ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
ш Шшабля  -  szabla
шабльон  -  szablon
шавата  -  sałata
Шадуля  -  imię krowy maści jasno siwej
шайба  -  podkładka pod nakrętkę
шайсток  -  plasterek
шайта  -  jedna setna metra sześciennego drewna (?)
шайтка, скыбка  -  kromka
шайтави/й  -  zarzucający brzydko nogami na boki
шайтати  -  zarzucać nogami na boki
шалена губа, моримуха  -  muchomor
шаленец  -  szaleniec
шалени/й  -  szalony
шаленина  -  wilcza jagoda
шалівка  -  deska na szalunek
шаліти  -  szaleć
шалювати  -  szalować, obijać deskami
шалюнок  -  szalunek, odeskowanie
шаль  -  szal
шалькы  -  szelki, też szalki
шальтати ся, швиндяти ся  -  szwendać się
шандар  -  żandarm
шантави/й  -  nędzny, marny, słaby, ledwie 
  powłóczący nogami aż go zarzuca
шапівка  -  kapelusz
шапка  -  czapka
шарварок  -  szarwark, przymusowe świadczenie
  chłopów w postaci robocizny
шарга  -  burza, zawierucha
Шарґа  -  biały byk
шаркан  -  wicher
шарпати, сіпати  -  szarpać
шаршонь  -  szerszeń
шастати  -  szastać
шатро  -  namiot
шатровы  -  „namiotowi” czyli koczownicy, głównie cyganie
шатувати  -  śpieszyć się, pośpieszać
шафарня  -  skrzynia z desek z przegródkami, 
  zamykana wiekiem - na zboże 
шафлик  -  cebrzyk, rodzaj niskiego szerokiego 
  wiadra lub małej, okrągłej wanienki z prostych klepek
шацувати  -  szacować
швабликы, патычкы  -  zapałki
шваґєр  -  szwagier, brat żony, siostry, albo mąż siostry
шваґєрина, шваґєрка  -  szwagierka, siostra żony,
  albo brata (żona brata to już братова – a nie szwagierka)
шваля  -  połówka drzewa (с)трому. Drzewo
  ścięte i oczyszczone z gałęzi ociosuje się z dwóch
  stron, rysuje linię i przecina wzdłuż na dwie „szwale”
шварни/й  -  przystojny, atrakcyjny (o dziewczynie - ładna)
швачка  -  szwaczka
Швед  -  Szwed
шведзкє  -  szwedzkie
швельбави/й  -  sepleniący
швец  -  szewc
Швеция  -  Szwecja
швиснути  -  świsnąć, gwizdnąć, czasem „dać komuś w ucho”
шев  -  szew
шевеліти  -  szeleścić
шевство  -  szewstwo
шевцювати  -  być szewcem
шелест  -  szelest
шелестіти  -  szeleścić
шелька  -  rodzaj naczynia
шелькы  -  szelki
шемрати  -  szemrać
шемтіти  -  delikatnie łaskotać
шемут  -  liście kapusty nie trzymające się główki
шепелявий  -  sepleniący, wg innych nie mogący
  wymówić „s”
шепт  -  szept
шептати  -  szeptać
шерудіти  -  o odgłosie zeschłych liści pod nogami
  lub innym podobnym
шестеро  -  sześcioro
шести/й  -  szósty
шист, шіст  -  sześć
шистдесят  -  sześćdziesiąt
шистнадцет  -  szesnaście
шисто  -  sześćset
шыба  -  szyba
шыбен  -  szubienica
шыбениця  -  szubienica
шыбенични/й  -  szubieniczny
шыбеняк  -  wisielec, szubienicznik
шыковни/й  -  szykowny, elegancki
шыл'о  -  szydło
шынґєль  -  końcówka osi wozu, na której obraca się koło
шынк  -  szynk
шынкар  -  szynkarz
шынкель, шынґєль  - oś u wozu
шыр  -  b. szerokie
шыринь  -  b. szerokie
шырокє  -  szerokie
шырокіст  -  szerokość
шыроко  -  szeroko
шырочав(а)  -  b. szerokie
шыти  -  szyć
шытя  -  szycie
шышкы  -  orzechy, po dwa, trzy, albo cztery razem
шкабора  -  szczelina
шкалічына, скляничына  -  odłamki potłuczonego szkła
шкалювати  -  szkalować
шкареда  -  szkarada, coś b. brzydkiego
шкаредне  -  szkaradne
шкарпа  -  skarpa
шкарупа  -  skorupa jajka
шкаруплина  -  skorupa (z jajka)
шкваренина  -  smalec
Шкварлівка  -  nazwa „рилі” w Binczarowej
шкварок  -  skwarek
шквірк  -  modrzew
Шквіртне  -  nazwa wsi
шкідливе  -  szkodliwe
шкідник  -  szkodnik
шкіл'ка  -  szkółka
шкіпы  -  szczapy
шклянка  -  szklanka
шкляр, бл'аняр  -  szklarz
шкільне  -  szkolne
шкынтати  -  kuleć
шкыпы  -  szczapy
шкырготати  -  skrzeczeć
шклити  -  szklić
шклянка  -  szklanka
шклянне -  szklane
шкода  -  szkoda
шкодити  -  szkodzić
школ'а  -  szkoła
школени/й  -  szkolony
школіня  -  szkolenie
школити  -  szkolić
школяр  -  uczeń
шкортне  -  o prosięciu, które słabo je i nie 
  przybiera na wadze
шкрябаня  -  technika zdobienia jajek
  wielkanocnych polegająca na wydrapywaniu 
  wzorów we wcześniej pomalowanym na ciemny 
  kolor jajku
шкрябати  -  skrobać
шкудликати  -  kuleć
шкут  -  człowiek niezdały do niczego, wg innych mały
шлєпота  -  ślepota
шлєпий  -  ślepy
шлід  -  ślad
шлідити  -  śledzić
шлюб  -  ślub
шлюбне  -  ślubne
шляк  -  szlak (by trafił) przekleństwo
шлянта  -  człowiek chodzący w taki sposób, 
  że ma wiecznie ubłocone nogawki
шлянтати ся  -  błocić sobie nogawki
шляпати  -  człapać
шляпы  -  kapcie
шльомпати  -  stąpać po błocie, kałuży itp
шльомпа  -  kobieta flejtuch
шльомпак  -  flejtuch, brudas
шмарити (але метати)  -  rzucić
шмата  -  szmata
шматя  -  ciuchy, łachy, szmaty
шматяр, онучар  -  szmaciarz
шмірґєль  -  kamień ścierny (do ostrzenia)
  czasem o papierze ściernym, który częściej 
  był zwany ґлянцпапір
шмиґар  -  cienkie, giętkie, stosunkowo
  wysokie drzewo
шмиґати  -  śmigać
шмиґнути  -  śmignąć
шмыр  -  trawa, rodzaj chwastu
шмыткі/й  -  szczupły, raczej wysoki
шніг, сьніг  -  śnieg
шніговиця  -  śnieżyca
шнігуляк  -  bałwan śnieżny
шніжок  -  śnieżek
шнігове  -  śniegowe
шніговці  -  śniegowce
шнур, мотузок  -  sznur
шнурок, мотузок  -  sznurek
шнурувати  -  sznurować
шовдра  -  szynka, gdzie indziej sadło z mięsem
шовк  -  jedwab
шовкове  -  jedwabne
шовтыс, рыхтар, біров  -  sołtys
шопа  -  szopa
шор  -  rząd, szereg
шпак  -  szpak
шпара  -  szpara
шпаргет  -  piec kuchenny
шпаривни/й, шпарівни/й  -  oszczędny
шпарувати  -  oszczędzać
шпас  -  żart
шпеник  -  ogonek owocu, lub liścia
шпіґляр  -  biegun u kołyski
шпідлярка > спіднярка  - spodnia deska u wozu
шпін  -  trzpień
шпіха  -  szprycha
шпіхлір  -  spichlerz
шпик  -  szpik
шпилити  -  szpilić
шпиля  -  szpila
шпилька  -  szpilka
шпыталь  -  (pol.) szpital
шплях(а)  -  blizna
шпляхати/й  -  bliznowaty, z bliznami
шпортати  -  dłubać, grzebać
шпуга  -  rowek w goncie
шпунт, чоп  -  
шраґы  -  kozioł do rżnięcia drzewa
шруба  -  śruba
шрубник  -  wkrętak, śrubokręt
штат  -  stan
Штефан  -  imię męskie
Штефка  -  imię żeńskie
штыльгати, штыльготати  -  kuleć, utykać
штыпак  -  
штырак  -  
штырбель  -  gałąź, lub łodyga ogołocona z liści przez szkodniki
штыри  -  cztery
штыриста  -  czterysta
штырнадцет  -  czternaście
штыхівка  -  szpadel 
што  -  co
штобы  -  żeby, gdzieżby tam
шток  -  piętro
штораз  -  coraz
штоси  -  coś
штоска, штоси  -  coś
штукувати  -  sztukować
штуркати  -  szturchać
штучне  -  sztuczne
штучні  -  sztucznie
шубер  -  blacha zatykająca komin
шувне, шуне  -  dość duże
шувні, шуні  -  dość dużo
шугай  -  przystojny młodzieniec, czasem w znaczeniu ukochany
шум  -  szum
шуміти  -  szumieć
шумні  -  ładnie, z fasonem. Też dość dużo
шумни/й  -  ktoś urodziwy, z fantazją
шумовина  -  szumowina
шупівка  -  kapelusz grzyba
шупнути  -  uderzyć, lub rzucić czymś
шурц, кабат  -  spódnica, lub fartuch
шуршаня  -  dźwięk podczas chodzenia po suchych liściach
шуснути  -  chlusnąć, także chlasnąć kogoś w twarz
шустати  -  chlustać
шути/й  -  (wyjątkowo) bez rogów 
шуфляда, столик  -  szuflada w stole
шушкати  -  szeptać	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .