ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ?????????? - LemSlownyk


в справі того спису пыште на адрес
e-mail : web-majster @ wp . pl

 ЛемСловник - LemSlownyk F f
 fabryczny  -  фабрычний
fabryka  -  фабрыка
fabrykant  -  фабрыкант
fabrykat  -  фабрыкат
fabrykować  -  фабрыкувати, продукувати
fabularny  -  выдуманий,  фабулярний
fabuła  -  выдумане оповіданя,  фабул'а
facet  -  тып,  ч(л')овек
fach  -  фах
fachowiec  -  фаховец
fachowy  -  фаховий
facjata  -  піддаша,  ґамба (твар) дачыя
fagot  -  фаґот
fajans  -  фаянс
fajerka  -  колечко (на пецовий блясі)
fajerwerk  -  фаєрвер(о)к
fajka  -  файка 
fajny  -  файний
fajtłapa  -  незґработа ?
fakt  -  факт
faktor  -  фактор
faktura  -  фактура,  рахунок
faktycznie  -  фактычні
faktyczny  -  фактычний
fakultatywny  -  факультатывний
fakultet  -  факультет
fala  -  водовал', * водофал'д, * ?  радйофал'д *  ?
falanga  -  фалянґа
falbana  -  фальбана
falisty  -  горбкуватий,  фал'дистий *
falochron  -  противводовал', * 
falować  -  фал'дувати
falset  -  фальсет
falsyfikat  -  фальсифікат
fałda  -  фал'д
fałsz  -  неправда
fałszerstwo  -  підробка,  фальсифікация
fałszerz  -  підрабяч
fałszować  -  підрабяти
fałszywy  -  підробений,  дволицьовий
fanatyczny  -  фанатычний
fanatyk  -  фанатык
fanatyzm  -  фанатызм
fanfara  -  фанфара
fant  -  фант
fantasta  -  фантаста
fantastyczny  -  фантастычний 
fantazja  -  фантазия
fara  -  костел парафяльний
faraon  -  фараон
farba  -  фарба 
farbiarnia  -  фарбярня
farbować  -  фарбувати
farmaceuta  -  фармацеут(а)
farmacja  -  фармация
farmakologia  -  фармакольоґія
farsa  -  фарс(а)
farsz  -  фарш, напханя
fartuch  -  фартух
fartuszek  -  фартушок
faryzeusz  -  фаризей
fasada  -  фасада
fascynować  -  очаровувати
fasola  -  фізола
fason  -  фасон
fastryga  -  фестриґа,  фастриґа
fastrygować  -  фестриґувати, фастриґувати
faszerować  -  напыхати,  фаршерувати
faszyna  -  фашына
faszysta  -  фашыста
fatalista  -  фаталіста
fatalizm  -  фаталізм
fatalny  -  згубний,  фатальний
fatyga  -  фатыґа
fatygować  -  фатыґувати
fauna  -  фауна
faworek  -  рид цясток ?
faworyt  -  фаворит
faworyzować  -  фаворызувати
faza  -  фаза
febra  -  тряска,  малярия
federacja  -  федерация
federacyjny  -  федерацийний
felczer  -  фельчер
felieton  -  фельєтон
feministka  -  феміністка
feniks  -  фенікс
fenomen  -  феномен
fenomenalny  -  феноменальний, незвыкл'ий
feralny  -  зл'ий,  нещасливий
ferie  -  зимовы вакациі
ferma  -  ферма
ferment  -  фермент
fermentacja  -  ферментация
fermentować  -  ферментувати
festiwal  -  фестіваль
festyn  -  забава
fetor  -  смрид, смрід
fetysz  -  фетыш
feudalizm  -  феудалізм
feudalny  -  феудальний
fiasko  -  невдача, фіяско 
figa  -  фіґа 
figiel  -  жарт ?
figlarz  -  жартовник ?
figlować  -  жартувати ?
figowy  -  фіґовий
figura  -  фіґура
fikać  -  махати ?
fikcja  -  фікция,  выдумка
fikcyjny  -  фікцийний,  выдуманий
fiksować  -  варювати,  фіксувати
filantrop  -  філянтроп
filantropia  -  філянтропія
filar  -  підпора,  стоп,  філяр
filatelista  -  філятеліста
filatelistyka  -  філятелістыка
filc  -  фільц
filharmonia  -  філь(г)армонія
filia  -  одділ', філия
filister  -  філістер 
filiżanka  -  чашка
film  -  фільм 
filmowy  -  фільмовий
filolog  -  фільольоґ
filologia  -  фільольоґія
filologiczny  -  фільольоґічний
filozof  -  фільозоф
filozofia  -  фільозофія
filozoficzny  -  фільозофічний
filtr  -  фільтер
filtrować  -  фільтрувати
filut  -  жартовник,  хытрец
filuterny  -  жартобливий  -  ?
Fin  -  Фін
finalizować  -  кінчыти,  закінчати, фіналізувати
finał  -  конец,  закінчыня,  фінал'
finanse  -  фінансы
finansista  -  фінансист(а)
finansować  -  фінансувати
finansowy  -  фінансовий
fiński  -  фіньскій 
fiolet  -  фіолєт
fioletowy  -  фіолєтовий
fiołek  -  фіял'ка
fiord  -  фіорд
firanka  -  завіска
firma  -  фірма
firmament  -  небозвід, * небосхід *
fisharmonia  -  фісгармонія
fiszbin  -  погынава кіст (кытова) ?
fiszka  -   карточка (з написом)
fizjolog  -  фізйольоґ
fizjologia  -  фізйольоґія
fizjologiczny  -  фізйольоґія
fizjonomia  -  твар,  фізйономія
fizyczny  -  фізычний
fizyk  -  фізык
fizyka  -  фізыка
flaga  -  прапор,  фана
flak  -  фляк
flakon  -  флякон,  ваза
Flamandczyk  -  Фляманд
flamandzki  -  флямандзкій
flanca  -  саджинка,  розсада
flanela  -  флянеля
flanka  -  крыл'о,  бік,  край
flaszeczka  -  фляшечка
flaszka  -  фляшка
flądra  -  пляската рыба * пляскач *
flegma  -  слиз,  повільнист,  спокій
flegmatyczny  -  повільний,  спокійний
flek  -  золя,  флек
flet  -  флєт
flirciarka, flirciarz  -  фліртовни/к, /чка
flirt  -  флірт
flirtować  -  фліртувати
flisak  -  сплавяч (дерев)
flora  -  фльора
flota  -  фльот(а)
flotylla  -   фльотыля
fluid  -  флюід
fluktuacja  -  кол'ысаня,  зміна
fochy  -  гнівы,  преквинты
foka  -  фока,  тюлен
foksterier  -  фокстерєр
fokstrot  -  фокстрот
folgować  -  попущати
folia  -  фолія
foliał  -   книга
folklor  -  фолькльор
folwark  -  фольварк
fonem  -  фонем(а)
fonetyczny  -  фонетычний
fonetyka  -  фонетыка
fonoteka  -  фонотека
fontanna  -  фонтан(на)
foremny  -  форемний
forma  -  форма
formacja  -  формация
formalista  -  формаліста
formalizm  -  формалізм
formalność  -  формальнист
formalny  -  формальний
format  -  розмір,  формат
formować  -  формувати
formularz  -  блянкєт,  формуляр
formuł(k)a  -  формул'а
formułować  -  формул'увати
fornir  -  форнір
fornirować  -  форнірувати
forsa  -  пінязі,  грошы
forsować  -  форсувати, преходити, понагляти, мучыти
forsowny  -  мучачий
fort  -  форт
forteca  -  твердыня,  крипост
fortel  -  підступ  -  
fortepian  -  фортепіян
fortuna  -  богацтво,  щесьця
fortyfikacja  -  фортифікация
fortyfikować  -  фортифікувати
fosa  -  фоса
fosfor  -  фосфор
fotel  -  кресло (з операл'ами на рукы)
fotogeniczny  -  фотоґенічний
fotograf  -  фотоґраф
fotografia  -  фотоґрафія
fotograficzny  -  фотоґрафічний
fotografować  -  фотоґрафувати
fotokomórka  -  фотоелемент
fotokopia  -  фотокопія
fotometr  -  фотометер
fotomontaż  -  фотомонтаж
fotoreporter  -  фоторепортер
fotos  -  фотос,  реклямова фотоґафія
fracht  -  превіз
fragment  -  част(ина,) урывок, фраґмент
fragmentaryczny  -  частковий
frak  -  фрак
frakcja  -  фракция
francuski  -  французкій
Francuz  -  Француз
Francuzka  -  Французка
frank  -  франк
franko  -  франко
frant  -  комендиянт - гуляка ? циґан, ошуст
frasobliwy  -  застараний
fraszka  -  дрибниця,  дурничка, жартобливий вершык,  епіґрам(а)
fraza  -  фраза
frazeologia  -  фразеольоґія
frazeologiczny  -  фразеольоґічний
frazes  -  фраза, ? порожні слова
fregata  -  фреґата
frekwencja  -  учасництво
fresk  -  фреск
frędzla  -  фрындзель  -  
front  -  фронт
froterować  -  блищыти,  наблищати
fruwać  -  перхати
frykas  -  смаковите дашто
frywolny  -  фривольний
fryz  -  фриз
fryzjer  -  стригач, * фризурар * ?
fryzura  -  заческа,  фризура
fujara  -  оферма
fujarka  -  пищал'ка
fundacja  -  фонд,  фундация
fundament  -  спідкы,  фундамент
fundamentalny  -  фундаментальний
fundator  -  фундатор,  засновник
fundować  -  пл'атити за дакого, засновувати
fundusz  -  фонд
funkcja  -  функция
funkcjonalny  -  функцйональний
funkcjonariusz  -  сл'ужбовец,  функцйонер
funkcjonować  -  функцйонувати
funt  -  фунт
fura  -  фура
furażerka  -  пільотка
furgon  -  фурґон
furia  -  зл'іст велика, встеченист, збішенист
furiat  -  збішений,  встечений
furman  -  фурман
furora  -  фурора
furta  -  ворота
furtka  -  воритка,  дверці,  фіртка
fusy  -  фусы
fuszer  -  бракороб,  партач
fuszerka  -  партацтво,  бракоробство
fuszerować  -  партачыти
futbol  -  футболь,  пил'ка ножна
futbolista  -  футболіста
futerał  -  футерал'
futro  -  футро
futryna  -  дверины *
fuzja  -  стрыльба дволюфова, пол'учыня,  зл'учыня	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .