ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
с С


сад  -  sad
саджа  -  sadza
саджати  -  sadzać
саджене  -  sadzone
саджинка  -  sadzonka
саджыня  -  sadzenie
садивник  -  sadownik
садивництво  -  sadownictwo
садити  -  sadzić
садити  -  pędzić, gnać ogromnymi susami
садовина  -  owoce
сак  -  sak na ryby
сакомпак  -  kompleksowo, w całości 
  (powiedzenie niewątpliwie obcego pochodzenia, 
  które oderwało się od swego pierwotnego
  znaczenia)
сал'о  -  sadło
саля  -  (pol.) sala
сам  -  sam
саме такє  -  takie same
самец  -  samiec
самісінькій такій  -  taki samiuśki
самітни/й  -  samotny
самітник  -  samotnik
самітнист  -  samotność
сами  -  sami
самиця  -  samica
самиче  -  samicze
самы  -  sami
самы такы  -  tacy sami
самозрад  -  ziele z niebieskimi główkami
самольот, европлян  -  samolot
самота, самітнист  -  samotność
само так  -  tak samo
самотні  -  samotnie
самохід, авто  -  samochód
самура  -  locha, samica dzika
самче  -  samcze
Сандер, Ксандер  -  imię męskie
Сандра, Ксандра  -  imię żeńskie
сані  -  sanie
санітар, санітет  -  sanitariusz
санітарне  -  sanitarne
саниця  -  sanna
санкати ся  -  ślizgać się na sankach
санкы  -  sanki
санопша  -  rodzaj zboża
свара  -  kłótnia
сварити ся  -  kłócić się
свары  -  swary, kłótnie
сварка  -  kłótnia
сват  -  swat, ojciec zięcia lub synowej
сватати  -  swatać
сваха  -  swacha, matka zięcia lub synowej
свашка  -  kobieca funkcja na weselu
сващыти  -  być swaszką
сведер  -  swetr
сведрик  -  sweterek
свербити  -  świerzbić
свербити, сверблити  -  wiercić
сверблик  -  wiertło
сверблити  -  wiercić
свербол'узка  -  dzika róża
свербяче  -  swędzące
свербячка, свербячкы  -  świerzb
сві/й  -  swój
свій  -  słój, pierścień na przekroju 
  drzewa
свинина, пацятина  -  wieprzowina
свинка  -  świnka, mała świnia lub choroba
свинювати/й  -  świniowaty
свиня  -  świnia
свинярня  -  świniarnia, ferma świń
свиньскє  -  świńskie
свиснути  -  świsnąć
свист  -  świst
свистати  -  świstać, gwizdać
свитати  -  prześwitywać (np. o skarpetkach 
  przetartych lekko na palcach, pięcie)
свиснути  -  świsnąć, gwizdnąć
свисток, пищок  -  gwizdek
свит  -  świt
свитаня  -  świtanie
свитати  -  świtać
свитати  -  prześwitywać, np. o przetartym materiale
свобідні  -  swobodnie
свобідни/й  -  swobodny, wolny
свобода  -  swoboda, wolność
свора  -  część drewnianego wozu, łącząca obie
  jego połówki (піл'возя)
сворен/ь (але свірня)  -  sworzeń 
се, тото  -  arch. to
себе  -  siebie
сеґеня  -  niebożę
сеґін/иско  -  bieda/k, /czysko
сейка (l. mn.) сейкы -  bydło o niebywale wielkich 
  rogach sprowadzane z Węgier. Podobne do bydła
  Watusi
секунд  -  drugie skrzypce w kapeli, trzymające
  rytm i dające dwugłosowy podkład pierwszym 
  skrzypcom
секундувати  -  sekundować, trzymać sekund
селезин/ка  -  śledziona
селезун  -  śledziona
сел'о  -  wieś
селяне  -  wieśniacy
сельскє  -  wiejskie
Семан  -  imię męskie
семериця  -  poszczenie przez 7 dni
семеро  -  siedmioro
семи/й  -  siódmy
сербати  -  siorbać
сервус  -  serwus (przywitanie)
сердак  -  serdak
сердечні  -  serdecznie
сердечнист  -  serdeczność
сердити ся  -  złościć się ukr.
серед  -  wśród
середа  -  środa
середина  -  środek
серединці  -  
середнє  -  średnie
серенча  -  szczęście (?)
серна  -  sarna
серняк, рогач  -  kozioł, samiec sarny
сернятко  -  sarniątko
серп  -  sierp
Серпен/ь  - Sierpień 
серпньове  -  sierpniowe
серст  -  sierść
серце  -  serce
серцювате  - sercowate, w kształcie serca 
серцьове  -  sercowe
сес/е, тот/о -  ten arch.
сеси/й, тот  -  ten arch.
сестра  -  siostra
сестрине  -  siostrzane
сестричка  -  siostrzyczka
сів  -  siew
сівник  -  siewnik
сідати  -  siadać
сідел'це, сідел'ко  -  siodełko
сіджыня  -  siedzenie
сідити  -  siedzieć
сідл'ате  -  siodłate
сідл'ати  -  siodłać
сідл'о  -  siodło
сіканина  -  siekanina
сіканя  -  siekanie
сікати, січы  -  siec
сім  -  siedem
сімдесят  -  siedemdziesiąt
сімка  -  siódemka
сімнадцет  -  siedemnaście
сімсто  -  siedemset
сімя  -  siemię
сіни  -  sień, korytarz
сінник  -  siennik
сінны роботы  -  prace przy sianie  
сіно  -  siano
сінокосы  - sianokosy 
сіпати  -  szarpać
сіпнути  -  szarpnąć
сіре  -  szare
сірист  -  szarość
сірка  -  siarka
сісти  -  (u)siąść
сітник  -  roślina na podmokłych łąkach
сітри  -  wszystkie trzy
Січен/ь  -  Styczeń
січы  -  siec
сіштыри  - wszystkie cztery 
сіяти  -  siać
сіяч  -  siewca
си, собі  -  sobie (często używane właśnie си)
сиваве  -  siwawe, szarawe
сиве  -  siwe
Сивестер  - imię męskie 
сивіст  -  siwość, szarość
сивина  -  siwizna
сивиця  -  siwa ziemia, piaskowa gleba
сийка  -  sójka
сийче  -  sójcze
сик  - sik (od sikania – gruby, cienki)
сикавка  -  sikawka
сикати  -  sikać
сиклины, щыны  -  siki, mocz
сикніня  -  siknięcie
сикнути  -  siknąć
сил'а  -  siła
сил'ач  -  siłacz
силити, сил'увати дакого  -  zmuszać, 
  przymuszać kogoś do czegoś (także siłą)
силити ся  -  silić się
сил'ове  -  siłowe
сил'увати  -  zmuszać 
сил'увати ся  -  siłować się
силь, съіль  -  sól
силька  -  wnyk, samozaciskająca się pętla
сильни/й, міцни/й  -  silny, mocny
сильно, міцно  -  silnie, mocno
синец  -  chaber
синє  -  sine, niebieskie
синіти  -  sinieć
синик, синиця  -  sikora
синка  -  niebieska farba, uzyskiwana 
  z rozpuszczenia ultramaryny
синяве  -  sinawe, niebieskawe
синяк  -  siniak
сирота  -  sierota
сиротиньскє  -  sieroce
ситити  -  o drobnym deszczyku „jak przez sito”
ситко  -  sitko
сито  -  sito
сыза, сыл'за  -  łza
сык  -  syk
сыкати  - sykać np. z bólu, lub psykać na kogoś
сын  -  syn
сынивскє, сынівскє  -  synowskie
сынова  -  synowa
сыпанец  -  spichlerz
сыпати  -  sypać
сыпкє  -  sypkie
сыр  -  ser
сырник  -  sernik 
сысавка  -  ssawka
сысак  -  ssak
сысати, сцати  -  ssać
сыти/й  -  syty
сытист  -  sytość
сычати  -  syczeć
скади  -  skąd
скажыня  -  skażenie
сказа  -  skaza
сказани/й  -  skazany
сказати  -  skazać
сказити  -  skazić
скакати  -  skakać
скал'а  -  skała
скалене  -  skalane
скалічына, шкалічына  -  odłamki szkła
  mogące skaleczyć 
скалисте  -  skaliste
скаля  -  skały, odłamki
скаляти  -  skalać
скамяніл'е  -  skamieniałe
скамяніти  -  skamienieć
скапнути  -  zmarnieć, zginąć
скараня  -  skaranie (Boskie)
скарати, вкарати  -  ukarać
скарга  -  skarga
скаржыти  -  skarżyć
скаруплина  -  skorupa, też cienka warstwa
  lodu na rzece
скатляти, скатуляти  -  skatulać
скатуляти  > skatulać
скверщок, шкверщок  -  świerszcz
сквичати  -  kwiknąć, zakwiczeć
скельтувати  -  wydać pieniądze
скібка  -  skobelek
скірні  -  buty skórzane
скісне  -  skośne
скічка  -  leśna mysz
скыба  -  skiba
скыбка  -  kromka
скыпіти ся  -  zwarzyć się (o mleku, które 
  wyglądało na jeszcze słodkie, ale nie dało się
  przegotować
скырдавіти, скыртавіти  -  skarleć, zmarnieć
скысл'е, скыснене  -  skisłe, skiśnięte
скыснути  -  skisnąć
скл'ад  -  skład
скл'адати  -  składać
скл'аджай  -  mały pokoik, lub komórka do 
  składania podręcznych rzeczy, lub sprzętów
скл'адка  -  składka
скл'асти  -  skłaść
склеп  -  sklep
склепати  -  sklepać
склесисте  -  skośne, ukośne
склесом  -  ukosem
склиіти, зліпити  -  skleić, zlepić
скликати  -  zwołać
скляничына, шкляничына  -  drobne odłamki szkła
скляти  -  skląć
скоба  -  skobel
скоблик  -  skobelek
сковыт  -  skowyt
сковычати  -  skowyczeć
скок  -  skok
скоково  -  skokowo
скол'омутити  -  zmącić
скон  -  skon, skonanie
сконати  -  skonać
скопати  -  skopać
скопылити ся, приспати ся  -  zajść w ciążę będąc panną
скора  -  skóra
скоре  -  szybciej
скорист, скоріст  -  szybkość
скорыстати, схіснувати  -  skorzystać
скормити  -  skarmić
скоро  -  szybko
скоротити  -  skrócić
скорчыти ся  -  skurczyć się
скоряне  -  skórzane
скосити  -  skosić
скот  -  bydło (obraźliwe słowo)
скотина  -  j.w.
скотити  -  rozwinąć (wcześniej podwinięte) rękawy, nogawki
скочыти  -  skoczyć
скочня  -  skocznia
скрапяти  -  skrapiać
скрегіт, скрегот/аня  -  zgrzyt
скрептати  -  skrobać, obierać ziemniaki
скресати  -  skrzesać
скреслити, скрислити  -  skreślić
скрестити  -  skrzyżować
скрещыня  -  skrzyżowanie czegoś (nie drogi)
скривдити  -  skrzywdzić
скривити  -  skrzywić
скрижуваня, п(е)рехрестя  -  skrzyżowanie
скрижувати, схрестити  -  skrzyżować
скриня  -  skrzynia
скрипак  -  wielki biały grzyb
скричати  -  krzyknąć
скрывати  -  skrywać
скрыти (ся)  -  ukryć (się)
скрыти/й  -  skryty
скрутити  -  skręcić
скубати, скубсти  -  skubać
скубсти  -  skubać
скудовчыти (вол'осы, серст)  -  skudlić (włosy, sierść)
скупар/ка  -  skąpiec/skąpa kobieta
скупіст, скупота  -  skąpstwo
скупота  -  skąpstwo
скустрити ся  -  sprzeciwić się, zjeżyć lekko,
  ustawić negatywnie do czegoś
сл'абе  -  słabe
сл'абіст  -  słabość
сл'абина  -  pachwina
сл'абніня  -  słabnięcie
сл'абнути  -  słabnąć
слава  -  sława
славити  -  sławić
Славко  -  imię męskie
славне  -  sławne
Славяне  -  Słowianie
славяньскє  -  słowiańskie
сл'адкє, сол'одкє  -  słodkie
сл'ати  -  słać
слебодити  - poluzowywać 
следж, следзь  -  śledź
следзь  -  śledź
слеза, сы(л')за  -  łza
сліпа ящурка  -  salamandra
сліпи/й замок  -  zamek drewniany
слива  -  śliwa
сливка  -  śliwka
сливкове дровно  -  drewno śliwowe
сливкувате  -  śliwkowate
сливовиця  -  śliwowica
сливчанка  -  kompot, lub zupa ze śliwek
сливяны перогы  -  pierogi ze śliwek
сливянка  -  zupa ze śliwek
слиж  -  ryba (miętus lub piskorz)
слизґавиця  -  ślizgawica
слизґавка  -  ślizgawka
слизґати ся  -  ślizgać się
слизкє  -  śliskie
слизко  -  ślisko
слимак  -  ślimak
слимакувате  -  ślimakowate
слимача (слимакова) хыжка  -  muszla ślimaka
слимаче  -  ślimacze
слимачыти ся  -  ślimaczyć się
слина  -  ślina
слинити ся  -  ślinić się  
слинявка  -  choroba bydła
слиняк  -  śliniak
сл'ухняни/й  -  posłuszny
сл'овне  -  słowne
сл'овні  -  słownie
сл'овни/й  -  słowny
сл'овник  -  słownik
сл'овництво  -  słownictwo
сл'ово  -  słowo
сл'оік  -  słoik
сл'онь  -  słoń
с(л')уга  -  sługa
с(л')ужба  -  służba
с(л')ужбовец  -  człowiek będący służbowo, lub
  mający aktualnie służbę, albo służbista
с(л')ужыти  -  służyć
с(л')ужка  -  służka, kobieta usługująca, czasem dziewczynka
с(л')ух  -  słuch
с(л')ухати  -  słuchać
смагляви/й  -  o lekko smagłej cerze
смак  -  smak
смакове  -  smakowe
смакувати  -  smakować
смалец  -  smalec
смар  -  smar
смаркати  - smarkać 
смаркати/й  -  smarkaty
смаркач  -  smarkacz
смарклі  -  smarki
смарувати  -  smarować
смарувати  -  masować
смерджух  -  rodzaj grzyba 
смердіти  -  śmierdzieć
смердит  -  śmierdzi
смердяче  -  śmierdzące
смердячка  -  
смердюга  -  coś b. śmierdzącego
смерек  -  świerk
смерекове  -  świerkowe
Смерековец  -  nazwa wsi
смеречына  -  lasek świerkowy
Смеречне  -  nazwa wsi
смерт  -  śmierć
смертельне  -  śmiertelne
смертельні, смертельно  -  śmiertelnie
смертельнист  -  śmiertelność
смык -  smyk
смыкати ся  -  
смыкы, влакы  -  włok
смычка  -  rodzaj trawy
смыком  -  smykiem (ciągnąc, wlec)
смол'а  -  smoła
смоле, смо-ле, смотр ле  -  popatrz no
смолівкы, смолякы  -  drewna żywiczne
смолити  -  smolić, pokrywać smołą
смоляк  -  smolak, drewno żywiczne
смоляне  -  żywiczne (drewno)
смотрити  -  patrzeć
смрид, смрід  -  smród
смродити  -  smrodzić
смуга  -  smuga
смутити (ся)  -  smucić (się)  
смутни/й  -  smutny
смутні, смутно  -  smutnie
смуток  -  smutek
снага  -  
снітий оріх  -  orzech bez ziarnka (pusta skorupa)
снітяк  -  drzewo orzechowe chore, dające
  puste orzechy
снип, сноп, сніп  -  snop
снити ся  -  śnić się
сниці  -  część drewnianego wozu
сновальниці, снувальниці  -  część urządzenia tkackiego
снути, сновати  -  snuć, namotywać przędzę (osnowę) do tkania
собі  -  sobie
сова  -  sowa
сойка, сийка  -  sójka
сок  -  sok
сокач  -  urządzenie do wyciskania soku
сокыра  -  siekiera
сокырвиця  -  płyn, (podobny do krwi) który
  obok ropy znajduje się we wrzodzie
сокыриско, топориско  -  trzonek siekiery, topora
сокырник  -  miejsce na siekiery
сокырниця  -  j.w. zakładka na siekiery
солене  -  słone, solone
солінь  -  b. słone
солити  -  solić
соловій  -  słowik
сол'оджав/а  -  b. słodkie
сол'оджене  -  słodzone
сол'одити  -  słodzić
сол'одиця лісова  -  rodzaj paproci 
сол'одкє  -  słodkie
сол'ома  -  słoma
сол'омяне  -  słomiane
сол'омянка  -  słomianka
сол'онина  -  słonina
сол'отвина  -  słone mokradło, miejsce płytkiego występowania soli
Сол'отвины  -  nazwa wsi
сол'отрук  -  kamień do tłuczenia i rozcierania soli
солянка, соляничка  -  solniczka
сомар  -  osioł, lub muł (też czasem głupek)
сомырдач, сомырдал'о  -  ogon psi, ośli lub bydlęcy (od merdania)
сон  -  sen
сонечник  -  słonecznik
сонне  -  senne
сонник  -  sennik
сонце  -  słońce
сонячне  -  słoneczne
сорове, сурове  -  surowe соровы дырва świeże (nie wyschnięte) drewno
сорок  -  czterdzieści
сорока  -  sroka
сорокате  -  srokate
сорокове  -  czterdzieste
сороче  -  srocze
сосна  -  sosna
соснина  -  sośnina
соснове  -  sosnowe
сосьнякы  -  maślaki (grzyby)
с(о)твориня  -  stworzenie (Boże)
с(о)творити  -  stworzyć
сотка  -  setka
сотне  -  setne
соха  -  socha
сохнути  -  schnąć
сочысте  -  soczyste
союз  -  związek, sojusz
союзник  -  sojusznik, sprzymierzeniec
спадисти/й  -  spadzisty
спадчына  -  spadek
спалене  -  spalone
спалениско  -  spalenisko
спалити  -  spalić
спальне  -  do spania
спальня  -  sypialnia
спар  -  upał z dużą wilgotnością
спарканіти  -  sparszywieć
спасічыти  -  zbić aż do wystąpienia pręg, pasów, stłuc, pociąć
спасти  -  zbawić
спасти  -  spaść trawę, lub jakąś uprawę (przez wypasanie)
спека  -  upał
спенік > шпеник  -  ogonek owocu, lub liścia (też w sprzączce)
спередити  -  wyprzedzić
сперати  -  zatrzymywać, wstrzymywać, zabraniać
сперти  -  zatrzymać, zabronić я тя не сперам 
  ja cię nie zatrzymuję, я ти не сперам ja ci nie 
  bronię сперти віз zatrzymać wóz
специяліста  -  specjalista
специяльне  -  specjalne
спідкы  -  fundament, podwaliny. Najniższe belki
  w ścianie. Przy zakładaniu fundamentów kładło się 
  czasem na węgłach np. ziele, szkło kryształowe, 
  pieniądze, sól, żeby się dobrze wiodło na nowym 
  miejscu
спідник  -  półhalka (od pasa w dół)
спідня  -  
спіднярка, спідлярка  -  dolna deska wozu
спіжак  -  mały dzwonek
спірити  -  uderzyć tak, by mocno zapiekło, 
  w niektórych regionach - ukraść
спір на риці  -  zator na rzece
спішыти ся, понагляти ся  -  spieszyć się
списати  -  spisać
списувати  -  spisywać
спити (ся)  -  spić (się)
спиці  -  część koła od wozu („szprychy”)
спищати  -  zapiszczeć
спырснути ся  -  nie udać się, prysnąć jak 
  bańka mydlana, nie wypalić, spalić na panewce
спыхати  -  spychać
спл'акати ся  -  spłakać się
спл'аснути  -  zmniejszyć się, opaść (o obrzęku, spuchliźnie)
спл'атити  - spłacić 
спл'аток  -  po otrzymaniu spadku zapłacenie 
  rodzeństwu równowartości części, która na nich 
  by przypadła
спл'ачати  -  spłacać
сплести  -  spleść
сплящыти  -  spłaszczyć
сп(н)яти  -  spiąć
сповід  -  spowiedź
сповідальниця  -  konfesjonał
сповідати ся  -  spowiadać się
сподівати ся  -  spodziewać się
сподні  -  (pol.) spodnie
споза  -  spoza
спокій  -  spokój
спокі(й)не  -  spokojne
спокі(й)но, спокійні  -  spokojnie
спол'окати  -  spłukać
спомагати  -  wspomagać
спомаліти  -  zwolnić (tempo)
спомин, вспомин  -  wspomnienie
споминати, вспоминати  -  wspominać
спомочы, вспомочы  -  wspomóc
спомочы ся, вспомочы ся  - wspomóc się kimś, czymś
спонагляти ся  -  przyspieszyć, zacząć się spieszyć
споневерати  -  sponiewierać
споре  -  spore
споро  -  sporo
спороти  -  spruć
спорщыти  -  początek marznięcia wody w 
  postaci drobnych iskrzących się grudek – вода
  спорщена
спорядити  -  sporządzić, oporządzić
спорядніти  -  sporządnieć
спосиб, спосъіб  -  sposób
спостеречы  -  spostrzec
спостеригати, спостерігати  -  spostrzegać
спотыкати  -  spotykać
спотканя  -  spotkanie
споткати  -  spotkać
спохватити ся  -  połapać się, zorientować się
спочывати  -  spoczywać
спочнути, спічнути  -  spocząć, odpocząć
справдити  -  sprawdzić
спрагота  -  upał, gorąco że pić się chce
спригати ся  -  sprzęgać się (konie dwóch
  różnych
  gospodarzy do jednego wozu, pługa itp. – gdy
  każdy z nich miał tylko jednego)
сприятелити ся  -  zaprzyjaźnić się
спырсни/й  -  zwinny, sprytny
спростити (нп. ногы)  -  wyprostować (np. 
  nogi)
спрости/й  -  prostak, bez wstydu
спротивити ся  -  sprzeciwić się
спрясти  -  sprząść
спрятати  -  sprzątnąć, schować
спуст  -  długi strug (hebel)
спустити  -  spuścić
спустити (з ретязи)  -  odwiązać (z łańcucha)
спустити ся  -  o zwierzęciu domowym, które 
  jakimś sposobem uwolniło się z uwięzi mówi 
  się, że ся спустил'о 
спустошыти  -  spustoszyć
спутати  -  spętać
спухл'е, спухнене  -  spuchnięte
спухлина  -  opuchlizna
спухнене, опухнене  -  spuchnięte, opuchnięte 
спущати  -  uwalniać zwierzęta domowe z uwięzi
спущати олій  -  wyciskać olej na prasie
спячник  -  ziele, podłożone pod głowę powoduje sen
срати  -  srać
срач, выходок  - sracz, wychodek, ubikacja
срачка, гначка, ляксивка  -  sraczka, biegunka
сриблисте  -  srebrzyste
срибл'о  -  srebro
срибне  -  srebrne
сруб  -  górna krawędź drewnianej ściany chyży, stodoły 
став  -  staw np. kolanowy
став  -  staw jako zbiornik wodny
ставати  -  stawać
ставидл'о  -  stawidło 
ставити ся  -  stawić się
Ставиша  -  nazwa wsi
ставкати  -  stłukiwać, obtłukiwać
ставяти  -  stawiać, budować
стади  -  stąd
стадне  -  stadne
стадо  -  stado
стаі  -  kawałek pola. Prawdopodobnie pochodzi 
  od staropolskiego „staje” które miały (jednak)
  około 1.2-1.5 ha 
стайня  -  stajnia
стайці  -  potocznie mały kawałek pola
  niedaleko domu. 
стайчыкы  -  też стайці dystans prawdop. 
  od staropolskiego „staje”, „stajanie” równy około
  130 m (aczkolwiek nazywane tak były też i inne
  dystanse)
сталь  -  stal, przy czym dla Łemków stalą było
  tylko to co było twarde i sprężyste. Reszta to było
  żelazo
стальове  -  stalowe (w znaczeniu jak wyżej)
стан  -  stan
станик, підгрудник  -  stanik
станиця  -
становиско  -  stanowisko
становити  -  stanowić
стапяти  -  stapiać
стараня  -  staranie
старати ся  -  starać się
старати ся  -  martwić się
стари/й  -  stary
старина  -  starzyzna
старинне  -  b. stare, antyczne, zabytkowe
стариня  -  starzenie
старист, старіст  - starość 
старити ся, старіти ся  -  starzeć się  
старо  -  staro
старовина  -  starowina 
староста  -  starosta
старостити  -  być starostą
старунок  -  opieka
старунок  -  kłopot, zmartwienie
старушка  -  staruszka
старушок  -  staruszek
старчати  -  starczać, wystarczać
старчыти  -  starczyć, wystarczyć
стати на дашто  -  stać na coś
стати на ногы  -  stanąć na nogi
стати ся  -  stać się
статок  -  bydło, dobytek
статуя  -  statua
стаянко > стайці  
стваряти  -  stwarzać
стверджыня  -  stwierdzenie
ствердити  -  stwierdzić
ствердл'е, стверднене  -  stwardniałe
стверднене  -  stwardniałe
стверднути  -  stwardnieć
створити  -  stworzyć
створювати  -  stwarzać
стебл'о  -  źdźbło
стегно  -  ścięgno (?)
стежыти  -  śledzić
стежка  -  ścieżka
Стеів  -  imię byka od maści (czarno białej ?)
стелити  -  ścielić, słać
стемніти  -  ściemnić, ściemnieć
стемняти ся  -  ściemniać się
степ  -  step
степень  -  stopień
степліня  -  ocieplenie
степліти  -  ocieplić się
стеранка  -  zacierka
стервиско  -  miejsce zakopywania padłych zwierząt domowych
стережыня  -  strzeżenie
стежыти  -  śledzić
стеречы  -  strzec
стерня  -  sciernisko
стерняне  -  ścierniskowe
стернянка  -  niższy koniec źdźbła zboża
стерпіти  -  ścierpieć
стерпл'е, стерпнене  -  ścierpnięte, zdrętwiałe
стерпнене  -  ścierpnięte, zdrętwiałe
стерпніня  -  zdrętwienie, odrętwienie
стерпнути  -  ścierpnąć, zdrętwieć
стерти  -  zetrzeć
стесати  -  sciosać
стечы  -  ściec
стігати  -  ściągać
стігач  -  łańcuch do kierowania dyszla u wozu
стігачка  -  ściągacz np. w swetrze
стивка, стівка  -  setka, stówka
стиг   -  stóg
стижок, стіжок  -  kilka (ok. 3-10) snopków 
  niemłóconego zboża opartych o siebie, 
  stawianych kłosami do góry 
стил', стіл'  -  stół
стильчык  -  taboret
стильчык  -  stołeczek
стинати  -  ścinać
стиск  -  ścisk
стисканя  -  ściskanie
стискати  -  ściskać
стиснене  -  ściśnięte
стисніня  - ściśnięcie
стиснути  -  ścisnąć
Стияна  -  imię krowy (?)
стыд, встыд  -  wstyd
стыдати ся, встыдати ся  -  wstydzić się
стык  -  styk
стыкати ся  -  stykać się
стынути  -  stygnąć
стыржен/ь  -  rdzeń (np. stwardniałej ropy we wrzodzie)
стырта  -  sterta
стырчати  -  sterczeć
стыти  -  stygnąć
стобиця  -  część pługa (łącząca rączki pługa ?)
стоваришыня  -  stowarzyszenie
стоваришыти ся  -  stowarzyszyć się
сто(в)п  -  słup
столец  -  większy stołek
столец  -  funkcja wzgl. stanowisko
стол'очыти  -  stratować
столик  -  stolik, mały stół
столик  -  szuflada w stole
стокривця, стокрівця  -  ziele 
столины  -  nogi stołu połączone ze sobą – 
  gotowe do przykrycia blatem. Praktycznie stojak.
  Słowo używane było również w odniesieniu do 
  nóg innych niż stołowe
столиця  -  stolica
столичне  -  stołeczne
столяр  -  stolarz
столярка  -  stolarka
столярювати  -  być stolarzem
стонижник, стоніжник  -  stonoga
стонькнути  -  zrobić się cieńszym
стоп, стовп  -  słup
стопай  -  ślad stopy
стопец  -  piórko w początkowym stadium 
  rośnięcia, zaczątek pióra ptasiego
стопити  -  stopić
стопок  -  słupek
стопорчыти ся  -  stawać na sztorc, nie chcieć
  się ułożyć, też opierać się, sprzeciwiać
сторгати  -  stargać, potargać
сторгувати  -  utargować, zbić cenę
сторножыти ся  -  stroszyć się, stawać na sztorc
сторож  -  stróż
сторона, страна, бік  -  strona, bok
сторонити  -  stronić
сторочыти  -  spruć np. swetr
сторц  -  kamień sterczący
сторцьом  -  sztorcem
стохмати  -  stłamsić (głównie o odzieży, płótnie)
  pomiąć, nie składając poupychać stłamszone do 
  torby np. 
сточыти  -  stoczyć
стоянка  -  dobudówka do хыжы np. dla owiec
  na wozy itp
стоянка  -  przystanek, postój
стояти  -  stać
стояти о когоси  -  zależeć na kimś я о то не
  стою nie zależy mi na tym я о тя не стою nie 
  zależy mi na tobie
стоячи/й  -  stojący
стоячы  -  stojąc
страва  -  strawa, potrawa
стравити  -  strawić
стравне  -  strawne
стражак  -  strażak
страм, (с)трім, (с)тром  -  pień drzewa od korzeni po konary
страна, сторона  -  strona
страпени/й  -  strapiony
страпити ся  -  strapić się, zmartwić
страп(л)іня  -  strapienie, zmartwienie
страта, втрата  -  strata
стратити  -  zgubić, stracić
стратити ся  -  zgubić się (np. w lesie)
страх  -  strach
страхливи/й  -  strachliwy
страхопут  -  straszydło, coś przerażającego okropnego
страшыти  -  straszyć
страшне  -  straszne
стремити  -  dążyć
стремліня  -  dążenie
стрепати  -  powrzucać bezładnie i z trzaskiem
  jakieś rzeczy np. do komórki, dołu itp
стрепати  -  strzepać (pył, popiół)
стрепати ся  -  wzdrygnąć się
стріжак  -  jednoroczny źrebak
стрижыня  -  strzyżenie
стрижкы, стріжкы  -  krótkie włoski ze strzyżenia
стричы, стрічы  -  strzyc
стрикати, стрікати  -  strzykać
стрим, (с)трім, (с)тром  -  pień drzewa na całej długości 
         (t.j. od korzeni po drobniejsze konary
стримати  -  wstrzymać
стримувати  -  wstrzymywać
стрискати  -  strzaskać
стрискати  -  natrzaskać kogoś, zbić
стриха, стріха  -  strzecha
стричка, стрічка  -  zwrotka
стриш, стріш  -  
стрык/о  -  stryjek, brat ojca (mylnie zwany 
  ostatnio najczęściej wujkiem)
стрыл'а  -  strzała
стрылец  -  strzelec
стрылецкє  -  strzeleckie
стрылянина  -  strzelanina
стрыляня  -  strzelanie
стрыляти  -  strzelać
стрыльниця  -  strzelnica
стрына  -  stryjna, stryjenka, żona stryjka 
стрынине  -  należące do stryjenki
стрычаник, стрычний брат  -  stryjeczny brat
строіти  -  stroić
строіти ся  -  szykować się do czegoś
строканці, строчанкы  -  rzemyki do kierpców
стром  -  pień drzewa na całej długości (czy też wysokości)
струг  -  strug, nóż do gontów
струганиці  -  wióry ze strugania, np. gontów
струп  -  strup
стрямба  -  pasek płótna odcięty od szmatki
стряска  -  siano, lub słoma które się natrzęsły 
  podczas przewozu, przeładunku, przenoszenia
стугнути  -  stężeć
студене  -  zimne
студенина  -  galareta
студенка  -  studzienka, obmurowane źródełko
студенне  -  studzienne
студено  -  zimno
студент  -  student
студін  -  chłód, b. zimno
студити  -  studzić
студник  -  studzienka, źródełko w polu
студня  -  studnia
студол'а  -  stodoła
стужати, отужати  -  zrobić się tęższym, zmężnieć
стукати  -  stękać, jęczeć
стулити  -  stulić
стумчыти  -  stłamsić
стуняти  -  stanieć
ступа  -  stępa, drewniane naczynie do rozdrabniania
  ziarna, albo odbijania łusek od jęczmienia na pęczak
ступір  -  ubijak w stępie
ступити ся  -  stępić się
ступити ся, вступити ся  -  zbiec się (o płótnie)
ступы, фолюш  -  folusz, warsztat spilśniania wełny na sukno
стухл'е, стухнене  -  stęchłe
стухлей  -  skąpiec
стухнути  -  stęchnąć
стюс, сьцюс  -  stos
стягнути  -  ściągnąć
стяти  -  ściąć
Субітка, Собітка   -  Sobótka, święto na Jana 
субота  -  sobota
суботнє  -  sobotnie
суботник  -  świadek Jehowy
суга, сл'уга  -  sługa
суд  -  sąd
суджыня  -  sądzenie
судити  -  sądzić
судити  -  plotkować, oczerniać
судя  -  sędzia
суєта  -  zmartwienie, kłopot
суєтни/й  -  kłopotliwy
сук  -  sęk
сука  -  suka
сукате  -  sękate
сукєнне, сукняне  -  sukienne
сукман  -  płaszcz sukienny
сукно  -  sukno
сукня  -  suknia
сукняне  -  sukienne
суля  -  suka (rzadkie)
сум(л)інні  -  sumiennie, coś w rodzaju 
  słowo honoru, przysięgam, lub 
  „jak Boga kocham”
сум(л)іня  -  sumienie
сумітку  -  żartobliwe (lub fałszywe) сумінні
сумітувати ся  -  przysięgać w/w słowem 
сунути  (ся)  -  sunąć (się)
супружество  -  scs małżeństwo
сурове  -  surowe
сурове дровно  -  mokre, niedawno scięte drewno
суровина  -  surowizna
сусел'  -  suseł
сусід  -  sąsiad
сусідзкє  -  sąsiedzkie
сусідзтво  -  sąsiedztwo
сусіднє  -  sąsiednie
сусідувати  -  sąsiadować
сусік  -  sąsiek
сут  -  są
сух, сл'ух  -  słuch
сухар  -  suche drzewo lub konar
сухати, сл'ухати  -  słuchać
сухє  -  suche
сухі/й  -  b. chudy
сухіст  - suchość
сухота  -  susza
сухоты  -  suchoty, gruźlica
сухотник  -  chory na сухоты gruźlicę
суце  -  warte, nadające się do czegoś
  не суций до ничого nie nadający się do
  niczego зроб(л)ене дашто як суцо zrobione 
  coś jak się należy
суча, сучкы  -  sęki, czasem o krótkich, 
  suchych, „grubości sęka” patykach
суче  -  sucze, odnoszące się do suki
суш  -  coś b. suche
суш  -  plaster bez miodu, sam wosk
сушыти  -  suszyć
сушлик, суслик  -  susełek (?)
сушня  -  domowa suszarnia (nad piecem)
сфолювати  -  zbić wełnę na sukno w foluszu
сформувати  -  sformować, ukształtować
схаліти  -  zmarnieć, schudnąć bardzo
схаміти  -  schamieć
схід, всхід  -  wschód
схіснувати  -  spożytkować, zużyć, 
  wykorzystać
схнути  -  schnąć
схыляти ся  -  schylać się
сховати  -  schować
сховзнути ся  -  ześliznąć się
сходити  -  schodzić
сходити ся  -  schodzić się, spotykać (o
  młodych mających się ku sobie), zbierać się
сходы  -  schody
схомянути  -  żart. schować, ukryć, zwinąć
схопити  -  złapać, schwycić
схудобніти  -  zbiednieć
сцати  -  ssać
сцюс, сьцюс  -  stos
сцюк, сьцюк  -  pet, niedopałek
счемерити ся  -  dostać bólu brzucha z głodu
(с)чыстиско  -  łożysko u ssaków wydalone po porodzie
счулити ся  -  skulić się
счулити уха  -  położyć uszy po sobie (u konia
  np. jest to niepokojący objaw)
сяг  -  sąg
сячыти ся  -  sączyć się
сьвалити, сьваліти  -  swędzić
сьватити  -  święcić
сьваткувати  -  świętować
сьвато  -  święto
сьватоянчык, янчык  -  robaczek świętojański świetlik
сьвачене  -  święcone
сьваченина  -  święconka
сьвачыня  -  święcenie
сьващенник  -  ksiądz
сьвідок  -  świadek
сьвідоміст  -  świadomość
сьвідомо  -  świadomo
сьвідчыти  -  świadczyć
сьвіже  -  świeże
сьвіжист  -  świeżość
сьвіжына  -  coś świeżego
сьвіжо  -  świeżo
сьвіт  -  świat
сьвітил'о  -  świecidło, jakieś źródło światła
  raczej świeca, lampa lub coś niezbyt jasnego
сьвітити  -  świecić
сьвітич  -  lichtarz
сьвітлиця  -  świetlica
сьвітл'о  -  światło
сьвітляк  -  oset, lub dziewięćsił
сьвітяче  -  świecące
сьвічка  -  świeczka
сьвічник  -  świecznik
сьміл'іст  -  śmiałość
сьміл'и/й  -  śmiały, odważny
сьміл'о  -  śmiało
сьміти  -  śmieć, mieć śmiałość
сьмітити  -  śmiecić
сьмітя  -  śmieci
сьміх  -  śmiech
сьмішне  -  śmieszne
сьмішнист, сьмішніст  -  śmieszność
сьніг, шніг  -  śnieg
сьнігниця, сьніговиця, шнігниця  -  śnieżyca, też śnieg z deszczem
сьпів  -  śpiew
сьпівак  -  śpiewak
сьпівати  -  śpiewać
сьпіваче  -  śpiewacze
сьрубстак  -  imadło ślusarskie
сьцібати  - zszywać byle jak, połapać igłą z grubsza
сьціна  -  ściana
сьцінне  -  ścienne
сьцюк  -  pet, niedopałek
сьцюс  -  stos, najczęściej w odniesieniu do drewna
съінус  -  sinus


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .