл'о  -  wiosło
весл'увати  -  wiosłować
весна,  яр  -  wiosna
вести  -  wieść
ветохне  -miękkie, delikatne, najczęściej 
  o płótnie
веце  -  więcej
вечер  -  wieczór
вечерашнє, вечеришнє  -  wieczorne, 
  pochodzące z wieczora (np. mleko z wieczornego
  udoju
вечерниця  -  wieczorna gwiazda
вечеря  -  wieczerza, kolacja
вечеряти  -  wieczerzać, jeść kolację
вечыркы, вечіркы  -  zwyczajowe schodzenie
  się młodzieży zimą, przy darciu pierza, 
  przędzeniu itp. Z żartami, śpiewem, czasem 
  tańcem po pracy
вечырня  -  nabożeństwo wieczorne
въєдно  -  razem, wspólnie
вжалити  -  użądlić
вжати  -  nażąć np. trawy
вжыця, выжка, л'ыжка  -  łyżka
вжычник  -  łyżnik, drewniana deszczułka 
  z otworami na łyżki
(в)здутя  -  wzdęcie
взад  -  do tyłu, w tył poruszać się, patrzeć 
  (ale в зад w tył stuknąć, uderzyć )
взадгус  -  na opak, nie tak jak się powinno, 
  lub tyłem do przodu 
взгляд  -  wzgląd
взипы, взъіпы  -  odwrotnie, nie na rękę, wspak
взир, взъір  -  wzór
взиркнути  -  ujrzeć nagle, znienacka
взрити, взріти  -  ujrzeć
взяти  -  wziąć
вібчий/й  -  obcy, cudzy  (W niektórych 
  regionach Łemkowyny żartobliwa, niby ukraińska 
  forma słowa обчи/й, чужи/й )
вівсик  -  marny, lub mały jeszcze owies
вівсиско  -  owies wielki, lub pole po owsie
вівсяне  -  owsiane
вівсянка  -  owsianka, słoma owsiana
вігривати  -  ogrzewać zsiadłe mleko w celu 
  otrzymania sera
вігрити > вігривати
відро  -  wiadro
віз  -  wóz 
візвати ся  -  odezwać się
візрити ся  -  obejrzeć się
вік  -  wiek
вікно, выгляд, облак  -  okno
вікняр  -  szklarz
віко  -  wieko
вікове  -  wiekowe
віконце, вікєнце  -  okienko
вікувати  -  wiekować, być gdzieś długo, 
  lub za długo („wieki całe)
віл'  -  wół
вільгє, вільгве (też вогкє)  -  wilgotne
вільгіт  -wilgoć
вільно  -  wolno w sensie wolności, lub pomału
вільха  -  olcha
він  -  on
ві(й)на, война  -  wojna
вінец  -  wieniec
вінец  -  wianek nad kopytem konia
віно > вяно
вінок  -  wianek
вінчанка  -
вінчаня  -  ślub w cerkwi (w trakcie którego 
  ma miejsce symboliczne nakładanie wianków 
  w formie koron na głowy „młodych”)
віо!  -  wio ! okrzyk popędzający konia
віокнути -  krzyknąć „wio!”
віокнути  -  żartobliwie zwymiotować
віра  -  wiara
вірґан  -  awanturnik, warchoł
вірґати  -  wisieć i majtać się, dyndać
 (w czasie teraźniejszym ma dwie formy 
  вірґат lub вірдже)
вірити  -  wierzyć
вірні  -  wiernie
вірнист  -  wierność
вірны  -  wierni
вірно, вірні  -  wiernie
віроісповіданя  -  wyznanie 
віруваня  -  wierzenia
вірующий  -  pot. Świadkowie Jehowy
вірх  -  szczyt, wierzchołek
вісем, осем  -  osiem
вісєляк, шыбеняк  -  wisielec, szubienicznik
вісити  -  wisieć
віск  -  wosk
віспа  -  ospa
вістка  -  ość
ві(й)т  -  wójt
вітер  -  wiatr
вітерне зіля, бобівник  -  ziele lecznicze
вітерник  -  choroba, pryszcze od wiatru
вітерниця  -  silny wiatr, wichura
віторок  -  wtorek
вітрик  -  wietrzyk
віхтелиця > вітерниця  -  
віц  -  dowcip
віч  -  wiec
вічкы, ліцы  -  wodze, lejce
вічкнути ся  -  złapać oddech np. po 
  gwałtownym rozpłakaniu, albo roześmianiu się 
  aż do utraty tchu na dłuższą chwilę. Po upadku, 
  uderzeniu itp. ocknąć się
вічко  -  wieczko, klapka przykrywająca coś
вічкы  -  lejce (?)
вічне  -  wieczne
вічні, вічно -  wiecznie
вічнист  -  wieczność
вічно  > вічні
вішак (pol) > вішал'о 
вішал'о  -  wieszak
вішати  -  wieszać
віядл'а  -  część warsztatu tkackiego (?)
віяти  -  wiać ziarno na młynku 
  (dla oddzielenia plew)
віячка  -  część młynka do oddzielania plew,
  lub zwykla szufla do tego samego celu 
  (na wietrze)
вивкы,  вил'кы  -  widelec
видав  -  arch. widział „хто такє видав”
  kto widział coś takiego, wyraz zdziwienia (nie 
  występuje praktycznie w bezokoliczniku)
виджыня  -  widzenie
видіти  -  widzieć
ви(д)нівка  -  beczka z wina  
видно  -  widać
видно ся  -  jest widoczność, widno (stwierdzenie
  najczęściej o świcie, że już widno, lub o zmroku,
  że jeszcze widno
видок  -  widok
вил'ы  -  widły
вил'кы > вивкы
вил'касте  -  widlaste
винівка  -  pół beczki, mniejsza beczka od wina
винкєль  -  kątownik, też kąt prosty
винничкы  -  porzeczki
виноград  -  winorośl, lub winogrono
винярка  -  beczka do wina
вискнути  -  krzyknąć ze strachu/bólu (o kobiecie
  raczej)
вити  -  wić
вы  -  wy, zwrot do osób starszych, o wyższej
  pozycji społecznej, lub nieznajomych. Jest to 
  odpowiednik polskiego pan, pani, państwo. 
  Wśród młodzieży raczej nie używany.
выбабрати ся  -  upaprać (się)
выбавити (ся)  -  wybawić (się) w znaczeniu 
  zabawy
выбавити  -  wyniańczyć
выбадати  -  wybadać
выбачыти  -  wybaczyć
выберати  -  wybierać
выбіліти  -  zbieleć, zrobić się białym
выбивати  -  wybijać
выбити  -  wybić (np. szybę)
выбити  -  zbić np. dziecko
выбороти  -  wywalczyć
выборы  -  wybory
выбрати  -  wybrać
выбух  -  wybuch
выбухати  -  wybuchać
выбухнути  -  wybuchnąć
вывадити  -  odczepić, wyprząc
выважыти  -  wyważyć racje, lub np. drzwi
вывар  -  wywar
выварити  -  wygotować
вывертати  -  wywracać, przewracać
вывідкы, выводины  -  wprowadzenie do
  cerkwi kobiety po urodzeniu dziecka - na 40 - ty 
  dzień 
вывідувач  -  wypytywacz
вывірка, вовюрка  -  wiewiórka
вывітрити  -  wywietrzyć
вывітрити  -  wywietrzeć
вывивати  -  wywijać np. czymś 
  niebezpiecznym
вывити  -  wywić np. wianek
вывыжшати (ся)  -  wywyższać (się)
вывлечы  -  wywlec
вывлікати  -  wywlekać
выводити  -  wywodzić, wyprowadzać
выганяти  -  wyganiać
выгартати  -  wygarniać
выгаснути  -  wygasnąć
выгварити  -  zmówić - w szczególności pacierz
  lub inną modlitwę
выгваряти  -  wymawiać, dogadywać
выгідне  -  wygodne
выгідні  -  wygodnie
выгін  -  droga, którą pędzono bydło, lub konie – 
  wzgl. Łąka niedaleko zabudowań, na którą 
  wyganiało się bydło i konie
выгл'адити (ся)  -  wygładzić (się). Też o
  bydle i koniach, których sierść zrobiła się gładka
  i lśniąca (czyli tłustych)
выгляд  -  wygląd
выгляд, облак, вікно  -  okno
выглядати  -  wyglądać
выгнати  -  wygnać, wygonić
выгнити  -  wygnić
выгода  -  wygoda
выграбати  -  wygrabić, po młóceniu cepami 
  wygrabia się z grubsza słomę (a potem sieje się 
  przez rzadsze rzeszoto i gęstsze sito)
выграбкы  -  słoma wygrabiona z wymłóconego
  cepami zboża
выграна  -  wygrana, zwycięstwo
выгребати  -  wygrzebać
выгребсти  -  wygrzebać
выгривати  -  wygrzewać
выгрити  -  wygrzać
выгучати  -  wybujać
выґадати (ся)  -  wygadać (się), wysłowić się
выда  -  udo
выдавати  -  wydawać np. pieniądze, lub
  wydawać dziewczynę za mąż
выдавати (ся)  -  wychodzić za mąż
выданя  -  wydanie
выдати  -  wydać
выдаток  -  wydatek
выделикатніти  -  wydelikatnieć
выдерати  -  wydzierać, wyrywać
выдерти  - wydrzeć, wyrwać
выдивачыти  -  wydziwaczyć
выдивяти  -  wydziwiać
выдыхнути  -  wydychnąć
выдобыти  -  wydobyć
выдостати  -  wydostać
Выдофчы, Водокщы, Йордан  -  „Wodochrzty” święcenie wody, Święto Jordanu
выдрижняти ся  -  przedrzeźniać kogoś, lub wyśmiewać się z kogoś
выдулити ся  -  wybrzuszyć się, zdeformować
выдумати  -  wymyślić
выдумувати  -  wymyślać
выдусити  -  wydusić
выдути  -  wydmuchać
выдути ся  -  штоси ся мі выдул'о - coś mi
  wyskoczyło np. na ustach „zimno”
выєднати  -  wyjednać
выімати  -  wyłapać
выжати  -  wyżąć (sierpem)
выжыв(л)іня -  wyżywienie
выжка, л'ыжка, вжыця  -  łyżka
выжмыкати  -  wyprać w rękach
выжник,  л'ыжник  -  wieszak (półka) z 
  otworami na łyżki 
выжше,  выже  -  wyżej
вызамыкати  -  wyaresztować, wyzamykać
вызберати  -  wyzbierać
выздоровіти  -  wyzdrowieć
выздыхати  -  wyzdychać
вызерати  -  wyglądać
вызерати  -  wyglądać np. przez okno
вызор, выгляд, облак, вікно  -  okno
вызрити  -  wyjrzeć
вызувати (ся)  -  wyzuwać (się), zdejmować
  buty
вызути/й  -  wyzuty
вызути (ся)  -  wyzuć (się), zdjąć buty
выідати  -  wyjadać
выіжджати  -  wyjeżdżać
выізд  -  wyjazd
выімати  -  wyłapać
выімувати  -  wyłapywać
выісти  -  wyjeść
выістити, зъістити ся  -  ziścić się
выіхати  -  wyjechać
выйти  -  wyjść
выказати (ся)  -  wykazać (się)
выкарати ся  -  udać się, нич ся мі не каре -
  nic mi się nie udaje, нияк ся мі не каре - 
  zupełnie mi się nie wiedzie 
выкаренчыти, выкоренчыти  -  wykarczować
выквитати  -  wykwitać 
выквитнути  -  wykwitnąć
выкінчыти  -  wykończyć
выкыснути  -  wykisnąć 
выкл'адный, выкл'адний язык  -  język,
  którym można wykładać
выклеветати  -  wypaplać, wygadać
выклепати  -  wyklepać
выкликати  -  wywołać
выкликувати  -  wywoływać
выклювати ся  -  wykluwać się
выкляти  -  zwyzywać
выковтати  -  wydziobać, np. dziuplę
выкол'оти  -  wykłuć
выкол'отити  -  wymieszać, wybełtać
выконати  -  wykonać
выкопати  -  wykopać
выкопытити ся  -  żart. wywrócić się
  „do góry kopytami”  
выкорыстати  -  wykorzystać
выкорыстувати  -  wykorzystywać
выкравати, выкравуавати  -  wykrawać,
  wykrawywać
выкрасити  -  wytrzebić, wykastrować
выкрасти  -  wykraść
выкресати  -  wykrzesać
выкривити  -  wykrzywić
выкривяти  -  wykrzywiać
выкрислити  -  wykreślić
выкришляти  -  wykreślać
выкроіти  -wykroić
выкрот  -  wykrot
выкукати  -  wywróżyć przez kukanie kukułki
выкупати (ся)  -  wykąpać (się)
выкупити  -  wykupić
выкурити  -  wypalić papierosa/fajkę
вылетіти  -  wylecieć
вылізти  -  wyleźć
выліпити  -  wylepić
вылизати  -  wylizać
вылучыти  -  wyłączyć, oddzielić np. owcę ze
  stada
вылячы  -  wylęgnąć
вымаганя  -  wymagani/a, ~/e
вымагати  -  wymagać
вымаскати  -  wybrać chlebem resztki potrawy 
  z talerza lub miski
вымахнути ся  -  zamierzyć się, zamachnąć się
вымахувати  -  wymachiwać
вымести  -  wymieść
выметати  -  powyrzucać, wyrzucić
вымінити  -  wymienić
вымісити  wymiesić (ciasto np. do wypieku)
вымітати  -  wymiatać
вымітувати  -  wyrzucać lub wymiatać
вымішати  -  wymieszać
вымішкувати > вымышкувати
вымывати  -  wymywać, wypłukiwać
вымыкати ся  -  wymykać się
вымыти  -  wymyć
вымыти/й  -  wymyty
вымышкувати, вымішкувати  -  wytrzebić
  wykastrować
вымовити  -  wymówić
вымогы  -  wymogi
вымокнути  -  wymoknąć
вымол'отити  -  wymłócić
вымордувати  -  wymordować
вымордувати ся  -  wymęczyć się
вымочы  -  wymóc
вымочыти  -  wymoczyć
вымусити  -  wymusić
вынести  -  wynieść
вынимати  -  wyjmować
выносити  -  wynosić
выноха  -  wynocha
вы(й)няти  -  wyjąć
выняток  -  wyjątek
выображати  -  wyobrażać
выображыня  -  wyobrażenie
выобразити  -  wyobrazić
выоначыти  - wy-coś tam > оначыти
выорати  -  wyorać
выорювати  -  wyorywać
выпалити  -  wypalić
выпаляня  -  wypalanie
выпапрати  -  wypaprać
выпарувати  -  wyparować
выпечы  -  wypiec
выпечы ся  -  wygrzać się dobrze
выписати  - wypisać 
выпити  -  wypić
выпл'атити  -  wypłacić
выповідати  -  wypowiadać
выповіджыня  -  wypowiedzenie
выпол'окати  -  wypłukać
выпол'оти  -  wyplewić
выпочати  -  wypocząć
выпочати/й  -  wypoczęty
выпочнени/й  -  wypoczęty
выправа  -  wyprawa
выправдати (ся)  -  wytłumaczyć (się)
выправити  -  wyprawić (się gdzieś)
выправити  -  wyprawić np. skóry 
выпрактыкувати  -  wypraktykować 
выпрати  -  wyprać
выпрасувати  -  wyprasować
выпращати, напращати  -  prostować
выприти  -  o utworzeniu się ranki np. w 
  pachwinie dziecka, lub między palcami u nogi w 
  wyniku dlugotrwałego ściśnięcia i braku 
  powietrza
выприти  -  o zmarnieniu jakiejś uprawy na polu
  przy suszy lub słocie
выпрозывати  -  skląć kogoś, zwyzywać
выпростити (але выпрощене)  -  wyprostować,
 (ale wyprostowane)
выпрячы  -  wyprząc
выпустити  -  wypuścić
выр, банюр  -  jama wybita w rzece przez wodę
вырабяти  -  wyrabiać, produkować
вырабяти  -  broić coś, rozrabiać (do chłopców 
  што там вырабяте ?)
выразити  -  wyrazić
вырастати  - wyrastać
выратувати  -  uratować
вырахувати  -  wyliczyć, wyrachować
вырва  -  wyrwa
вырваня  -  wyrwanie
вырвати  -  wyrwać
вырепчыти  -  wyryć, wykopać w ziemi dużą
  jamę w krótkim czasie. репчыт - potężne, lub 
  wściekłe zwierzę, albo mocarna maszyna
выречы  -  wyrzec, wymówić, wypowiedzieć
выречы ся  -  wyrzec się
выривнати  -  wyrównać 
выригати  -  wyrzygać, zwymiotować
выризати  -  wyrżnąć, wyciąć
выризок  -  wycinek
выризувати  -  wyrzynać, wycinać
вырикати  -  wyrzekać
вырикати ся  -  wyrzekać się
вырывати  -  wyrywać
вырыпати  -  wyrypać, wykruszyć np. tynk,
  mur ceglany
выробити  -  wyrobić
вырок  -  wyrok
вырокувати  -  wyrokować
выросити  -  wybielić lniane płótno na rosie
выроснути  -  wyrosnąć
вырости  -  wyrosnąć
вырочня  -  wyrocznia
выртак  -  
вырубати  -  wyrąbać
вырубити  -  wywrócić na nice
вырубувати  -  wyrąbywać
вырубяти  -  wywracać na nice
выручыти  -  wyręczyć
вырушыти  -  wyruszyć
вырчати, гырчати  -  warczeć 
Выса, л'ыса  -  imię krowy, lub klaczy z białym
  czołem
Высава, л'ысава  -  imię krowy, lub klaczy 
  z białą częścią czoła (np. u krowy tylko między 
  rogami) 
высаджати  -  wysadzać np. z wozu
высадити  -  wysadzić j.w ale też wsadzić 
  wysoko (np. na szafę) coś dużego lub ciężkiego
высварити ся  -  wykłócić się
высватати  -  wyswatać
высвати, высл'ати  -  wysłać
высвистати  -  wygwizdać
высвободити -  wyswobodzić, wyzwolić
выселити  -  wysiedlić
выселяти  -  wysiedlać
высідати  -  wysiadać
высідити  -  wysiedzieć
высіпати  -  wytargać za włosy, lub powyrywać
  pojedyńze włosy, również chwasty
высіпнути  -  wyszarpnąć
высіпчыти  -  wytargać za włosy
высісти  -  wysiąść
выси/й, л'ыси/й  -  łysy
высикати ся  -  wysikać się
высиліня  -  wysilenie
высилити (ся)  -  wysilić (się)
высил'кови/й  -  wysiłkowy
высил'ок  -  wysiłek
высиляти (ся)  -  wysilać (się)
высина, л'ысина  -  łysina
высинь  -  b. wysoki
высывати, высыл'ати  -  wysyłać
высывка, высыл'ка  -  wysyłka
высывкови/й, высыл'кови/й  -  wysyłkowy
высыл'ати  -  wysyłać
высыл'кови/й  -  wysyłkowy
высыл'ково  -  wysyłkowo
высыпати  -  wysypać
высыпка  -  wysypka
высыпувати  -  wysypywać
высыханя  -  wysychanie
высыхати  -  wysychać
выскакувати  -  wyskakiwać
выскок  -  wyskok
выскочыти  -  wyskoczyć
выскрептати  -  wyskrobać
Высл'а  -  Wisła
выслугувати (ся)  -  wysługiwać (się)
выслужени/й  -  wysłużony
высл'ужыти  -  wysłużyć
высл'ужни/й  -  usłużny, gotów usłużyć
высл'ухати  -  wysłuchać
высмаркати (ся)  -  wysmarkać (się)
высмарувати  -  wysmarować
высмарувати  -  wymasować. Też „wysmażyć” 
  jakiś paskudny list, lub pismo.
высмотрити  -  wypatrzyć
высновок  -  wniosek
выснути  -  wysnuć
высокі/й  -  wysoki
высокіст  -  wysokość
высокістни/й  -  wysokościowy
высоко  -  wysoko
высочав/а  -  b. wsokie
высочына  -  wyżyna, wysoczyzna
выспани/й  -  wyspany
выспати ся  -  wyspać się
высповідати (ся)  -  wyspowiadać
выспортувани/й  -  wysportowany
высрати ся  -  wysrać się
выста  -  łydka
выстава  -  wystawa
выставыити  -  wystawić
выстав(л)яти  -  wystawiać
выстынене  -  wystygnięte
выстыте  -  wystygnięte
выстыти  -  wystygnąć
выстопорчыти ся  -  wysunąć się 
  ponad/poza coś, np. jedno drzewo na
  wozie wystające ponad inne, lub coś w worku
  wyraźnie wystającego w bok. Coś co ся 
  выстопорчыло to potem стырчыт
выстояти  -  wystać
выстрыл'  -  wystrzał
выстрылити  -  wystrzelić
выстрылювати  -  wystrzeliwać
выстрыляти  -  wystrzelać
выстудити  -  wystudzić, schłodzić
выступ  -  występ
выступити  -  wystąpić
выступ(л)іня  -  wystąpienie
выступний  -  występny
выступок  -  występek
высукати  -wykruszyć zaschnięte błoto np. 
  z nogawek 
высунене  -  wysunięte
высуніня  -  wysunięcie
высунути  -  wysunąć
высхнене  -  wyschnięte
высхнути  -  wyschnąć
высюдати  -  wysiudać 
высякнути  -  wysiąknąć
высьватити  -  wyświęcić
высьвачени/й  -  wyświęcony
высьвітити  -  wyświecić (n.p. naftę w lampie,
  lub świeczkę) zwykle w formie wyrzutu pod 
  czyimś adresem
высвітліня  -  wyświetlenie
высьвітлити  -  wyświetlić
высьміяний  -  wyśmiany
высьмівувати, высьмівати  -  wyśmiewać
высьміяти  -  wyśmiać
высьпівати  -  wyśpiewać
высьпівувати  -  wyśpiewywać
высьцяти (ся)  -  wyszczać (się)
вытапяти  -  wytapiać
вытерати  -  wycierać
вытерпіти  -  wycierpieć
вытерти  -  wytrzeć
вытігати  -  wyciągać
вытинати  -  wycinać
вытыкати  -  wytykać
выт(ы)кнути  -  wytknąć
вытыпувати  -  wytypować
вытырмосити  -  wytarmosić
вытычыти  -  wytyczyć
вытовчы  -  wytłuc
вытопити  -  wytopić tłuszcz
вытопити  -  wytopić np. szczęnięta lub kocięta
выторгати  -  wytargać
выторочыти  -  wypruć, lub dojść po nitce do
  kłębka
выточыти  -  wytoczyć
вытрепати  -  wytrzepać, lub wytłuc
вытримал'іст  -  wytrzymałość
вытримал'и/й  -  wytrzymały
вытрималь  -  b. wytrzymały
вытриманя  -  wytrzymanie 
вытримати  -  wytrzymać
вытримувати  -  wytrzymywać
вытриснути  -  wytrysnąć
вытрищены  -  wytrzeszczone
вытрищыти (очы) -  wytrzeszczyć (oczy)
вытрут  -  bolące miejsce, np. na odbitej stopie
вытрубити  -  wytrąbić, żart. wypić
вытрясти  -  wytrząść
вытхнути  -  zwichnąć
вытягнути  -  wyciągnąć
вытяти/й  -  wycięty
вытяти  -  wyciąć
выфыркнути, выфуркнути  -  wyfrunąć
  znienacka
выхідни/й  -  wyjściowy
выхынути  -  wychynąć
выхырени/й  -  wykapany, podobny do (?)
выхлюпати  -wychlupać
выхляпати  -  wychlapać
выхлястати  -  wychlastać np. po twarzy
выхований  -wychowany (dobrze lub źle)
выхованя  -wychowanie
выховати  -  wychować
выховзнати  -  rozkiełznać
выховувати  -  wychowywać
выходити  -  wychodzić
выходок  -  wychodek, ubikacja na podwórku
  (zwykle z szambem)
выхол'оджени/й  -  wychłodzony
выхол'оджувати  -  wychładzać
выхол'одити  -  wychłodzić
выхол'одніти  -  pochłodnieć
выхопити  -  porwać, wyjąć nagle
выхрапати ся  -  wychrapać się (podczas snu)
выхраяти ся  -  wydobyć się z kłopotów
выхрипіти  -  wychrypieć
выхуджени/й  -  wychudzony
выхуднути  -  wychudnąć
выцвикати  -  wyćwiczyć cienką rózgą
выцідити  -  wycedzić
выцілювати  -  wycelować
выциґанити  -  wycyganić, wydrwić (coś 
  od kogoś)
выцикати (ся)  -  wysikać (się)
выцицкати  -  wycyckać
выцофани/й  -  wycofany
выцофати  -  wycofać
выцофувати (ся)  -  wycofywać (się)
выцундрити  -  wytargać za włosy
выцюпкати  -  wycałować w jęz. dzieć.
вычарувати  -  wyczarować
вычекати  -  wyczekać
вычекувати  -  wyczekiwać
вычерпати  -  wyczerpać
вычерпувати  -  wyczerpywać
вычесати  -  wyczesać
вычесувати  -  wyczesywać
вычыстити  -  wyczyścić
вычыщени/й  -wyczyszczony 
вышабрувати  -  wyszabrować
вышаліти  ся  -  wyszaleć się
вышарпнути, высіпнути  -  wyszarpnąć
вышептати  -  wyszeptać
вышывати  -  wyszywać
вышывачка  -  hafciarka
вышывка  -  wyszycie/haft na płótnie
вышкыркы  -  wyśmiewanie się
вышкыртне  -  wymyślne coś, zmyślne
вышкырче  -  wyśmiewające
вышкыряти ся  -  wyśmiewać się z kogoś, 
  drwić
вышколіня  -  wyszkolenie
вышколити  -  wyszkolić
вышкопити барана  -  wykastrować barana
вышкулити дашто  -  nabroić coś, zmalować, 
  wywinąć
вышкурити  -  j.w.
вышмарити  -  wyrzucić
вышні/й  -  górny
вышня  -  wiśnia
вышньове  -  wiśniowe
вышпортати  -  wydłubać, wyparpać, wyjąć
вышпурнути  -  wyrzucić nagle
вышуміти  -  wyszumieć
выщерб(л)ене  -  wyszczerbione
выщербити  -  wyszczerbić
выщырити  -  wyszczerzyć
выявити  -  wyjawić
вказати  -  pokazać
вказувати  -  pokazywać
вкале, вка-ле, вкаж ле  -  pokaż no
вкарати  -  ukarać
вкірати, скірати  -  wskórać (być może
  dawniej brzmiało to вскірати
вкліпити ся  -  wczepić się wzrokiem
вклиіти  -  wkleić
вклияти  -  wklejać
вкопати  -  wkopać
вкопувати  -  wkopywać
вкоротити  -  ukrócić
вкрывати  -  przykrywać, zakrywać
вкрыти  -  przykryć, zakryć
вкроіти  -  ukroić
вкурити дакому  -  zbić, pobić kogoś
вкусити  -  ugryźć
вл'адика  - biskup mniej uroczyście
вл'акы,  гвакы  -  włóki 
вл'аманя  -  włamanie
вл'амувати ся  -  włamywać się
вл'асне, гвасне  -  własne
влечы  -  wlec
влізти  -  wleźć
влізувати  -  włazić
вліпити  -  wlepić
вліпяти  -  wlepiać
вл'они, гвони  -  w ubiegłym roku
вляти  -  wlać
вмыти, гмыти  -  umyć
вмурувати  -  wmurować
внести  -  wnieść
внет, гнет  -  wnet, wkrótce
внимати ся  -  krępować się, nie mieć
  śmiałości, wstydzić się (ładnie)
вносити  -  wnosić
внук  -  wnuk  
внука  -  wewnątrz (?)
внурити гол'ову  -  opuścić, schować głowę
внуторщы  -  wnętrzności
внуча/тко  -  wnuczątko
во  -  we ( np. we mnie)
вобода, л'обода  -  lebioda
вовк  -  wilk
вовна  -  wełna
вовняне  -  wełniane
вовнянка  -  duża (i ładna) chusta wełniana do
  zarzucania na plecy, często z frędzlami. Rodzaj 
  cieńszego koca
вовча ягода  -  wilcza jagoda 
вовчыця  -  wilczyca
вовюрка, вовірка  -  wiewiórka
вогкє, вільгє, вільгве  -  lekko wilgotne
вода  -  woda
вода гоняча  -  szybko płynąca woda
вода черства  -  świeża woda
водил'о  -  smycz
водити  -  wodzić, prowadzać
водити ся  -  dziać się  што ся водит - co się
  dzieje
водити ся  -  prowadzać się np. zakochani, 
  narzeczeni
водиця  -  woda poetycznie
водник, водняк, водяник  -  ptak nurkujący 
 z powietrza do wody
Водокщы, Выдофчы  -  święto Jordanu -
  święcenie wody, na pamiątkę chrztu Chrystusa
водяне  -  wodniste
воєвідзтво  -  województwo
воєвода  -  wojewoda
Воєнне  -  nazwa terenowa
вожына  -  jeżyna
вожниця, возниця  -  otwór w suficie kurnej
  chaty, przez który uchodził dym (był zakrywany)
возина, л'озина  -  łoza, wiklina
возити  -  wozić
возити ся  -  jeździć, wozić się
вознесенія  -  wzniesienie, wniebowstąpienie
возок  -  wózek
возовня, колешня  -  wozownia
возярка  -  szopa na wozy, wozownia
вокот, л'окот  -  łokieć
война, ві(й)на  -  wojna
войско  -  wojsko
войскове  -  wojskowe
вокот > л'окот  -  łokieć
воле  -  wole, zgrubienie na gardle z powodu 
  choroby tarczycy. Zdarzało się w górach z 
  powodu braku jodu.
воліти  -  woleć
вол'ы, быкы  -  woły (вол'ы - niezwykle rzadko
  używane. Raczej jako pozostałość w innych formach
  np. воляре - pasterze wołów
вол'к (?), вовк  -  wilk
вол'курад, вовкурад  -  wilkołak
вол'окы, вол'очні, вл'акы  -  włóki
вол'окно  -  włókno
вол'ос  -  włos
вол'осаны  -  końskie włosie, najczęściej 
  z ogona, stosowane do smyczków 
вол'осати/й  -  z bujnymi włosami, lub włochaty
во  -  we
вол'осы  -  włosy
вол'ося  -  włosy
вол'оцюга  -  włóczęga
вол'очыти (ся)  -  włóczyć (się)
волювати/й  -  ten, który ma wole
воля  -  wola
воляр  -  wolarz, pasterz wołów
волярити  -  paść woły (zwykle wiązało się to 
  z wyjściem z domu na całe lato i nocowaniem 
  w szałasie) 
вомити, л'омити  -  łamać
вонітувати  -  wymiotować
воніты  -  wymioty
вонка  -  zewnątrz
воргаль  -  wargacz, ktoś z dużymi wargami
воргач  -  ktoś z wydatnymi wargami, wargacz
воргы  -  wargi
воробель  -  wróbel
ворог  -  wróg
ворогуваня  -  wrogość, wrogie nastawienie, 
  zachowanie
ворогувати  -  zachowywać się wrogo, 
  okazywać wrogość
ворож  -  wróżbita
ворожист  -  wrogość
ворожыль  -  wróżbita
ворожыти  -  wróżyć
ворожка  -  wróżka
ворожка  -  biedronka
ворона  -  wrona
ворота  -  wrota
воротиво  -  część warsztatu tkackiego 
  (przędziwo na krosnach ?)
воскресенья, воскресенія  -  zmartwychwstanie
воскреснути  -  zmartwychwstać
востожыти  -  bić mocno, tłuc coś lub kogoś
вочымінь  -  w mgnieniu oka
воювати  -  wojować
вояк  -  żołnierz, wojak
воячка  -  wojaczka, „żołnierzowanie”
впадати, хпадати  -  wpadać, upadać
впарадувати  -  wparadować, wejść gdzieś 
  nieoczekiwanie, lub będąc niechcianym
впасти, хпасти  -  upaść, wpaść
впасувати  -  wpasować
впацячыти (ся)  -  wpakować (się) gdzieś,
  lub w coś paskudnie, albo po świńsku
вперти  -  wmówić (coś komuś)
вперти ся  -  uprzeć się
впечы, хпечы  -  upiec
вписати  -  wpisać
впити (ся)  -  upić (się)
впровадити  -  wprowadzić
впыхати  -  wpychać
вразити  -  urazić, trącić w bolące miejsce
врастати  -  wrastać
врата (archaicznie, lub poetycko) > ворота 
вредни/й  -  wredny
вречы  -  urzec, rzucić urok
врешті  -  wreszcie
вризати, врізати, гризати  -  urżnąć, uciąć,
  lub też narżnąć (trochę)drzewa na opał
вризати, врізати, гризати  -  uderzyć
вризувати, врізувати  -  ucinać
вродити (ся)  -  urodzić (się)
врокы  -  urok (rzucić), врокы змітувати 
  odczyniać urok
вроснути  -  wrosnąć w coś
вроснути  -  urosnąć
врубати  -  narąbać (zwykle drew - trochę)
вручати  -  wręczać
все, завсе  -  zawsze
всемогучий  -  wszechmogący
всыпа, пірниця, спідня перинянка  -  wsypa
всыпати  -  wsypać
всыпати дакому  -  zbić kogoś
всыпяти  -  usypiać
всрати ся  -  usrać się
вставити -  wstawić
вставити ся  -  wstawić się
(в)стати -  wstać
встекл'и/й  -  wściekły
встеречы ся  -  ustrzec się
встечы ся  -  wściec się
(в)стыдати (ся)  -  wstydzić (się)
вступити  -  wstąpić
вступне  -  wstępne
вступні  -  wstępnie
всяди  -  wszędzie
всякати  -  wsiąkać
всякє  -  wszelkie
всякнути  -  wsiąknąć
втерал'о  -  coś do wycierania np. ręcznik
втерти  -  wytrzeć, utrzeć
втеча  -  ucieczka
втечы  -  uciec
втікати  -  uciekać
втікы  -  gwałtowna ucieczka, „chodu”,
  „w nogę” itp 
втіха  -  uciecha
втішыти (ся)  -  ucieszyć (się)
втішни/й  -  ucieszony, uradowany
втинати  - ucinać
втыкати  -  wtykać
втычкы  -  zataczając się
втопити  -  utopić
втрепати  -  wrzucić z trzaskiem, wpakować,
   wrąbać, władować
втулити (ся)  -  wtulić (się)
втягнути  -  wciągnąć
втяти  -  uciąć
вудженина  -  wędlina
вудити  -  wędzić (czasem błędnie – будити)
вхід  -  wejście
входжыня  -  wchodzenie
входити  -  wchodzić
вхопити  -  złapać, ucapić, dorwać
вчас  -  wcześnie
вчасне  -  wczesne np. ziemniaki, lub 
  wczesna pora
вчера  -  wczoraj
вчерашнє  -  wczorajsze
вчыпити ся  -  wczepić się, uczepić się
вчыти ся  -  uczyć się
вчути  -  usłyszeć, poczuć
вчути ся  -  wczuć się
вшелеякє  -  wszelakie 
вшелеяко  -  wszelako 
вшелеячына  -  różności (wszelkie)
вшыткы  -  wszyscy
вшытко  -  wszystko
вшыток  -  wszystek
вштурити  -  wsadzić (gdzieś – czasem nie 
  wiadomo gdzie)
вщыпити  -  wszczepić
вязан  -  duża wiązanka
вязанка  -  wiązanka
вязати  -  wiązać
вязен  -  więzień
вязниця, гарешт  -  więzienie
вяно, віно  -  wiano


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .