ЛемСловник - LemSlownyk


ЛемСловник

Перши інтернетови спис словництва лемківского
Pierwszy internetowy spis słownictwa łemkowskiego
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
 ЛемСловник - LemSlownyk
Б б


ба  -  ba (gdybyż to)
ба !  бе !  -  brzydkie coś; nie dobre
баба  -  baba, kobieta, żona,  babcia,
  znachorka
бабі/й пес  -  włochata gąsienica: „як
 вовірчий хвіст” - jak wiewiórczy ogon
бабинец  -  babiniec, pierwsza część cerkwi
бабка  -  babka do klepania kosy
бабка  -  niskie ziele o szerokich liściach
бабрати ся  -babrać (się), brudzić paskudnie
баброш  -  ktoś nieporządny, kto paprze coś
бабруля  -  brudna, nieporządna kobieta
бабскє  -  babskie, kobiece
бабско  -  babsko
бабуся  -  babcia
баваґувати  -  nic nie robić, tracić czas,
 zbijać bąki
бавити (ся)  -  bawić (się)
бавцяти  -  bawić po dziecinnemu
багніткы, багнята  -  bazie na wierzbie
багниця, рокыта, верба  -  wierzba, rokita
багно  -  bagno
багнути (ся)  -  zachciewać (się),
 mieć pragnienie czegoś
багро  -  część drewnianej obręczy koła 
 od wozu
баґаж  -  bagaż 
баґажник  -  bagażnik
баґо  -  smolisty nikotynowy osad w cybuchu
  fajki
баданя  -  badanie
бадати  -  badać
баденя, бадуня, банюр  -  jama wybita 
  w rzece przez wodę
бажыти (ся)  -  zachciewać się czegoś
базка, овечка  -  owieczka
базю! базю! базь!  -  przywoływanie owiec
байка  -  bajka
байка  -  drobiazg. Kiedy kogoś urazimy
 niechcący, albo obrazimy i przepraszamy
 zakłopotani – wówczas ten ktoś uprzejmie
 odpowiada: „то байка” czyli „to drobiazg”,
 „nic się nie stało”
байчар  -  bajarz lub pleciuga
бакы  -  baki, bokobrody
балец  -  rodzaj pieczywa weselnego
баль  -  bal, zabawa
бальсам  -  balsam
балькон  -  balkon
бамбус, вамбук  -  bambus
бамбух  -  żołądek bydlęcy, lub duży brzuch
банан  -  banan
банда  -  banda
бандыта  -  bandyta
бандыцкє  -  bandyckie
бандуркы, компери, кромпелі, ґрулі  - ziemniaki, kartofle
бандурчанка,  бандурянка, натина  - nać ziemniaczana
бандурчыско  -  pole po ziemniakach
Баниця  -  nazwa wsi
банк  -  bank
бант  -  grzęda dla kur
банувати  -  tęsknić
банюр, жомба  -  głębia w rzece  
баня  -  bania, kopuła cerkwi
банька  -  kanka na mleko, bombka 
  na choinkę, bańka medyczna
банькасте  -  w kształcie bańki, kopułki
баран  -  baran
барані/й  -  barani
баранивка, баранівка  -  czapka z kożucha
баранина  -  baranina
бараниця > баранивка  czasem w znaczeniu kożuch
барвінок, барвинок  -  barwinek
барже  -  bardziej
барз  -  bardzo
барзкы > барз 
Барна  -  imię byka o maści czerwonobrązowej
барліг  -  barłóg
барнави/й, барняви/й  -  czerwono-brązowawy
барник  -  ptaszek z wierzchu brunatny, od spodu
  czerwony ?
Барновец  -  nazwa wsi
Барнуля  -  imię krowy o maści 
  czerwonobrązowej
Барнясти/й > барнави/й
баршниця -  ziele  
бас  -  bas, głos męski
басамунка > пасамунка  -  wstążka
басы  -  basetla, kontrabas
басувати  -  basować, grać na kontrabasie, śpiewać
  niskim głosem w przypadkowym towarzystwie,
  „набасувати дакому” - nagadać komuś; 
  powiedzieć „do słuchu”; nawymyślać z lekka. 
  Także o kocie mruczącym mówi się czasem, że
  „basuje”
батыс(т)  -  batyst  
батканиця  -  
баткати  -  zdobić pisanki poprzez malowanie
  wzorów woskiem, farbowanie i zdrapywanie wosku
  z niezafarbowanych miejsc
бацкати  -  uderzać z lekka głową (młode jagnię gdy
  uczy się bóść)
бача  -  baca
баюсач, ваньсач  -  wąsacz, wąsal 
баюсы, ваньсы  -  wąsy
б(в)атнар  -  gwóźdź wbijany do łaty (raczej duży –
  być może odpowiednik polskiego „bretnal”)
б(в)ощыця  -  pluskwa
беба  -  mężczyzna bez temperamentu, bardzo 
  nieporadny w kontaktach towarzyskich
без  -  bez
безбожник  -  bezbożnik
безиля  -  ziele ?
безнадійни/й  -  beznadziejny
безнадія  -  beznadzieja
безсмертни/й  -  nieśmiertelny
безпрестанні  -  nieśmiertelnie
бейдак  -  niezguła, ociężały umysłowo, lub prostak
бейдуля  -  j. w. kobieta
бек/ніня  -  bek/nięcie
бекнути  -  beknąć, zabeczeć
белей  -  głupiec, bałwan
бенкєтувати  -  bankietować
бердо  -  część warsztatu tkackiego
береза  -  brzoza
березина  -  brzezina
березове  -  brzozowe
берест  -  brzost, wiąz górski
Берест  -  nazwa wsi
бериг, беріг  -  brzeg, zbocze, skarpa
берце  -  orczyk
бесіда  -  mowa, rozmowa
бесідливи/й  -  rozmowny
бесідувати  -  mówić, rozmawiać
Бескід  - Beskid
Бетанґ/а  -  włóczęga, wagabunda; także
  ktoś cwany, mocny 
бетега  -  człowiek nic nie wart
бетон  -  beton
бетяр  -  łobuz, batiar, psotnik
бздина  -  bździna
бздура  -  bzdura
бзик, кабзина, хабзина  -  bez czarny
бзычати  -  bzyczeć
бзьдзіти  -  bździć
біб  -  bób
бібкы  -  bobki
бібльотека  -  biblioteka
Біблия  -  Biblia
бігати ся, літити ся  -  ruja u krowy
біда  -  bieda
бідак  -  biedak
бідачка  -  biedaczka
бідний, худобний  - biedny
біднятко  -  biedactwo
бідувати  -  biedować
Біжа  -  Boża, Матка Біжа – Matka Boża
бік  -  bok
біл'ас  -  grzyb (chociaż nie biały) borowik ?
біл'е  -  białe
білет  -  bilet
біліня  -  bielenie lnianego płótna na rosie
білити  -  bielić, malować na biało
біл'ко  -  białko oka
біл'ко  -  białko jajka
Білцарева  -  nazwa wsi
біляк  -  borowik ?
біль  -  ból
більмо  -  bielmo
більше, веце  -  więcej
більший, векший  -  większy
більшист, векшист  -  większość
біляве  -  białawe
бінчати, бинчати, бренчати  -  brzęczeć, bzyczeć
бір  -  bór, wielki las
біров, рыхтар, шолтыс  -  sołtys 
бірувати  -  dawać sobie radę w interesach
біс  -  bies
біс полудньови/й  -  bies południowy,  
 odpowiednik Południcy wśród polskich wierzeń
 ludowych
біхреса  -  „така мамуна, што по лісі ходит
  пукат, л'упкат, вискат” mityczna postać – co 
  chodzi po lesie i wrzeszczy, stuka, łupie, piszczy.
бічне  -  boczne
билень, білень  -  bijak cepa
бил'ок  -  ziele ?
бити  -  bić
бити/й  -  bity, ale też w znaczeniu „obyty”,
  znający życie
бити ся  -  bić się, walczyć 
битка  -  bójka
битник  -  lubiący (i potrafiący) się bić
битя  -  bicie
бич  -  bicz, bat
бичыско  -  biczysko
бичувати  -  biczować
бывати  -  bywać
быдля  -  bydlę
быдляк  -  bydlak
быдлята  -  bydlęta
бык  -  byk
быркы, багніткы  -  bazie
Бырлів  -  nazwa terenowa
бырміти  -  obrzmiewać, nabrzmiewać, 
  pęcznieć
быстрий  -  bystry
быстриці  -  śliwki „węgierki”
быти  -  być
быха, блыха  -  pchła
быцьок  -  byczek
Быча покута  -  nazwa terenowa
Бычи/й  -  byczy
бл'аго  -  dobro, wszystko co sprzyja szczęściu
бл'агодар  -  ten kto darzy dobrem
бл'агосл'овити  -  błogosławić
бл'азен  -  chłopiec w wieku ok. 8 lat
бл'ана  -  szyba (prawdop. od dawnego „błona”
  - archaizm z czasów, gdy w okna wstawiano
  błony zwierzęce)
бл'аняр, бл'анар  -  szklarz   
ближнята, дві(й)нята  -  bliźnięta
ближ(ш)е -  bliższe
ближ(ш)е  -  bliżej
блинда  -  łajza
блиндати  -  łazić bez celu, pałętać się
блиск  -  błysk
блискавиця  -  błyskawica
блискати  -  błyskać
блисніня  -  błyśnięcie
блищати  -  błyszczeć
блищаче  -  błyszczące
бл'ыха, быха  -  pchła
бл'ощыця, бощыця  -  pluskwa
бл'уд  -  błąd
бл'удни/й сын  -  syn marnotrawny
бл'удити  -  błądzić
блювак  -  grzyb niejadalny, „як човек зіст 
  то по них блюват” po zjedzeniu jest człowiekowi
  niedobrze, wymiotuje i jest blady. Niekiedy jest to
  synonim bladego, źle wyglądającego człowieka
блювати  -  wymiotować
блюскати  -  błyskać zło oczami, obserwować
  ukradkiem rzucać złe spojrzenia
блюсти  -  pilnować, obserwować
блюхати  -  tryskać „кров блюхат з бючкы” 
 krew tryska z tętnicy
блющати/й  -  ze złymi, lub wyłupiastymi oczami
блющы  -  złe, nieprzyjazne, wrogie oczy
блякнути  -  blaknąć
бляск  -  blask
бляха  -  blacha
бляха  -  (żeliwna) płyta pieca kuchennego, na której
  stawia się garnki do gotowania potraw
бляшане  -  blaszane
бобалькы  -  rodzaj klusek z mąki jęczmiennej, 
  pszennej, czasem owsianej. Nierzadko używane do
  tuczenia gęsi przez napychanie na siłę
бобкы  -  coś w kształcie owalnego groszku, np.
  owoce jałowca
бобкы кізі, учы, сернячы -  odchody owcze,
  kozie, sarnie 
бобо  -  strach na dzieci (nieokreślony)
бобовянка  -  badyle bobu
бобрунка  -  chrząszcz (biedronka ?)
Бог  -  Bóg
богати/й  -  bogaty
богацтво  -  bogactwo
богач  -  bogacz
Богдан  -  Bogdan
богыня  -  bogini
боґанчы  -  buty z cholewkami do kostek, 
  z grubej skóry
Боґуша  -  nazwa wsi
бодай  -  bodaj
бодай-які/й  -  jakikolwiek
бодак  -  oset
бодача  -  skupisko ostów
боденка  -  maselnica, maśnica. Drewniane
  naczynie z klepek do wyrabiania masła
бодливе, бодяче  -  zwierzę, które bodzie np.
  krowa
боднар  -  bednarz
бодяча (корова, коза ітп)  -  zwierzę, które 
  bodzie (krowa, koza itp.)
божа кровця  -  rodzaj ziela
боже  -  boskie
Боже дай здоровя  (częściej Дай Боже здоровя)   
  Daj Boże zdrowia. Jest to odpowiedź na
  Pozdrowienie Дай Боже щесьця Daj Boże 
  szczęścia
боже жытце  -  rodzaj ziela
Боже запл'ат  -  Bóg zapłać
божий осетик  -  rodzaj ziela
божы паґностикы  -  rodzaj ziela
божыти ся  -  przysięgać na Boga
божы яблочка  -  głóg ?
бозуля,  буля  -  guz
Бозюсьо  -  dziecinne zdrobnienie Boga
боіско  -  środkowa część stodoły
бойківскє  -  bojkowskie
Бойко  -  Bojko
боканчы > боґанчы
боком  -  bokiem
боліст  -  boleść
боліти  -  boleć
бол'отисте  -  błotniste
бол'отити  -  błocić
бол'ото  -  błoto
боляк  -  bolące miejsce np. wrzód, odcisk, strup
болячка  -  bolączka
болячкове зіля  -  ziele na bolące miejsce
больван  -  ktoś głupi, bałwan
бо-м, бо єм  -  bo jestem. Najczęściej fragment 
  większego złożenia typu бо-м был', бо-м виділ'  
  bo byłem, widziałem
бомба  -  bomba
бомбити  -  bombardować
бонк  -  nieślubne dziecko, najczęściej panieńskie
борба  -  walka
борец  -  bojownik, wojownik, ktoś walczący 
  o coś
борґ  -  pożyczka
борґувати  -  pożyczać na kredyt
борода  -  broda
бородавка  -  brodawka
бородавка  -  sutek piersi kobiecej
бородатий  -  ktoś z dużą brodą, lub podbródkiem
бородач  -  ktoś z dużą brodą lub podbródkiem
борозда  -  bruzda
борона  -  brona
боронити  -  bronić
боронити  -  bronować
бороти ся  -  walczyć, bić się
борсук  -  borsuk
борсуче  -  borsucze
бортак  -  głupiec, dureń
бортакувати/й  -  głupkowaty
бортаченя  -  o kimś niemądrym z politowaniem,
  lub żartobliwie
бортелеле  -  głupie stworzenie, głupek
бортниця, буртниця, постружниця  - w stajni 
  drewniana rynna do spływu gnojówki
бортуля  -  głupia kobieta
борщ  -  barszcz
бо-с, бо єс  - bo jesteś. Najczęściej fragment 
  złożenia typu бо єс был'; бо єс виділ - bo byłeś,
  widziałeś
босий  -  bosy
босо  -  boso
босоногі/й  -  bosonogi
босор  -  czarownik (tzn. ktoś za takiego uważany)
босорка  -  wiejska kobieta uważana za czarownicę
бости  -  bóść
боськати  -  całować (arch.)
ботаніка  -  botanika
Боуцерйова zdeformowana nazwa wsi > Білцарева
боцан  -  bocian
бочечка  -  beczułka
бочыти ся  -  boczyć się, gniewać się, patrzeć
  „spode łba”
бочка  -  beczka
бочкар, боднар  -  bednarz
бочне, бічне  -  boczne
бощыця, бл'ощыця  -  pluskwa
бояти ся  -  bać się
боячий  -  bojaźliwy
брад(р)ура  -  duchówka w piecu kuchennym
  (do pieczenia chleba, ciasta)
брайда  -  breja
брак  -  brak
брак  -  scs małżeństwo
бракнути  -  braknąć
бранзолі  -  wkładki (np. filcowe) do butów
бранка  -  brzana gat. ryby 
брат  -  brat
братанич  -  bratanek
братанок  -  bratanek
братати ся  -  bratać się
брати -  brać
брати ся  -  stawać z kimś w zapasy
брати ся  -  zacząć przybywać na wadze, robić
  się tęższym
брез > през
Брезава  -  imię krowy od maści podobnej do brzozy
Брезив  -  imię byka od maści podobnej do
  brzozy
брезина, березина  -  brzezina
бренкати  -  brzdąkać
бренкіт  -  brzęczenie
бренчати  -  brzęczeć
брех  -  szczek, szczeknięcie
брехати  -  szczekać
брехнути  -  szczeknąć
брещати, брямчати, бренчати  -  brzęczeć 
  łańcuchem
брид, брід  -  bród
брих, бріх  -  brzuch
бриханя  -  brzuchata kobieta
брихати/й  -  brzuchaty ktoś
брихач  -  brzuchacz, ktoś z wielkim brzuchem
брихове  -  dotyczące brzucha
брыд, брыть, брыць  -  b. brzydkie 
  (z naciskiem)
брыда  -  coś b. brzydkiego, brzydactwo
брыдкє  -  brzydkie
брыдко  -  brzydko
брыдота  -  brzydota, lub coś b. brzydkiego
брызясти/й  -  czarny w białe pasma (o maści
  bydła)
брыл'а  -  płyta kamienna, bryła
брылити (ся), збрылювати ся  -  zbrylać się
брындзя  -  bryndza 
бровария, бреверия  -  hałaśliwa burda
бровы  (ukr) > обырви  -  brwi
бруд  -  brud
брудити  -  brudzić
брудни/й  -  brudny
брус  -  okrągły kamień do ostrzenia noży, nożyc
  itp
бруслик  -  serdak, kożuszek bez rękawów, lub 
  rodzaj kamizelki
буба  -  (dzieć.) bolące miejsce
бубати  - (dzieć.) boleć
бубен  -  bęben
бубнити  -  bębnić
бубнувати  -  bębnić
буд  -  bądź
буда  -  buda
буд-де  -  gdzie bądź, gdziekolwiek
будинок  -  budynek
будити  -  budzić (czasem używane błędnie
  jako „вудити” - wędzić
будка  -  budka np. lęgowa dla ptaków
буд коли  -  kiedykolwiek (w przyszłośći)
буд на чым, на буд чым  -  na czymkolwiek
будувати  -  budować
бук  -  buk
буківка  -  rodzaj grzyba
буков  -  bukiew
букове  -  bukowe
букс, букша  -  żelazna obręcz na piaście koła
  od wozu
буля  -  gula, guz
булька  -  bańka np. na kałuży w czasie deszczu
булькати  -  bulgotać
бунда  -  byle jakie (czasem łachmanowate) luźne
  odzienie wierzchnie typu płaszcza, lub kurtki
бундз  -  węzeł, supeł
бундз  -  gruda sera
бунт  -  bunt
бунтелец  -  buntownik
бунтовник  -  buntownik
бурави/й  -  brązowawy
бурак  -  burak
бурачанка  -  nać buraczana
бурачыско  -  pole po burakach
бури/й  -  brązowy
бурити  -  burzyć, rozwalać
бурко  -  tęczówka oka
бурликати  -  wywracać, przewracać, doprowadzać 
  do nieporządku
бурнус  -  kurtka 3/4
буртниця, постружниця > бортниця
буря  -  burza
бурян  -  burzan
бухнути  -  buchnąć, uderzyć 
бучок  -  buczek, mały buk
бучына  -  buczyna
буяк  -  buhaj
бюро  -  biuro
бюрократа  -  biurokrata
бючка  -  tętnica


	
 ЛемСловник - LemSlownyk
" л' " - czytaj podobnie do polskiej litery " ł " ЛемСловник - LemSlownyk
ЛемСловник - czyli internetowy spis słownictwa łemkowskiego

. .