ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
к К


к  -  k, ku czemuś, komuś. Obecnie
  zanikająca forma, spotykana niegdyś 
  w poganianiu wołów „ксобі”, „к собі”
  oznaczało „do siebie”. Przed samogłoską „у”
  oraz spółgłoskami dźwięcznymi przechodzi 
  w „ґ” np. к нему w wymowie brzmi ґнему
  Współcześnie używa się formy „ґу нему”, 
  „ґу собі” itp
кабат  -  spódnica
кабатя  -  krótka, mała, albo byle jaka 
  spódniczka, spódniczątko. Też o kilku spódnicach
кава  -  kawa
кавалец  -  kawałek
кавалєр (pol) > паробок -  kawaler
кавалєр(и)я  -  kawaleria
кавалєрийскі/й  -  kawaleryjski
кавальцювати  -  kawałkować
кавальчык  -  kawałeczek
кавеніти  -  żyć marnie, wegetować w biedzie lub chorobie
каверы  -  nazwa terenowa
кавов  -  kawowe
кавчанякаганец  -  kaganiec
кади  -  którędy
кадиваль  -  którędy
кадил'о  -  kadzidło
кадиси  -  którędyś
кадити  -  kadzić
кадоб  -  duża, ogromna beczka drewniana
  zazwyczaj wypalana i wydłubana z niezwykle
  grubego pnia
кадобец  -  nieco mniejsza beczka jak wyżej
кажде  -  każde
каждоденне  -  codzienne
казаня  -  kazanie
казати  -  kazać
казилен  -  ziele niebiesko kwitnące
кал'  -  kał
кал'ап  -  kapelusz
кал'апішник  -  stary, spracowany człowiek
календар  -  kalendarz
калениця  -  kalenica, grzbiet dachu
каліка  -  kaleka
Калінник  -  imię męskie
калічыти  -  kaleczyć
калина  -  kalina
калити  -  kalać (kałem)
каляти  -  kalać
камениця  -  kamienica
камін  -  kamień
камінне  -  kamienne
камінняк  -  garnek „kamienny” faktycznie
  z wypalanej gliny z polewą
камінці  -  kamienne pole, najczęściej
  wypłukane przez rzekę lub potok na 
  płaskim brzegu
камфіна  -  nafta
Камюнка  -  nazwa wsi
Камяна  -  nazwa wsi
канов  -  kana (na mleko)
канон  -  działo, armata
кант  -  kant, krawędź
кантар  -  część uprzęży końskiej zakładana na głowę
кантувати  -  kantować
капати  -  biedować, kaparzyć
капелюх  -  kapelusz
капелюш  -  kapelusz
капиця  -  kawałek skóry łączący części cepa
капля, кропля  -  kropla
каправе око  -  oko z zapaleniem spojówek
  czerwone, zakiśnięte
капуста  -  kapusta
капустиско  -  pole po kapuście
капусьняк  -  kapuśniak
капусьцяне, капустяне  -  kapuściane
капці  -  kapcie
кара  -  kara
карабин, ґвер -  karabin
караня  -  karanie
карати  -  karać
карати ся  -  darzyć się
карб  -  karb
карбувати  -  wyrzynać coś nożykiem 
  w drewnie
каренчыти  -  karczować
каричка, кария, карика  -  kółko żelazne
карк  -  kark
кария  -  kara „о карийо Божа” – o karo Boża
карыта  -  kareta
карпелиско  -  pole po brukwi
карпелі (карпіль)  -  brukiew
картка  -  kartka
карчыти  -  karczować
карчок  -  karczek
каса  -  kasa
касарня  -  koszary wojskowe
касиєр  -  kasjer
каслик  -  rodzaj mebla – szafka z szufladą
катальоґ  -  katalog
катанка  -  bluzka
катляня  -  katulanie, toczenie dużych rolek
катляти  -  toczyć, katulać, duże rolki drewna słomy itp
Катрена  -  imię żeńskie
катуля  -  duża, gruba rolka czegoś np. metrowy 
  kloc z grubego drzewa, ostatnio spotykane na 
  polach role słomy, lub siana 
катуляти  -  toczyć, katulać
катулька  -  rolka, wałek np. do ciasta, ręcznego
  prasowania. O dziewczynie, która ma jędrne (tzw.
  „nabite” ciało i jest „okrąglutka” mówiło się też
  така як катульлька
катульнути  -  potoczyć
кафель  -  kafel
качал'о  -  tarcza płaska, okrągła, np. słonecznika
кача/та  -  kaczęta
качати  -  toczyć tarczę „качал'о” – katulać
качати  -  prasować prymitywnym przyborem 
  tzw. рамачом
качатко  -  kaczątko
каче  -  kacze
качынці  -  odchody kacze
качка  -  kaczka
качкувате  -  kaczkowate
качур  -  kaczor
качуристе  -  kręcone
качурити ся  -  zakręcać się niczym piórka w ogonie kaczora
каша  -  kasza
кашель  -  kaszel
кашкувате  -  kaszkowat
кашляти  -  kaszlać
каштан  -  kasztan
Каштан  -  imię konia
каштанувате  -  kasztanowate
каянка  -  żal, skrucha, kajanie się
каяти ся  -  kajać się
квадрат  -  kwadrat
квадратове  -  kwadratowe
квакати  -  kwakać
квакнути  -  kwaknąć
квап  -  rodzaj karmy dla bydła, gęsta papka z mąki i wody
квар  -  szkoda, psota
кварне  -  psotne dziecko, lub wyrządzające szkodę młode zwierzę (np. jagnię, koźlę)
квас  -  kwas
квасити  -  kwasić, kisić
квасне  -  kwaśne
квасниця  -  szczaw
квасок  -  kwasek
квасота  -  kwaśność
квасюга  -  coś b. kwaśne
квасюра  -  coś b. kwaśne
квась  -  b. kwaśne
кватера  -  kwatera
кватера  -  część pastwiska
квашене  -  kwaszone, kiszone
квашыня  -  kwaszenie, kiszenie
Квітен/ь  -  kwiecień
квіткасте  -  w kwiatki
Квітниця  -  Niedziela Palmowa
квітньове  -  kwietniowe
квіток, квіток  -  kwiatek
Квітуля  -  imię krowy, z białym „kwiatkiem” na czole
квітя  -  kwiecie
квітяте  -  kwieciste
квик  -  kwik
квикнути  -  kwiknąć
квилити  -  kwilić
квитнути  -  kwitnąć
квич  -  ptak, być może kwiczoł
квичати  -  kwiczeć
квока  -  kwoka
квоча, курятко  -  kurczątko
Квятонь  -  nazwa wsi
кілько  -  ile
кельо > кільо  -  ile
кельтувати  -  wydawać, tracić pieniądze
кєбы  -  żeby, gdyby
кєд  -  ale, gdy, kiedy
кєл'  -  kieł
кєльчык  -  mały kieł
кєльчык  -  wydatek, np. w karczmie
кєпешыти ся  -  stroić się nadmiernie, paradować, puszyć się
кєпскє  -  kiepskie
кєра  -  zakręt
кєрат  -  kierat
кєрмеш  -  święto patrona cerkwi w danej parafii, odpust
кєрмешувати  -  być w gościnie na кєрмешу
кєрноз  -  knur (czasem корназ)
кєрпец  -  w przenośni ktoś, lub coś starego, 
  zużytego, pomarszczonego
кєрпці  -  kierpce
кертиця > кыртиця  -  kret
керточына, кыртивка  -  kretowisko
Кеша  -  imię byka od maści srokatej
кєрувати  -  kierować
кєрунок (pol.) -  kierunek
кєселиця  -  żur
кєц !  -  okrzyk przy pędzeniu, lub odpędzaniu kóz
кізє  -  kozie
кіз(л)я  -  koźlę
кізяк  -  odchody kozie
кізьлятко  -  koźlątko
кі(й)  -  jaki (кі фрас ? - ki diabeł ?)
кілько  -  ile
кільо  -  ile
кільо  -  kilo(gram)
кільометер  -  kilometr
кімната  -  komnata, izba
кін  -  koń
кінниця  -  konnica
кінцьове  -  końcowe
кінчыти  -  kończyć
кінчыти ся  -  kończyć się, umierać
кіпка  -  kopka
кіплина, кітлина, кіпнина  -  wygrzana 
  na wiosnę od południowej strony pagórka
  płaszczyzna w śniegu, aż do trawy
кіпнина > кіплина
кіптити  -  kopcić
кірчык  -  korczyk, korzec
кіска  -  mały warkoczyk
кісно  -  ciasno
кіст  -  kość
кістка  -  kostka, mała kość
кістка  -  kostka u stopy
кістка  -  pestka
кісто  -  ciasto
кістяти/й, кісьцяти/й -  kościsty
кіся  -  kosisko, drzewce na którym osadza się kosę
кісьця  -  kości na kupce
кісьцяк  -  kościotrup
кісьцяне  -  kościane, z kości
кіт/ка, мачка  -  kot/ka
кітлина  > кіплина
кітляр  -  kotlarz
кітна  -  kotna, w podstawowym znaczeniu
  kotka w ciąży, ale często używane w stosunku
  do innych samic, np. owiec, kóz itp
кітче  -  kocie
кітя  -  chleb do cerkwi na парастас (?)
кываве  -  chwiejne, kiwające się
кываня  -  kiwanie
кывати  -  kiwać, machać (też ręką)
кывнути  -  kiwnąć
кыдати  -  kapać z łyżki
кыднути  -  kapnąć z łyżki
кый  -  kij
кыкот, сьцюк  -  niedopałek
кыкот  -  kikut
кып  -  bardzo gorąco, albo coś b. gorącego
кыпіти  -  wrzeć, gotować się (o wodzie np.)
кыпяче  -  wrzące
кырдель, кырділь, отар(а)  -  kierdel
кырділь  -  kierdel
кырмак  -  kawałek suchej (raczej krzywej) gałęzi, raczej krótki
кырнак  -  krzak, krzew
кыртаве нр. дерево  -  karłowate coś, źle 
  rozwinięte niedorośnięte, nieproporcjonalne
  np. drzewo
кыртавец  -  ktoś mały, nieproporcjonalnie
  gruby w stosunku do wzrostu, lekko skarlały
кыртивка  -  kretowisko
кыртиця  -  kret
кырчати  -  głos ptaka кырр! кырр!
кыршыти  -  kruszyć
кысніня  -  kiśnięcie
кыснути  -  kisnąć
кыта  -  bukiet
кытайка  -  pompon, kiść, pęk
кыхавка, рима  -  katar
кыхати  -  kichać
кыцы, кыць  -  kici, kić (wołanie kota)
кыцкати ся  -  żart. przewracać się
кыча  -  duże gęste włosy u mężczyzny
кычальникы  -  
Кычера  -  nazwa góry
кычка  -  słoma skręcona w wiechcie
  coś na kształt zgiętego wpół powrósła
  do pokrycia dachu
кышеня  -  kieszeń
кышенка, кышінка  -  kieszonka
кышка  -  kiszka, jelito
кышлик  -  menażka
кыявчати  -  burczeć w brzuchu, z przejściem w pisk
кыян  -  drewniany młot do wbijania pali
кыянка  -  kijanka
кыячыско  -  wielki kij
кл'акы  -  kłaki, pogardliwie o marnych, 
  lub nieuczesanych włosach, o sierści rzadkiej, 
  lub w małej ilości
кл'аниця  -  kłonica
кл'аняти ся  -  kłaniać się
кл'апец  -  część odzieży zwisająca luźno patka
кл'аптаве  -  luźno zwisające
кл'аптати  -  dyndać, luźno zwisać
кл'аптош > кляпач
кл'асти  -  kłaść
кл'ача, кл'акы  > пачискы
клебанія  -  plebania
клевет  -  klekot
клеветаня  -  klekotanie
клеветати  -  klekotać,
клеветати  -  też paplać, opowiadać niepotrzebnie rzeczy powierzone w zaufaniu
клекацкы > ґіґацкы - agrest
клекіт  -  klekot
клекотаня  -  klekotanie
клекотка  -  klekotka, grzechotka
клен  -  klon
клепати  -  klepać
клепач  -  młotek
клепачник  -  młotek
клечаник > клячаник  -  klęcznik
кліпити ся  -  patrzyć uporczywie, niedyskretnie gapić się
кліпкати, клипкати  -  mrugać
кліщы  -  kleszcze
клиіня  -  klejenie
клиіти  -  kleić
клий  -  klej
кликати  -  wołać
Клим  -  imię męskie
клин  -  klin
клинец  -  gwóźdź do podkowy
клинец, клинок  -  mały klin, drewniany
  kołek w kształcie klina wbity w drewnianą
  ścianę do wieszania odzieży (w dawnych 
  łemkowskich chyżach)
клинове  -  klinowe
клинувате  -  klinowate
клинувати  -  klinować
клипавкы, повікы  -  powieki
клипкати, кліпкати  -  mrugać
клипніня  -  mrugnięcie
клипнути, кліпнути  -  mrugnąć
клич  -  wołanie (poet.)
клияче  -  klejące, lepiące się
кл'опіт  -  kłopot
кл'опітливе  -  kłopotliwe
кл'опітниця  -  hak do mocowania drążka do żaren
клювак  -  dziub
клювати  -  dziobać, stukać dziobem
клюка  -  kiełek w ziemniaku
клюка  -  bosak
клюпа  -  przyrząd do mierzenia średnicy drewna
ключ  -  klucz
ключы  -  płuca
ключка  -  pętelka
кляґ  -  mikstura do przyśpieszonego 
  zakwaszania mleka na ser (z cielęcego
  jagnięcego, koźlęcego żołądka)
кляґанец  -  ser z mleka zakwaszonego кляґом
кляґаний сыр  -  j.w.
кляґати  -  zakwaszać mleko „klagiem”
кляканя  -  klękanie
клякати  -  klękać
клякніня  -  klęknięcie
клякнути  -  klęknąć
клянчыти  -  wypraszać (prawdop. na kolanach)
кляня  -  klnięcie, przeklinanie
кляпач  -  scyzoryk bez sprężyny utrzymującej ostrze w pozycji wyprostowanej
  którego ostrze „klapie”
кляпачка  -  przyrząd z jodłowego drewna do „klapkania” w celu straszenia dzików
  stosowania w nagonce myśliwskiej itp
кляса  -  klasa (wysoka – niska)
клясифікация  -  klasyfikacja
клясифікувати  -  klasyfikować
клясове  -  klasowe
кляти  -  kląć
клятя, проклинаня  -  przeklinanie
клячаня  -  klęczenie
клячати  -  klęczeć
клячник  -  klęcznik
кльоц  -  kloc 
кльоцок  -  klocek
кльоцкувате  -  klockowate
кминкове  -  kminkowe
кмин/ок  -  kminek
кнап  -  (prawdop. niem) tkacz
книга  -  księga
книгар  -  księgarz
книгарня  -  księgarnia
книжечка  -  książeczka
книжка  -  książka
книжкове  -  książkowe
кныш  -  rodzaj chleba, placka z serem
кнот, ґнит  -  knot
кнур, кєрноз (?) -  knur
княже  -  książęce
князівство  -  księstwo
князь  -  książę
кобаса  -  kiełbasa
кобасниці, ковбасниці  -  jelita na kiełbasy
кобиця  -  pieniek do rąbania drewna
кобыл'а  -  klacz, kobyła
кобылина  -  mięso kobyle
кобылиця  -  przyrząd do przytrzymywania 
  gontów podczas strugania ich, lub innej
  obróbki drewna
кобыл'ка  -  część haftki w którą wchodzi
  haczyk коник
кобылинці, кобылячка  -  odchody końskie
кобыларкы  -  okrągłe drobne śliwki
кобылячка  -  odchody końskie
ковадл'о  -  kowadło
ковалювати  -  być kowalem
коваль  -  kowal
ковальова, ковалька, ковалиха  -  żona kowala
ковати  -  kuć (poet.)
ковдра  -  kołdra
ковырдати  -  przewracać bezceremonialnie z boku na bok
ковнір, комір  -  kołnierz
ковтати  -  pukać
кого  -  kogo
когоси  -  kogoś
когут  -  kogut
когутє  -  kogucie
когутикы  -  gatunek jabłek
когутя  -  kogucik
коди  -  
кодифікация  -  kodyfikacja
кодкодакати  -  gdakać 
кожде, кажде  -  każde
кожух  -  kożuch
кожухар  -  kożusznik, kuśnierz
кожушок  -  kożuszek
коза  -  koza
козак  -  kozak
козак  -  kozak (grzyb)
козібородка  -  rodzaj grzyba
козяр/ка  - gałąź ogryziona przez kozy
кой  -  kiedy
кокарда  -  kokarda
коклюш  -  koklusz
кокорудзок, кукурудзок  -  szyszka
кол'ач  -  kołacz
колесниця  -  wóz, wózek
колесар, кол'одій  -  kołodziej
колесо  -  koło
колесовина  -  koleina
колечко  -  kółeczko
колешня  -  szopa na narzędzia, wozy
коліно  -  kolano
колінчыти  -  klęczeć długo, albo uciążliwie do bólu
колічко, колечко  -  kółeczko
коли  -  kiedy
колиба  -  koliba, szopa pasterska w górach
колик  -  kołek
колиси  -  kiedyś
колишнє  -  niegdysiejsze
кол'ысанка  -  kołysanka
кол'ысаня  -  kołysanie
кол'ысати  -  kołysać
кол'ыска  -  kołyska
кол'о  -  koło
кол'ода  -  kłoda
кол'одій  -  kołodziej
кол'одка  -  kłódka
кол'ок  -  kołek
кол'омаз  -  maź do kół
кол'омутити, кал'амутити  -  mącić
кол'ос/ок  -  kłosek
кол'ося  -  kłosy
кол'оти  -  kłuć
кол'отити  -  bełtać, mieszać, w przenośni siać zamieszanie
кол'отов/ця  -  przybór kuchenny do rozbełtania np. zsiadłego mleka
кол'отя  -  kłucie
колюхо  -  kólko w nosie buhaja
коляда  -  kolęda
колядник  -  kolędnik
колядувати  -  kolędować
коляр, колесар, кол'одій  -  kołodziej
коляса  -  wózek, często dwukółka
коляче  -  kłujące
колька  -  kolec, cierń
колька  -  kolka
командуваня  -  dowodzenie
командувати  -  dowodzić
команиця, коммониця  -  rodzaj trawy, dzika koniczyna
комар  -  komar
комарник  -  buda na hali do suszenia sera
комендия  -  komedia
комендиянт  -  komediant
комір, ковнір  -  kołnierz
комірка  -  komórka
комірне  -  komorne, opłata za mieszkanie
комірник  -  bezrolny chłop, lub ktoś kto kwateruje u kogoś
комісия  -  komisja
комин  -  komin
коминяр  -  kominiarz
коммониця > команиця
комора  -  jeden z pokojów w łemkowskiej chyży
компанія  -  drużyna Pana Młodego w drodze do Panny Młodej
компери, кромпелі, ґрулі  -  ziemniaki
компериско  -  pole po ziemniakach
комперянка  -  zupa kartoflana, albo woda po gotowaniu kartofli
композитор  -  kompozytor
композиция  -  kompozycja
кому  -  komu
конар  -  konar
конаристе  -  o wielu dużych konarach
конаря  -  konary
конати  -  konać
конда, кондя  - rodzaj uczesania (kok) lub brzydka budowa głowy z wystającą
  potylicą
конец  -  koniec
конец вывести  -  dojść do końca, wywnioskować jaki jest koniec
Конечна  -  nazwa wsi
конечні  -  koniecznie
конечнист  -  konieczność
коні  -  konie
коник  -  konik
коник  -  haczyk w haftce
конина  -  konina
конины  -  bzdury, dowcipy, żartobliwe opowiadania
конич  -  koniczyna
коничыско  -  pole po koniczynie
конов/ця  -  konew/ka
коноплі  -  konopie
коноплиско  -  pole po konopiach
конопляник  -  powróz z konopii
конфіската  -  konfiskata
конче  -  koniecznie
коняр  -  koniarz, zajmujący się końmi
конярка  -  stajnia dla koni
копа  -  kopa
копаниці  -  sanie do przewozu słomy, drzewa
копаня  -  kopanie (nogą lub łopatą)
копати  -  kopać dół łopatą, lub kogoś nogą
копач  -  coś w rodzaju trójzębnych wideł
  ale z zębami prostopadłymi do trzonka, 
  do zwalania obornika z wozu
копачка  - do kopania w ziemi
копка, кіпка  -  kopka (siana np.)
копер  -  koper
конец  -  koniec
копіювати  -  kopiować
копія  -  kopia
копыл'ка  -  panna z dzieckiem
копыля, копыльча, копырнак  -  nieślubne dziecko
копырдати ся  -  żart. przewracać się
копырдя  -  nieślubne dziecko
копырдяр  -  ktoś „z nieślubnego łoża”
копытати  -  żart. galopować
копыто  -  kopyto
копніня  -  kopnięcie
копнути  -  kopnąć
копняк  -  kopniak
коприва  -  pokrzywa
копривяне  -  coś wykonane z pokrzywy
  głównie chodzi o tkaniny z włókna z pokrzywy
  (np. na worki)
копчасте  -  w kształcie kopy, np. głowa stożkowa
корабель  -  statek
кораве  -  chropawe, najcz. płótno sztywne lub 
  o chropowatej fakturze
корба  -  korba
корбач  -  korbacz, nahajka
корень  -  korzeń
корец  -  korzec
корыст, хосен  -  korzyść, pożytek
корыстати, хіснувати  -  korzystać, pożytkować
корыто  -  koryto
корытя, корытце  -  dzieżka do zarabiania ciasta na chleb
корм  -  karma, pasza
корміня  -  karmienie
кормити  -  karmić
корнута  -  owca z rogami
корова  -  krowa
коровянка, коровячка  -  odchody krowie
коровяр  -  krowiarz
коровярка  -  stajnia dla krów
коровяче  -  krowie
коровячкы  -  krowie „placki”
королівскє  -  królewskie
король  -  król
корона  -  korona
коронка  -  koronka (tkanina)
коронка  -  na zębie
коронувати (ся)  -  koronować (się)
короткє  -  krótkie
коротшаня  -  skracanie
коротшати  -  skracać
коругов, хоругов  -  chorągiew
корч  -  żylak
корчывкы  -  żylaki
корчыти ся  -  kurczyć się
корчма  -  karczma
корчмар  -  karczmarz
корчувати  -  karczować
коса  -  kosa
коса  -  warkocz
косак  -  szeroki nóż do siekania kapusty
косатка  -  
косити  -  kosić
косы  -  gwiazdy w Orionie
костиска  -  kościska
костяти/й, кісьцятий  -  kościsty
косяр/е  -  kosiarz/e
косярка  -  kosiarka
костогрыз  -  ogryzacz, zjadacz kości
котел'  -  kocioł
котик  -  kotek
котити ся  -  kocić się
котри/й  -  który
котриси/й  -  któryś
котя/тко  -  kociątko
кохани/й  -  kochany
коханок  -  kochanek
коханя  -  kochanie
кохати  -  kochać
коцур  -  kocur
кочербина  -  czeremcha (?)
кочерга  -  łopata prostopadła do trzonka
  do wyjmowania chleba i wygarniania ognia
  z pieca chlebowego
кошар  -  ogrodzenie dla owiec
кшариско  -  miejsce gdzie był koszar
кошарувати  -  koszarować, umieszczać w koszarze
кошеля  -  koszula
кошыня  -  koszenie
кошт  -  koszt
коштувати  -  kosztować
крав/ец, /чыня   -  krawiec, krawcowa
кравчаня  -  głos orła
крадене  -  kradzione
крадіж  -  kradzież
край  -  kraj
край  -  skraj, koniec
крайчір, кравец  -  krawiec
кракати  -  krakać
кракоч  -  karaluch
Крампна  -  nazwa wsi
кран  -  kran
кран -  dźwig
крас  -  ładne, piękne
краса  -  piękno
крвсавец  -  piękniś, przystojny mężczyzna
красавиця  -  piękna kobieta
красетне  -  b. piękne
красні, крашні  -  ładnie, pięknie
красний  -  ładny, piękny
красота  -  piękno, lub coś b. pięknego
красти  -  kraść
крата  -  krata
крашні  - pięknie
крачати  -  kroczyć, iść
краяти  -  krajać, kroić
кредкы  -  kredki
крейда  -  kreda
кресавка, кресачка  -  siekiera ciesielska do ociosywania drewna z okrągłego na 
  prostokątne
кресач  -  topór ciesielski
кресати, окресувати  -  ociosywać, obcinać gałęzie ze ściętego drzewa
кресати  -  krzesać ogień
кресачка  -  siekiera ciesielska
креслити, крислити  -  kreślić
кресл'о  -  krzesło
крест/ик  -  krzyżyk
Крестина  -  imię żeńskie
крестити (ся), кстити (ся)  -  żegnać się stawiać na sobie znak krzyża
крет, (пол.) кыртиця  -  kret
крехкє  -  kruche
крещыня, хрещыня  -  chrzczenie
кріп > крип
Крива  -  nazwa wsi
кривак  -  krzywak (o kawałku drewna)
кривда  -  krzywda
кривджени/й  -  krzywdzony
кривдити  -  krzywdzić
криве  -  krzywe
кривене  -  krzywione, gięte (np. meble)
кривіня  -  krzywienie, gięcie
кривити  -  krzywić, giąć
кривити ся  -  krzywić się
криво  -  krzywo
кривуля  -  krzywizna, koliste zakrzywienie np. w drewnie
крига  -  kra
Крижа  -  nazwa święta cerkiewnego 
крижаня  -  kobieta o szerokim krzyżu
криживка, крижівка  -  krzyżówka, skrzyżowanie
крижы  -  krzyż, dolna część pleców
крижмо  - płótno darowane przez Rodziców Chrzestnych chrześniakowi podczas chrztu
крижове  -  krzyżowe
крижувати (ся)  -  krzyżować (się)
крий  -  krój
крик  -  krzyk
крикливий  -  krzykliwy
криков  -  krokiew
криль  -  król(ik)
крим  -  oprócz
крип, кріп  -  ukrop
крипкій  -  scs mocny
крис  -  obrzeże 
крисак  -  kapelusz z dużym rondem ?
крисы  -  rondo kapelusza
критыка  -  krytyka
кричати  -  krzyczeć
крыл'ати/й  -  skrzydlaty
крыл'о  -  skrzydło
крыти  -  kryć
крытник  -  sznurek, lub tasiemka do wiązania spodni lub kaleson
кров  -  krew
кровне  -  po krwi np. pokrewieństwo
крок  -  krok
кролик  -  królik
кромкач  -  kruk
кромпач  -  kilof
кропиво  -  kropidło
кропити  -  kropić
кропля  -  kropla
кропля, етер  -  eter
кросна  -  krosna
крочай  -  krok
круг  -  krąg, okrąg, zwój
кружок  -  koło (organizacji), lub krążek
кругыні  -  okrągłe czarne śliwki
кругл'е, округл'е  -  okrągłe
крук  -  kromkacz, 
крукати  -  kruk „крукат”
крупы  -  krupy
крупкы  -  malutkie grudki w roztworze, który miał być jednolity
крутак  -  krętacz
крутити  -  kręcić
крутити ся  -  kręcić się (np. po domu)
кручены вол'осы  -  włosy kręcone
кручыня  -  kręcenie
кряк  -  krzak
крячасте поле  -  zakrzaczone pole
крячивя  -  krzaki
Ксандер  -  imię męskie
Ксандра  -  imię żeńskie
ксобі, к собі  -  do siebie ! okrzyk na woły by szły bardziej w kierunku poganiacza
кстины, хрестины  -  chrzciny
кстити  -  chrzcić
кстити ся  -  żegnać się (kłaść znak krzyża)
ку, ґу  -  do
куб  -  biodro
куділ'ка  -  porcja przędzy przygotowana do nałożenia na kądziel
куділь  -  kądziel
кудл'ати/й  -  kudłaty
кудл'ач  -  kudłacz
кужывка, кужівка  - pojemnik na osełkę najcz. z rogu bydlęcego czasem z blachy
кузъівка > кужывка
кукавка, зазуля  -  kukułka
кукати  -  kukać
кукєвка  -  rodzaj bułki, strucla
кукіль  -  kąkol
кукуриця, тендериця  -  kukurydza
кукурудзок  -  szyszka
кукучка, кукавка, зазуля  -  kukułka
куліґа  -  kulik
куля  -  kula, pocisk
кулявий  -  kulawy
куляти  -  kuleć
кульчык  -  kolczyk
кум  -  kum
куната  -  jedno z pomieszczeń łemkowskiej
  chyży (być może pochodzi od słowa кімната pol. 
  komnata)
купа  -  kupa
купал'ка, сьватоянчык  -  świetlik
купати (ся)  -  kąpać (się)
купей, купник, купняк  -  ptak 
  gnieżdżący się w kupach kamieni
купета  -  dużo
купец  -  kupiec
купіль  -  kąpiel
купити  -  kupić
купно  -  kupno
купувати  -  kupować
купчий  -  kupny (nie swojej roboty)
кура  -  kura
курастра  -  siara, pierwsze mleko po 
  porodzie, lub mleko, które (przez pierwsze
  dni po ocieleniu się krowy) nie dawało się
  przegotować - bo się „warzyło”
курділь, курдель  -  według dawnych 
  wierzeń cieniutki biały robaczek, znajdujący się 
  w wodzie, który podobno „właził w język” ,
  gdy się piło wprost z potoku – powodując 
  opuchliznę języka. Ponoć można go było
  „zaczytać” znając tajemne formułki. Wg 
  niektórych wierzeń zjadał język.
курва  -  kurwa, ladacznica
курваж  -  mężczyzna korzystający z usług ladacznic. Potocznie babiarz
курей  -  hodowca kur
курит  -  pada śnieg
курити  -  palić papierosy
курит ся  -  kurzy się, lub lekko dymi
курна хыжа  -  kurna chata
курнява  -  kurzawa, mocne opady śniegu
курнявка  -  purchawka
курорт  -  kurort, uzdrowisko
курте  -  krótkie, kuse
курца пака  -  rodzaj przekleństwa, obcego
  pochodzenia, było uważane za łagodne (być
  może dlatego, że nie było rozumiane)
курчаня  -  burczenie w brzuchu
курчати  -  burczeć w brzuchu
куря  -  kurczę, kurczak
курятина  -  mięso kurze
курятко  -  kurczątko
куряч  -  palacz
куряче  -  kurze
кус  -  trochę
куса  - pysk psi
кусати  -  gryźć, kąsać
кусіся  - troszkę
кусіцька  -  troszeczkę
кусити  -  kusić
кусььок  -  trochę
кут  - kąt
кутач, погрибач  -  pogrzebacz
кутец  -  chlew
кути  -  kuć
кутик  -  kącik
кутя  -  kutia, potrawa wigilijna pochodząca z Ukrainy
куферок >  куфрик
куфрик, куферок  -  kuferek, walizeczka drewniana
кухар/ка  -  kychar/z, /ka
кухня  -  kuchnia
куча, кутец  -  chlew
кучерити  -  kręcić, zakręcać
кучеры  -  kręcone włosy
кучеряве  -  kręcone (o włosach)
куч(к)ати  -  kucać
кушыня  -  kuszenie
кушнір  -  kuśnierz	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .