ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
ж Жжаба  -  żaba
жаберовиы, жаберины  -  żabi skrzek
жабє  -  żabie
жабі л'ыжкы  -  kijanki
жабі очы, жабі пацюркы  -  żabi skrzek
жабюр  -  samiec żaby (rzadko używane)
жабюр  -  ktoś pokraczny, niewyrośnięty
жабюркы  -  żabi skrzek
жабятко  -  żabiątko, mała żabka
жаворонок, жайворонок  -  skowronek
жадати  - żądać
жаден  -  żaden
жадно  -  pożądliwie
жаднути  -  pragnąć, pożądać
жажда  -  żądza, pragnienie
жаждущи/й  -  pragnący, pożądający
жайворонок  -  skowronek
жак, дяк  -  pomocnik w cerkwi czytający
  Апостол (Listy apostolskie)
жакувати  -  być żakiem
жал'ібне  -  żałobne
жалити  -  żądlić
жалити ся  -  żalić się
жал'о  -  żądło
жал'оба  -  żałoba
жал'увати  -  żałować
жаль  -  żal
жарт  -  żart
жартобливи/й  -  żartobliwy
жартобливо  -  zartobliwie
жартувати  -  żartować
жати  -  żąć (sierpem)
жбыр  -  niewysoka skalista góra (?) kamienisty
  wądół, czasem o paskudnie nierównym polu
жбырувати/й  -  kamienisto - nierówny
жвави/й  -  żwawy
жваво  -  żwawo
жвяндати  -  marudzić, ględzić
жґыртати  -  jakiś głos wydawany przez ptaka 
  (prawdopodobnie skrzek)
жґрынджати  -  kłócić się
ждани/й  -  oczekiwany
ждати  -  czekać
жджар  -  nazwa terenowa
жджок  -  „szpiczasta” mysz
Ждыня  -  nazwa wsi
же  -  że
жебы  -  żeby
жебым, жебы-м, жебы єм  -  żebym
жебыс, жебы-с, жебы єс  -  żebyś
жебрак  -  żebrak
жебрати  -  żebrać
жегнати (ся)  -  żegnać (się)
желізивя  -  żelaziwo
желізисти/й  -  żelazisty
желізне  -  żelazne
желізняк  -  „żelazny” garnek (prakt. żeliwny)
желізо  -  żelazo
желізове  -  żelazowe
жемтиця  -  serwatka, żętyca
жена  -  żona
женати/й  -  żonaty
женити (ся)  -  żenić (się)
жентиця, жемтиця  -  serwatka
женюх  -  kandydat do żeniaczki
женяч, женюх  -  kandydat do żeniaczki
женячка  -  żeniaczka
жер  -  żer
жеребити ся  -  źrebić się
жеребна  -  źrebna (klacz)
жеребя, гача  -  źrebię
жерел'о  -  źródło
жертва  -  ofiara
жертвенник  -  niewielki stolik w cerkwi, na lewo
  od ołtarza, na którym kapłan przygotowuje chleb 
  i wino do Sakramentu Sw. Komunii
жертводавец  -  ofiarodawca
жертвувати  -  ofiarować, dawać ofiarę
жерти  -  żreć
жерти  -  gryźć wściekle
жерти ся (з дакым)  -  kłócić się, wadzić mocno 
  z kimś. Czasem z dezaprobatą mówiło się 
  родина, а жрут ся медже собом
жерувати  -  żerować
жес, же-с, же єс  -  że jesteś, praktycznie 
  samodzielnie występuje rzadko, a w złożeniach 
  np. же-с был'/виділ'  - że byłeś/widziałeś
  buduje czas przeszły
жыва кіст  -  żywokost
жыван  -  psotnik, hultaj, czasem złodziejaszek
жыве  -  żywe
жыв(л)іня  -  żywienie
жывина  -  żywe stworzenie, inwentarz domowy
жывити  -  żywić
жывицювати  -  żywicować, zbierać żywicę 
  z ponacinanej kory sosen
жывиця  -  żywica
жывот  -  żywot
Жыд  -  Żyd
Жыдивскє, Жыдівскє  -  nazwa wsi
жыдивскє, жыдівскє  -  żydowskie
Жыдовина  -  Żydowina, marny Żyd
Жыдятко  -  Żydziątko
жыл'а  -  żyła
жыр  -  apetyt
жырне (нп. паця)  -  z dobrym apetytem (np. świnia)
жыти  -  żyć
жытняник  -  placek, lub naleśnik z żytniej mąki
жытнянка  -  słoma żytnia
жыто  -  żyto
жытя  -  życie
жытьове  -  życiowe
жлі  -  źle
жменя  -  garść, przygarść
жмінка  -  garstka
жмыкати  -  prać coś w rękach, tzn bez użycia 
  jakichkolwiek przyborów (nawet tary)
жмыт  -  tyle słomy lub siana ile można wziąć 
  w garść
жнец, женці  -  żeniec, żeńcy
жнива  -  żniwa
жнивяр  -  żniwiarz
жнивярка  -  żniwiarka, maszyna do żniw (kosiarka, snopowiązałka)
жовкнути, жовтнути  -  żółknąć
жовна зелена, тарчаста, чорна  -  dzięcioł zielony, pstry, czarny
жовнір, вояк  -  żołnierz, wojak
жовте  -  żółte
жовтен/ь  -  październik
жовты квіткы  -  jakieś kwiatki (jaskry ? kaczeńce?)
жовтнути  -  żółknąć
жовтньови/й  -  październikowy
жовтогрудка  -  ptaszek z żółtą piersią
жовток  -  żółtko jajka
жовтяве  -  żółtawe
жовтячка  -  żółtaczka
жовч  -  żółć
жовчок > жовток  -  żółtko
жовчове  -  żółciowe
жоґати  -  dźgać
жол'іб  -  żłób
жол'об  -  żłób
жол'обина  -  rowek, również górna część rowka między pośladkami
жол'обкасте  -  w kształcie rowka, lub rowkowane
жол'обок  -  żłóbek, żłobek
жол'обчасте > жол'обкасте  -  w kształcie rowka, lub rowkowane
жол'уд  -  zołędź
жол'удкове  -  żołądkowe
жол'удок  -  żołądek
жомб/а  -  jama wybita przez wodę na drodze,
  czasem w potoku – jednak tu częściej używa się
  formy банюр
жорна, млинец  -  żarna
жорнивка, жорнянка, млинцивка  -  drążek do obracania kamieniem u żaren
жувати  -  żuć
жуграви/й  -  gderliwy, marudny
жуграти  -  gderać, marudzić
журавель, журавец  -  żuraw


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .