ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk C c
 


cacko  -  чачко,  -  штоси крас 
cal  -  цаль
calówka  -  цалівка
całka  -  інтеґраля,  -  ціл'ка
całkiem  -  ціл'ком
całkować  -  інтеґралювати,  -  ціл'кувати 
całkowicie  -  ціл'ковито
całkowity  -  ціл'овитий
całkowy  -  інтеґральовий, *  ціл'ковий
cało  -  ціл'о
całodzienny  -  ціл'оденний
całokształt  -  ціл'іст 
całonocny  -  ціл'оничний
całopalenie  -  тіл'опаліня  * паліня тіл'а
całoroczny  -  ціл'оричний
całość  -  ціл'іст
całować  -  ціл'увати,  -  цю(ву)вати
całun  -  покров
całus  -  ціл'унок
cały  -  ціл'ий
cap  -  цап
capstrzyk  -  вечерний сиґнал',  войскова церемонія  вечерна
car  -  цар
carat  -  царат
carowa  -  цариця
ceber  -  цебер
cebula  -  цибуля
cebulka  -  цибулька
cebulkowaty  -  цибулькуватий
cech  -  цех (ремесельників)
cecha  -  ціха
cechować  -  ціхувати
cedować  -  скл'адати на дакого, предавати дакому (права)
cedr  -  кедр
ceduła  -  бюлєтин,  -  коносамент,  лист  фрахтовий (превозовий)
cedzak  -  цідил'о,  -  цідка
cedzić  -  цідити
cegielnia  -  цегольня
cegiełka  -  цегол'ка
ceglasty  -  цеглястий
cegła  -  цегл'а
cel  -  ціль
cela  -  келя,  -  комора вязнична
celebracja  -  урочысте обходжыня  церемоніі
celebrować  -  урочысто  -  обходити
celibat  -  целибат
celnik  -  мытник,  -  митар
celność  -  цільнист
celny  -  цільний
celofan  -  цельофан
celować  -  цілювати
celownik  -  цільовник *
celowo  -  нароком,   заміряно,  -  наомышні
celowość  -  потрибнист  
celowy  -  нарокомний, *  заміряний,  омышний
celsjusz  -  Цельсий, 
celt  -  Кельт, Цельт
celtycki  -  кельтскій, цельтыцкій
celujący  -  цілюючий, ?  барз добрий
celuloza  -  целюльоза
cembrować  -  омуровувати
cembrowina  -  омуривка,  -  *  -  омуруваня
cement  -  цимент
cementować  -  циментувати
cena  -  ціна
cenić  -  цінити
cennik  -  цінник
cenny  -  цінний
cent  -  цент
centrala  -  центр(аля)
centralizacja  -  централізация
centralizować  -  централізувати
centralny  -  центральний
centrum  -  центр(ум)
centryfuga  -  одділяч,  -  центрифуґа,  -  
  -  сепаратор
centymetr  -  центиметер
cenzor  -  цензор
cenzura  -  цензура
cenzurować  -  цензурувати
cenzus  -  ценз(ус)  -  
cep  -  ціп
cera  -  кольор скоры,  -  л'ата церувана
ceramiczny  -  керамічний
ceramika  -  кераміка
cerata  -  церата  -  
ceregiele  -  надмірна церемоніяльнист
ceremonia  -  церемонія  -  
ceremonialny  -  церемоніяльний
ceremoniał  -  церемоніял'
cerkiew  -  церков
cerować  -  церувати
cesarski  -  цисарскій
cesarstwo  -  цисарство
cesarz  -  цисар
cesarzowa  -  цисарйова
cesja  -  преданя прав
cetnar  -  цетнар
cewka  -  навивка, *  -  шпулька
cęgi  -  щыпці,  -  кліщы
cętka  -  дитхінка, * -  центка
cętkowany  -  дитхінкуваний,  *  -  центкуваний
chaber  -  синьок   *
chałupa  -  хыжа
chałupnictwo  -  хыжництво  -  *
chałupnik  -  хыжник   *
chałwa  -  халва
cham  -  хам
chamski  -  хамскій
chamstwo  -  хамство
chan  -  хан 
chandra  -  хандра,  -  ямка психічна
chaos  -  хаос,  -  безпорядок
chaotyczny  -  хаотычний
charakter  -  характер 
charakterystyczny  -  характерний
charakterystyka  -  характеристыка
charakteryzacja  -  зміна твари,  підробка
charakteryzować  -  зміняти твар, >  -  підрабляти,  -  ~ się  одрижняти ся, мати 
  -  осл'овены окремы приметы
charczeć  -  хырчати
charkać  -  хракати
charkot  -  хырчаня
chart  -  дигонец, * харт
charytatywny  -  доброчынний
chaszcze  -  густе крячивя, (дика)  -  гущавина
chata  -  хыжа
chcąc/y  -  х/о/тячы
chcieć  -  хтіти
chciwiec  -  жажданик, * жадний корысти
chciwość  -  жажданист  -  *
chciwy  -  жажданий  -  *
chełpić się  -  хвалити ся барз
chełpliwy  -  хвальчий  *
chemia  -  хімія
chemiczny  -  хімічний
chemik  -  хімік
cherlak  -  хырляк
cherlawy  -  хырлявий
cherubin  -  херувим
chęć  -  охота,  -  готовіст
chętka  -  охота (мала)
chętnie  -  з охотом
chętny  -  готив,  -  охотний
chichot  -  хіхканя, хыхкотаня, сьмішкы
chichotać  -  хіхкати,  -  хыхкати 
chilijczyk  -  Чілійчык,  -  Чілієц
chilijski  -  чілійскій
chimera  -  хімера,  -  фантазия
chimeryczny  -  хімерний,  -  фантазний
chinina  -  хініна
chińczyk  -  Хінец,  -  Хінчык, Кытаєц
chiński  -  хіньскій, кытайскій
chiromancja  -  хіромантия
chirurg  -  хірурґ
chirurgia  -  хірурґія
chirurgiczny  -  хірурґічний
chlapać  -  хляпати
chlasnąć  -  хляснути
chleb  -  хліб
chlebodawca  -  хлібодавец
chlew  -  кутец,  -  куча 
chlipać  -  хлипати
chlor  -  хльор
chloran  -  хльоран
chlorek  -  хльорид
chlorofil  -  хльорофіль
chloroform  -  хльороформ
chlorować  -  хльорувати
chlorowy  -  хльоровий
chluba  -  гордист,  -  слава
chlubić się  -  гордити ся
chlubny  -  славний,  -  почесний
chlupać  -  хлюпати
chlustać  -  хлюстати
chłeptać  -  хлиптати,  -  пити барз велькыма  ґывтами
chłodnia  -  студеник, * хол'одильня
chłodnica  -  остудниця, * хол'одильниця
chłodnieć  -  хол'одніти
chłodnik  -  хол'одна зупа
chłodno  -  хол'одно
chłodny  -  хол'одний
chłodzić  -  хол'одити
chłonąć  -  втігати, * брати в себе,  абсорбувати
chłonność  -  абсорбнист
chłonny  -  абсорбний
chłop  -  хл'оп
chłopak  -  хл'опец
chłopięctwo  -  хл'опятинство
chłopięcy  -  хл'опячий
chłopski  -  селянскій,  -  мужскій
chłopstwo  -  селянство
chłosta  -  битя,  -  кара на тілі
chłostać  -  бити
chłód  -  хол'од
chłystek  -  недоросток 
chmara  -  стадо
chmiel  -  хміль
chmura  -  хмара
chmurka  -  хмарка
chmurny  -  хмарний
chmurzyć się  -  хмарити ся 
chochla  -  вариха
chochlik  -  людик (маціці),  -  душок
chochoł  -  сол'омяник  -  *
chociaż  -  хоц
choćby  -  хоцбы
chodak  -  ходак  -  
chodnik  -  хідник,  -  тротуар
chodzić  -  ходити
choina  -  мол'оде деревко ігл'ове
choinka  -  яличка
cholera  -  холєра
cholerny  -  холєрний
choleryczny  -  холєрний,  -  нарваний
cholewa  -  холява
chomąto  -  хомонто
chomik  -  хомяк
chorągiew  -  прапор,  -  фана
chorągiewka  -  прапорец
chorąży  -  прапорносич *
choreografia  -  хореоґрафія
choroba  -  хворота
chorobliwość  -  хворотливіст *
chorobliwy  -  хворотливий *
chorobowy  -  хворотовий *
chorować  -  хворити
chorowity  -  хворотливий *
chory  -  хворй
chować  -  ховати
chowany  -  хований
chód  -  хід
chór  -  хор
chóralny  -  хоровий
chórzysta  -  хориста
chów  -  хов(аня)  
chrabąszcz  -  хрущ
chrapać  -  храпати
chrapliwy  -  храпливий
chrobotać  -  шурґотати
chrom  -  хром
chromać  -  куляти
chromatyczny  -  хроматычний
chromowy  -  хромовий
chromy  -  кулявий
chronicznie  -  хронічні
chroniczny  -  хронічний
chronić  -  хоронити
chronologia  -  хронольоґія
chronologiczny  -  хронольоґічний
chronometr  -  хронометер
chropawy  -  рампавий, неривний, коравий ?
chropowaty  -  драпливий,  -  коравий, неривний, ?
chrupać  -  хрумцати 
chrupki  -  хрумкы
chrust  -  сухє патыча
chrypieć  -  хрипіти
chrypka  -  хрипка
chrypliwy  -  хрипячий
chrystianizm  -  християнство
chryzantema  -  хризантема
chrzan  -  хрин
chrząkać  -  гынкати ?
chrząstka  -  хрумка,  -  хрящка
chrząstkowy  -  хрумковий,  -  хрящковий
chrząszcz  -  хрущ
chrzciciel  -  хреститель,  -  креститель
chrzcić  -  хрестити,  -  кстити
chrzcielnica  -  крестельниця  *
chrzciny  -  хрестины,  -  кстины
chrzest  -  хрещыня
chrzestny  -  хресний; dla chrześniaka  нонашко;  -  dla Rodziców кум 
chrześcijanin  -  християн
chrześcijański  -  християньскій
chrześcijaństwo  -  християньство
chrześniaczka  -  хресьня/тко
chrześniak  -  хресьня/тко
chrzęst  -  хрустіня, *  брязкіт * 
chrzęścić  -  хрустіти,  *   брязкати  *
chuchać  -  дути,  -  дыхати  (теплым повітрйом)
chuchro  -  дрибнятко *
chuć  -  хтячка, *  -  пожадниця * ?
chuderlawy  -  худерлявий
chudeusz  -  худняк  -  *
chudnąć  -  худнути 
chudoba  -  худоба
chudy  -  худий
chuligan  -  хуліґан
chusta  -  вовнянка
chusteczka  -  дзьопка
chustka  -  дзьопа
chwalebny  -  похвальний  -  *
chwalić  -  хвалити
chwała  -  слава,  -  хвал'а
chwast  -  пырий,  -  бурян
chwat  -  спырсний, одважний  -  ?
chwiać  -  хвіяти
chwiejność  -  хвійнист
chwiejny  -  хвійний
chwila  -  хвиля
chwilowy  -  хвильовий
chwyt  -  хвачыня,  -  зіманя
chwytać  -  імати
chyba  -  хыбаль
chybić  -  хыбити,  -  не трафити
chybiony  -  хыбений,  -  не трафений
chylić  -  хылити
chyłkiem  -  похылено,  -  крыючы ся
chytrość  -  хытрист
chytry  -  хытрий
chyży  -  быстрий,  -  скорий
ciałko  -  тіл'ко,  -  тіл'це
ciało  -  тіл'о
ciarki  -  мурянкы
ciasno  -  кісно
ciasnota  -  кіснота
ciasny  -  кісний
ciastko  -  цястко
ciasto  -  кісто
ciąć  -  тяти
ciągle  -  все
ciągłość  -  непрерывнист
ciągnienie  -  тягніня
ciągnik  -  тягач  *
ciąża  -  грубіст,  -  тівнист,  -  бременнист
ciążenie  -  тяжыня
ciążyć  -  тяжыти
cichaczem  -  похыхму
cichnąć  -  тихнути
cicho  -  тихо
cichy  -  тихій
ciec  -  течы
ciecz  -  течына 
ciekawość  -  цєкавіст
ciekawy  -  цєкавий
ciekły  -  течний
cieknąć  -  течы
cielec  -  телец, быча ?
cielesny  -  тілесний
cielę  -  теля
cielęcina  -  телятина
cielęcy  -  телячий
cielisty  -  в кольори тіл'а
ciemię  -  тімя
ciemięga  -  нерухавий, мал'о быстрий
ciemiężca  -  гнобитель
ciemiężyć  -  гнобити
ciemnia  -  темня 
ciemnica  -  темниця
ciemnieć  -  темніти
ciemno  -  темно
ciemnobłękitny  -  темносиній
ciemnoskóry  -  чорноскорий, темноскорий
ciemność  -  темрявя
ciemnota  -  темнота
ciemnowłosy  -  чорновол'осий,  -  темновол'осий
ciemny  -  темний
cieniować  -  тінювати
cienisty  -  затінений
cienki  -  тонькій
cienkość  -  тонькіст
cień  -  тін
cieplarnia  -  теплиця,  -  оранжерия
ciepleć  -  тепліти
cieplny  -  тепл'овий
ciepło  -  тепл'о
ciepłota  -  тепл'ота
ciepły  -  тепл'ий
ciernisty  -  тернистий
cierń  -  тернь, колька
cierpieć  -  терпіти
cierpienie  -  терпіня
cierpki  -  терпкій
cierpkość  -  терпкіст
cierpliwość  -  терпливіст
cierpliwy  -  терпливий
cierpnąć  -  терпнути
ciesielstwo  -  тесельство
cieszyć  -  тішыти
cieśla  -  тесля
cieśnina  -  пролив   
cietrzew  -  тетерев
cięcie  -  тятя ризаня
cięciwa  -  тятива
cięgi  -  битя
cięty  -  тятий
ciężar  -  тягар
ciężarek  -  тягярец
ciężarna  -  груба
ciężarowy  -  тягаровий
ciężarówka  -  тягаривка
ciężki  -  тяжкій
ciężko  -  тяжко
ciężkość  -  тяжкіст
ciołek  -  быцьок
cios  -  вдариня  -  удар
ciosać  -  тесати
cioteczny  -  тетин 
ciotka  -  тета
cis  -  тис
ciskać  -  метати
cisnąć  -  шмарити
cisza  -  тиша
ciśnienie  -  тисніня
ciuciubabka  -  мджуркы  -  *
ciułać  -  одкл'адати,  -  шпарувати  -  
  -  (трудно - ґрош до ґроша)
ciupaga  -  сокырка  -  (з довгым 
  -  топориском)  -  топорец
ciura  -  обозний
ciżba  -  натовп  -  
ckliwość  -  пл'ачкуватист  -  *
ckliwy  -  пл'ачкуватий  -  *
clić  -  накл'адати мыто
cło  -  мыто
cmentarz  -  цмонтір,  -  цмынтір, 
  -  цмінтар
cmokać  -  цмокати
cnota  -  добродитель,  -  чыстота
cnotliwość  -  чыстота дівоча
cnotliwy  -  чыстий, невинний
co  -  што
codziennie  -  каждий ден
codzienny  -  каждоденний
cofać  -  цофати
cofnięcie  -  цофніня
cokolwiek  -  буд  -  што
cokół  -  цокол', цокіл', пєдестал'
comber  -  мясо з крижи овечых, кізіх  або сернячых
coraz  -  штораз
corocznie  -  каждого рока
coroczny  -  каждоричний
coś  -  штоси
córka  -  дівка
cóż  -  штож
cuchnąć  -  смердіти барз
cucić  -  чутити
cud  -  чудо
cudaczny  -  чудачний
cudak  -  чудак
cudny  -  чудовий
cudo  -  чудо
cudotwórca  -  чудотворец
cudotwórstwo  -  чудототворство
cudowny  -  чудовий,  -  чудесний
cudzołożyć  -  прелюбувати,  -  чужол'ожыти ?
cudzołóstwo  -  прелюбство,  -  чужол'ожство ?
cudzoziemiec  -  чужынец,  -  чужоземец
cudzoziemski  -   чужынний,  -  чужоземний
cudzy  -  чужий  -  
cudzysłów  -  чужысл'ова  -  *
cugle  -  ліцы,  -  поводы, вічкы
cukier  -  цукєр
cukierek  -  цукєрок
cukiernia  -  цукєрня
cukiernica  -  цукєрниця
cukiernik  -  цукєрник
cukrownia  -  цукровня
cukrownictwo  -  цукровництво
cukrzyca  -  цукриця
cukrzyć  -  цукрити
cumować  -  припинати,  -  привязувати
cumy  -  припоны,  -  привязы
cwał  -  ґальоп
cwałować  -  ґальопувати
cwaniak  -  хытрий
cybernetyka  -  цибернетыка
cyfra  -  цифра
cygan  -  Циґан
cyganeria  -  циґанерия
cyganić  -  циґанити
cygański  -  циґанити  
cygarniczka  -  цигарничка
cygaro  -  цигаро
cyjanek  -  циянок 
cykl  -  цикль
cykliczny  -  циклічний
cyklista  -  ровериста  
cyklon  -  цикльон
cykoria  -  цикория
cykuta  -  цикута
cylinder  -  циліндер
cymbał  -  дурень
cyna  -  цина,  -  біл'е ол'ово
cynadry  -  почкы
cynamon  -  кориця,  -  цинамон
cynfolia  -  станійоль
cyngiel  -  спуст ?
cyniczny  -  цинічний
cynik  -  цинік
cynizm  -  цинізм
cynk  -  цинк
cynkować  -  цинкувати
cynober  -  кинобер ?
cynować  -  цинувати
cypel  -  нис  ?
cyprys  -  кіприс
cyrk  -  цирк
cyrkiel  -  циркєль
cyrkowiec  -  цирковец
cyrkulacja  -  циркуляция
cyrkulacyjny  -  циркуляцийний
cysterna  -  цистерна
cytadela  -  цитаделя
cytat  -  цитат(а)
cytować  -  цитувати
cytra  -  цитра
cytryna  -  лімон,  -  цитрина
cywilizacja  -  цивілізация
cywilizować  -  цивілізувати
cywilny  -  цивільний
cyzelować  -  ґраверувати, гл'адити,
 допроваджати до ідеал'у 
czad  -  чад
czaić się  -  сідити в засідці,  підкрадати ся
czajka  -  чайка
czajnik  -  чайник
czako  -  чако
czambuł  -  чамбул'
czapka  -  шапка 
czapla  -  чапля
czapnik  -  шапкар
czaprak  -  накінник, *  підсідляниця * 
czar  -  чар
czara  -  чара
czarci  -  чортовий
czarno  -  чорно
czarnobrunatny  -  чорнобурий
czarnoksięski  -  чорнокнижний
czarnoksiężnik  -  чорнокнижник
czarnooki  -  чорноокій
czarnowłosy  -  чорновол'осий
czarnoziem  -  чорнозем
czarny  -  чорний
czarodziej  -  чародій
czarodziejka  -  чародійка
czarodziejski  -  чародійскій
czarować  -  чарувати
czarownica  -  чаровниця
czarownik  -  чаровник
czarowny  -  чаривний
czart  -  чорт
czarujący  -  чаривний
czas  -  час
czasem  -  часом
czasopismo  -  часописмо
czasownik  -  часосл'ово
czasowy  -  часовий
czasza  -  чаша 
czaszka  -  череп
czatować  -  чатувати
czaty  -  чаты
cząsteczka  -  част(оч)ка
cząstka  -  частка
cząstkowy  -  частковий
czciciel  -  покл'онник
czcić  -  поважати,  -  шанувати,  чтити - покл'оняти ся
czcigodny  -  достоєн чести
czcionka  -  літера, шрифт
czczo  -  ччо
czczość  -  ччист
czczy  -  ччий
czech  -  Чех
czek  -  чек
czekać  -  чекати
czekolada  -  чекуляда
czekowy  -  чековий
czeladnik  -  підмайстер
czeladź  -  челяд 
czelność  -  нахальство  ?
czelny  -  нахальний  ?
czeluść  -  челюсти
czemu  -  чом
czepek  -  чепок
czepiać  -  чыпяти
czepiec  -  чепец
czerep  -  череп
czereśnia  -  черешня
czernić  -  чорнити
czernidło  -  чорнил'о
czernina  -  чернина
czerń  -  чорнота,  -  чорний кольор
czerpać  -  черпати
czerpak  -  черпак
czerstwieć  -  зосыхати (о хлібі),  -  міцніти,  здоровіти
czerstwość  -  здоровя на старист
czerstwy  -  зосхнений кус,  -  здоровий
czerwiec  -  червен
czerwienić się  -  червеніти
czerwienieć  -  червеніти
czerwień  -  червінь, червений кольор
czerwonka  -  чер/в/юнка
czerwony  -  червений
czesać  -  чесати
czeski  -  ческій
czesne  -  шкільна опл'ата
cześć  -  чест
często  -  часто
częstokół  -  частокол'  -  
częstokroć  -  часто
częstokrotny  -  частий
częstotliwość  -  частота
częstotliwy  -  частотний  -  *
częstować  -  частувати
częsty  -  частий
częściowo  -  по части
częściowy  -  по части
część  -  част
czkawka  -  чкавка
człek  -  ч/л' /овек
człon  -  член
członek  -  членкыня
członkini  -  член
członkostwo  -  членство
człowieczek  -  ч/л' /овечок
człowieczeństwo  -  ч(л')овеченство
człowieczy  -  ч/л' /овечий
człowiek  -  ч/л' /овек
czmychać  -  втікати  -  тишком
czołg  -  танк
czołgać się  -  повзнути
czoło  -  чел'о
czołobitny  -  внижений *
czołowy  -  передовий,  -  ведущий-  человий
czołówka  -  передова ґрупа
czop  -  чоп
czopek  -  чопок
czopować  -  чопувати
czosnek  -  чеснок
czółenko  -  човенко
czółno  -  човно
czterdziestka  -  сороківка,  -  чытырдесятка
czterdziestoletni  -  сорокричний
czterdziesty  -  сороковий,  -  чытырдесятий
czterdzieści  -  сорок,  -  чытырдесят
czternasty  -  штырнадцетий
czternaście  -  штырнадцет
czterokrotny  -  штыр(й)ократний
czteroletni  -  штыроричний
czterowiersz  -  штыроверс  -  ?
cztery  -  штыри
czterysta  -  штыриста
czub  -  чуба
czubaty  -  чубатий
czubić się  -  чубити ся
czucie  -  чутя
czuć  -  чути
czujka  -  варта,  -  сторожа -  (што ма чути  і видіти што ся діє)
czujność  -  осторожнист,  -  уважнист  -  
czujny  -  осторожний,  -  уважний  -  
czule  -  чутливо  -  *
czułość  -  чутливіст
czuły  -  чутливий
czupryna  -  цуприна
czupurny  -  задеристий
czuwać  -  не спати,  -  дижурувати
czuwanie  -  не спаня,  -  дижуруваня
czwartek  -  четвер
czwarty  -  четвертий
czworak  -  хыжа для наймитив
czworaki  -  четверакій
czworo  -  четверо
czworobok  -  штырйобік  *
czworokąt  -  штырйокут *
czworonożny  -  штырйоножний,  четвероножний
czworonóg  -  четвероножне сотвориня
czwórka  -  четверка
czy  -  ци
czyhać  -  чыгати
czyj  -  чый
czyjś  -  чыісий
czyli  -  то значыт
czyn  -  поступок,  -  чын
czynić  -  робити,  -  чынити
czynienie  -  робіня,  -  чыніня
czynnik  -  фактор,  -  чынник
czynność  -  дія(ня),  -  актывнист,  -  функция
czynny  -  актывний,  -  діяльний
czynsz  -  опл'ата мешкальна,  -  чынш
czynszowy  -  чыншовий
czyrak  -  чыряк 
czystka  -  чыстка
czysto  -  чысто
czystopis  -  чыстопис
czystość  -  чыстота
czysty  -  чыстий
czyszczenie  -  чыщыня
czyścibut  -  чыститель черевіків
czyścić  -  чыстити
czyściec  -  чыстилище
czytać  -  чытати
czytanie  -  чытаня
czytanka  -  чытанка
czytelnia  -  чытальня,  -  чытельня
czytelnik  -  чытач
czytelny  -  чытельний
czyż  -  циж
czyżyk  -  чыжык	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .