ЛемСловник - LemSlownyk






ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
Ц ц



цабанити  -  gadać, tarabanić нацабанити 
  дакому to nagadać komuś, natłuc. Natomiast 
  прицабанити дакому to „przyłożyć” komuś, 
  uderzyć, zaś прицабанити дакого/дашто to 
  złapać poprzez przyciśnięcie/przyduszenie do
  ziemi/ściany, lub też w znaczeniu przyłapania na 
  gorącym uczynku. 
цабати ся  -  rzucać się
цалівка  -  calówka, miara (pierwotnie, lub także)
  calowa
цаль  -  cal
цап  -  cap
цапина  - drąg do przesuwania ściętego drzewa 
  na zasadzie dźwigni, okuty na końcu, czasem z
  hakiem niczym bosak
цапкати  -  packać, uderzać z lekka
цапок  -  mały cap
цапок  -  przyrząd do zdejmowania wysokich
  butów tzw. oficerek
Царивка  -  nazwa „рилі” we wsi Binczarowa
  po łemkowsku Білцарева
царити, царювати  -  panować
царок  -  dodatkowe ogrodzenie w jednym z 
  pomieszczeń obory lub stajni - dla cieląt, 
  albo świń
царина  -  pole orne wg. jednych ogrodzone,
  wg. innych nowo zaorane. Skłaniam się do
  znaczenia „ogrodzone” od słowa царок 
царскє  -  carskie
царство  -  cesarstwo
царювати  -  panować, „cesarzyć”
цверкати  -  strzykać mlekiem z kobiecej piersi,
  lub krowiej dojki. Mleko kobiece miało wg 
  Łemków właścowości lecznicze np. przy 
  schorzeniach oczu
цвикати  -  uderzać pręcikiem, lub klapać nożycami
цвикл'а  -  ćwikła
цвикл'ове  -  ćwikłowe
цвикнути  -  uderzyć pręcikiem
цвиков  -  ćwikła
цегл'а  -  cegła
цеглясте  -  ceglaste (o kolorze)
цельта  -  płachta brezentowa, czasem w znaczeniu
  namiot, płótno nieprzemakające
цензура  -  cenzura
цеприти ся  -  gapić się
цера  -  cera (twarzy, lub na skarpecie)
церківник  -  odpowiednik kościelnego w cerkwi
церков  -  cerkiew
церковне  -  cerkiewne
церувати  -  cerować
цєк  -  żywy, energiczny, ciekawy (o dziecku)
цєкаве  -  ciekawe
цєкавіст  -  ciekawość
цєкави/й  -  ciekawy
цєкавити ся  -  interesować się
цівка  -  szpulka
ціджыня  -  cedzenie
цідил'ка  -  cedzak 
цідил'о  -  cedzidło
цідильник  -  naczynie do cedzenia
цідити  -  cedzić
цікати  -  uciekać, do przeszkadzającego dziecka 
  mówi się „цікай” w znaczeniu: odejdź, uciekaj 
  (bo przeszkadzasz)
ціл'е  -  całe
ціл'іст  -  całość
ціл'ка  -  coś w całości
ціл'кове  -  całkowite
ціл'ком  -  całkiem
ціл'увати (ся)  -  całować (się)
цілювати  -  celować
ціль  -  cel
ціна  -  cena
цінити  -  cenić
цінне  -  cenne
цінник  -  cennik
ціп  -  cep
ціп ! ціп !  -  cip! cip! Nawoływanie kurcząt lub kur
ціпчати  -  cipczeć (o nawołujących maleńkich 
  kurczętach)
цір  -  ćwir
цірити ся  -  śmiać się drobno, denerwująco
ціркати  -  ćwierkać
цірчати  -  ćwierkać 
ціха  -  cecha
ціховниця  -  cechownica
ціхувати  -  cechować
ци  -  czy
цибы  -  szczypior
цибуля  -  cebula
цибульове  -  cebulowe
цибух  -  cybuch w fajce
цивілізация  -  cywilizacja
цивіль  -  cywil
цивільне  -  cywilne
цигары  -  papierosy, cygara
цигарничка  -  papierośnica, lub szklana fifka
  do palenia „na większy dystans”
Циґан  -  Cygan, Rom
циґанити  -  kłamać, cyganić
Циґанча  -  Cyganiątko
циґаньскє  -  cygańskie
циґаньскє  -  kłamliwe
циґаньство  -  kłamstwo
циж  -  czyż
цизорик  - scyzoryk 
цика  -  neutralne pod względem płci określenie
  narządów płciowych u dzieci, wskazujące jedynie
  na ich moczową funkcję
цикати  -  sikać
цимбал'  -  cymbał, głupek
цимбал'ы  -  cymbały
цимент  -  cement
цина  -  cyna
цинґєль  -  spust w broni palnej, cyngiel
цинк  -  cynk
цинувати  -  cynować
цисарка  -  droga bita budowana „ za cesarza”
  (Franciszka Józefa)
цистерна  -  cysterna
цит  -  cyt, cicho
цитрина  -  cytryna
цифра  -  cyfra
цицак  -  ssak
цицати  -  ssać
цицка  -  cycka, pierś kobiety. Bardziej elegancko
  to „груд”
цицок  -  smoczek
цицок  -  dojka u krowy
цмити ся  -  ściemniać się
цмок  -  smok, ты цмоку oznaczało przekleństwo
  міц як цмок silny jak smok, ліє як цмок pada 
  jak licho 
цмонтір, цмынтір, цмінтер, цментір  -  cmentarz
цморити  -  ssać mocno
цморкати  -  cmokać (?)
цмоче  -  smocze
цніня  -  tęsknienie
цнути ся  -  tęsknić
цокувати  -  o koniu, który nie chce ciągnąć 
  mawia się, że „цокує” lub „цукує”
цомпель  -  sopel
цофар  -  
цофати (ся)  -  cofać się
цофніня  -  cofnięcie
цофнути  -  cofnąć
цпеник, шпеник  -  ogonek owocu, lub liścia
цукєр  -  cukier
цукєр(и)кы  - cukierki 
цукрене  -  cukrzone, słodzone
цукрити  -  cukrzyć
цундра  -  łachman, szmata (?)
цундрити  -  szarpać, ciągnąć za włosy
цупкати  -  tupać
цупнути  -  tupnąć
цуприна  -  czupryna
цюкати  -  docinać, dokuczać słownie, przypominać
  złośliwie aluzjami o czymś niemiłym
цюпати  -  dzieć. całować
цюпкати  -  j. w.
цюрити  -  ciec ciurkiem, też o mocno padającym
  deszczu
цюркати  -  ciurkać
цюрпіль, бандзюра > банюр
цюрчати  -  ciurkać
цяпати > цьвакати
цяпкати  -  ciapkać
цяпнути  -  ciapnąć, nalać niewiele
цяпурда  -  kobieta nieporządna, gotująca w brudzie
  i byle jak
цьвак  - gwóźdź 
цьвакати  -  ciamkać, mlaskać


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł "



 ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .