ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
є Єє  -  tak
є, єст  -  jest
Єва  -  Ewa
Євангелик  -  Ewangelik
Євангелиста  -  Ewangelista
Євангелия  -  Ewangelia
Євгенія  -  imię żeńskie
Євдокія  -  imię żeńskie
Єґомосьць, сьващенник  -  ksiądz
єдваб, гадваб  -  jedwab
єдвабисте  -  jedwabiste
єдвабне  -  jedwabne
єден  -  jeden
єденадцет  -  jedenaście
єденадцетий  -  jedenasty
єдинак  -  jedynak
єдине  -  jedyne
єднак  -  jednak
єднакє  -  jednakowe
єднако  -  jednakowo
єднати  -  jednać, jednoczyć
єднист, єдніст  -  jedność
єднота  -  jedność
єленятко  -  jelonek
єлень  -  jeleń
єлец  -  gatunek ryby
єм,  єсм  -  jestem, praktycznie nie używane
  w czasie teraźniejszym
єпархія  -  diecezja
єпископ  -  biskup
єс  -  jesteś
єст  -  jest	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .