ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
ч Ч


ча !  -  okrzyk kierujący woły w zaprzęgu w prawo
чабрик, джабрик  -  oset (?)
чад  -  czad
чадити  -  czadzić
чадо  -  scs dziecko, potomek
чай, гарбата  -  herbata
чайник  -  czajnik
чал'апуты  -  zniszczone, zdeformowane buty
чамаришок  -  tamaryszek
чапати  -  ruszać np. chwiejącą się nogą u krzesła 
  od jednego krańcowego położenia do drugiego
чар  -  czar
чара  -  czara
чардаш  -  czardasz
чарка  -  czarka
чаривниця, чарівниця  -  czarownica
чары  -  czary
чары  -  stare, brudne łachy  
чародій  -  czarodziej
чарувати  -  czarować
час  -  czas
часы  -  czasy
част  -  część
часте  -  częste
частка  -  cząstka
часто  -  często
частувати  -  ugaszczać, częstować
чатина  -  gałązki jodłowe, albo świerkowe
чатинник  -  igły drzew iglastych
чатувати  -  czatować
чачо, чачко  -  zabawka, zabaweczka
чаша  -  czasza
чверт  -  ćwierć
чверти  -  ćwierć „рилі”
чвертка  -  ćwiartka
чвертник  -  ćwierć korca
чеберканя  -  grzechotanie
чеберкнути  -  grzechotnąć, 
чеберкнути  -  też uderzyć nie mocno czymś
  co wyda grzechoczący dźwięk
чеберчати  -  tak jak чеберкати ale z trochę
  innym odcieniem dźwięku
чекальня  -  poczekalnia
чекан  -  kilof, czekan
чеканя  -  czekanie
чекати  -  czekać
челенкы  -  członki, części palców
чел'о  -  czoło
чел'ове  -  czołowe
челюст  -  czeluść, przepaść 
челюсти  -  część pieca chlebowego
челяд -  młódź, młodsza grupa w rodzinie, często 
  łącznie ze służbą (jeżeli ktoś miał służbę)
челядник  -  czeladnik
чемерити ся  -  dostawać bólów brzucha z głodu
чемір  -  ból brzucha z głodu
чемпіти  -  oczekiwać na coś, czyhać, „sępić”
чеперити ся  -  rozkraczać się
чеперити ся  -  brać się do czegoś, czemu się nie 
  jest w stanie podołać (np. dźwigania ciężaru)
  де ся чепериш  - gdzie się „sadzisz”
чепера  -  drzewo z rozgałęzionym pniem
чеператий  -  rozkraczony, lub chodzący 
  z trochę rozstawionymi nogami czyli чеперато
чеперато ходити  -  chodzić z rozstawionymi 
  nogami
чеперы  -  krok, miejsce zejścia się nóg
чепігы  -  czepigi
чепити  -  czepić (na oczepinach)
чепец  -  czepiec
чепігы  -  czepigi, rękojeści pługa
чепок  - czepek 
черв  -  czerw
червак  -  czerwak, robak
червене  -  czerwone
червеніти ся  -  czerwienić się
червениця  -  czerwona ziemia (glina), сивиця
  to siwa ziemia
червеняве  -  czerwonawe
Червец  -  Czerwiec
червін  -  b. czerwone
червін  -  czerwień
червінка, черюнка  -  czerwonka
череваня  -  brzuchata kobieta
черевата  -  brzuchata kobieta
черевач  -  brzuchaty mężczyzna
черевікы  -  buty
черевити  -  rozgniatać, rozdeptywać
череда  -  stado, grupa, spora ilość
черенка  -  okładki rękojeści noża, lub scyzoryka
черень  -  trzonowy ząb
череп  -  czerep, czaszka
черепаха  -  żółw
черепы, черепя  -  skorupy z rozbitego garnka
  glinianego
черешня  -  czereśnia
черешньове  -  czereśniowe
черкал'(к)о  -  grzechotka
черкати  -  grzechotać (np. kamyk w pudełku)
черкач  -  ptak (większy od drozda ?)
черниці  -  jeżyny
черничник  -  zarośla jeżyny
черпал'о  -  czerpak, czerpadło
черпак  -  czerpak
черпати  -  czerpać
черпнути  -  zaczerpnąć
черства вода  -  świeża woda
чертеж  -  
чертіж  -  
Чертіжне  -  nazwa wsi
черчати  -  dźwięk, jak sporo drobnych kamyczków
  w pudełku, lub woda po kamykach w potoku
черюнка  -  czerwonka
чесати  -  czesać
ческє  -  czeskie
чесни/й  -  uczciwy, prawy człowiek
чеснок  -  czosnek
чест  -  honor, godność, prawość
честкове  -  czosnkowe
чес(т)ни/й  -  uczciwy, prawy człowiek
честувати  -  częstować, gościć, honorować
Четвер  -  Czwartek
четверы  -  czworo czegoś, co występuje tylko 
  w liczbie mnogiej
четверо  -  czworo
четвертина  -  czwarta część, ćwierć
Чех  -  Czech
Чехы  -  Czechy
Чешка  -  Czeszka
чівка  -  grzywka 
Чырна  -  nazwa wsi
Чырч  -  nazwa wsi
чычык  -  gat. ptaka
чыісе  -  czyjeś
чый, чыя, чыє  -  czyj, czyja, czyje
чыпити ся  -  (u)czepić się
чыпяти (ся)  -  czepiać (się)
чыр  -  rodzaj potrawy
чырати ся  -  zamieniać się, wymieniać się
чыранка  -  rodzaj ożenku - rodzeństwa z innym
  rodzeństwem na wymianę. Często małżeństwo 
  jednej z par było wymuszone z powodów ekonom.
чыряк  -  czyrak, wrzód
чысліня  -  liczenie
чыслити  -  liczyć
чысл'о  -  liczba
чысте  -  czyste
чыстина  -  zboża na chleb, w niektórych okolicach
  tylko pszenica i żyto, w innych też np. jęczmień
чыстиско  -  łożysko u ssaków – wydalane po
  porodzie
чыстити  -  czyścić
чысто  -  czysto
чыстота  -  czystość
чытальня  -  czytelnia
чытаня  -  czytanie
чытати  -  czytać
чытач  -  czytelnik
чытырдесят  -  czterdzieści
чыстити  -  czyścić
чыщыня  -  czyszczenie
чкати  -  czkać, ale почкай to poczekaj
чмель, чміль  -  trzmiel
чмовх  -  
чл'овек, човек  -  człowiek
чл'овече, човече  -  człowiecze
човек, чл'овек  -  człowiek
човече  -  człowiecze
човечынці  -  odchody ludzkie
човґ  -  czołg
човно  -  czółno, łódka
чого  -  czego
чогоси  -  czegoś, z jakiegoś względu
чом  -  czemu, dlaczego
чомси  -  z jakiegoś powodu
чомуси  -  czemuś, z jakiegoś powodu
чонок  -  czółenko w warsztacie tkackim
чоп  -  czop
Чорна  -  imię krowy maści czarnej
чорне  -  czarne
Чорне  -  nazwa wsi
чорни/й  -  lękliwie o diable
чорнокнижник  -  czarnoksiężnik
чорнюга  -  coś b. czarne, czasem o ciemnych 
  chmurach
чорнява  -  np. o nadciągających czarnych chmurach 
чорняве  -  czarniawe
чорнячка  -  czarnoziem
чорт  -  czart
чортове  -  czarcie
чортувати ся  -  przekomarzać się, bawić,
  żartować
чуба  -  czyb
чубак  -  gatunek ptaka z czubkiem
чубити  -  czubić (kogut kurę)
чуга  -  męskie zimowe okrycie, coś w rodzaju
  płaszcza, z zaszytymi rękawami, które pełniły 
  rolę kieszeni, Czuhę narzucało się na ramiona 
  i ewent. spinało ozdobną spinką pod szyją, albo 
  związywało trokami. Duży kołnierz zarzucany na 
  głowę pełnił rolę kaptura chroniącego przed 
  opadami, a frędzle rolę osłony oczu (także przed 
  oślepieniem przez promienie słońca odbite od 
  śniegu)
чуганя > чуга
чадак  -  cudak
чудара, чудера  -  coś cudownego, lub ktoś
 cudowny
чударні, чудерні  -  cudownie
чударни/й, чудерни/й  -  cudowny
чудасия  -  coś dziwnego, niecodziennego, jakieś
  dziwo
чудачне  -  dziwne, cudaczne
чудесо  -  cudo
чудже, чуже  -  cudze
чудне  -  dziwne, obce, niezwyczajne
чудні  -  dziwnie jakoś
чудо  -  cudo
чудове  -  przepiękne, cudowne
чудотворне  -  cudotwórcze
чудувати ся  -  patrzeć, przyglądać się
чуже  -  cudze
чужына  -  obczyzna
чужынец  -  ktoś obcy
чулити ся  -  czulić się, przytulać, obejmować
чурок  -  mały wodospadzik gdzie woda 
  „чуркотит”
чути  -  słyszeć
чути  -  czuć
чутя  -  czucie
чухати  -  trzeć
чухати  -  masować
чухрати  -  czochrać


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .